ค้นหาสินค้า

ตลาดต้นไม้

ขายต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ รับจัดสวน ตกแต่งสวน จัดสวนหน้าบ้าน สวนหย่อม

ไม้เลื้อย

กระเช้าถุงทอง (Rooster Flower) กระไดลิง (kra dai ling) กระเทียมเถา (Garlic Vine) กล้วยหมูสัง (Klgwihmosag) กล้วยอ้ายพอน (Kluai Ai Porn) กันภัยมหิดล (Kan Pai Mahhidol) การเวก (Bhandari) กิ่งพันธุ์กระเช้าถุงทอง (-) กิ่งพันธุ์กระเทียมเถา (-) กิ่งพันธุ์การเวก (-) กิ่งพันธุ์ขจร (-) กิ่งพันธุ์ข้าวสารดอกเล็ก (-) กิ่งพันธุ์เขาวัว (-) กิ่งพันธุ์คัดเค้า (-) กิ่งพันธุ์คุย (-) กิ่งพันธุ์นมตำเลีย (-) กิ่งพันธุ์โนรา (-) กิ่งพันธุ์ผักบุ้งช้าง (Argyreia collinsae) กิ่งพันธุ์ผักบุ้งต้น (-) กิ่งพันธุ์มอร์นิ่งกลอรี่ () กิ่งพันธุ์ม่านบาหลี (-) กิ่งพันธุ์สร้อยมณีแดง (-) กิ่งพันธุ์สำมะงา (Garden Quinine) เกล็ดมังกร (Button Orchids) แก้วมุกดา (Perfume flower tree) ไก่แดง (Kai Dang) ไก่ฟ้าพญาลอ (Kai Fa Phaya Law) ไก่ฟ้าใหญ่ (Giant Pelican Flower) ไก่ลาย (Kai laai) ขจร (Cowslip creeper) ข้าวสารดอกเล็ก (Kaow-San-Dok-Lek) เขาวัว (Khao wua) คอนสวรรค์ (Indian Pink) คัดเค้า (Siamese Randia) คิ้วนาง (Cigwnag) คุย (Kui) โคลงเคลง (Malabar melastome) จันดารา (Rose Dipladenia) จันทร์กระจ่างฟ้า (Wild allamanda) จัสมินใบด่าง (Bower vine) ชมนาด (Bread Flower) ช่อรพี (Red Popcorn Vine) ชะลูดช้าง (Madagascar jasmine) ดอกขจร (-) ดอกเถาวัลย์หลง (-) ดอกวิสทีเรีย (Wisteria Flower) ดอกสายน้ำผึ้ง (-) ดอกสายหยุด (-) ดองดึง (Climbing Lily) ดาวประดับ (Rubber Vine) เดฟ (DAVE) แดงทอดยอด (Princess Vine) ไดคอนดร้า (Dichondra) ต้นกระเช้าถุงทอง (-) ต้นกระไดลิง (Kradi ling) ต้นกระเทียมเถา (-) ต้นกล้วยหมูสัง (Kluai Moo Sung) ต้นกล้วยอ้ายพอน (Kluai Ai Porn) ต้นกล้วยอีเห็น (Kluai Ehen) ต้นกล้ากระเช้าถุงทอง (-) ต้นกล้ากระไดลิง (Kradi ling) ต้นกล้ากระเทียมเถา (-) ต้นกล้ากล้วยหมูสัง (-) ต้นกล้ากล้วยอ้ายพอน (-) ต้นกล้ากันภัยมหิดล (-) ต้นกล้าการเวก (-) ต้นกล้าเกล็ดมังกร (-) ต้นกล้าแก้วมุกดา (-) ต้นกล้าไก่แดง (-) ต้นกล้าไก่ฟ้าพญาลอ (-) ต้นกล้าไก่ฟ้าใหญ่ (-) ต้นกล้าไก่ลาย (-) ต้นกล้าขจร (-) ต้นกล้าข้าวสารดอกเล็ก (-) ต้นกล้าเขาวัว (-) ต้นกล้าคอนสวรรค์ (-) ต้นกล้าคัดเค้า (-) ต้นกล้าคิ้วนาง (-) ต้นกล้าคุย (-) ต้นกล้าโคลงเคลง (-) ต้นกล้าจันดารา (-) ต้นกล้าจันทร์กระจ่างฟ้า (-) ต้นกล้าจัสมินใบด่าง (-) ต้นกล้าชมนาด (-) ต้นกล้าช่อรพี (-) ต้นกล้าชะลูดช้าง (-) ต้นกล้าดอกวิสทีเรีย (-) ต้นกล้าดองดึง (-) ต้นกล้าดาวประดับ (-) ต้นกล้าเดฟ (-) ต้นกล้าแดงทอดยอด (-) ต้นกล้าไดคอนดร้า (-) ต้นกล้าต้นปลาทอง (-) ต้นกล้าต้นแพรชมพู (-) ต้นกล้าตีนตั่ง (-) ต้นกล้าตีนตุ๊กแก (-) ต้นกล้าถ้วยทอง (-) ต้นกล้าเถาขยัน (-) ต้นกล้าเถาไฟ (-) ต้นกล้าเถาวัลย์แดง (-) ต้นกล้าเถาวัลย์หลง (-) ต้นกล้านมควายน้อย (-) ต้นกล้านมตำเลีย (-) ต้นกล้าบัลลูนฟลาวเวอร์ (-) ต้นกล้าบานบุรี (-) ต้นกล้าประทัดทอง (-) ต้นกล้าปันหยี (-) ต้นกล้าผักบุ้งต้น (-) ต้นกล้าผักบุ้งทะเล (-) ต้นกล้าพลูฉลุ (-) ต้นกล้าพลูช้าง (-) ต้นกล้าพลูนางฟ้า (-) ต้นกล้าพลูปีกนก (-) ต้นกล้าพวงแก้วกุดั่น (-) ต้นกล้าพวงแก้วมณี (-) ต้นกล้าพวงโกเมน (-) ต้นกล้าพวงคราม (-) ต้นกล้าพวงเงิน (-) ต้นกล้าพวงชมพู (-) ต้นกล้าพวงทองเครือ (-) ต้นกล้าพวงนาค (-) ต้นกล้าพวงประดิษฐ์ (-) ต้นกล้าพวงแสด (-) ต้นกล้าพวงหยก (-) ต้นกล้ามธุรดา (-) ต้นกล้าม่วงมณีรัตน์ (-) ต้นกล้ามอร์นิ่งกลอรี่ (-) ต้นกล้ามะลิฝรั่งเศส (-) ต้นกล้ามะลิวัลย์ (-) ต้นกล้ามะลุลี (-) ต้นกล้ามังกรคาบแก้ว (-) ต้นกล้าม่านบาหลี (-) ต้นกล้ามาลัยทอง (-) ต้นกล้าย่านดาโอ๊ะ (-) ต้นกล้ารสสุคนธ์ (-) ต้นกล้าริปซาลิสสายทับทิม (-) ต้นกล้าลดาวัลย์ (-) ต้นกล้าลิปสติก (-) ต้นกล้าลีกวนยู (-) ต้นกล้าเลดี้มาร์กาเรต (-) ต้นกล้าเล็บมือนาง (-) ต้นกล้าวานิลลา (-) ต้นกล้าศรีมาลา (-) ต้นกล้าสร้อยฟ้า (-) ต้นกล้าสร้อยมณีแดง (-) ต้นกล้าสร้อยสยาม (-) ต้นกล้าสร้อยสุมาลี (-) ต้นกล้าสร้อยอินทนิล (-) ต้นกล้าสวาด (-) ต้นกล้าสะแกวัลย์ (-) ต้นกล้าสายน้ำผึ้ง (-) ต้นกล้าสายหยุด (-) ต้นกล้าส่าเหล้าปัตตานี (-) ต้นกล้าสำมะงา (-) ต้นกล้าสุคนธรส (-) ต้นกล้าเสาวรส (-) ต้นกล้าแสเถา (-) ต้นกล้าหนวดตาแป๊ะ (-) ต้นกล้าหมวกจีน (-) ต้นกล้าหม้อข้าวหม้อแกงลิง (-) ต้นกล้าหิรัญญิการ์ (-) ต้นกล้าเหลืองชัชวาลย์ (-) ต้นกล้าอมรเบิกฟ้า (-) ต้นกล้าออมเงินออมทอง (-) ต้นกล้าอัญชัน (-) ต้นกล้าไอวี่ (-) ต้นกล้าโฮย่า (-) ต้นกันภัยมหิดล (Kan Pai Mahhidol) ต้นการเวก (-) ต้นเกล็ดปลาช่อน (Miniature Peperomia) ต้นเกล็ดมังกร (-) ต้นแก้วมุกดา (-) ต้นโกลเด้นริเวอร์ () ต้นไก่แดง (-) ต้นไก่ฟ้าพญาลอ (-) ต้นไก่ฟ้าใหญ่ (-) ต้นไก่ลาย (-) ต้นขจร (-) ต้นข้าวสารดอกเล็ก (-) ต้นเขาวัว (-) ต้นคอนสวรรค์ (-) ต้นคัดเค้า (-) ต้นคิ้วนาง (-) ต้นคุย (-) ต้นเคล็มแม็ททิส (Clematis) ต้นโคลงเคลง (-) ต้นจันดารา (-) ต้นจันทร์กระจ่างฟ้า (-) ต้นจัสมินใบด่าง (-) ต้นชมนาด (-) ต้นช่อรพี (-) ต้นชะลูดช้าง (-) ต้นดอกวิสทีเรีย (-) ต้นดองดึง (-) ต้นดาวประดับ (-) ต้นเดฟ (-) ต้นแดงทอดยอด (-) ต้นแดงเศรษฐี () ต้นไดคอนดร้า (-) ต้นไดโนซอรัส (DinoSaurus Tree) ต้นต้นปลาทอง (-) ต้นต้นแพรชมพู (-) ต้นตีนตั่ง (-) ต้นตีนตุ๊กแก (-) ต้นถ้วยทอง (-) ต้นเถาขยัน (-) ต้นเถาไฟ (-) ต้นเถาวัลย์แดง (-) ต้นเถาวัลย์หลง (-) ต้นนมควายน้อย (-) ต้นนมตำเลีย (-) ต้นโนรา (-) ต้นบัลลูนฟลาวเวอร์ (-) ต้นบานบุรี (-) ต้นใบระบาท (-) ต้นประกายดาว (-) ต้นประทัดทอง (-) ต้นปลาทอง (Goldfish Plant) ต้นปันหยี (-) ต้นเปลวสุริยัน (Maxican Flame Vine) ต้นผักบุ้งต้น (-) ต้นผักบุ้งทะเล (-) ต้นผักหนามย่าน (Sakat gajah) ต้นพลูงาช้าง (Plu Nga Chang) ต้นพลูฉลุ (-) ต้นพลูช้าง (-) ต้นพลูนางฟ้า (-) ต้นพลูปีกนก (-) ต้นพวงแก้วกุดั่น (-) ต้นพวงแก้วมณี (-) ต้นพวงโกเมน (-) ต้นพวงคราม (-) ต้นพวงเงิน (-) ต้นพวงชมพู (-) ต้นพวงทองเครือ (-) ต้นพวงทองปีกผีเสื้อ (Yellow Butterfly Bush Tree) ต้นพวงนาค (-) ต้นพวงประดิษฐ์ (-) ต้นพวงแสด (-) ต้นพวงหยก (-) ต้นแพรชมพู (New Guinea Trumpet Vine) ต้นมธุรดา (-) ต้นม่วงมณีรัตน์ (-) ต้นมอร์นิ่งกลอรี่ (-) ต้นมะลิฝรั่งเศส (-) ต้นมะลิวัลย์ (-) ต้นมะลุลี (-) ต้นมังกรคาบแก้ว (-) ต้นม่านบาหลี (-) ต้นมาลัยทอง (-) ต้นย่านขลง (Yaan Klong Tree) ต้นย่านดาโอ๊ะ (-) ต้นย่านเลือด (Yaan Luerd) ต้นรสสุคนธ์ (-) ต้นริปซาลิสสายทับทิม (-) ต้นลดาวัลย์ (-) ต้นลิปสติก (-) ต้นลีกวนยู (-) ต้นเลดี้มาร์กาเรต (-) ต้นเล็บมือนาง (-) ต้นวานิลลา (-) ต้นศรีมาลา (-) ต้นสร้อยฟ้า (-) ต้นสร้อยมณีแดง (-) ต้นสร้อยสยาม (-) ต้นสร้อยสุมาลี (-) ต้นสร้อยอินทนิล (-) ต้นสวาด (-) ต้นสะแกวัลย์ (-) ต้นสายน้ำผึ้ง (-) ต้นสายป่านดวงใจ (Chain of Heart) ต้นสายหยุด (-) ต้นส่าเหล้าปัตตานี (-) ต้นสำมะงา (-) ต้นสุคนธรส (-) ต้นเสาวรส (-) ต้นแสเถา (-) ต้นหนวดตาแป๊ะ (-) ต้นหมวกจีน (-) ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง (-) ต้นหิรัญญิการ์ (-) ต้นเหลืองชัชวาลย์ (-) ต้นอมรเบิกฟ้า (-) ต้นออมเงินออมทอง (-) ต้นออมเพชร (Aom Phetch) ต้นอะเคบิ (Akebi tree) ต้นอัญชัน (-) ต้นไอวี่ (-) ต้นฮอปส์ (Hops tree) ต้นโฮย่า (-) ตีนตั่ง (Paper Flower Climber) ตีนตุ๊กแก (Climbing Fig) ถ้วยทอง (Tuay Thong) เถากระไดลิง (Thao Kradi Ling) เถาขยัน (Tao Ka Yhun) เถาไฟ (Tao Fai) เถาวัลย์แดง (Thao wan daeng) เถาวัลย์หลง (Tao Wan luang) นมควายน้อย (Nom khwaai noi) นมตำเลีย (Hoya) เนื้อไม้โนรา () โนรา (Nora) บัลลูนฟลาวเวอร์ (Balloon flower) บานบุรี (Golden Trumpet) ใบกระเช้าถุงทอง (-) ใบย่านดาโอ๊ะ (-) ใบระบาท (Baby Hawaiian Woodrose) ใบสวาด (-) ใบสำมะงา (-) ใบสุคนธรส (Giant Granadilla) ประทัดทอง (Pra Tad Thong) ปันหยี (King Jasmine) ผลเขาวัว (-) ผลคุย (-) ผลสวาด (-) ผลสุคนธรส (-) ผักบุ้งต้น (Phak Bung Ton) ผักบุ้งทะเล (Goat’s Foot Creeper) พลูฉลุ (Window-leaf) พลูช้าง ( Phluu chaang) พลูนางฟ้า (Rex Begonia Vine) พลูปีกนก (Monstera arstenianum) พลูสนิม (Black Gold Philodendron) พวงแก้วกุดั่น (Tropical Clematis ) พวงแก้วมณี (Japanese Clematis) พวงโกเมน (New Guinea Creeper) พวงคราม (Purple Wreath) พวงเงิน (Bleeding Heart) พวงชมพู (Pink Vine) พวงทองเครือ (Siam Vine) พวงนาค (Java Glory Bean) พวงประดิษฐ์ (Lavender Wreath) พวงแสด (Orange trumpet) พวงหยก (Jade vine) พัดบาหลี (Pad Bali) มธุรดา (Chinese trumpet creeper) ม่วงมณีรัตน์ (Purple bigonia) มอร์นิ่งกลอรี่ (Morning Glory vine) มะลิฝรั่งเศส (Spanish Jasmine) มะลิวัลย์ (Maliwan) มะลุลี (Malulee) มังกรคาบแก้ว (Bleeding heart vine) ม่านบาหลี (Man Bali) มาลัยทอง (Nong Nooch Vine) เมล็ดพันธุ์กระเช้าถุงทอง (-) เมล็ดพันธุ์กระเทียมเถา (-) เมล็ดพันธุ์กันภัยมหิดล (-) เมล็ดพันธุ์การเวก (-) เมล็ดพันธุ์ไก่ฟ้าพญาลอ (-) เมล็ดพันธุ์ขจร (-) เมล็ดพันธุ์ข้าวสารดอกเล็ก (-) เมล็ดพันธุ์เขาวัว (-) เมล็ดพันธุ์คอนสวรรค์ (-) เมล็ดพันธุ์คัดเค้า (-) เมล็ดพันธุ์คิ้วนาง (-) เมล็ดพันธุ์คุย (-) เมล็ดพันธุ์ช่อรพี (-) เมล็ดพันธุ์ดอกระฆังชิลี (Chilean Bellflower Seed) เมล็ดพันธุ์ดอกวิสทีเรีย (-) เมล็ดพันธุ์ดองดึง (-) เมล็ดพันธุ์ไดคอนดร้า (-) เมล็ดพันธุ์เถาไฟ (-) เมล็ดพันธุ์นมควายน้อย (-) เมล็ดพันธุ์บัลลูนฟลาวเวอร์ (-) เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งทะเล (-) เมล็ดพันธุ์พลูนางฟ้า (-) เมล็ดพันธุ์พวงแก้วกุดั่น (-) เมล็ดพันธุ์พวงแก้วมณี (-) เมล็ดพันธุ์พวงคราม (-) เมล็ดพันธุ์พวงชมพู (-) เมล็ดพันธุ์พวงนาค (-) เมล็ดพันธุ์มอร์นิ่งกลอรี่ (-) เมล็ดพันธุ์ริปซาลิสสายทับทิม (-) เมล็ดพันธุ์เลดี้มาร์กาเรต (-) เมล็ดพันธุ์เล็บมือนาง (-) เมล็ดพันธุ์วานิลลา (-) เมล็ดพันธุ์สร้อยมณีแดง (-) เมล็ดพันธุ์สวาด (-) เมล็ดพันธุ์สุคนธรส (-) เมล็ดพันธุ์เสาวรส (-) เมล็ดพันธุ์หิรัญญิการ์ (-) เมล็ดพันธุ์อัญชัน (-) เมล็ดพันธุ์ไอวี่ (-) เมล็ดพันธุ์ฮอปส์ (Hops Seed) เมล็ดสร้อยอินทนิล (Blue trumpet vine seed) เมล็ดสะบ้าลิง (Sabaa ling Seed) เมล็ดเสาวรส (-) ย่านดาโอ๊ะ (Golden leaved liana) รสสุคนธ์ (Rose-Su-Kon) ริปซาลิสสายทับทิม (The Red Rhipsalis) ลดาวัลย์ (Bridal Creeper) ลิปสติก (Lipstick Vine) ลีกวนยู (Le Guan You) เลดี้มาร์กาเรต (Lady Margaret) เล็บมือนาง (Rangoon creeper) วานิลลา (Vanilla) ศรีมาลา (Red Passion Flower) สร้อยฟ้า (Sloi Fa) สร้อยมณีแดง (Soi Manee Daeng) สร้อยสยาม (Sroi Siam) สร้อยสุมาลี (Osmanthus) สร้อยอินทนิล (Blue trumpet vine) สวาด (Nucker nut) สะแกวัลย์ (Sa Kae Won) สายน้ำผึ้ง (Woodbine) สายหยุด (Desmos) ส่าเหล้าปัตตานี (Dwarf Ylang-Ylang Shrub) สำมะงา (Garden Quinine) สุคนธรส (Giant Granadilla) เสาวรส (Passionflower) แสเถา (Jacquemontia) หนวดตาแป๊ะ (Medusa Flower) หมวกจีน (Parasol Flower) หม้อข้าวหม้อแกงลิง (Nepenthes) หัวดองดึง (-) หิรัญญิการ์ (Nepal Trumpet) เหลืองชัชวาลย์ (Cat of claw) อมรเบิกฟ้า (Rose dipladenia) อรัญญิการ์ (Glory vine) ออมเงินออมทอง (Albo - virens) อัญชัน (Blue pea) ไอวี่ (Ivy) โฮย่า (Miniature Wax Plant)

ไม้ดอก

กรรณิการ์ (Night blooming jasmin) กระดังงา (Cananga) กระดุมทอง (Little yellow star) กระดุมไพลิน (Brazilian button flower) กระหนาย (Kra Nhai) กริฟฟีเนีย (Griffinia) กล้วยไม้ (Orchid) กล้วยไม้ดิน (Ground orchid) กล็อกซิเนีย (Gloxinia) กลาย (Klai) กลิ่นร่ำ (Glin Rum) กาซาเนีย (Gazania) กาหลง (Snowy orchid tree) กำลังวัวเถลิง (Kum Lung Wua Tha Loung) กิ่งพันธุ์กระหนาย (-) กิ่งพันธุ์กลาย (-) กิ่งพันธุ์กลิ่นร่ำ (-) กิ่งพันธุ์กำลังวัวเถลิง (-) กิ่งพันธุ์กุหลาบ (-) กิ่งพันธุ์กุหลาบพันปี (-) กิ่งพันธุ์กุหลาบพุกาม (-) กิ่งพันธุ์กุหลาบมอญ (-) กิ่งพันธุ์กุหลาบหนู (-) กิ่งพันธุ์เกล็ดกระโห้ด่าง (-) กิ่งพันธุ์แก้วเจ้าจอม (-) กิ่งพันธุ์แก้วมหาวัน (-) กิ่งพันธุ์โกลด์ฟิงเกอร์ (-) กิ่งพันธุ์ข้าวตอกพระร่วง (-) กิ่งพันธุ์ข้าวหมาก (-) กิ่งพันธุ์ข้าวหลามดง (-) กิ่งพันธุ์เข็มม่วง (-) กิ่งพันธุ์เข็มอุณากรรณ (-) กิ่งพันธุ์เขี้ยวกระแต (-) กิ่งพันธุ์ไข่ดาว (-) กิ่งพันธุ์คลิทอเรีย (-) กิ่งพันธุ์คามิเลีย (-) กิ่งพันธุ์คุณนายตื่นสาย (-) กิ่งพันธุ์โคมญี่ปุ่น (-) กิ่งพันธุ์ไคร้หอม (-) กิ่งพันธุ์จำปา (-) กิ่งพันธุ์จำปี (-) กิ่งพันธุ์จำปูน (-) กิ่งพันธุ์เจอราเนียม (-) กิ่งพันธุ์ชบา (Rose Mallow) กิ่งพันธุ์ชบาโคม (-) กิ่งพันธุ์ชบาทองย้อย (-) กิ่งพันธุ์ชบาเมเปิ้ล (-) กิ่งพันธุ์ชบาร่ม (-) กิ่งพันธุ์ชมพูนุช (-) กิ่งพันธุ์ชะบาช้าง (-) กิ่งพันธุ์ดอกแก้ว (-) กิ่งพันธุ์ดอกโบตั๋น (-) กิ่งพันธุ์ดอกรัก (-) กิ่งพันธุ์ดอกหัวใจ (-) กิ่งพันธุ์ต้นมโนรมย์ (-) กิ่งพันธุ์ต้นเรดบัด (-) กิ่งพันธุ์ต้นแอบรัก (-) กิ่งพันธุ์ต้อยติ่งฝรั่ง (-) กิ่งพันธุ์ตีนเป็ดแดง (-) กิ่งพันธุ์เทียนฝรั่ง (-) กิ่งพันธุ์นมน้อย (-) กิ่งพันธุ์นมแมว (-) กิ่งพันธุ์บลูลิป (-) กิ่งพันธุ์บลูฮาวาย (-) กิ่งพันธุ์บีโกเนีย (-) กิ่งพันธุ์บุหงาเซิง (-) กิ่งพันธุ์บุหงารำไป (-) กิ่งพันธุ์บุหงาลำเจียก (-) กิ่งพันธุ์บุหงาส่าหรี (-) กิ่งพันธุ์บุหรง (-) กิ่งพันธุ์ประทัดจีน (-) กิ่งพันธุ์ประยงค์ (-) กิ่งพันธุ์ปริศนา (-) กิ่งพันธุ์ปาหนัน (-) กิ่งพันธุ์พรหมขาว (-) กิ่งพันธุ์พันจำ (-) กิ่งพันธุ์พิทูเนีย (-) กิ่งพันธุ์พีพวนน้อย (-) กิ่งพันธุ์พุด (-) กิ่งพันธุ์พุดกุหลาบ (-) กิ่งพันธุ์พุดจีบ (-) กิ่งพันธุ์พุดซ้อน (-) กิ่งพันธุ์พุดดอกปีป (-) กิ่งพันธุ์พุดดาราราย (-) กิ่งพันธุ์พุดตะแคง (-) กิ่งพันธุ์พุดตาน (-) กิ่งพันธุ์พุดแตรงอน (-) กิ่งพันธุ์พุดนวลจันทร์ (-) กิ่งพันธุ์พุดน้ำบุศย์ (-) กิ่งพันธุ์พุดผา (-) กิ่งพันธุ์พุดพิชญา (-) กิ่งพันธุ์พุดภูเก็ต (-) กิ่งพันธุ์พุดร้อยมาลัย (-) กิ่งพันธุ์พุดลิลลี่ (-) กิ่งพันธุ์พุดเวียดนาม (-) กิ่งพันธุ์พุดศุภโชค (-) กิ่งพันธุ์พุดเศรษฐีสยาม (-) กิ่งพันธุ์พุดแสงอุษา (-) กิ่งพันธุ์พู่กันทอง (-) กิ่งพันธุ์พู่จอมพล (-) กิ่งพันธุ์พู่นายพล (-) กิ่งพันธุ์พู่ระหง (-) กิ่งพันธุ์พู่อมร (-) กิ่งพันธุ์แพรเซี่ยงไฮ้ (-) กิ่งพันธุ์ม่วงเทพรัตน์ (-) กิ่งพันธุ์ม่วงไพลิน (-) กิ่งพันธุ์ม่วงมงคล (-) กิ่งพันธุ์ม่วงมณี (-) กิ่งพันธุ์มหาพรหมราชินี (-) กิ่งพันธุ์มะลิ (-) กิ่งพันธุ์มะลิจันทบูร (-) กิ่งพันธุ์มะลิฉัตร (-) กิ่งพันธุ์มะลิซาไก (-) กิ่งพันธุ์มะลิน้ำ (-) กิ่งพันธุ์มะลิหลวง (-) กิ่งพันธุ์มานูก้า (-) กิ่งพันธุ์มุจลินท์ (-) กิ่งพันธุ์แมกโนเลีย (-) กิ่งพันธุ์โมก (-) กิ่งพันธุ์โมกหลวง (-) กิ่งพันธุ์ยิบโซฟิลล่า (-) กิ่งพันธุ์ยี่โถ (-) กิ่งพันธุ์ยี่หุบ (-) กิ่งพันธุ์แย้มปีนัง (-) กิ่งพันธุ์รักแรกพบ (-) กิ่งพันธุ์ราชาวดี (Butterfly Bush) กิ่งพันธุ์ราตรี (-) กิ่งพันธุ์ราตรีสวรรค์ (-) กิ่งพันธุ์ราตรีสีทอง (-) กิ่งพันธุ์ลำดวน (-) กิ่งพันธุ์ลำดวนดอย (-) กิ่งพันธุ์ลีลาวดี (-) กิ่งพันธุ์ไลแลค (-) กิ่งพันธุ์สนเกรวิลเลีย (-) กิ่งพันธุ์สลัดได (-) กิ่งพันธุ์สะบันงาป่า (-) กิ่งพันธุ์สุพรรณิกา (-) กิ่งพันธุ์แสดสยาม (-) กิ่งพันธุ์หนังหนาดอกใหญ่ (-) กิ่งพันธุ์หางกระรอกแดง (-) กิ่งพันธุ์หีบไม้งาม (-) กิ่งพันธุ์เหลืองคีรีบูน (-) กิ่งพันธุ์เหลืองจันทน์ (-) กิ่งพันธุ์อเมริกันบิวตี้ (-) กิ่งพันธุ์อั่งเปา (-) กิ่งพันธุ์อูนดง (-) กิ่งพันธุ์แอฟริกันไวโอเลต (-) กิ่งพันธุ์แฮปปี้เนส (-) กิ่งพันธุ์ไฮเดรนเยีย (-) กุหลาบ (Rose) กุหลาบพันปี (Delavay of rhododendron) กุหลาบพุกาม (Wax Rose) กุหลาบมอญ (Damask rose) กุหลาบหนู (Fairy Rose) กุหลาบหิน (Flaming Katy) เกล็ดกระโห้ด่าง (Balsam Apple) แก้วเจ้าจอม (Lignum Vitae) แก้วมหาวัน (Kaeo mahawan) โกลด์ฟิงเกอร์ (Don Juan Plant) ข้าวตอกพระร่วง (Chinese privet) ข้าวหมาก (Kaow Mak) ข้าวหลามดง (Khao lam dong) ขิงประดับ (Ginger ornamental) เข็ม (West Indian Jasmine) เข็มม่วง (Violet Ixora) เข็มอุณากรรณ (Pink Gardenia) เขี้ยวกระแต (Khiao kratae) ไข่ดาว (Oncoba) คลิทอเรีย (CLITORIA) คลิเวีย (Clivia) คามิเลีย (Camillia) คาลล่าลิลลี่ (Calla lily) คำหอม (Kum Hom) คุณนายตื่นสาย (Purslane) คูน (Golden Shower) โคมญี่ปุ่น (Fuchsia) ไคร้หอม (Krai Hom) จำปา (Champaca) จำปี (White Chempaka) จำปูน (Champun) เจอราเนียม (Geranium) ชบา (Shoe flower) ชบาโคม (The Lucky Lantern Yellow) ชบาทองย้อย (Chinese Rose) ชบาเมเปิ้ล (Cranberry Hibiscus) ชบาร่ม (Chaba Rom) ชมพูนุช (Pink Bush Penta) ชวนชม (Desert rose) ช้องนาง (Clock Vine) ช้องแมว (Wild Sage) ชะบาช้าง (Chaba Chang) ซ่อนกลิ่น (Tuberose) ซัลเวีย (Salvia) ซิการ์ (Cigar Flower) เซียงเช่า (Siang Chao) ไซคลาเมน (Cyclamen ) ดอกกระดังงา (-) ดอกกระดุมทอง (-) ดอกเก็กฮวย (Winter Aster Flower) ดอกแก้ว (Orang Jessamine) ดอกขิงประดับ (-) ดอกเข็ม (-) ดอกจำปา (-) ดอกดอกแก้ว (-) ดอกดอกดารารัตน์ (-) ดอกดอกรัก (-) ดอกดารารัตน์ (Daffodil) ดอกเดซี่ (-) ดอกต้นดอกหน้าวัว (-) ดอกทานตะวัน (-) ดอกบัวดิน (-) ดอกโบตั๋น (Peony) ดอกปทุมมา (-) ดอกปีบ (-) ดอกพลับพลึง (-) ดอกพุด (-) ดอกพุดกุหลาบ (-) ดอกพุดซ้อน (-) ดอกพุดร้อยมาลัย (-) ดอกพุทธรักษา (-) ดอกฟอร์เก็ตมีน็อต (-) ดอกโมก (-) ดอกเยอบีรา (-) ดอกรัก (Crown Flower) ดอกราตรี (-) ดอกลำดวน (-) ดอกลิ้นมังกร (Snapdragon) ดอกว่านสี่ทิศ (-) ดอกโสน (-) ดอกหงส์เหิน (-) ดอกหน้าแมว (Pansy) ดอกหัวใจ (Bleeding Hearts) ดอกไอริส (-) ดอกเฮลิโคเนีย (-) ดอกไฮเดรนเยีย (-) ดอกไฮยาซินธ์ (-) ดาวกระจาย (Cosmos) ดาวเรือง (Marigold) ดาหลา (Torch  Ginger) เดซี่ (Daisy) เดลฟินเนียม (Delphinium) แดงพันธุ์ทิพย์ (Brazilian Red Cloak) ต้นกรรณิการ์ (Night blooming jasmin) ต้นกระดังงา (-) ต้นกระดุมทอง (-) ต้นกระดุมไพลิน (-) ต้นกระหนาย (-) ต้นกริฟฟีเนีย (-) ต้นกล้วยไม้ (-) ต้นกล้วยไม้ดิน (-) ต้นกล็อกซิเนีย (-) ต้นกล้ากรรณิการ์ (-) ต้นกล้ากระดังงา (-) ต้นกล้ากระดุมทอง (-) ต้นกล้ากระดุมไพลิน (-) ต้นกล้ากระหนาย (-) ต้นกล้ากริฟฟีเนีย (-) ต้นกล้ากล้วยไม้ (-) ต้นกล้ากล้วยไม้ดิน (-) ต้นกล้ากล็อกซิเนีย (-) ต้นกล้ากลาย (-) ต้นกล้ากลิ่นร่ำ (-) ต้นกล้ากาซาเนีย (Gazania) ต้นกล้ากาหลง (-) ต้นกล้ากำลังวัวเถลิง (-) ต้นกล้ากุหลาบ (-) ต้นกล้ากุหลาบพันปี (-) ต้นกล้ากุหลาบพุกาม (-) ต้นกล้ากุหลาบมอญ (-) ต้นกล้ากุหลาบหนู (-) ต้นกล้ากุหลาบหิน (-) ต้นกล้าเกล็ดกระโห้ด่าง (-) ต้นกล้าแก้วเจ้าจอม (-) ต้นกล้าแก้วมหาวัน (-) ต้นกล้าโกลด์ฟิงเกอร์ (-) ต้นกล้าข้าวตอกพระร่วง (-) ต้นกล้าข้าวหมาก (-) ต้นกล้าข้าวหลามดง (-) ต้นกล้าขิงประดับ (-) ต้นกล้าเข็ม (-) ต้นกล้าเข็มม่วง (-) ต้นกล้าเข็มอุณากรรณ (-) ต้นกล้าเขี้ยวกระแต (-) ต้นกล้าไข่ดาว (-) ต้นกล้าคลิทอเรีย (-) ต้นกล้าคลิเวีย (-) ต้นกล้าคามิเลีย (-) ต้นกล้าคาลล่าลิลลี่ (-) ต้นกล้าคำหอม (-) ต้นกล้าคุณนายตื่นสาย (-) ต้นกล้าคูน (-) ต้นกล้าโคมญี่ปุ่น (-) ต้นกล้าไคร้หอม (-) ต้นกล้าจำปา (-) ต้นกล้าจำปี (-) ต้นกล้าจำปูน (-) ต้นกล้าเจอราเนียม (-) ต้นกล้าชบา (Rose Mallow) ต้นกล้าชบาโคม (-) ต้นกล้าชบาทองย้อย (-) ต้นกล้าชบาเมเปิ้ล (-) ต้นกล้าชบาร่ม (-) ต้นกล้าชมพูนุช (-) ต้นกล้าชวนชม (-) ต้นกล้าช้องนาง (-) ต้นกล้าช้องแมว (-) ต้นกล้าชะบาช้าง (-) ต้นกล้าซ่อนกลิ่น (-) ต้นกล้าซัลเวีย (-) ต้นกล้าซิการ์ (-) ต้นกล้าเซียงเช่า (-) ต้นกล้าไซคลาเมน (-) ต้นกล้าดอกแก้ว (-) ต้นกล้าดอกดารารัตน์ (-) ต้นกล้าดอกโบตั๋น (-) ต้นกล้าดอกรัก (-) ต้นกล้าดอกลิ้นมังกร (-) ต้นกล้าดอกหน้าแมว (-) ต้นกล้าดอกหัวใจ (-) ต้นกล้าดาวกระจาย (-) ต้นกล้าดาวเรือง (-) ต้นกล้าดาหลา (-) ต้นกล้าเดซี่ (-) ต้นกล้าเดลฟินเนียม (-) ต้นกล้าแดงพันธุ์ทิพย์ (-) ต้นกล้าต้นดอกหน้าวัว (-) ต้นกล้าต้นมโนรมย์ (-) ต้นกล้าต้นเรดบัด (-) ต้นกล้าต้นแอบรัก (-) ต้นกล้าต้อยติ่งฝรั่ง (-) ต้นกล้าตีนเป็ดแดง (-) ต้นกล้าทองอุไร (-) ต้นกล้าทานตะวัน (-) ต้นกล้าทิวาราตรี (-) ต้นกล้าเทียนกิ่ง (Egyptian rivet) ต้นกล้าเทียนฝรั่ง (-) ต้นกล้านมน้อย (-) ต้นกล้านมแมว (-) ต้นกล้านมสวรรค์ (-) ต้นกล้านางแย้ม (-) ต้นกล้าบลูลิป (-) ต้นกล้าบลูฮาวาย (-) ต้นกล้าบอลลูนฟลาวเวอร์ (-) ต้นกล้าบัว (-) ต้นกล้าบัวดิน (-) ต้นกล้าบานชื่น (-) ต้นกล้าบานเช้า (-) ต้นกล้าบานเย็น (-) ต้นกล้าบีโกเนีย (-) ต้นกล้าบุหงาเซิง (-) ต้นกล้าบุหงารำไป (-) ต้นกล้าบุหงาลำเจียก (-) ต้นกล้าบุหงาส่าหรี (-) ต้นกล้าบุหรง (-) ต้นกล้าเบญจมาศ (-) ต้นกล้าเบบี้ซันโรส (-) ต้นกล้าปทุมมา (-) ต้นกล้าประทัดจีน (-) ต้นกล้าประยงค์ (-) ต้นกล้าปริศนา (-) ต้นกล้าปาหนัน (-) ต้นกล้าปีบ (-) ต้นกล้าปีบฝรั่ง (-) ต้นกล้าโป๊ยเซียน (-) ต้นกล้าโปร่งกิ่ว (-) ต้นกล้าผกากรอง (-) ต้นกล้าผีเสื้อ (-) ต้นกล้าพรหมขาว (-) ต้นกล้าพลับพลึง (-) ต้นกล้าพวงครามต้น (-) ต้นกล้าพวงทองต้น (-) ต้นกล้าพัดโบก (-) ต้นกล้าพันจำ (-) ต้นกล้าพิทูเนีย (-) ต้นกล้าพีพวนน้อย (-) ต้นกล้าพุด (-) ต้นกล้าพุดกุหลาบ (-) ต้นกล้าพุดจีบ (-) ต้นกล้าพุดซ้อน (-) ต้นกล้าพุดดง (-) ต้นกล้าพุดดอกปีป (-) ต้นกล้าพุดดาราราย (-) ต้นกล้าพุดตะแคง (-) ต้นกล้าพุดตาน (-) ต้นกล้าพุดแตรงอน (-) ต้นกล้าพุดนวลจันทร์ (-) ต้นกล้าพุดน้ำบุศย์ (-) ต้นกล้าพุดผา (-) ต้นกล้าพุดพิชญา (-) ต้นกล้าพุดภูเก็ต (-) ต้นกล้าพุดร้อยมาลัย (-) ต้นกล้าพุดลิลลี่ (-) ต้นกล้าพุดเวียดนาม (-) ต้นกล้าพุดศรี (-) ต้นกล้าพุดศุภโชค (-) ต้นกล้าพุดเศรษฐีสยาม (-) ต้นกล้าพุดสามสี (-) ต้นกล้าพุดแสงอุษา (-) ต้นกล้าพุทธชาด (-) ต้นกล้าพุทธรักษา (-) ต้นกล้าพู่กันทอง (-) ต้นกล้าพู่จอมพล (-) ต้นกล้าพู่นายพล (-) ต้นกล้าพู่ระหง (-) ต้นกล้าพู่อมร (-) ต้นกล้าแพงพวย (-) ต้นกล้าแพรเซี่ยงไฮ้ (-) ต้นกล้าฟอร์เก็ตมีน็อต (-) ต้นกล้าเฟื่องฟ้า (-) ต้นกล้าม่วงเจริญ (-) ต้นกล้าม่วงเทพรัตน์ (-) ต้นกล้าม่วงนที (-) ต้นกล้าม่วงไพลิน (-) ต้นกล้าม่วงมงคล (-) ต้นกล้าม่วงมณี (-) ต้นกล้ามหาพรหมราชินี (-) ต้นกล้ามหาหงส์ (-) ต้นกล้ามะลิ (-) ต้นกล้ามะลิจันทบูร (-) ต้นกล้ามะลิฉัตร (-) ต้นกล้ามะลิซาไก (-) ต้นกล้ามะลิน้ำ (-) ต้นกล้ามะลิหลวง (-) ต้นกล้ามากาเร็ต (-) ต้นกล้ามานูก้า (-) ต้นกล้ามุจลินท์ (-) ต้นกล้าแมกโนเลีย (-) ต้นกล้าโมก (-) ต้นกล้าโมกหลวง (-) ต้นกลาย (-) ต้นกล้ายิบโซฟิลล่า (-) ต้นกล้ายี่โถ (-) ต้นกล้ายี่หุบ (-) ต้นกล้าเยอบีรา (-) ต้นกล้าแย้มปีนัง (-) ต้นกล้ารักเร่ (-) ต้นกล้ารักแรกพบ (-) ต้นกล้าราชาวดี (Butterfly Bush) ต้นกล้าราตรี (-) ต้นกล้าราตรีสวรรค์ (-) ต้นกล้าราตรีสีทอง (-) ต้นกล้ารำเพย (-) ต้นกล้าลำดวน (-) ต้นกล้าลำดวนดอย (-) ต้นกล้าลิลลี่ (-) ต้นกล้าลิลลี่ว่าวจุฬา (-) ต้นกล้าลีลาวดี (-) ต้นกล้าลูกปัดออสเตรเลีย (-) ต้นกล้าไลแลค (-) ต้นกล้าว่านรางทอง (-) ต้นกล้าว่านสี่ทิศ (-) ต้นกล้าเวอร์บีนา (-) ต้นกล้าแว๊กซ์ฟลาวเวอร์ (-) ต้นกล้าแววมยุรา (-) ต้นกล้าสตางค์ (-) ต้นกล้าสนเกรวิลเลีย (-) ต้นกล้าสร้อยกัทลี (-) ต้นกล้าสร้อยไก่ (-) ต้นกล้าสลัดได (-) ต้นกล้าสะบันงาป่า (-) ต้นกล้าสะแล่งหอมไก๋ (-) ต้นกล้าสุพรรณิกา (-) ต้นกล้าเสี้ยนฝรั่ง (-) ต้นกล้าแสดสยาม (-) ต้นกล้าโสน (-) ต้นกล้าหงส์เหิน (-) ต้นกล้าหงอนไก่ (-) ต้นกล้าหญ้าฟรุ้งฟริ้ง (-) ต้นกล้าหนังหนาดอกใหญ่ (-) ต้นกล้าหลิวไต้หวัน (-) ต้นกล้าหอมหมื่นลี้ (-) ต้นกล้าหางกระรอกแดง (-) ต้นกล้าหีบไม้งาม (-) ต้นกล้าเหลืองคีรีบูน (-) ต้นกล้าเหลืองจันทน์ (-) ต้นกล้าอเมริกันบิวตี้ (-) ต้นกล้าอั่งเปา (-) ต้นกล้าอัจเจอราตุ้ม (-) ต้นกล้าอูนดง (-) ต้นกล้าแอฟริกันไวโอเลต (-) ต้นกล้าไอริส (-) ต้นกล้าฮอลลี่ฮ็อค (-) ต้นกล้าเฮลิโคเนีย (-) ต้นกล้าแฮปปี้เนส (-) ต้นกล้าไฮเดรนเยีย (-) ต้นกล้าไฮยาซินธ์ (-) ต้นกลิ่นร่ำ (-) ต้นกาซาเนีย (Gazania) ต้นกาหลง (-) ต้นกำลังวัวเถลิง (-) ต้นกุหลาบ (-) ต้นกุหลาบพันปี (-) ต้นกุหลาบพุกาม (-) ต้นกุหลาบมอญ (-) ต้นกุหลาบหนู (-) ต้นกุหลาบหิน (-) ต้นเก็กฮวย (Winter Aster Tree) ต้นเกล็ดกระโห้ด่าง (-) ต้นแกงการูพอว์ (kangaroo paw) ต้นแกลดิโอลัส (Gladiolus Tree) ต้นแก้วเจ้าจอม (-) ต้นแก้วมหาวัน (-) ต้นโกลด์ฟิงเกอร์ (Don Juan Plant) ต้นโกลบธิสเซิล (Globe Thistle) ต้นข้าวตอกพระร่วง (-) ต้นข้าวหมาก (-) ต้นข้าวหลามดง (-) ต้นขิงประดับ (-) ต้นเข็ม (-) ต้นเข็มดาววาว (Khem Daw Waw Tree) ต้นเข็มม่วง (-) ต้นเข็มมาดากัสการ์ (Madagascar Khem Tree) ต้นเข็มอินเดีย (Egyptian Star Cluster Tree) ต้นเข็มอุณากรรณ (-) ต้นเขี้ยวกระแต (-) ต้นไข่ดาว (-) ต้นคลิทอเรีย (-) ต้นคลิเวีย (-) ต้นคามิเลีย (-) ต้นคาโมมายล์ (Camomile Tree) ต้นคาร์เนชั่น (Carnation tree) ต้นคาลล่าลิลลี่ (-) ต้นคำหอม (-) ต้นคีรีมาศ (Panama Queen Plant) ต้นคุณนายตื่นสาย (-) ต้นคูน (-) ต้นโคมญี่ปุ่น (-) ต้นไคร้หอม (-) ต้นจำปา (-) ต้นจำปี (-) ต้นจำปูน (-) ต้นเจอราเนียม (-) ต้นชบา (Rose Mallow Tree) ต้นชบาโคม (-) ต้นชบาทองย้อย (-) ต้นชบาเมเปิ้ล (-) ต้นชบาร่ม (-) ต้นชมพูนุช (-) ต้นชวนชม (-) ต้นช้องนาง (-) ต้นช้องแมว (-) ต้นชะบาช้าง (-) ต้นเชสต์เบอร์รี่ (Chasteberry) ต้นซ่อนกลิ่น (-) ต้นซัลเวีย (-) ต้นซิการ์ (-) ต้นเซียงเช่า (-) ต้นไซคลาเมน (-) ต้นดอกกระเจียว (Dok Krachiao Tree) ต้นดอกแก้ว (-) ต้นดอกดารารัตน์ (-) ต้นดอกโบตั๋น (-) ต้นดอกป็อปปี้ (Poppy Tree) ต้นดอกปักเป้า (Balloon cottonbush tree) ต้นดอกยี่สุ่น (CRIMSON CHINA ROSE) ต้นดอกรัก (-) ต้นดอกลิ้นมังกร (-) ต้นดอกไวเบอร์นัม (Viburnum Tree) ต้นดอกหน้าแมว (Pansy) ต้นดอกหน้าวัว (Flamingo flower) ต้นดอกหัวใจ (-) ต้นดาวกระจาย (-) ต้นดาวเรือง (-) ต้นดาหลา (-) ต้นเดซี่ (-) ต้นเดลฟินเนียม (-) ต้นแดงพันธุ์ทิพย์ (-) ต้นต้นดอกหน้าวัว (-) ต้นต้นมโนรมย์ (-) ต้นต้นเรดบัด (-) ต้นต้นแอบรัก (-) ต้นต้อยติ่งฝรั่ง (-) ต้นตีนเป็ดแดง (-) ต้นทองอุไร (-) ต้นทานตะวัน (-) ต้นทิวาราตรี (-) ต้นเทพพนม (Blue Gromwell Tree) ต้นเทียนกิ่ง (Egyptian rivet Tree) ต้นเทียนบ้าน (Rose Balsam Tree) ต้นเทียนฝรั่ง (-) ต้นนมน้อย (-) ต้นนมแมว (-) ต้นนมสวรรค์ (-) ต้นนางแย้ม (-) ต้นแนสเตอร์เตียม (Nasturtium) ต้นบลูลิป (Blue Lips) ต้นบลูฮาวาย (-) ต้นบอลลูนฟลาวเวอร์ (Balloon Flower) ต้นบัว (-) ต้นบัวดิน (-) ต้นบานชื่น (-) ต้นบานเช้า (-) ต้นบานไม่รู้โรย (Globe Amaranth Tree) ต้นบานเย็น (-) ต้นบีโกเนีย (-) ต้นบุหงาเซิง (-) ต้นบุหงารำไป (-) ต้นบุหงาลำเจียก (-) ต้นบุหงาส่าหรี (-) ต้นบุหรง (-) ต้นเบญจมาศ (-) ต้นเบบี้ซันโรส (-) ต้นปทุมมา (-) ต้นประทัดจีน (-) ต้นประยงค์ (-) ต้นปริศนา (-) ต้นปอปฏิเวธ (Patived Hibiscus) ต้นปาหนัน (-) ต้นปีบ (-) ต้นปีบฝรั่ง (-) ต้นโป๊ยเซียน (-) ต้นโปร่งกิ่ว (-) ต้นผกากรอง (-) ต้นผีเสื้อ (-) ต้นพรหมขาว (-) ต้นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว (Scaevola) ต้นพริมูลา (Primula) ต้นพลับพลึง (-) ต้นพวงไข่มุก (American elder) ต้นพวงครามต้น (-) ต้นพวงทองต้น (-) ต้นพัดโบก (-) ต้นพันจำ (-) ต้นพิทีโลตัสโจอี้ (Ptilotus Joey) ต้นพิทูเนีย (-) ต้นพีพวนน้อย (-) ต้นพุด (-) ต้นพุดกังหัน (Pinwheel Jasmine Tree) ต้นพุดกุหลาบ (-) ต้นพุดจีบ (-) ต้นพุดซ้อน (-) ต้นพุดดง (-) ต้นพุดดอกปีป (-) ต้นพุดดาราราย (-) ต้นพุดตะแคง (-) ต้นพุดตาน (-) ต้นพุดแตรงอน (-) ต้นพุดนวลจันทร์ (-) ต้นพุดน้ำบุศย์ (-) ต้นพุดผา (-) ต้นพุดพิชญา (-) ต้นพุดภูเก็ต (-) ต้นพุดร้อยมาลัย (-) ต้นพุดลิลลี่ (-) ต้นพุดเวียดนาม (-) ต้นพุดศรี (-) ต้นพุดศุภโชค (-) ต้นพุดเศรษฐีสยาม (-) ต้นพุดสามสี (-) ต้นพุดแสงอุษา (-) ต้นพุทธชาด (-) ต้นพุทธรักษา (-) ต้นพู่กันทอง (-) ต้นพู่จอมพล (-) ต้นพู่นายพล (-) ต้นพู่ระหง (-) ต้นพู่อมร (-) ต้นแพงพวย (-) ต้นแพรเซี่ยงไฮ้ (-) ต้นฟอร์เก็ตมีน็อต (-) ต้นฟอร์ซีเทีย (Forsythia) ต้นเฟื่องฟ้า (-) ต้นมโนรมย์ (Cockspur Coral Tree) ต้นม่วงเจริญ (-) ต้นม่วงดวงดาว (Lavender Star Flower Tree) ต้นม่วงเทพรัตน์ (-) ต้นม่วงนที (-) ต้นม่วงไพลิน (-) ต้นม่วงมงคล (-) ต้นม่วงมณี (-) ต้นมหาพรหมราชินี (-) ต้นมหาหงส์ (-) ต้นมะลิ (-) ต้นมะลิจันทบูร (-) ต้นมะลิฉัตร (-) ต้นมะลิซาไก (-) ต้นมะลิน้ำ (-) ต้นมะลิหลวง (-) ต้นมากาเร็ต (-) ต้นมานูก้า (-) ต้นมุจลินท์ (-) ต้นแมกโนเลีย (-) ต้นแมคคาโดเนีย (Mecardonia) ต้นโมก (-) ต้นโมกหลวง (-) ต้นยิบโซฟิลล่า (-) ต้นยี่โถ (-) ต้นยี่หุบ (-) ต้นเยอบีรา (-) ต้นแย้มปีนัง (-) ต้นรักเร่ (-) ต้นรักแรกพบ (-) ต้นราชาวดี (Butterfly Bush) ต้นราตรี (-) ต้นราตรีสวรรค์ (-) ต้นราตรีสีทอง (-) ต้นรำเพย (-) ต้นเรดบัด (Eastern redbud) ต้นลำดวน (-) ต้นลำดวนดอย (-) ต้นลิไรโอพีใบด่าง (creeping lilyturf) ต้นลิลลี่ (-) ต้นลิลลี่ว่าวจุฬา (-) ต้นลีลาวดี (-) ต้นลูกปัดออสเตรเลีย (-) ต้นไลแลค (-) ต้นวาซีวีเซีย (Warszewiczia Tree) ต้นว่านรางทอง (-) ต้นว่านสี่ทิศ (-) ต้นวินเทอร์เบอร์รี่ (Winter berry) ต้นวิลโลว์หิมะ (Willow Tree) ต้นเวอร์บีนา (-) ต้นแว๊กซ์ฟลาวเวอร์ (-) ต้นแววมยุรา (-) ต้นแวววิเชียร (Little Turtle Flower) ต้นสต็อค (Stock) ต้นสตางค์ (-) ต้นสแตติส (Statice) ต้นสนเกรวิลเลีย (-) ต้นสร้อยกัทลี (-) ต้นสร้อยไก่ (-) ต้นสร้อยทอง (Canada goldenrod Tree) ต้นสลัดได (-) ต้นสะบันงาป่า (-) ต้นสะแล่งหอมไก๋ (-) ต้นสุพรรณิกา (-) ต้นเสี้ยนฝรั่ง (-) ต้นแสดสยาม (-) ต้นโสน (-) ต้นหงส์เหิน (-) ต้นหงอนไก่ (-) ต้นหญ้าฟรุ้งฟริ้ง (-) ต้นหนังหนาดอกใหญ่ (-) ต้นหลิวไต้หวัน (-) ต้นหอมหมื่นลี้ (-) ต้นหางกระรอกแดง (-) ต้นหีบไม้งาม (-) ต้นเหลืองคีรีบูน (-) ต้นเหลืองจันทน์ (-) ต้นอเมริกันบิวตี้ (-) ต้นอะกาแพนทัส (Agapanthus) ต้นอั่งเปา (-) ต้นอัจเจอราตุ้ม (-) ต้นอูนดง (-) ต้นแอบรัก (The Goethea Tropical Plant) ต้นแอฟริกันไวโอเลต (-) ต้นแอสเตอร์ (Aster flower Tree) ต้นไอริส (-) ต้นฮอลลี่ฮ็อค (-) ต้นเฮลิโคเนีย (-) ต้นแฮปปี้เนส (-) ต้นไฮเดรนเยีย (-) ต้นไฮยาซินธ์ (-) ต้อยติ่งฝรั่ง (Mexican Petunia) ตีนเป็ดแดง (Red Cerbera) ทองอุไร (Yellow elder) ทานตะวัน (Sunflower) ทิวาราตรี (Chinese indberry) เทียนกิ่ง (Henna tree) เทียนฝรั่ง (Impatiens) เทียนหัว (Tien hua) นมน้อย (Nom noi) นมแมว (Nom Maew) นมสวรรค์ (Nom Sawhan) นางแย้ม (Glory Bower) บลูลิป (blue lips) บลูฮาวาย (Blue Hawaii) บอลลูนฟลาวเวอร์ () บัว (Water Lily) บัวดิน (Zephyranthes) บานชื่น (Zinnia) บานเช้า (Sage rose) บานเย็น (Marvel of Peru) บีโกเนีย (Begonia) บุหงาเซิง (ฺBu Ngha Seoung) บุหงารำไป (Bu nga rum pai) บุหงาลำเจียก (Bu ngaa lam chiak) บุหงาส่าหรี (Chinese Rose) บุหรง (Bu Nghong) เบญจมาศ (Florist of Mun) เบบี้ซันโรส (Baby Rose) ใบกระดุมทอง (-) ใบพลับพลึง (-) ใบพุทธรักษา (-) ใบมะลิ (-) ใบยี่โถ (-) ปทุมมา (Siam tulip) ประทัดจีน (Fountain Plant) ประยงค์ (Chinese Rice Flower) ปริศนา (Prid Sa Nha) ปาหนัน (Pa Nhun) ปีบ (Indian cork tree) ปีบฝรั่ง (Star of bethlehem) โป๊ยเซียน (Crow of Thorns) โปร่งกิ่ว (Prong kio) ผกากรอง (Cloth of gold) ผีเสื้อ (Dianthus) ฝักคูน () พรหมขาว (Mitrephora) พลับพลึง (Crinum Lily) พวงครามต้น (Puang Kraam Ton) พวงทองต้น (Galphimia) พัดโบก (Do-Re-Mi Plant) พันจำ (Resak) พิทูเนีย (Petunia) พีพวนน้อย (Pee Puan Noi) พุด (Gerdenia Crape Jasmine) พุดกุหลาบ (Phud Ku Lhab) พุดจีบ (East Indian Rosebay) พุดซ้อน (Cape jasmine) พุดดง (Phut dong) พุดดอกปีป (Phud Dok Peep) พุดดาราราย (Pood Dara Rai) พุดตะแคง (Lady of the night) พุดตาน (Rose of Sharon) พุดแตรงอน (African Angel Trumpet) พุดนวลจันทร์ (Phud Nuan Chan) พุดน้ำบุศย์ (Golden Gardenia) พุดผา (Pud Pha) พุดพิชญา (Winter Cherry Tree) พุดภูเก็ต (Gardenia thailandica) พุดร้อยมาลัย (Phud Roy Malai) พุดลิลลี่ (Pud Lily) พุดเวียดนาม (Cape Jasmine) พุดศรี (Pud Sree) พุดศุภโชค (Gerdenia Crape Jasmine) พุดเศรษฐีสยาม (Giant Pinwheel Flower) พุดสามสี (Yesterday today and tomorrow) พุดแสงอุษา (Tahitian gardenia) พุทธชาด (Star jasmine) พุทธรักษา (Canna) พู่กันทอง (Golden Plum) พู่จอมพล (Pink Red Powder Puff) พู่นายพล (lemon bottlebrush) พู่ระหง (Fringed Hibiscus) พู่อมร (Bush willow) แพงพวย (Madagascar periwinkle) แพรเซี่ยงไฮ้ (Portulaca Rose) ฟอร์เก็ตมีน็อต (Forget me not) เฟื่องฟ้า (Bougainvillea) ม่วงเจริญ (Muang Ja Rern) ม่วงเทพรัตน์ (Exacum) ม่วงนที (Weeping Blue Ginger) ม่วงไพลิน (Malabar melastome) ม่วงมงคล (Glory Bush) ม่วงมณี (Mona Lavender) มหาพรหมราชินี (Maha Prom Rachinee) มหาหงส์ (Butterfly Lilly) มะลิ (Jusmine) มะลิจันทบูร (Mali Chanthabun) มะลิฉัตร (Arabian Jasmine) มะลิซาไก (Mali Sa Kai) มะลิน้ำ (Japanese Arrowhead) มะลิหลวง (Star jasmine) มากาเร็ต (Marquerite) มานูก้า (Manuka) มุจลินท์ (Ravenia Pink) เมล็ดทานตะวัน (-) เมล็ดพันธุ์กรรณิการ์ (-) เมล็ดพันธุ์กระดังงา (-) เมล็ดพันธุ์กระดุมทอง (-) เมล็ดพันธุ์กระดุมไพลิน (-) เมล็ดพันธุ์กระหนาย (-) เมล็ดพันธุ์กล้วยไม้ (-) เมล็ดพันธุ์กล็อกซิเนีย (-) เมล็ดพันธุ์กลาย (-) เมล็ดพันธุ์กลิ่นร่ำ (-) เมล็ดพันธุ์กาซาเนีย (Gazania Seed) เมล็ดพันธุ์กาหลง (-) เมล็ดพันธุ์กำลังวัวเถลิง (-) เมล็ดพันธุ์กิเลีย (Gilia Seed) เมล็ดพันธุ์กุหลาบ (-) เมล็ดพันธุ์กุหลาบพันปี (-) เมล็ดพันธุ์กุหลาบมอญ (-) เมล็ดพันธุ์กุหลาบหนู (-) เมล็ดพันธุ์กุหลาบหิน (-) เมล็ดพันธุ์เกล็ดกระโห้ด่าง (-) เมล็ดพันธุ์แก้วเจ้าจอม (-) เมล็ดพันธุ์ข้าวหมาก (-) เมล็ดพันธุ์ข้าวหลามดง (-) เมล็ดพันธุ์ขิงประดับ (-) เมล็ดพันธุ์เข็มม่วง (-) เมล็ดพันธุ์เข็มอุณากรรณ (-) เมล็ดพันธุ์ไข่ดาว (-) เมล็ดพันธุ์คลาร์เคีย (Clarkia Seed) เมล็ดพันธุ์คลิเวีย (-) เมล็ดพันธุ์คอร์นฟลาวเวอร์ (Cornflower Seed) เมล็ดพันธุ์คอสมีเดียม (Cosmidium Seed) เมล็ดพันธุ์คามิเลีย (-) เมล็ดพันธุ์คาโมมายล์ (Camomile Seed) เมล็ดพันธุ์คาลล่าลิลลี่ (-) เมล็ดพันธุ์คำหอม (-) เมล็ดพันธุ์คุณนายตื่นสาย (-) เมล็ดพันธุ์คูน (-) เมล็ดพันธุ์เคนนิเดีย (Kennedia Seed) เมล็ดพันธุ์แคทเธอดรัลเบลล์ (Cathedral Bells Seed) เมล็ดพันธุ์แคนดี้ทัฟต์ (Candytuft Seed) เมล็ดพันธุ์แครสพีเดีย (Craspedia Seed) เมล็ดพันธุ์โคมญี่ปุ่น (-) เมล็ดพันธุ์โคลัมบายน์ (Columbine Seed) เมล็ดพันธุ์ไคร้หอม (-) เมล็ดพันธุ์จำปา (-) เมล็ดพันธุ์จำปี (-) เมล็ดพันธุ์จำปูน (-) เมล็ดพันธุ์จิงจ้อเหลือง (Jing Jo Lueng Seed) เมล็ดพันธุ์เจอราเนียม (-) เมล็ดพันธุ์ชบา (Rose Mallow Seed) เมล็ดพันธุ์ชบาโคม (-) เมล็ดพันธุ์ชบาเมเปิ้ล (-) เมล็ดพันธุ์ชมพูนุช (-) เมล็ดพันธุ์ชวนชม (-) เมล็ดพันธุ์ช้องนาง (-) เมล็ดพันธุ์ช้องแมว (-) เมล็ดพันธุ์ชิแซนทัส (Schizanthus Seed) เมล็ดพันธุ์ซัลเวีย (-) เมล็ดพันธุ์ซาลพิกลอสสิส (Salpiglossis Seed) เมล็ดพันธุ์ซิการ์ (-) เมล็ดพันธุ์เซอรินธ์ (Cerinthe Seed) เมล็ดพันธุ์เซียงเช่า (-) เมล็ดพันธุ์ไซคลาเมน (-) เมล็ดพันธุ์ดอกกระดาษ (Straw flower Seed) เมล็ดพันธุ์ดอกแก้ว (-) เมล็ดพันธุ์ดอกบัวตอง (Mexican sunflower Seed) เมล็ดพันธุ์ดอกป็อปปี้ (Poppy Seed) เมล็ดพันธุ์ดอกปักเป้า (Balloon cottonbush Seed) เมล็ดพันธุ์ดอกมงกุฏจักรพรรดิ์ (Crown Imperial Seed) เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ไหวตาเสือ (Coreopsis Seed) เมล็ดพันธุ์ดอกระฆัง (Canterbury Bells Seed) เมล็ดพันธุ์ดอกรัก (-) เมล็ดพันธุ์ดอกลิ้นมังกร (-) เมล็ดพันธุ์ดอกลิเวอร์ (Checkered Lily Seed) เมล็ดพันธุ์ดอกไวท์เลซ (Queen Ann's Lace Seed) เมล็ดพันธุ์ดอกหน้าแมว (-) เมล็ดพันธุ์ดอกไอเซีย (Ixia Seed) เมล็ดพันธุ์ดาวกระจาย (-) เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง (-) เมล็ดพันธุ์ดาหลา (-) เมล็ดพันธุ์ดิจิทาลิส (Digitalis Seed) เมล็ดพันธุ์เดซี่ (-) เมล็ดพันธุ์เดลฟินเนียม (-) เมล็ดพันธุ์เดลฟิเนียม (Delphinium Seed) เมล็ดพันธุ์เดือนฉาย (Firewheel Seed) เมล็ดพันธุ์แดงพันธุ์ทิพย์ (-) เมล็ดพันธุ์ต้นเข็ม (Zephyranthes Seed) เมล็ดพันธุ์ต้นดอกหน้าวัว (-) เมล็ดพันธุ์ต้นมโนรมย์ (-) เมล็ดพันธุ์ต้นเรดบัด (-) เมล็ดพันธุ์ต้นเสือดาว (Green Leopard plant) เมล็ดพันธุ์ต้อยติ่งฝรั่ง (-) เมล็ดพันธุ์ตีนเป็ดแดง (-) เมล็ดพันธุ์ทองอุไร (-) เมล็ดพันธุ์ทานตะวัน (-) เมล็ดพันธุ์ทิวาราตรี (-) เมล็ดพันธุ์เทียนกิ่ง (Egyptian rivet Seed) เมล็ดพันธุ์เทียนบ้าน (Rose Balsam Seed) เมล็ดพันธุ์เทียนฝรั่ง (-) เมล็ดพันธุ์นกน้อยคานารี่ (Canary Creeper Seed) เมล็ดพันธุ์นมน้อย (-) เมล็ดพันธุ์นมแมว (-) เมล็ดพันธุ์นมสวรรค์ (-) เมล็ดพันธุ์แนสเตอร์เตียม (Nasturtium Seed) เมล็ดพันธุ์ไนเจลลา (Nigella Seed) เมล็ดพันธุ์บอลลูนฟลาวเวอร์ (Balloon Flower Seed) เมล็ดพันธุ์บัว (-) เมล็ดพันธุ์บัวดิน (-) เมล็ดพันธุ์บานชื่น (-) เมล็ดพันธุ์บานเช้า (-) เมล็ดพันธุ์บานไม่รู้โรย (Globe Amaranth Seed) เมล็ดพันธุ์บานเย็น (-) เมล็ดพันธุ์บีโกเนีย (-) เมล็ดพันธุ์บีบาล์ม (Beebalm Seed) เมล็ดพันธุ์บุหงาเซิง (-) เมล็ดพันธุ์บุหงารำไป (-) เมล็ดพันธุ์บุหงาลำเจียก (-) เมล็ดพันธุ์เบญจมาศ (-) เมล็ดพันธุ์แบล็คอายซูซาน (Black-Eyed Susan Seed) เมล็ดพันธุ์ปทุมมา (-) เมล็ดพันธุ์ประทัดจีน (-) เมล็ดพันธุ์ประยงค์ (-) เมล็ดพันธุ์ประไหมสุหรี (Sweet Sultan Seed) เมล็ดพันธุ์ปริศนา (-) เมล็ดพันธุ์ปาหนัน (-) เมล็ดพันธุ์ปีบ (-) เมล็ดพันธุ์ปีบฝรั่ง (-) เมล็ดพันธุ์โป๊ยเซียน (-) เมล็ดพันธุ์โปร่งกิ่ว (-) เมล็ดพันธุ์ผกากรอง (-) เมล็ดพันธุ์ผีเสื้อ (-) เมล็ดพันธุ์พรหมขาว (-) เมล็ดพันธุ์พริมโรส (Primrose Seed) เมล็ดพันธุ์พวงครามต้น (-) เมล็ดพันธุ์พวงทองต้น (-) เมล็ดพันธุ์พันจำ (-) เมล็ดพันธุ์พิทูเนีย (-) เมล็ดพันธุ์พีพวนน้อย (-) เมล็ดพันธุ์พุดกุหลาบ (-) เมล็ดพันธุ์พุดจีบ (-) เมล็ดพันธุ์พุดดง (-) เมล็ดพันธุ์พุดดาราราย (-) เมล็ดพันธุ์พุดตะแคง (-) เมล็ดพันธุ์พุดน้ำบุศย์ (-) เมล็ดพันธุ์พุดผา (-) เมล็ดพันธุ์พุดภูเก็ต (-) เมล็ดพันธุ์พุดร้อยมาลัย () เมล็ดพันธุ์พุดลิลลี่ (-) เมล็ดพันธุ์พุดเวียดนาม (-) เมล็ดพันธุ์พุดศรี (-) เมล็ดพันธุ์พุดศุภโชค (-) เมล็ดพันธุ์พุทธรักษา (Canna Seed) เมล็ดพันธุ์พู่จอมพล (-) เมล็ดพันธุ์พู่นายพล (-) เมล็ดพันธุ์พู่อมร (-) เมล็ดพันธุ์แพงพวย (-) เมล็ดพันธุ์แพรเซี่ยงไฮ้ (-) เมล็ดพันธุ์ไพรีทรัม (Pyrethrum Seed) เมล็ดพันธุ์ฟล็อกซ์ (Phlox Seed) เมล็ดพันธุ์ฟอร์เก็ตมีน็อต (-) เมล็ดพันธุ์แฟล็ก (Flax Seed) เมล็ดพันธุ์ม่วงเทพรัตน์ (-) เมล็ดพันธุ์ม่วงนที (-) เมล็ดพันธุ์ม่วงไพลิน (-) เมล็ดพันธุ์ม่วงมงคล (-) เมล็ดพันธุ์ม่วงมณี (Mona Lavender Seed) เมล็ดพันธุ์มหาพรหมราชินี (-) เมล็ดพันธุ์มากาเร็ต (-) เมล็ดพันธุ์มานูก้า (-) เมล็ดพันธุ์มิมิวลัส (Mimulus Seed) เมล็ดพันธุ์มุจลินท์ (-) เมล็ดพันธุ์แมกโนเลีย (-) เมล็ดพันธุ์โมก (-) เมล็ดพันธุ์โมกหลวง (-) เมล็ดพันธุ์ยิบโซฟิลล่า (-) เมล็ดพันธุ์ยี่โถ (-) เมล็ดพันธุ์ยี่หุบ (-) เมล็ดพันธุ์เยอบีรา (-) เมล็ดพันธุ์แย้มปีนัง (-) เมล็ดพันธุ์ระฆังเขียว (Shell Flower Seed) เมล็ดพันธุ์รักเร่ (-) เมล็ดพันธุ์รักแรกพบ (Ruk Rake Pob Seed) เมล็ดพันธุ์ราชาวดี (Butterfly Bush Seed) เมล็ดพันธุ์รำเพย (-) เมล็ดพันธุ์ลำดวน (-) เมล็ดพันธุ์ลำดวนดอย (-) เมล็ดพันธุ์ลิลลี่ (-) เมล็ดพันธุ์ลิลลี่งูเห่า (Arisaema Seed) เมล็ดพันธุ์ลิลลี่ว่าวจุฬา (-) เมล็ดพันธุ์ลีลาวดี (-) เมล็ดพันธุ์ลูกปัดออสเตรเลีย (-) เมล็ดพันธุ์ลูพิน (Lupin Seed) เมล็ดพันธุ์โลบิเลีย (Lobelia Seed) เมล็ดพันธุ์ไลแลค (-) เมล็ดพันธุ์วอลฟลาวเวอร์ (Wallflower Seed) เมล็ดพันธุ์ว่านสี่ทิศ (-) เมล็ดพันธุ์เวอร์บีนา (-) เมล็ดพันธุ์แว๊กซ์ฟลาวเวอร์ (-) เมล็ดพันธุ์แววมยุรา (-) เมล็ดพันธุ์สตางค์ (-) เมล็ดพันธุ์สแตติส (Statice Seed) เมล็ดพันธุ์สนเกรวิลเลีย (-) เมล็ดพันธุ์สปาแร็คซีส (Sparaxis seed) เมล็ดพันธุ์สร้อยไก่ (-) เมล็ดพันธุ์สลัดได (-) เมล็ดพันธุ์สวีทพี (Sweet pea Seed) เมล็ดพันธุ์สเวนโซนา (Swainsona Seed) เมล็ดพันธุ์สะบันงาป่า (-) เมล็ดพันธุ์สะแล่งหอมไก๋ (-) เมล็ดพันธุ์สุพรรณิกา (Yellow Silk Cotton) เมล็ดพันธุ์เสี้ยนฝรั่ง (-) เมล็ดพันธุ์แสดสยาม (-) เมล็ดพันธุ์โสน (-) เมล็ดพันธุ์หงส์เหิน (-) เมล็ดพันธุ์หงอนไก่ (-) เมล็ดพันธุ์หญ้าฟรุ้งฟริ้ง (-) เมล็ดพันธุ์หมวกเม็กซิกัน (Mexican Hat Seed) เมล็ดพันธุ์หอมหมื่นลี้ (-) เมล็ดพันธุ์หีบไม้งาม (-) เมล็ดพันธุ์เหลืองคีรีบูน (-) เมล็ดพันธุ์อลิสซัม (Sweet Alyssum Seed) เมล็ดพันธุ์ออเบรต้าสีฟ้า (Aubreta Blue Seed) เมล็ดพันธุ์อั่งเปา (-) เมล็ดพันธุ์อัจเจอราตุ้ม (-) เมล็ดพันธุ์อัลเลี่ยม (Allium flower seed) เมล็ดพันธุ์อัลสโตรมีเรีย (Alstroemeria Seed) เมล็ดพันธุ์อัสดง (False spirea seed) เมล็ดพันธุ์เอคิเนเชีย (Echinacea) เมล็ดพันธุ์เอเชี่ยมแคนดิแกนส์ (Echium candicans Seed) เมล็ดพันธุ์เออเบอต้า (Aubrieta Seed) เมล็ดพันธุ์แอฟริกันไวโอเลต (-) เมล็ดพันธุ์แอสเตอร์ (Aster flower Seed) เมล็ดพันธุ์ไอริส (-) เมล็ดพันธุ์ฮอลลี่ฮ็อค (-) เมล็ดพันธุ์เฮลิโคเนีย (-) เมล็ดพันธุ์เฮอเชรา (Heuchera Seed) เมล็ดพันธุ์แฮปปี้เนส (-) เมล็ดพันธุ์ไฮเดรนเยีย (-) เมล็ดพันธุ์ไฮยาซินธ์ (-) แมกโนเลีย (Magnolia) โมก (Moke) โมกหลวง (Tellicherry tree) ยิบโซฟิลล่า (gypsophila) ยี่โถ (Sweet oleander) ยี่หุบ (Yee Hoop) เยอบีรา (Gerbera,Barberton daisy ) แย้มปีนัง (Climbing Oleander) รักเร่ (Dahlia) รักแรกพบ (Ruk Rake Pob) ราชาวดี (Butterfly Bush) ราตรี (Night  blooming  jasmine) ราตรีสวรรค์ (White Butterfly) ราตรีสีทอง (Yellow Jessamine) รำเพย (Yellow oleander) ลำดวน (White Cheesewood) ลำดวนดอย (Lam duan doi) ลิลลี่ (Lily) ลิลลี่ว่าวจุฬา (Jacobean lily) ลีลาวดี (Plumeria) ลูกปัดออสเตรเลีย (Ardisia) ไลแลค (Lilac) ว่านรางทอง (Waan Lang Thong) ว่านสี่ทิศ (Star Lily) เวอร์บีนา (Verbena) แว๊กซ์ฟลาวเวอร์ (Wax flower) แววมยุรา (Wishbone flower) สตางค์ (Satang Tree) สนเกรวิลเลีย (grevillea) สร้อยกัทลี (Hanging lobster-claws) สร้อยไก่ (Plumed celosia) สลัดได (MALAYAN SPURGE TREE) สะบันงาป่า (Sabun nga paa) สะแล่งหอมไก๋ (Sa Lang Hom Kai) สุพรรณิกา (Yellow Silk Cotton Tree) เสี้ยนฝรั่ง (Spider flower) แสดสยาม (Sade Siam) โสน (Hemp Sesbania Flower) หงส์เหิน (Globba  winiti) หงอนไก่ (Cockscomb) หญ้าฟรุ้งฟริ้ง (Crimson Butterflies) หนังหนาดอกใหญ่ (Nang Nha Dok Yai) หลิวไต้หวัน (False heather) หอมหมื่นลี้ (sweet osmanthus ) หัวกริฟฟีเนีย (-) หัวกล้วยไม้ดิน (-) หัวกล็อกซิเนีย (-) หัวแกลดิโอลัส (Gladiolus Bulb) หัวขิงประดับ (-) หัวคาลล่าลิลลี่ (-) หัวซ่อนกลิ่น (-) หัวไซคลาเมน (-) หัวดอกกระเจียว (Krachiao Bulb) หัวดอกดารารัตน์ (-) หัวดอกทิวลิป (Tulip) หัวดอกรักเร่ (Dahlia) หัวดาหลา (Torch ginger) หัวบัวดิน (-) หัวปทุมมา (Siam tulip Bulb) หัวผักแว่นดอย (Pink Oxalis) หัวพลับพลึง (-) หัวพัดโบก (-) หัวพุทธรักษา (-) หัวฟรีเซีย (Freesia Bulb) หัวม่วงนที (-) หัวรานังคูลัส (Ranunculus) หัวลิลลี่ (-) หัวลิลลี่ว่าวจุฬา (-) หัวว่านบูโฟน (Tumbleweed) หัวว่านสี่ทิศ (-) หางกระรอกแดง (Chenille copper leaf) หีบไม้งาม (Natal Plum) เหลืองคีรีบูน (Golden candle) เหลืองจันทน์ (leuang Junt) อเมริกันบิวตี้ (Pink Ruspolia) อั่งเปา (Bolivian sunset) อัจเจอราตุ้ม (Ageratum) อูนดง (Aoon Dong ) แอฟริกันไวโอเลต (African Violet) ไอริส (Iris) ฮอลลี่ฮ็อค (Hollyhock) เฮลิโคเนีย (Heliconia) แฮปปี้เนส (Pink trumpet vine) ไฮเดรนเยีย (Hydrangea) ไฮยาซินธ์ (Hyacinth)

ไม้ประดับภายนอก

กก (Sedge) กระดุมไม้ใบเงิน (Silver Buttonwood) กล้วยคุนหมิง (Chinese dwarf banana) กล้วยบัว (Flowering banana) กล้วยประดับ (Banana Ornamental) กล้วยผา (Ensete) กล้วยพัด (Traveler of palm) กะพ้อ (Fan  Palm) กันเกรา (Anon) กาบหอย (Boat-lily) กาบหอยแครง (Venus Flytraps) ก้ามปูหลุด (Silver inch plant) การะเกด (Karaket) กำแพงเงิน (Flax  Lily) กิ่งพันธุ์โกสน (-) กิ่งพันธุ์เข็มญี่ปุ่น (-) กิ่งพันธุ์เข็มสามสี (-) กิ่งพันธุ์ครูฑตีนกบ (-) กิ่งพันธุ์ซองออฟจาไมก้า (-) กิ่งพันธุ์ซองออฟอินเดีย (-) กิ่งพันธุ์ต้นยางอินเดีย (-) กิ่งพันธุ์ตะบองเพชร (-) กิ่งพันธุ์ตาล (-) กิ่งพันธุ์ไทร (-) กิ่งพันธุ์ไทรเกาหลี (-) กิ่งพันธุ์ไทรคอมแพค (-) กิ่งพันธุ์ไทรย้อย (-) กิ่งพันธุ์ไทรอังกฤษ (-) กิ่งพันธุ์ไทรอินโด (-) กิ่งพันธุ์ไผ่จีน (-) กิ่งพันธุ์พยอม (-) กิ่งพันธุ์เล็บครุฑใบผักชี (-) กิ่งพันธุ์วาสนา (-) กิ่งพันธุ์แสงจันทร์ (-) กิ่งพันธุ์หูกระจง (-) เกล็ดแก้ว (Calico plant) เกล็ดทับทิม (Calico plant) โกสน (Croton) ข่อย (Siamese rough bush) ขาไก่ (Flame  flower) เข็มกุดั่น (Spanish bayonet) เข็มญี่ปุ่น (Dwarfixora) เข็มปัตตาเวีย (Cotton Leaved Jatropha) เข็มสามสี (Rainbow tree) คริสต์มาส (Christmas Flower) คริสติน่า (Christina) ครูฑตีนกบ (Variegated balfour aralia) คล้าน้ำ (Bent alligator-flag) จอก (Water Lettuce) จั๋ง (lady palm) จันผา (Jun Pha) เจแปนนิสเฟิร์นทรี (Japanese Fern Tree) ช้อนเงินช้อนทอง (Chon Ngoen Chon Thong) ช้อนทอง (Yellow mussaenda) ชะแมบทอง (Horse bush) ช้างร้องไห้ (Chang Rong Hai Tree) ชาปัตตาเวีย (Singapore Holly) ชาฮกเกี้ยน (Fukien tea) ชิงชี่ (Chingchi) แชมเปญปาล์ม (Bottle palm) ซองออฟจาไมก้า (Song of India) ซองออฟอินเดีย (Song of Jamaica) ซีรูเลียม (Caeruleum) ดอกเข็มญี่ปุ่น (-) ดอกใบนาค (-) ดาดตะกั่ว (Red lvy) แดงสิงคโปร์ (Daeng Singapore) ต้นกก (-) ต้นกระดุมไม้ใบเงิน (-) ต้นกล้วยคุนหมิง (-) ต้นกล้วยบัว (-) ต้นกล้วยประดับ (-) ต้นกล้วยผา (-) ต้นกล้วยพัด (-) ต้นกล้ากก (-) ต้นกล้ากระดุมไม้ใบเงิน (-) ต้นกล้ากล้วยคุนหมิง (-) ต้นกล้ากล้วยบัว (-) ต้นกล้ากล้วยประดับ (-) ต้นกล้ากล้วยผา (-) ต้นกล้ากล้วยพัด (-) ต้นกล้ากะพ้อ (-) ต้นกล้ากันเกรา (-) ต้นกล้ากาบหอย (-) ต้นกล้ากาบหอยแครง (-) ต้นกล้าก้ามปูหลุด (-) ต้นกล้าการะเกด (-) ต้นกล้ากำแพงเงิน (-) ต้นกล้าเกล็ดแก้ว (-) ต้นกล้าเกล็ดทับทิม (-) ต้นกล้าโกสน (-) ต้นกล้าข่อย (-) ต้นกล้าขาไก่ (-) ต้นกล้าเข็มกุดั่น (-) ต้นกล้าเข็มญี่ปุ่น (-) ต้นกล้าเข็มปัตตาเวีย (-) ต้นกล้าเข็มสามสี (-) ต้นกล้าคริสต์มาส (-) ต้นกล้าคริสติน่า (-) ต้นกล้าครูฑตีนกบ (-) ต้นกล้าคล้าน้ำ (-) ต้นกล้าโคลเวอร์ (Clover) ต้นกล้าจอก (-) ต้นกล้าจั๋ง (-) ต้นกล้าจันผา (-) ต้นกล้าเจแปนนิสเฟิร์นทรี (-) ต้นกล้าช้อนเงินช้อนทอง (-) ต้นกล้าช้อนทอง (-) ต้นกล้าชะแมบทอง (Horse bush) ต้นกล้าช้างร้องไห้ (-) ต้นกล้าชาปัตตาเวีย (-) ต้นกล้าชาฮกเกี้ยน (-) ต้นกล้าชิงชี่ (-) ต้นกล้าแชมเปญปาล์ม (-) ต้นกล้าซองออฟจาไมก้า (-) ต้นกล้าซองออฟอินเดีย (-) ต้นกล้าซีรูเลียม (-) ต้นกล้าดาดตะกั่ว (-) ต้นกล้าแดงสิงคโปร์ (-) ต้นกล้าต้นฝิ่นน้ำ (-) ต้นกล้าต้นม้าลาย (-) ต้นกล้าต้นยางอินเดีย (-) ต้นกล้าต้นรวงข้าว (-) ต้นกล้าต้นอ้อ (-) ต้นกล้าต้นอินทผาลัม (-) ต้นกล้าตะโก (-) ต้นกล้าตะบองเพชร (-) ต้นกล้าตาล (-) ต้นกล้าตาลฟ้า (-) ต้นกล้าเต่าร้าง (-) ต้นกล้าถั่วบราซิล (-) ต้นกล้าถั่วมูคูนา (-) ต้นกล้าทองดอกบวบ (-) ต้นกล้าทองประกายแสด (-) ต้นกล้าเทียนทอง (-) ต้นกล้าเทียนหยด (-) ต้นกล้าไทร (-) ต้นกล้าไทรเกาหลี (-) ต้นกล้าไทรคอมแพค (-) ต้นกล้าไทรใบสัก (-) ต้นกล้าไทรใบสามเหลี่ยม (-) ต้นกล้าไทรยอดทอง (-) ต้นกล้าไทรย้อย (-) ต้นกล้าไทรอังกฤษ (-) ต้นกล้าไทรอินโด (-) ต้นกล้าบอนไซ (-) ต้นกล้าบุษบา (-) ต้นกล้าบุษราคัม (-) ต้นกล้าเบาบับ (-) ต้นกล้าใบเงิน (-) ต้นกล้าใบต่างเหรียญ (-) ต้นกล้าใบทอง (-) ต้นกล้าใบนาค (-) ต้นกล้าปรง  (-) ต้นกล้าปรงญี่ปุ่น (-) ต้นกล้าปรงเม็กซิกัน (-) ต้นกล้าปริก (-) ต้นกล้าปักษาสวรรค์ (-) ต้นกล้าปาล์ม (-) ต้นกล้าปาล์มขวด (-) ต้นกล้าปาล์มเคราฤาษี (-) ต้นกล้าปาล์มจีน (-) ต้นกล้าปาล์มจีบ (-) ต้นกล้าปาล์มชวา (-) ต้นกล้าปาล์มบังสูรย์ (Diamond Joey Palm) ต้นกล้าปาล์มเป็ตติโค้ท (-) ต้นกล้าปาล์มพัด (-) ต้นกล้าปาล์มแวกซ์ (-) ต้นกล้าปาล์มหงส์เหิน (-) ต้นกล้าปาล์มอ้ายหมี (-) ต้นกล้าเปล้าน้อย (-) ต้นกล้าผักเป็ดแดง (-) ต้นกล้าผีเสื้อราตรี (-) ต้นกล้าผีเสื้อแสนสวย (-) ต้นกล้าไผ่จีน (-) ต้นกล้าไผ่น้ำเต้า (-) ต้นกล้าพญากาสัก (-) ต้นกล้าพญานาคราช (-) ต้นกล้าพยอม (-) ต้นกล้าพยับหมอก (Cape leadwort tree) ต้นกล้าพันตะวัน (-) ต้นกล้าพืชกินแมลง (-) ต้นกล้าแพรทอง (-) ต้นกล้าโพลงก้านเหลี่ยม (-) ต้นกล้าฟอกเทล (-) ต้นกล้าฟ้าประดิษฐ์ (-) ต้นกล้ามณีเทวา (-) ต้นกล้ามะพร้าวทะเลทราย (-) ต้นกล้ามะยมเงินมะยมทอง (-) ต้นกล้ามะสัง (-) ต้นกล้าม้าเวียน (-) ต้นกล้ามิกกี้เมาส์ (-) ต้นกล้ายี่เข่ง (-) ต้นกล้ายูคคา (-) ต้นกล้าระฆังทอง (-) ต้นกล้ารักทะเล (-) ต้นกล้าฤาษีผสม (-) ต้นกล้าลาน (-) ต้นกล้าลานไพลิน (-) ต้นกล้าลิ้นกระบือ (-) ต้นกล้าลิ้นมังกร (-) ต้นกล้าเล็บครุฑใบผักชี (-) ต้นกล้าเลือดมังกร (-) ต้นกล้าวาสนา (-) ต้นกล้าเศรษฐีพันล้าน (-) ต้นกล้าสนฉัตร (-) ต้นกล้าส้มจี๊ด (-) ต้นกล้าสร้อยสายเพชร (-) ต้นกล้าสั่งทำ (-) ต้นกล้าสาวสันทราย (-) ต้นกล้าสิบสองปันนา (-) ต้นกล้าแสงจันทร์ (-) ต้นกล้าแสงนีออน (-) ต้นกล้าหญ้าเกล็ดหอย (-) ต้นกล้าหญ้าเม็กซิกัน (-) ต้นกล้าหญ้าสีชมพู (-) ต้นกล้าหนุมานนั่งแท่น (-) ต้นกล้าหมากเขียว (-) ต้นกล้าหมากแดง (-) ต้นกล้าหมากนวล (-) ต้นกล้าหมากหอม (-) ต้นกล้าหมากเหลือง (-) ต้นกล้าหยก (-) ต้นกล้าหยิกนิโกร (-) ต้นกล้าหลิวทอง (-) ต้นกล้าหลิวใบ (-) ต้นกล้าหลิวหอม (-) ต้นกล้าหอมเจ็ดชั้น (-) ต้นกล้าหัวใจสีม่วง (-) ต้นกล้าหางนกยูง (-) ต้นกล้าหางหมาจอก (-) ต้นกล้าหูกระจง (-) ต้นกล้าหูปลาช่อน (-) ต้นกล้าอากาเว่ (-) ต้นกล้าเอื้องทอง (-) ต้นกะพ้อ (-) ต้นกันเกรา (-) ต้นกาบหอย (-) ต้นกาบหอยแครง (-) ต้นก้ามปูหลุด (-) ต้นการะเกด (-) ต้นกำแพงเงิน (-) ต้นเกล็ดแก้ว (-) ต้นเกล็ดทับทิม (-) ต้นโกสน (-) ต้นข่อย (-) ต้นขาไก่ (-) ต้นเข็มกุดั่น (-) ต้นเข็มญี่ปุ่น (-) ต้นเข็มดอย (Khem Doi Tree) ต้นเข็มปัตตาเวีย (-) ต้นเข็มสามสี (-) ต้นคริสต์มาส (-) ต้นคริสติน่า (-) ต้นครูฑตีนกบ (-) ต้นคล้าน้ำ (-) ต้นจอก (-) ต้นจั๋ง (-) ต้นจันผา (-) ต้นเจแปนนิสเฟิร์นทรี (-) ต้นช้อนเงินช้อนทอง (-) ต้นช้อนทอง (-) ต้นชะแมบทอง (Horse bush tree) ต้นช้างร้องไห้ (-) ต้นชาปัตตาเวีย (-) ต้นชาฮกเกี้ยน (-) ต้นชิงชี่ (-) ต้นแชมเปญปาล์ม (-) ต้นซองออฟจาไมก้า (-) ต้นซองออฟอินเดีย (-) ต้นซีรูเลียม (-) ต้นแซ่หางม้า (Ponytail palm) ต้นดาดตะกั่ว (-) ต้นแดงชาลี (Daeng Chalee Tree) ต้นแดงสิงคโปร์ (-) ต้นต้นฝิ่นน้ำ (-) ต้นต้นม้าลาย (-) ต้นต้นยางอินเดีย (-) ต้นต้นรวงข้าว (-) ต้นต้นอ้อ (-) ต้นต้นอินทผาลัม (-) ต้นตะโก (-) ต้นตะบองเพชร (-) ต้นตาล (-) ต้นตาลฟ้า (-) ต้นเตย (-) ต้นเต่าร้าง (-) ต้นถั่วมูคูนา (-) ต้นทองดอกบวบ (-) ต้นทองประกายแสด (-) ต้นเทียนทอง (-) ต้นเทียนหยด (-) ต้นไทร (-) ต้นไทรเกาหลี (-) ต้นไทรคอมแพค (-) ต้นไทรใบสัก (-) ต้นไทรใบสามเหลี่ยม (-) ต้นไทรยอดทอง (-) ต้นไทรย้อย (-) ต้นไทรอังกฤษ (-) ต้นไทรอินโด (-) ต้นบอนไซ (-) ต้นบัวหิน (Bua Hin) ต้นบุษราคัม (-) ต้นเบาบับ (-) ต้นใบเงิน (-) ต้นใบต่างเหรียญ (-) ต้นใบทอง (-) ต้นใบนาค (-) ต้นปรง  (-) ต้นปรงญี่ปุ่น (-) ต้นปรงเม็กซิกัน (-) ต้นปริก (-) ต้นปะการัง (Elephant Bush) ต้นปักษาสวรรค์ (-) ต้นปาล์ม (-) ต้นปาล์มขวด (-) ต้นปาล์มเคราฤาษี (-) ต้นปาล์มจีน (-) ต้นปาล์มจีบ (-) ต้นปาล์มชวา (-) ต้นปาล์มบังสูรย์ (Diamond Joey Palm) ต้นปาล์มเป็ตติโค้ท (-) ต้นปาล์มพัด (-) ต้นปาล์มแวกซ์ (-) ต้นปาล์มหงส์เหิน (-) ต้นปาล์มอ้ายหมี (-) ต้นเปล้าน้อย (-) ต้นผักเป็ดแดง (-) ต้นผีเสื้อราตรี (-) ต้นผีเสื้อแสนสวย (-) ต้นไผ่จีน (-) ต้นไผ่แดง (red Tianzhu ) ต้นไผ่น้ำเต้า (-) ต้นฝิ่นน้ำ (Water poppy) ต้นพญากาสัก (-) ต้นพญานาคราช (-) ต้นพยอม (-) ต้นพยับหมอก (Cape leadwort tree) ต้นพันตะวัน (-) ต้นพืชกินแมลง (-) ต้นแพรทอง (-) ต้นโพลงก้านเหลี่ยม (-) ต้นฟอกเทล (-) ต้นฟ้าประดิษฐ์ (-) ต้นมณีเทวา (-) ต้นมอสซี่บัสเตอร์ (Mozzie Buster Tree) ต้นมะพร้าวทะเลทราย (-) ต้นมะยมเงินมะยมทอง (-) ต้นมะสัง (-) ต้นม้าลาย (The Zebra Plant) ต้นม้าเวียน (-) ต้นมิกกี้เมาส์ (-) ต้นยางอินเดีย (Banyan Tree) ต้นยี่เข่ง (-) ต้นยูคคา (-) ต้นรวงข้าว (Sedum) ต้นระฆังทอง (-) ต้นรักทะเล (-) ต้นฤาษีผสม (-) ต้นลาน (-) ต้นลานไพลิน (-) ต้นลิ้นกระบือ (-) ต้นลิ้นมังกร (-) ต้นเล็บครุฑใบผักชี (-) ต้นเลือดมังกร (-) ต้นเศรษฐีพันล้าน (-) ต้นสนฉัตร (-) ต้นส้มจี๊ด (-) ต้นสร้อยสายเพชร (-) ต้นสั่งทำ (-) ต้นสาวสันทราย (-) ต้นสิบสองปันนา (-) ต้นแสงจันทร์ (-) ต้นแสงนีออน (-) ต้นแส้ม้า (PONYTAIL PALM) ต้นหญ้า (-) ต้นหญ้าเกล็ดหอย (-) ต้นหญ้าเม็กซิกัน (-) ต้นหญ้าสีชมพู (-) ต้นหนุมานนั่งแท่น (-) ต้นหมากเขียว (-) ต้นหมากแดง (-) ต้นหมากนวล (-) ต้นหมากหอม (-) ต้นหมากเหลือง (-) ต้นหยก (-) ต้นหลิวทอง (-) ต้นหลิวใบ (-) ต้นหลิวหอม (-) ต้นหอมเจ็ดชั้น (-) ต้นหัวใจสีม่วง (-) ต้นหางนกยูง (-) ต้นหางหมาจอก (-) ต้นหูกระจง (-) ต้นหูปลาช่อน (-) ต้นอ้อ (Red grass) ต้นอากาเว่ (-) ต้นอินทผาลัม (Dates tree) ต้นเอื้องทอง (-) ตะโก (Ebony) ตะบองเพชร (cactus ) ตาล (Palmyra palm) ตาลฟ้า (Bismarck palm) เตย (Pandanus Palm) เต่าร้าง (Clustering Fishtail Palm) ถั่วบราซิล (Pinto peanut) ถั่วมูคูนา (Mucuna) ทองดอกบวบ (light-yellow colour gold) ทองประกายแสด (Golden Spoon) เทียนทอง (Golden Dewdrop) เทียนหยด (Golden dew drop) ไทร (Banyan Tree) ไทรเกาหลี (Korean Banyan) ไทรคอมแพค (Compact Banyan) ไทรใบสัก (Fiddle Leaf Fig tree) ไทรใบสามเหลี่ยม (Sweetheart Tree) ไทรยอดทอง (Golden fig) ไทรย้อย (Weeping Fig) ไทรอังกฤษ (English Banyan) ไทรอินโด (Indo Banyan) บอนไซ (Bonsai) บุษบา (Indian asystasia) บุษราคัม (Busarakum) เบาบับ (Boabub Tree) ใบโกสน (-) ใบเงิน (Caricature Plant ) ใบต้นยางอินเดีย (-) ใบต่างเหรียญ (Bai tang rian) ใบทอง (Gold Leaves ) ใบนาค (P. kewense ) ใบใบเงิน (-) ใบใบทอง (-) ใบใบนาค (-) ปรง  (Cycas tree) ปรงญี่ปุ่น (Sago Palm) ปรงเม็กซิกัน (Jamican Sago Tree) ปริก (Asparagus fem) ปักษาสวรรค์ (Bird of paradise) ปาล์ม (palm) ปาล์มขวด (Royal palm) ปาล์มเคราฤาษี (Oldman Palm) ปาล์มจีน (Chinese   fan   palm) ปาล์มจีบ (Vanuatu fan palm) ปาล์มชวา (Java Palm) ปาล์มเป็ตติโค้ท (Washington Palm) ปาล์มพัด (Fiji fan palm) ปาล์มแวกซ์ (Wax palm) ปาล์มหงส์เหิน (Yarey) ปาล์มอ้ายหมี (Cuban Petticoat Palm) เปล้าน้อย (Plao noi) ผลต้นอินทผาลัม (-) ผลตาล (-) ผลปาล์ม (-) ผลส้มจี๊ด (-) ผักเป็ดแดง (Joyweed) ผีเสื้อราตรี (Indian park) ผีเสื้อแสนสวย (Blue Butterfly) ไผ่จีน (Munro) ไผ่น้ำเต้า (Buddha s Belly bamboo) พญากาสัก (Phya Ka Sak) พญานาคราช (Polynesian Foot Fern) พยอม (White - Meranti) พยับหมอก (Cape leadwort) พันตะวัน (Pun Ta wan) พืชกินแมลง (carnivorous plant) แพงแพวแดง (Blood leaf) แพรทอง (Prae Thong) โพลงก้านเหลี่ยม (Plong Kan Lium) ฟอกเทล (Foxtail Palm) ฟ้าประดิษฐ์ (Ground Morning Glory) มณีเทวา (Mani thewa) มะพร้าวทะเลทราย (The Dorstenia Plant) มะยมเงินมะยมทอง (Mayom Ngeun Mayom Thong) มะสัง (Ma sang) ม้าเวียน (Fairy Washboard) มิกกี้เมาส์ (Micky mouse) เมล็ดพันธุ์กล้วยประดับ (-) เมล็ดพันธุ์กล้วยพัด (-) เมล็ดพันธุ์กะพ้อ (-) เมล็ดพันธุ์กันเกรา (-) เมล็ดพันธุ์การะเกด (-) เมล็ดพันธุ์โกสน (-) เมล็ดพันธุ์ข่อย (-) เมล็ดพันธุ์เข็มกุดั่น (-) เมล็ดพันธุ์เข็มญี่ปุ่น (-) เมล็ดพันธุ์คล้าน้ำ (-) เมล็ดพันธุ์โคลเวอร์ (Clover Seed) เมล็ดพันธุ์จอก (-) เมล็ดพันธุ์จั๋ง (-) เมล็ดพันธุ์จันผา (-) เมล็ดพันธุ์เจแปนนิสเฟิร์นทรี (-) เมล็ดพันธุ์ช้อนเงินช้อนทอง (-) เมล็ดพันธุ์ชะแมบทอง (Horse bush seed) เมล็ดพันธุ์ช้างร้องไห้ (-) เมล็ดพันธุ์ชาปัตตาเวีย (-) เมล็ดพันธุ์ชิงชี่ (-) เมล็ดพันธุ์แชมเปญปาล์ม (-) เมล็ดพันธุ์ซีรูเลียม (-) เมล็ดพันธุ์แซ่หางม้า (Ponytail palm Seed) เมล็ดพันธุ์ต้นม้าลาย (-) เมล็ดพันธุ์ต้นอ้อ (-) เมล็ดพันธุ์ต้นอินทผาลัม (-) เมล็ดพันธุ์ตะโก (-) เมล็ดพันธุ์ตะบองเพชร (-) เมล็ดพันธุ์ตาล (-) เมล็ดพันธุ์ตาลฟ้า (-) เมล็ดพันธุ์เต่าร้าง (-) เมล็ดพันธุ์ถั่วบราซิล (-) เมล็ดพันธุ์เทียนหยด (-) เมล็ดพันธุ์ไทร (-) เมล็ดพันธุ์ไทรใบสัก (-) เมล็ดพันธุ์ไทรย้อย (-) เมล็ดพันธุ์เบาบับ (-) เมล็ดพันธุ์ใบต่างเหรียญ (-) เมล็ดพันธุ์ปรง (Cycas Seed) เมล็ดพันธุ์ปรงญี่ปุ่น (-) เมล็ดพันธุ์ปรงเม็กซิกัน (-) เมล็ดพันธุ์ปักษาสวรรค์ (-) เมล็ดพันธุ์ปาล์ม (-) เมล็ดพันธุ์ปาล์มขวด (-) เมล็ดพันธุ์ปาล์มเคราฤาษี (-) เมล็ดพันธุ์ปาล์มจีน (-) เมล็ดพันธุ์ปาล์มจีบ (-) เมล็ดพันธุ์ปาล์มชวา (-) เมล็ดพันธุ์ปาล์มบังสูรย์ (Diamond Joey Palm Seed) เมล็ดพันธุ์ปาล์มเป็ตติโค้ท (-) เมล็ดพันธุ์ปาล์มพัด (-) เมล็ดพันธุ์ปาล์มแวกซ์ (-) เมล็ดพันธุ์ปาล์มหงส์เหิน (-) เมล็ดพันธุ์ปาล์มอ้ายหมี (-) เมล็ดพันธุ์ผีเสื้อแสนสวย (-) เมล็ดพันธุ์ไผ่จีน (-) เมล็ดพันธุ์พญากาสัก (-) เมล็ดพันธุ์พยอม (-) เมล็ดพันธุ์พืชกินแมลง (-) เมล็ดพันธุ์ฟอกเทล (-) เมล็ดพันธุ์มณีเทวา (-) เมล็ดพันธุ์มะพร้าวทะเลทราย (-) เมล็ดพันธุ์มะสัง (-) เมล็ดพันธุ์มิกกี้เมาส์ (-) เมล็ดพันธุ์ไม้ไผ่สวรรค์ (Heavenly bamboo) เมล็ดพันธุ์ยี่เข่ง (-) เมล็ดพันธุ์ยูคคา (-) เมล็ดพันธุ์ลาน (-) เมล็ดพันธุ์ลานไพลิน (-) เมล็ดพันธุ์ลิ้นมังกร (-) เมล็ดพันธุ์เลือดมังกร (-) เมล็ดพันธุ์สนฉัตร (-) เมล็ดพันธุ์สั่งทำ (-) เมล็ดพันธุ์สิบสองปันนา (-) เมล็ดพันธุ์แสงนีออน (Sang Nee On Seed) เมล็ดพันธุ์หญ้า (-) เมล็ดพันธุ์หญ้ากอเชีย (Kochia Seed) เมล็ดพันธุ์หญ้าเกล็ดหอย (-) เมล็ดพันธุ์หญ้าสีชมพู (-) เมล็ดพันธุ์หมากเขียว (-) เมล็ดพันธุ์หมากแดง (-) เมล็ดพันธุ์หมากนวล (-) เมล็ดพันธุ์หมากหอม (-) เมล็ดพันธุ์หมากเหลือง (-) เมล็ดพันธุ์หอมเจ็ดชั้น (-) เมล็ดพันธุ์หางนกยูง (-) เมล็ดพันธุ์หางหมาจอก (-) เมล็ดพันธุ์หูกระจง (-) เมล็ดพันธุ์อากาเว่ (-) เมล็ดระฆังทอง (-) ยี่เข่ง (Crape myrtle) ยูคคา (Dagger lant) ระฆังทอง (Rakang thong) รักทะเล (Sea Lettuce) ฤาษีผสม (Flame nettle) ลาน (Fan palm) ลานไพลิน (Giant bacopa) ลิ้นกระบือ (Picara) ลิ้นมังกร (Mother-in-laws Tongue) เล็บครุฑใบผักชี (Celery Leaf Panax) เลือดมังกร (Dragon of blood) วาสนา (Queen of Dracaenas) เศรษฐีพันล้าน (Mother of Thousands) สนฉัตร (Nolfolk island pine) ส้มจี๊ด (Kumquat) สร้อยสายเพชร (Nodding Clerodendron) สวนถาด (Garden Tray) สั่งทำ (Sang Tum) สาวสันทราย (Quezonla) สิบสองปันนา (Dwarf  date  palm) แสงจันทร์ (Lettuce tree) แสงนีออน (Sang Nee On) หญ้า (Grass) หญ้าเกล็ดหอย (Three flowered beggarweed) หญ้าเม็กซิกัน (African Fountain Grass) หญ้าสีชมพู (Pink Hairgrass) หนุมานนั่งแท่น (Pagoda  Plant) หมากเขียว (Mac Arthur palm) หมากแดง (Sealing wax palm) หมากนวล (Manila palm) หมากหอม (Mak hom) หมากเหลือง (Golden cane palm) หยก (Crested euphorbia) หยิกนิโกร (Yhik Nikro) หลิวทอง (Black Tea Tree) หลิวใบ (Liu Bai) หลิวหอม (Liu Hom) หอมเจ็ดชั้น (Hom Jed Chun) หัวใจสีม่วง (Purple heart) หัวผีเสื้อราตรี (Indian park Bulb) หัวหนุมานนั่งแท่น (-) หัวแห้วกระต่าย (Brachystelma species) หางนกยูง (Peacock flower) หางหมาจอก (Hang ma chok) หูกระจง (Ivory Coast almond) หูปลาช่อน (Copper beef-steak) อากาเว่ (AGAVE) เอื้องทอง (Euang Tong) เเดงสิงคโปร์ (Dentata ruby)

ไม้ประดับภายใน

กระแตไต่ไม้ (Oak-leaf Fern) กรีนลีฟ (Green leaf) กล๊อกซิเนีย (Gloxinia) กวนอิม (Ribbon plant) กวัก (Kwak) กวักมรกต (Kwak Mo Ra Kot) กาสามปีก (Kaa Saampeek) กิ่งพันธุ์กวนอิม (-) กิ่งพันธุ์เล็บครุฑ (Polyscias) ไข่มุกอันดามัน (Andaman Pearl) คล้า (Calathea) โคโรเกีย (Corokia) เงินไหลมา (Tricolor Nephthytis) ช้องนางคลี่ (Tassel Fern) ช้องบลู (Chong Blue) ช้างผสมโขลง (Chang Pa Som Khlong) ซันโตโซมา (Spoonflower) เดหลี (Deli) ต้นกระดาด (Elephant ear) ต้นกระแตไต่ไม้ (-) ต้นกล๊อกซิเนีย (-) ต้นกล้ากระแตไต่ไม้ (-) ต้นกล้ากล๊อกซิเนีย (-) ต้นกล้ากวนอิม (-) ต้นกล้ากวัก (-) ต้นกล้ากวักมรกต (-) ต้นกล้ากาสามปีก (-) ต้นกล้าไข่มุกอันดามัน (-) ต้นกล้าคล้า (-) ต้นกล้าโคโรเกีย (-) ต้นกล้าเงินไหลมา (-) ต้นกล้าช้องนางคลี่ (-) ต้นกล้าช้องบลู (-) ต้นกล้าช้างผสมโขลง (-) ต้นกล้าซันโตโซมา (-) ต้นกล้าเดหลี (-) ต้นกล้าต้นกระดาด (-) ต้นกล้าต้นคลาสซูล่า (-) ต้นกล้าต้นค้างคาว (-) ต้นกล้าต้นวาสนา (-) ต้นกล้าตาเป็ดตาไก่ (Hilo holly) ต้นกล้านกน้อยนำโชค (-) ต้นกล้านาคบริพัตร (-) ต้นกล้านางพญาคล้าทอง (-) ต้นกล้าบอนแก้วหน้าม้า (-) ต้นกล้าบอนสี (-) ต้นกล้าบัวบกโขด (-) ต้นกล้าปริกหางกระรอก (-) ต้นกล้าปีกนกกระทา (-) ต้นกล้าเป็ปเปอร์โรเมีย (-) ต้นกล้าไผ่ฟิลิปปินส์ (-) ต้นกล้าพรมญี่ปุ่น (-) ต้นกล้าพรมออสเตรเลีย (-) ต้นกล้าพรรณไม้น้ำ (-) ต้นกล้าพลูฉีก (Monstera) ต้นกล้าพลูด่าง (-) ต้นกล้าพัดนางชี (-) ต้นกล้าพัดโบกริ้ว (-) ต้นกล้าฟิโลเดนดรอน (-) ต้นกล้าเฟินชายผ้าสีดา (-) ต้นกล้าเฟิร์น (-) ต้นกล้าเฟิร์นข้าหลวง (-) ต้นกล้าเฟิร์นเขากวาง (-) ต้นกล้าเฟิร์นนาคราช (-) ต้นกล้าเฟิร์นใบมะขาม (-) ต้นกล้าเฟิร์นหนังจระเข้ (-) ต้นกล้าเฟิร์นโอซาก้า (-) ต้นกล้ามรกตหยก (-) ต้นกล้ามอส (-) ต้นกล้าม้าลาย (-) ต้นกล้าระย้าเกล็ดหอย (-) ต้นกล้าริบบิ้นเขียว (-) ต้นกล้าริบบิ้นชาลี (-) ต้นกล้าริพซาลิส (-) ต้นกล้าละอองดาว (-) ต้นกล้าเล็บครุฑ (-) ต้นกล้าว่านกวักใบโพธิ์ (-) ต้นกล้าว่านกวักพระพรหม (-) ต้นกล้าว่านกุมารทอง (-) ต้นกล้าว่านขันหมาก (-) ต้นกล้าว่านมงคล (-) ต้นกล้าว่านมหาเสน์ห์ (-) ต้นกล้าว่านแร้งคอคำ (-) ต้นกล้าว่านลูกไก่ทอง (-) ต้นกล้าเศรษฐีก้านทอง (-) ต้นกล้าเศรษฐีไซง่อน (-) ต้นกล้าเศรษฐีเรือนนอก (-) ต้นกล้าเศรษฐีเรือนใน (-) ต้นกล้าเศรษฐีวิลสัน (-) ต้นกล้าสกายเพนซิล (-) ต้นกล้าสร้อยนางกรอง (-) ต้นกล้าสะเก็ดดาว (-) ต้นกล้าสับปะรดสี (-) ต้นกล้าสับปะรดหนาม (-) ต้นกล้าสับปะรดอากาศ (-) ต้นกล้าสาริกาลิ้นทอง (-) ต้นกล้าสาวน้อยประแป้ง (-) ต้นกล้าหนวดปลาดุก (-) ต้นกล้าหนวดปลาหมึก (-) ต้นกล้าหนวดฤาษี (-) ต้นกล้าหน้าวัวใบ (-) ต้นกล้าหมากผู้หมากเมีย (-) ต้นกล้าหัวใจแนบ (-) ต้นกล้าอโกลนีมา (-) ต้นกล้าเอื้องหมายนา (-) ต้นกวนอิม (-) ต้นกวัก (-) ต้นกวักมรกต (-) ต้นกาสามปีก (-) ต้นไข่มุกอันดามัน (-) ต้นคล้า (-) ต้นคลาสซูล่า (Jade Plan tree) ต้นคลุ้ม (Klum Tree) ต้นค้างคาว (Bat flower) ต้นโคโรเกีย (-) ต้นโคโลคาเซีย (Colocasia) ต้นเงินไหลมา (-) ต้นช้องนางคลี่ (-) ต้นช้องบลู (-) ต้นช้างผสมโขลง (-) ต้นชุงเช่า (White Lily Turf) ต้นซันโตโซมา (-) ต้นเดหลี (-) ต้นต้นกระดาด (-) ต้นต้นคลาสซูล่า (-) ต้นต้นค้างคาว (-) ต้นต้นวาสนา (-) ต้นตาเป็ดตาไก่ (Hilo holly Tree) ต้นไทรเพรมน่า (Premna) ต้นนกน้อยนำโชค (-) ต้นนาคบริพัตร (-) ต้นนางพญาคล้าทอง (-) ต้นบอนแก้วหน้าม้า (-) ต้นบอนสี (-) ต้นบัวบกโขด (-) ต้นปริกหางกระรอก (-) ต้นปีกนกกระทา (-) ต้นปีกแมลงปอ (The Dragonfly Wings) ต้นเป็ปเปอร์โรเมีย (-) ต้นไผ่ฟิลิปปินส์ (-) ต้นพรมญี่ปุ่น (-) ต้นพรมออสเตรเลีย (-) ต้นพรรณไม้น้ำ (-) ต้นพลูฉีก (Monstera Tree) ต้นพลูด่าง (-) ต้นพัดนางชี (-) ต้นพัดโบกริ้ว (-) ต้นฟิโลเดนดรอน (-) ต้นเฟินชายผ้าสีดา (-) ต้นเฟิร์น (-) ต้นเฟิร์นข้าหลวง (-) ต้นเฟิร์นเขากวาง (-) ต้นเฟิร์นนาคราช (-) ต้นเฟิร์นใบมะขาม (-) ต้นเฟิร์นหนังจระเข้ (-) ต้นเฟิร์นโอซาก้า (-) ต้นมรกตหยก (-) ต้นมอส (-) ต้นระย้าเกล็ดหอย (-) ต้นริบบิ้นเขียว (-) ต้นริบบิ้นชาลี (-) ต้นริพซาลิส (-) ต้นละอองดาว (-) ต้นเล็บครุฑ (-) ต้นว่านกวักใบโพธิ์ (-) ต้นว่านกวักพระพรหม (-) ต้นว่านกุมารทอง (-) ต้นว่านขันหมาก (-) ต้นว่านมงคล (-) ต้นว่านมหาเสน์ห์ (-) ต้นว่านรวยไม่เลิก (Leopard lily) ต้นว่านแร้งคอคำ (-) ต้นว่านลูกไก่ทอง (-) ต้นวาสนา (Cornstalk Plant) ต้นเศรษฐีก้านทอง (-) ต้นเศรษฐีไซง่อน (-) ต้นเศรษฐีเรือนนอก (-) ต้นเศรษฐีเรือนใน (-) ต้นเศรษฐีวิลสัน (-) ต้นสกายเพนซิล (-) ต้นสร้อยนางกรอง (-) ต้นสะเก็ดดาว (-) ต้นสับปะรดสี (-) ต้นสับปะรดหนาม (-) ต้นสับปะรดอากาศ (-) ต้นสาคูไทย (West Indian arrowroot) ต้นสาริกาลิ้นทอง (-) ต้นสาวน้อยประแป้ง (-) ต้นหนวดปลาดุก (-) ต้นหนวดปลาหมึก (-) ต้นหนวดฤาษี (-) ต้นหน้าวัวใบ (-) ต้นหมากผู้หมากเมีย (-) ต้นหัวใจแนบ (-) ต้นอโกลนีมา (-) ต้นเอื้องหมายนา (-) ต้นฮอสตา (Hosta) ต้นฮาโวเทีย (Haworthia Tree) ตาเป็ดตาไก่ (Hilo holly) ท่อนพันธุ์เศรษฐีวิลสัน (Crystal Anthurium) นกน้อยนำโชค (Slipper spurge) นาคบริพัตร (Persian Shield) นางพญาคล้าทอง (The Spider Plant) เนอร์ทีร่า (Nertera) บอนแก้วหน้าม้า (Kris Plani) บอนสี (Caladium) บัวบกโขด (Bua Bok Kod) ปริกหางกระรอก (Foxtail fern) ปีกนกกระทา (Aluminium Plant) เป็ปเปอร์โรเมีย (Peperromia emerald ripple) ไผ่ฟิลิปปินส์ (Gold-dust dracaena) พรมเขียว (Mosaic plant) พรมญี่ปุ่น (Flame violet ) พรมออสเตรเลีย (Nerve plant) พรรณไม้น้ำ (Aquatic Plant) พลูฉีก (Ceriman) พลูด่าง (Devil Ivy) พัดนางชี (Cola De Gallo) พัดโบกริ้ว (Perma Press Homalomena) ฟิโลเดนดรอน (Philodendron) เฟินชายผ้าสีดา (Staghorn Fern) เฟิร์น (Fern) เฟิร์นข้าหลวง (Bird of nest fern) เฟิร์นเขากวาง (Elk of horn fern) เฟิร์นนาคราช (Ball fern) เฟิร์นใบมะขาม (Fishbone Fern) เฟิร์นหนังจระเข้ (Fern Crocodyllus) เฟิร์นโอซาก้า (Fern Osaka) มรกตหยก (Dwarf Bouquet) มอส (Moss) ม้าลาย (Zebra Plant ) เมล็ดพันธุ์กาสามปีก (-) เมล็ดพันธุ์ต้นกระดาด (-) เมล็ดพันธุ์ตาเป็ดตาไก่ (Hilo holly Seed) เมล็ดพันธุ์นกน้อยนำโชค (-) เมล็ดพันธุ์พรรณไม้น้ำ (-) เมล็ดพันธุ์พลูฉีก (Monstera Seed) เมล็ดพันธุ์ฟิโลเดนดรอน (-) เมล็ดพันธุ์ว่านขันหมาก (-) เมล็ดพันธุ์เศรษฐีก้านทอง (-) เมล็ดพันธุ์สับปะรดสี (-) เมล็ดพันธุ์หน้าวัวใบ (-) เมล็ดพันธุ์เอื้องหมายนา (Crape ginger Seed) ยางใบซอ (Fiddle - leaved fig) ระย้าเกล็ดหอย (Ra Ya Kled Hoi) ริบบิ้นเขียว (Ribbon Plant) ริบบิ้นชาลี (Mini Turtle Plant) ริพซาลิส (Rhipsalis) ละอองดาว (Polka-dot Plant) เล็บครุฑ (Polyscias) ว่านกวักใบโพธิ์ (Wan Kwak Bai Po) ว่านกวักพระพรหม (Wan Kwak Pra Prom) ว่านกุมารทอง (Blood flower) ว่านขันหมาก (Wan khan mak) ว่านมงคล (Ornamental Hemp) ว่านมหาเสน์ห์ (Waan Ma Haa Sane) ว่านแร้งคอคำ (Wan Raeng Kau Dum) ว่านลูกไก่ทอง (Golden Moss) เศรษฐีก้านทอง (Fire Flash) เศรษฐีไซง่อน (Sret Thee Sai Ngon) เศรษฐีเรือนนอก (St. Bernard of lily) เศรษฐีเรือนใน (Spider Plant) เศรษฐีวิลสัน (Crystal Anthurium) สกายเพนซิล (Sky Pencil Tree) สร้อยนางกรอง (Sroi Nang Krong) สวนขวดแก้ว (Miniature terrarium) สะเก็ดดาว (Sa Ked Daow) สับปะรดสี (Bromeliads) สับปะรดหนาม (Xeric bromeliads) สับปะรดอากาศ (Tillandsia) สาริกาลิ้นทอง (Saa Li Ka Lin Thong) สาวน้อยประแป้ง (Dumbcane) แสงจันทรา (Dumbcane) หนวดปลาดุก (Nuad pla dook) หนวดปลาหมึก (Umbrella tree) หนวดฤาษี (Spanish Moss ) หน้าวัวใบ (Folige Anthurium) หมากผู้หมากเมีย (Cordyline) หัวกล๊อกซิเนีย (-) หัวใจแนบ (Satin Pothos) หัวว่านกุมารทอง (-) หัวว่านมงคล (-) หัวอะดีเนียโกลโบซ่า (Adenia globosa) อโกลนีมา (Aglaonema) เอื้องหมายนา (Crape ginger)

ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

กระเชา (Indian Elm) กระโดน (Tummy-wood) กระถิน (Lead Tree) กระท้อน (Santol Tree) กระทิง (Alexandrian Laurel) กระทุ่มนา (Krathum naa) กระบาก (Mersawa ) กระเบา (Chaulmoogra) กระเบียน (Kra bian) กระพี้เขาควาย (Burma Black Wood) กระพี้จั่น (Kra Pee Jun) กร่าง (bargad) กฤษณา (Agarwood) กลึงกล่อม (Klueng klom) กะทัง (Ka Tang) กะบก (Kayu) กะโมกเขา (Kamok khao) กะหนานปลิง (Ka Nhan Pling Tree) กัดลิ้น (Gud Lin) กัลปพฤกษ์ (Pink cassia) กานพลู (Clove Tree) การบูร (Camphor Tree) กำแพงเจ็ดชั้น (Kam phaeng chet chan) กำยาน (Kamyan) กิ่งพันธุ์กระท้อน (-) กิ่งพันธุ์เกาลัด (-) กิ่งพันธุ์ขนุน (-) กิ่งพันธุ์เงาะ (-) กิ่งพันธุ์จำปาดะ (-) กิ่งพันธุ์ชมพู่ (-) กิ่งพันธุ์เชอร์รี่ (-) กิ่งพันธุ์ดอนญ่า (-) กิ่งพันธุ์ต้นกาแฟ (-) กิ่งพันธุ์ต้นชะอม (-) กิ่งพันธุ์ต้นผักหวาน (-) กิ่งพันธุ์ต้นพริกไทย (-) กิ่งพันธุ์ต้นมะขาม (-) กิ่งพันธุ์ต้นมะขามเทศ (-) กิ่งพันธุ์ต้นมะไฟ (-) กิ่งพันธุ์ต้นมังคุด (-) กิ่งพันธุ์ต้นลองกอง (-) กิ่งพันธุ์ต้นลำไย (-) กิ่งพันธุ์ต้นลิ้นจี่ (-) กิ่งพันธุ์ต้นสตรอเบอรี่ (-) กิ่งพันธุ์ต้นส้ม (-) กิ่งพันธุ์ต้นสละ (-) กิ่งพันธุ์ต้นสะเดา (-) กิ่งพันธุ์ต้นหมากเม่า (-) กิ่งพันธุ์ต้นองุ่น (-) กิ่งพันธุ์ต้นแอปเปิ้ล (-) กิ่งพันธุ์ท้อ (-) กิ่งพันธุ์ทุเรียน (-) กิ่งพันธุ์น้อยหน่า (-) กิ่งพันธุ์บ๊วย (-) กิ่งพันธุ์ผักเหลียง (Baegu) กิ่งพันธุ์ผักเฮือด (-) กิ่งพันธุ์ฝรั่ง (-) กิ่งพันธุ์พลับ (-) กิ่งพันธุ์พุทรา (-) กิ่งพันธุ์มะกรูด (-) กิ่งพันธุ์มะตูม (-) กิ่งพันธุ์มะนาว (-) กิ่งพันธุ์มะปราง (-) กิ่งพันธุ์มะเฟือง (-) กิ่งพันธุ์มะม่วง (-) กิ่งพันธุ์ลางสาด (-) กิ่งพันธุ์ส้มเสี้ยว (-) กิ่งพันธุ์ส้มโอ (-) กิ่งพันธุ์สาเก (-) กิ่งพันธุ์หม่อน (-) กีวี (kiwifruit) กุ่ม (Kum) เกด (Milkey Tree) เกรปฟรุต (Grapefruit) เกาลัด (Chestnut Tree) แก้วป่า (Kaew Paa) โกงกางใบเล็ก (Kongkang bai lek) โกงกางใบใหญ่ (Red Mangrove) โกลเด้นโอ๊ค (Golden oak) ไกร (Sea Fig) ขนุน (Jackfruit Tree) ขมิ้นต้น (Khamin ton) ขัน (Khan) ขันทองพยาบาท (Khan thong phayabat) ขางหัวหมู (Khang hua mu) ขี้หนอน (Khi non) ขุนไม้ (Khun mai) เขลง (Velvet tamarind) คงคาเดือด (Khongkha dueat) คอร์เดีย (Cordia) คอแลน (Kho laen) คำมอกน้อย (Kum Mok Noi) คำมอกหลวง (Kum Mok Luang) คำแสด (Annatto Tree) คีเปล (Kepel Burahol) เคอริเบอรี่ (keri berry) เคียนทราย (Kian Srai) เคี่ยม (Resak tembaga) แค (Vegetable Humming Bird Tree) แคนา (D.longissima Schum) แคฝรั่ง (Mata Raton) แครกฟ้า (Khae rokfaa) แครนเบอร์รี่ (Cranberry) แคสันติสุข (Kaa Sun Ti Suk) แคแสด (African tulip tree) แคหางค่าง ( kae hang kang) ไคร้ย้อย (Khrai yoi) งิ้ว (Red Cotton) เงาะ (Rambutan Tree) เงินหนุน (Ngeun Nun) จันกระพ้อ (Jun Kra Poa) จันดง (Chan dong) จันทน์เทศ (Nutmeg Tree) จันทนา (Jun Tha Na) จันทร์ทอง (Chan thon) จันทร์หอม (Chan Hom) จันอิน (Chan in) จาก (Mangrove palm) จามจุรี (East Indian Walnut) จำปาดะ (Champedak) จำปูลิง (cham pu ling) จิก (Indian oak) จิกทะเล (Fish Poison Tree) เจ้าหญิงสีชมพู (Pink Flowered Doughwood) ฉนวน (Cha Nhuan) เฉียงพร้านางแอ (Chiang phraa naang ae) ชงโค (Purple Orchid Tree) ชมพู่ (Rose apple Tree) ชมพูพันธุ์ทิพย์ (Rosy trumpet-tree) ชมพู่ออสเตรเลีย (Chompoo Australia tree) ชะมวง (Cowa) ชัยพฤกษ์ (Javanese Cassia) ช้างน้าว (Chang nao) ชำมะเลียง (Luna nut) ชิงชัน (Ching Chan) ชิงดอกเดียว (Ching Dok Diew) ชุมแพรก (Chum phraek) ชุมแสง (Chum saeng) เชอร์รี่ (Cherry tree) ซากุระ (Cherry Blooms) ซิลโอ๊ค (Silk-Oak) ดอกกานพลู (-) ดอกขนุน (-) ดอกแคนา (-) ดอกชุมแสง (-) ดอกต้นมะขาม (-) ดอกต้นสตรอเบอรี่ (-) ดอกบุนนาค (-) ดอกสน (-) ดอกสารภี (-) ดอนญ่า (Dona) ดีหมี (Di mi) แดง (Iron wood) ต้นกระเชา (-) ต้นกระโดน (-) ต้นกระถิน (-) ต้นกระท้อน (-) ต้นกระทิง (-) ต้นกระทุ่มนา (-) ต้นกระบาก (-) ต้นกระเบา (-) ต้นกระเบียน (-) ต้นกระพี้เขาควาย (-) ต้นกระพี้จั่น (-) ต้นกร่าง (-) ต้นกฤษณา (-) ต้นกล้วย (Banana Tree) ต้นกล้ากระเชา (-) ต้นกล้ากระโดน (-) ต้นกล้ากระถิน (-) ต้นกล้ากระท้อน (-) ต้นกล้ากระทิง (-) ต้นกล้ากระทุ่มนา (-) ต้นกล้ากระบาก (-) ต้นกล้ากระเบา (-) ต้นกล้ากระเบียน (-) ต้นกล้ากระพี้เขาควาย (-) ต้นกล้ากระพี้จั่น (-) ต้นกล้ากร่าง (-) ต้นกล้ากฤษณา (-) ต้นกล้ากลึงกล่อม (-) ต้นกล้ากะทัง (-) ต้นกล้ากะบก (-) ต้นกล้ากะโมกเขา (-) ต้นกล้ากะหนานปลิง (-) ต้นกล้ากัดลิ้น (-) ต้นกล้ากัลปพฤกษ์ (-) ต้นกล้ากานพลู (-) ต้นกล้าการบูร (-) ต้นกล้ากำแพงเจ็ดชั้น (-) ต้นกล้ากำยาน (-) ต้นกล้ากีวี (-) ต้นกล้ากุ่ม (-) ต้นกล้าเกด (-) ต้นกล้าเกรปฟรุต (-) ต้นกล้าเกาลัด (-) ต้นกล้าแก้วป่า (-) ต้นกล้าโกงกางใบเล็ก (-) ต้นกล้าโกงกางใบใหญ่ (-) ต้นกล้าโกลเด้นโอ๊ค (-) ต้นกล้าไกร (-) ต้นกล้าขนุน (-) ต้นกล้าขมิ้นต้น (-) ต้นกล้าขัน (-) ต้นกล้าขันทองพยาบาท (-) ต้นกล้าขางหัวหมู (-) ต้นกล้าขี้หนอน (-) ต้นกล้าขุนไม้ (-) ต้นกล้าเขลง (-) ต้นกล้าคงคาเดือด (-) ต้นกล้าคอร์เดีย (-) ต้นกล้าคอแลน (-) ต้นกล้าคำมอกน้อย (-) ต้นกล้าคำมอกหลวง (-) ต้นกล้าคำแสด (-) ต้นกล้าคีเปล (-) ต้นกล้าเคียนทราย (-) ต้นกล้าเคี่ยม (-) ต้นกล้าแค (-) ต้นกล้าแคนา (-) ต้นกล้าแคฝรั่ง (-) ต้นกล้าแครกฟ้า (-) ต้นกล้าแครนเบอร์รี่ (-) ต้นกล้าแคสันติสุข (-) ต้นกล้าแคแสด (-) ต้นกล้าแคหางค่าง (-) ต้นกล้าไคร้ย้อย (-) ต้นกล้างิ้ว (-) ต้นกล้าเงาะ (-) ต้นกล้าเงินหนุน (-) ต้นกล้าจันกระพ้อ (-) ต้นกล้าจันดง (-) ต้นกล้าจันทน์เทศ (-) ต้นกล้าจันทนา (-) ต้นกล้าจันทร์ทอง (-) ต้นกล้าจันทร์หอม (-) ต้นกล้าจันอิน (-) ต้นกล้าจาก (-) ต้นกล้าจามจุรี (-) ต้นกล้าจำปาดะ (-) ต้นกล้าจำปูลิง (-) ต้นกล้าจิก (-) ต้นกล้าจิกทะเล (-) ต้นกล้าเจ้าหญิงสีชมพู (-) ต้นกล้าฉนวน (-) ต้นกล้าเฉียงพร้านางแอ (-) ต้นกล้าชงโค (-) ต้นกล้าชมพู่ (-) ต้นกล้าชมพูพันธุ์ทิพย์ (-) ต้นกล้าชมพู่ออสเตรเลีย (-) ต้นกล้าชะมวง (-) ต้นกล้าชัยพฤกษ์ (-) ต้นกล้าช้างน้าว (-) ต้นกล้าชำมะเลียง (-) ต้นกล้าชิงชัน (-) ต้นกล้าชิงดอกเดียว (-) ต้นกล้าชุมแพรก (-) ต้นกล้าชุมแสง (-) ต้นกล้าเชอร์รี่ (-) ต้นกล้าซากุระ (-) ต้นกล้าซิลโอ๊ค (-) ต้นกล้าดอนญ่า (-) ต้นกล้าดีหมี (-) ต้นกล้าแดง (-) ต้นกล้าต้นกล้วย (-) ต้นกล้าต้นกาแฟ (-) ต้นกล้าต้นโกโก้ (-) ต้นกล้าต้นขานาง (-) ต้นกล้าต้นขี้เหล็ก (-) ต้นกล้าต้นไข่เน่า (-) ต้นกล้าต้นแจง (-) ต้นกล้าต้นชะอม (-) ต้นกล้าต้นซาก (-) ต้นกล้าต้นแซะ (-) ต้นกล้าต้นถั่วขาว (-) ต้นกล้าต้นประ (-) ต้นกล้าต้นประคำดีควาย (-) ต้นกล้าต้นปาโลแซนโตส (-) ต้นกล้าต้นผักหวาน (-) ต้นกล้าต้นฝักไอศครีม (-) ต้นกล้าต้นพริกไทย (-) ต้นกล้าต้นพิสทาชิโอ (-) ต้นกล้าต้นมะขาม (-) ต้นกล้าต้นมะขามเทศ (-) ต้นกล้าต้นมะขามป้อม (-) ต้นกล้าต้นมะพร้าว (-) ต้นกล้าต้นมะไฟ (-) ต้นกล้าต้นมังคุด (-) ต้นกล้าต้นแมคคาเดเมีย (-) ต้นกล้าต้นยางพารา (-) ต้นกล้าต้นยีราฟ (-) ต้นกล้าต้นรัง (-) ต้นกล้าต้นลองกอง (-) ต้นกล้าต้นละมุด (-) ต้นกล้าต้นลำไย (-) ต้นกล้าต้นลิ้นจี่ (-) ต้นกล้าต้นสตรอเบอรี่ (-) ต้นกล้าต้นส้ม (-) ต้นกล้าต้นสละ (-) ต้นกล้าต้นสะเดา (-) ต้นกล้าต้นสะตอ (-) ต้นกล้าต้นหมัน (-) ต้นกล้าต้นหมาก (-) ต้นกล้าต้นหมากเม่า (-) ต้นกล้าต้นหวาย (-) ต้นกล้าต้นหูกวาง (-) ต้นกล้าต้นองุ่น (-) ต้นกล้าต้นอะโวคาโด (-) ต้นกล้าต้นอัลมอนด์ (-) ต้นกล้าต้นแอปเปิ้ล (-) ต้นกล้าตะกู (-) ต้นกล้าตะขบ (-) ต้นกล้าตะขบป่า (-) ต้นกล้าตะคร้อ (-) ต้นกล้าตะคร้ำ (-) ต้นกล้าตะเคียน (-) ต้นกล้าตะเคียนราก (-) ต้นกล้าตะบูนดำ (-) ต้นกล้าตะแบก (-) ต้นกล้าตะลิงปลิง (-) ต้นกล้าตะลุมพุก (-) ต้นกล้าตังตาบอด (-) ต้นกล้าตันหยง (-) ต้นกล้าต้างหลวง (-) ต้นกล้าตานเสี้ยน (-) ต้นกล้าตาเสือ (-) ต้นกล้าตีนเป็ดน้ำ (-) ต้นกล้าตีนเป็ดฝรั่ง (-) ต้นกล้าเต็ง (-) ต้นกล้าเตยทะเล (-) ต้นกล้าแตรนางฟ้า (-) ต้นกล้าแต้ว (Pruniflorum Gogel) ต้นกล้าโตเกียวสโนว์ (-) ต้นกล้าถั่วดาวอินคา (-) ต้นกล้าทรงบาดาล (-) ต้นกล้าท้อ (-) ต้นกล้าทองกวาว (-) ต้นกล้าทองหลางลาย (-) ต้นกล้าทะยิง (-) ต้นกล้าทับทิม (-) ต้นกล้าทิ้งถ่อน (-) ต้นกล้าทุ้งฟ้า (-) ต้นกล้าทุเรียน (-) ต้นกล้าทุเรียนเทศ (-) ต้นกล้าเทพทาโร (-) ต้นกล้าธนนไชย (-) ต้นกล้านนทรี (-) ต้นกล้าน้อยหน่า (-) ต้นกล้าน้อยโหน่ง (-) ต้นกล้านางกวัก (-) ต้นกล้านางพญาเสือโคร่ง (-) ต้นกล้าน้ำเต้าต้น (-) ต้นกล้านุ่น (-) ต้นกล้าเนคทารีน (-) ต้นกล้าเนียง (-) ต้นกล้าบลูเบอร์รี่ (-) ต้นกล้าบ๊วย (-) ต้นกล้าบัวสวรรค์ (-) ต้นกล้าบุนนาค (-) ต้นกล้าแบล็คเคอเรนท์ (-) ต้นกล้าแบล็คเบอร์รี่ (-) ต้นกล้าปรงทะเล (-) ต้นกล้าประดู่ (-) ต้นกล้าปรู๋ (-) ต้นกล้าปอกระสา (-) ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน (-) ต้นกล้าเปล้าใหญ่ (-) ต้นกล้าแปรงล้างขวด (-) ต้นกล้าแปะก๊วย (-) ต้นกล้าโปรงแดง (-) ต้นกล้าผลไม้เทียน (-) ต้นกล้าผักพฤกษ์ (-) ต้นกล้าผักเม็ก (-) ต้นกล้าผักเฮือด (-) ต้นกล้าไผ่ (-) ต้นกล้าฝนแสนห่า (-) ต้นกล้าฝรั่ง (-) ต้นกล้าฝาดแดง (-) ต้นกล้าพญากาหลง (-) ต้นกล้าพญาคุ้มเมือง (-) ต้นกล้าพญาไม้ (-) ต้นกล้าพญาสัตบรรณ (-) ต้นกล้าพยุง (-) ต้นกล้าพระเจ้าห้าพระองค์ (-) ต้นกล้าพลอง (-) ต้นกล้าพลับ (-) ต้นกล้าพลับพลา (-) ต้นกล้าพลัม (-) ต้นกล้าพะวา (-) ต้นกล้าพังกาหัวสุมดอกแดง (-) ต้นกล้าพาราซันโตส (-) ต้นกล้าพิกุล (-) ต้นกล้าพีแคน (-) ต้นกล้าพีนัทบัตเตอร์ (-) ต้นกล้าพุทรา (-) ต้นกล้าเพกา (-) ต้นกล้าเพลิงภาณุ (-) ต้นกล้าโพธิ์ (-) ต้นกล้าแฟบน้ำ (-) ต้นกล้ามณฑิรา (-) ต้นกล้ามนต์จำปา (-) ต้นกล้าม่วงส่าหรี (-) ต้นกล้ามหัศจรรย์ (-) ต้นกล้ามหาโชค (-) ต้นกล้าม่อนไข่ (Egg fruit) ต้นกล้ามะกรูด (-) ต้นกล้ามะกล่ำต้น (-) ต้นกล้ามะกอก (-) ต้นกล้ามะกา (-) ต้นกล้ามะเกลือ (-) ต้นกล้ามะขวิด (-) ต้นกล้ามะคะ (-) ต้นกล้ามะค่าแต้ (-) ต้นกล้ามะค่าโมง (-) ต้นกล้ามะคำไก่ (-) ต้นกล้ามะงั่ว (-) ต้นกล้ามะดะหลวง (-) ต้นกล้ามะดัน (-) ต้นกล้ามะดูก (-) ต้นกล้ามะเดื่อ (-) ต้นกล้ามะตาด (-) ต้นกล้ามะตูม (-) ต้นกล้ามะนาว (-) ต้นกล้ามะนาวเทศ (-) ต้นกล้ามะปราง (-) ต้นกล้ามะปริง (-) ต้นกล้ามะป่วน (-) ต้นกล้ามะฝ่อ (-) ต้นกล้ามะพลับ (-) ต้นกล้ามะพลับทอง (-) ต้นกล้ามะพอก (-) ต้นกล้ามะพูด (-) ต้นกล้ามะเฟือง (-) ต้นกล้ามะม่วง (-) ต้นกล้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ (-) ต้นกล้ามะม่วงหิมพานต์ (-) ต้นกล้ามะมุด (-) ต้นกล้ามะยม (-) ต้นกล้ามะเยาเหลี่ยม (-) ต้นกล้ามะริด (-) ต้นกล้ามะรุม (-) ต้นกล้ามะละกอ (-) ต้นกล้ามะหวด (-) ต้นกล้ามะหาด (-) ต้นกล้ามะเหมี่ยว (-) ต้นกล้ามะฮอกกานี (-) ต้นกล้ามังตาน (-) ต้นกล้ามั่งมี (-) ต้นกล้ามันปู (-) ต้นกล้ามารูลา (-) ต้นกล้าเมเปิ้ล (-) ต้นกล้าเม่าไข่ปลา (-) ต้นกล้าเม่าเหล็ก (-) ต้นกล้าแมงดา (-) ต้นกล้าโมกมัน (-) ต้นกล้าโมกราชินี (-) ต้นกล้ายมหอม (-) ต้นกล้ายมหิน (-) ต้นกล้ายอ (-) ต้นกล้ายางนา (-) ต้นกล้ายางเหียง (-) ต้นกล้ายูคาลิปตัส (-) ต้นกล้าโยทะกา (-) ต้นกล้ารงทอง (-) ต้นกล้ารวงผึ้ง (-) ต้นกล้ารัก (-) ต้นกล้ารัตมา (-) ต้นกล้าราชพฤกษ์ (-) ต้นกล้าราสพ์เบอรี่ (-) ต้นกล้าละไม (-) ต้นกล้าละหุ่ง (-) ต้นกล้าลังแข (-) ต้นกล้าลางสาด (-) ต้นกล้าลำบิดดง (-) ต้นกล้าลำพู (-) ต้นกล้าลำแพน (-) ต้นกล้าเลี่ยน (-) ต้นกล้าโลควอท (-) ต้นกล้าวอลนัท (-) ต้นกล้าศรีตรัง (-) ต้นกล้าศุภโชค (-) ต้นกล้าสตาร์แอปเปิ้ล (-) ต้นกล้าสน (-) ต้นกล้าสบู่ดำ (-) ต้นกล้าส้มแขก (-) ต้นกล้าส้มเช้ง (-) ต้นกล้าส้มเช้า (-) ต้นกล้าส้มซ่า (-) ต้นกล้าส้มเม่า (-) ต้นกล้าส้มเสี้ยว (-) ต้นกล้าสมอดีงู (-) ต้นกล้าสมอไท (-) ต้นกล้าสมอพิเภก (-) ต้นกล้าส้มโอ (-) ต้นกล้าส้มโอมือ (-) ต้นกล้าสร้อยสุวรรณ (-) ต้นกล้าสราญรมย์ (-) ต้นกล้าสะแกนา (-) ต้นกล้าสักทอง (-) ต้นกล้าสังหยู (-) ต้นกล้าสับปะรด (-) ต้นกล้าสาเก (-) ต้นกล้าสาธร (-) ต้นกล้าส้านชะวา (-) ต้นกล้าส้านดอกขาว (-) ต้นกล้าส้านใหญ่ (-) ต้นกล้าสารภี (-) ต้นกล้าสาละลังกา (-) ต้นกล้าสาลี่ (-) ต้นกล้าสำรอง (-) ต้นกล้าสำโรง (-) ต้นกล้าสีฟันกระบือ (-) ต้นกล้าสีเสียด (-) ต้นกล้าเสม็ด (-) ต้นกล้าเสลา (-) ต้นกล้าเสี้ยวดอกขาว (-) ต้นกล้าแสมขาว (-) ต้นกล้าแสลงใจ (-) ต้นกล้าโสกขาว (-) ต้นกล้าโสกน้ำ (-) ต้นกล้าโสกระย้า (-) ต้นกล้าโสกสะปัน (-) ต้นกล้าโสกเหลือง (-) ต้นกล้าไส้กรอกแอฟริกา (-) ต้นกล้าหงส์ฟู่ (-) ต้นกล้าหงอนไก่ทะเล (-) ต้นกล้าหนานเฉาเหว่ย (-) ต้นกล้าหนำเลี๊ยบ (-) ต้นกล้าหม่อน (-) ต้นกล้าหมักม่อ (-) ต้นกล้าหมี่ (-) ต้นกล้าหมีเหม็น (-) ต้นกล้าหยางเหมย (-) ต้นกล้าหลิว (-) ต้นกล้าหลุมพอทะเล (-) ต้นกล้าหว้า (-) ต้นกล้าหำช้่าง (-) ต้นกล้าเหรียง (-) ต้นกล้าเหลืองโกเมน (-) ต้นกล้าเหลืองเชียงราย (-) ต้นกล้าเหลืองปรีดียาธร (-) ต้นกล้าเหลืองไม้แก้ว (-) ต้นกล้าเหลืองอินเดีย (-) ต้นกล้าแหนนา (-) ต้นกล้าองุ่นทะเล (-) ต้นกล้าอโศก (-) ต้นกล้าอะบิว (-) ต้นกล้าอะราง (-) ต้นกล้าอัมพวา (-) ต้นกล้าอินจันทร์ (-) ต้นกล้าอินทนิล (-) ต้นกล้าอุโลก (-) ต้นกล้าฮอว์ธอร์น (-) ต้นกลึงกล่อม (-) ต้นก่อ (Kor Tree) ต้นกะเจียน (Ka Jian Tree) ต้นกะทัง (-) ต้นกะบก (-) ต้นกะโมกเขา (-) ต้นกะหนานปลิง (-) ต้นกะออก (Ka Ok Tree) ต้นกัดลิ้น (-) ต้นกัลปพฤกษ์ (-) ต้นกานพลู (-) ต้นกาแฟ (Coffee Tree) ต้นการบูร (-) ต้นกาฬพฤกษ์ (Pink shower) ต้นกำแพงเจ็ดชั้น (-) ต้นกำยาน (-) ต้นกีวี (-) ต้นกุ่ม (-) ต้นเกด (-) ต้นเกรปฟรุต (-) ต้นเกาลัด (-) ต้นแก้วป่า (-) ต้นโกโก้ (chocolate tree) ต้นโกงกางใบเล็ก (-) ต้นโกงกางใบใหญ่ (-) ต้นโกลเด้นโอ๊ค (-) ต้นไกร (-) ต้นขนุน (-) ต้นขมิ้นต้น (-) ต้นขะจาว (Indian Elm) ต้นขัน (-) ต้นขันทองพยาบาท (-) ต้นขางหัวหมู (-) ต้นขานาง (Moulmein lancewood) ต้นขี้หนอน (-) ต้นขี้เหล็ก (Cassod Tree) ต้นขุนไม้ (-) ต้นเขลง (-) ต้นไข่เน่า (Khai Nao) ต้นคงคาเดือด (-) ต้นคอร์เดีย (-) ต้นคอแลน (-) ต้นคาง (Black siris) ต้นคำมอกน้อย (-) ต้นคำมอกหลวง (-) ต้นคำแสด (-) ต้นคีเปล (-) ต้นเคอร์รี่ลีฟ (Curry Leaf Tree) ต้นเคอราจอง (Kurrajong) ต้นเคียนทราย (-) ต้นเคี่ยม (-) ต้นแค (-) ต้นแคนา (-) ต้นแคฝรั่ง (-) ต้นแครกฟ้า (-) ต้นแครนเบอร์รี่ (-) ต้นแคลเซียมแดง () ต้นแคสันติสุข (-) ต้นแคแสด (-) ต้นแคหางค่าง (-) ต้นไคร้ย้อย (-) ต้นงิ้ว (-) ต้นเงาะ (-) ต้นเงินหนุน (-) ต้นจันกระพ้อ (-) ต้นจันดง (-) ต้นจันทน์เทศ (-) ต้นจันทนา (-) ต้นจันทร์ทอง (-) ต้นจันทร์หอม (-) ต้นจันอิน (-) ต้นจาก (-) ต้นจามจุรี (-) ต้นจำปาดะ (-) ต้นจำปูลิง (-) ต้นจิก (-) ต้นจิกทะเล (-) ต้นเจ้าหญิงสีชมพู (-) ต้นแจง (Jang) ต้นฉนวน (-) ต้นเฉียงพร้านางแอ (-) ต้นชงโค (-) ต้นชมพู่ (-) ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ (-) ต้นชมพู่ออสเตรเลีย (-) ต้นชะมวง (-) ต้นชะอม (Cha-om Tree) ต้นชัยพฤกษ์ (-) ต้นช้างน้าว (-) ต้นชำมะเลียง (-) ต้นชิงชัน (-) ต้นชิงดอกเดียว (-) ต้นชุมแพรก (-) ต้นชุมแสง (-) ต้นเชอร์รี่ (-) ต้นซาก (Saak) ต้นซากุระ (-) ต้นซิลโอ๊ค (-) ต้นเซโรไพต้า (Xerophyta) ต้นแซะ (Catecher tree) ต้นดอนญ่า (-) ต้นดิ๊กเดียม (Dik Dieam) ต้นดีหมี (-) ต้นแดง (-) ต้นต้นกล้วย (-) ต้นต้นกาแฟ (-) ต้นต้นโกโก้ (-) ต้นต้นขานาง (-) ต้นต้นขี้เหล็ก (-) ต้นต้นไข่เน่า (-) ต้นต้นแจง (-) ต้นต้นชะอม (-) ต้นต้นซาก (-) ต้นต้นแซะ (-) ต้นต้นถั่วขาว (-) ต้นต้นประ (-) ต้นต้นประคำดีควาย (-) ต้นต้นปาโลแซนโตส (-) ต้นต้นผักหวาน (-) ต้นต้นฝักไอศครีม (-) ต้นต้นพริกไทย (-) ต้นต้นพิสทาชิโอ (-) ต้นต้นมะขาม (-) ต้นต้นมะขามเทศ (-) ต้นต้นมะขามป้อม (-) ต้นต้นมะพร้าว (-) ต้นต้นมะไฟ (-) ต้นต้นมังคุด (-) ต้นต้นแมคคาเดเมีย (-) ต้นต้นยางพารา (-) ต้นต้นยีราฟ (-) ต้นต้นรัง (-) ต้นต้นลองกอง (-) ต้นต้นละมุด (-) ต้นต้นลำไย (-) ต้นต้นลิ้นจี่ (-) ต้นต้นสตรอเบอรี่ (-) ต้นต้นส้ม (-) ต้นต้นสละ (-) ต้นต้นสะเดา (-) ต้นต้นสะตอ (-) ต้นต้นหมัน (-) ต้นต้นหมาก (-) ต้นต้นหมากเม่า (-) ต้นต้นหวาย (-) ต้นต้นหูกวาง (-) ต้นต้นองุ่น (-) ต้นต้นอะโวคาโด (-) ต้นต้นอัลมอนด์ (-) ต้นต้นแอปเปิ้ล (-) ต้นตะกู (-) ต้นตะขบ (-) ต้นตะขบป่า (-) ต้นตะคร้อ (-) ต้นตะคร้ำ (-) ต้นตะเคียน (-) ต้นตะเคียนราก (-) ต้นตะบูนดำ (-) ต้นตะแบก (-) ต้นตะลิงปลิง (-) ต้นตะลุมพุก (-) ต้นตังตาบอด (-) ต้นตันหยง (-) ต้นต้างหลวง (-) ต้นตานเสี้ยน (-) ต้นตาเสือ (-) ต้นตำหยาว (Tum Yhaow Tree) ต้นตีนเป็ดน้ำ (-) ต้นตีนเป็ดฝรั่ง (-) ต้นเต็ง (-) ต้นเตยทะเล (-) ต้นแตรนางฟ้า (-) ต้นแต้ว (-) ต้นโตเกียวสโนว์ (-) ต้นถั่วขาว (Thua khao) ต้นถั่วดาวอินคา (-) ต้นทรงบาดาล (-) ต้นท้อ (-) ต้นทองกวาว (-) ต้นทองหลางลาย (-) ต้นทะยิง (-) ต้นทับทิม (-) ต้นท้าวแสนปม (Thao Saenpom) ต้นทิ้งถ่อน (-) ต้นทุ้งฟ้า (-) ต้นทุเรียน (-) ต้นทุเรียนเทศ (-) ต้นเทพทาโร (-) ต้นธนนไชย (-) ต้นนกนอน (Nok Nan) ต้นนนทรี (-) ต้นน้อยหน่า (-) ต้นน้อยหน่าทุเรียน (Soncoya) ต้นน้อยโหน่ง (-) ต้นนางกวัก (-) ต้นนางแดง (Nang Daeng Tree) ต้นนางพญาเสือโคร่ง (-) ต้นน้ำเต้าต้น (-) ต้นนุ่น (-) ต้นเนคทารีน (-) ต้นเนียง (-) ต้นบลูเบอร์รี่ (-) ต้นบ๊วย (-) ต้นบอทเทิลทรี (Bottle tree) ต้นบัวสวรรค์ (-) ต้นบุนนาค (-) ต้นแบงค์เซีย (Banksia Tree) ต้นแบล็คเคอเรนท์ (-) ต้นแบล็คเบอร์รี่ (-) ต้นปรงทะเล (-) ต้นประ (Pra Tree) ต้นประคำดีควาย (Soap Nut Tree) ต้นประดู่ (-) ต้นปรู๋ (-) ต้นปอกระสา (-) ต้นปอทะเล (Yellow mallow tree) ต้นปาล์มน้ำมัน (-) ต้นปาโลแซนโตส (Long John Ant tree) ต้นเปปิโนเมลอน (Pepino Melon Tree) ต้นเปล้าใหญ่ (-) ต้นแปรงล้างขวด (-) ต้นแปะก๊วย (-) ต้นโป๊ยกั๊ก (Chinese Star Anise Tree) ต้นโปรงแดง (-) ต้นผลไม้เทียน (-) ต้นผักพฤกษ์ (-) ต้นผักเม็ก (-) ต้นผักหวาน (Pak-wan Tree) ต้นผักเหลียง (Baegu) ต้นผักเฮือด (-) ต้นไผ่ (-) ต้นฝนแสนห่า (-) ต้นฝรั่ง (-) ต้นฝักไอศครีม (Ice cream bean) ต้นฝาดแดง (-) ต้นพญากาหลง (-) ต้นพญาคุ้มเมือง (-) ต้นพญาไม้ (-) ต้นพญาสัตบรรณ (-) ต้นพยุง (-) ต้นพระเจ้าห้าพระองค์ (-) ต้นพระอินทร์จำแลง (Pra Intr Jum Lang) ต้นพริกไทย (Pepper Tree) ต้นพริกนกหมอคาร์ (Prick Nok Mho Car) ต้นพลอง (-) ต้นพลองเหมือด (Plong Muad Tree) ต้นพลับ (-) ต้นพลับพลา (-) ต้นพลัม (-) ต้นพลัมแอฟริกัน (Safou Tree) ต้นพะวา (-) ต้นพังกาหัวสุมดอกแดง (-) ต้นพาราซันโตส (-) ต้นพิกุล (-) ต้นพิสทาชิโอ (Pistachio Tree) ต้นพีแคน (-) ต้นพีนัทบัตเตอร์ (-) ต้นพุทรา (-) ต้นเพกา (-) ต้นเพลิงภาณุ (-) ต้นโพธิ์ (-) ต้นแฟบน้ำ (-) ต้นมณฑิรา (-) ต้นมนต์จำปา (-) ต้นม่วงส่าหรี (-) ต้นมหัศจรรย์ (-) ต้นมหาโชค (-) ต้นม่อนไข่ (Egg fruit) ต้นมะกรูด (-) ต้นมะกล่ำต้น (-) ต้นมะกอก (-) ต้นมะกา (-) ต้นมะเกลือ (-) ต้นมะขวิด (-) ต้นมะขาม (Tamarind Tree) ต้นมะขามแขก (India senna Tree) ต้นมะขามเทศ (Manaila Tamarind Tree) ต้นมะขามป้อม (Indian Gooseberry tree) ต้นมะคะ (-) ต้นมะค่าแต้ (-) ต้นมะค่าโมง (-) ต้นมะคำไก่ (-) ต้นมะงั่ว (-) ต้นมะดะหลวง (-) ต้นมะดัน (-) ต้นมะดูก (-) ต้นมะเดื่อ (-) ต้นมะตาด (-) ต้นมะตูม (-) ต้นมะนาว (-) ต้นมะนาวเทศ (-) ต้นมะปราง (-) ต้นมะปริง (-) ต้นมะป่วน (-) ต้นมะฝ่อ (-) ต้นมะพร้าว (Coconut Tree) ต้นมะพลับ (-) ต้นมะพลับทอง (-) ต้นมะพอก (-) ต้นมะพูด (-) ต้นมะเฟือง (-) ต้นมะไฟ (Rambeh Bambi Tree) ต้นมะม่วง (-) ต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ (-) ต้นมะม่วงหิมพานต์ (-) ต้นมะมุด (-) ต้นมะยม (-) ต้นมะเยาเหลี่ยม (-) ต้นมะริด (-) ต้นมะรุม (-) ต้นมะละกอ (-) ต้นมะหวด (-) ต้นมะหาด (-) ต้นมะเหมี่ยว (-) ต้นมะฮอกกานี (-) ต้นมังกี้โคล่า (Monkey Kola) ต้นมังคุด (Mangosteen Tree) ต้นมังตาน (-) ต้นมั่งมี (-) ต้นมันปู (-) ต้นมามอนซิโย (Mamoncillo) ต้นมารูลา (-) ต้นเมเปิ้ล (-) ต้นเม่าไข่ปลา (-) ต้นเม่าเหล็ก (-) ต้นแมคคาเดเมีย (Macadamia Tree) ต้นแมงดา (-) ต้นโมกมัน (-) ต้นโมกราชินี (-) ต้นยมหอม (-) ต้นยมหิน (-) ต้นยอ (-) ต้นยางกราด (Yang Kraad Tree) ต้นยางนา (-) ต้นยางพารา (rubber tree) ต้นยางเหียง (-) ต้นยีราฟ (Brazillian fern tree) ต้นยูคาลิปตัส (-) ต้นโยทะกา (-) ต้นรงทอง (-) ต้นรวงผึ้ง (Yellow star) ต้นรัก (-) ต้นรัง (Burmese sal) ต้นรัตมา (-) ต้นราชดัด (Java brucea fruit) ต้นราชพฤกษ์ (-) ต้นราสพ์เบอรี่ (-) ต้นลองกอง (Longkong Tree) ต้นละมุด (Sapodilla Tree) ต้นละมุดสีดา (Caqui Tree) ต้นละไม (-) ต้นละหุ่ง (-) ต้นลังแข (-) ต้นลางสาด (-) ต้นลำบิดดง (-) ต้นลำพู (-) ต้นลำแพน (-) ต้นลำไย (Longang Tree) ต้นลำไยคริสตัล (Crystal Longan) ต้นลิ้นจี่ (Lychee Tree) ต้นลูกแพร์ (European pear tree) ต้นลูกหยี (Look Yee Tree) ต้นเลียงผึ้ง (Liang Phueng) ต้นเลี่ยน (-) ต้นโลควอท (-) ต้นวอลนัท (-) ต้นศรีตรัง (-) ต้นศุภโชค (-) ต้นสตรอเบอรี่ (Strawberry Tree) ต้นสตาร์แอปเปิ้ล (-) ต้นสน (-) ต้นสนใบพาย (Sea teak) ต้นสบู่ดำ (-) ต้นส้ม (Orange Tree) ต้นส้มแขก (-) ต้นส้มเช้ง (-) ต้นส้มเช้า (-) ต้นส้มซ่า (-) ต้นส้มเม่า (-) ต้นส้มเสี้ยว (-) ต้นสมอดีงู (-) ต้นสมอไท (-) ต้นสมอพิเภก (-) ต้นส้มโอ (-) ต้นส้มโอมือ (-) ต้นสโม๊คบุช (Cotinus coggygria) ต้นสร้อยสุวรรณ (-) ต้นสราญรมย์ (-) ต้นสละ (Salak pulm Tree) ต้นสะแกนา (-) ต้นสะเดา (Siamese Neem Tree) ต้นสะตอ (Stink Beam Tree) ต้นสะตือ (Sa Tue) ต้นสักทอง (-) ต้นสังหยู (-) ต้นสาเก (-) ต้นสาธร (-) ต้นส้านชะวา (-) ต้นส้านช้าง (Saan Chang Tree) ต้นส้านดอกขาว (-) ต้นส้านใหญ่ (-) ต้นสารภี (-) ต้นสาละลังกา (-) ต้นสาลี่ (-) ต้นสำรอง (-) ต้นสำโรง (-) ต้นสีฟันกระบือ (-) ต้นสีเสียด (-) ต้นสุรามะริด (Sura Marit Tree) ต้นเสม็ด (-) ต้นเสลา (-) ต้นเสี้ยวดอกขาว (-) ต้นแสมขาว (-) ต้นแสมสาร (Samae San ) ต้นแสลงใจ (-) ต้นโสกขาว (-) ต้นโสกน้ำ (-) ต้นโสกระย้า (-) ต้นโสกสะปัน (-) ต้นโสกเหลือง (-) ต้นไส้กรอกแอฟริกา (-) ต้นหงส์ฟู่ (-) ต้นหงอนไก่ทะเล (-) ต้นหนานเฉาเหว่ย (-) ต้นหนานมู่ (Nhan Moo Tree) ต้นหนำเลี๊ยบ (-) ต้นหม่อน (-) ต้นหมักม่อ (-) ต้นหมัน (Peepul tree) ต้นหมาก (Arceanut plam tree) ต้นหมากเม่า (MaMao Tree) ต้นหมี่ (-) ต้นหยางเหมย (-) ต้นหยีน้ำ (Yee Nam Tree) ต้นหลิว (-) ต้นหลุมพอทะเล (-) ต้นหว้า (-) ต้นหวาย (Rattans tree) ต้นหำช้่าง (-) ต้นหูกวาง (Tropical almond tree) ต้นเหรียง (-) ต้นเหลืองโกเมน (-) ต้นเหลืองเชียงราย (-) ต้นเหลืองปรีดียาธร (-) ต้นเหลืองไม้แก้ว (-) ต้นเหลืองอินเดีย (-) ต้นแหนนา (-) ต้นไห่ถัง (Chinese Flowering Crabapple) ต้นองุ่น (Grape Tree) ต้นองุ่นทะเล (-) ต้นองุ่นบราซิล (Brazilian Grape Tree) ต้นอโศก (-) ต้นอะบิว (-) ต้นอะราง (-) ต้นอะโวคาโด (Avocado Tree) ต้นอัมพวา (-) ต้นอัลมอนด์ (Almond Tree) ต้นอิงการา (ENGKALA) ต้นอินจันทร์ (-) ต้นอินทนิล (-) ต้นอีแปะ (Aee Pae Tree) ต้นอุโลก (-) ต้นเอกมหาชัย (Paradise Tree) ต้นแอ๊ก (Shorea glauca) ต้นแอปเปิ้ล (Apple Tree) ต้นไอลามา (Ilama) ต้นฮอว์ธอร์น (-) ตะกู (Tagoo) ตะโกจัน (Ta Go Jun) ตะขบ (Manila Cherry Tree) ตะขบป่า (Ta khop paa) ตะคร้อ (Ceylun Oak) ตะคร้ำ (Ta khram) ตะเคียน (Iron Wood) ตะเคียนราก (Takian Raak) ตะบูนดำ (Ta buun dam) ตะแบก (Ta Bak) ตะลิงปลิง (Bilimbi Tree) ตะลุมพุก (Talum phuk) ตังตาบอด (Tang Ta Board) ตันหยง (Divi-divi) ต้างหลวง (Snowflake plant) ตานเสี้ยน (Tan sian) ตาเสือ (Ta Sua) ตีนเป็ดน้ำ (Pong Pong) ตีนเป็ดฝรั่ง (Gourd tree) เต็ง (Siamese Sal) เตยทะเล (Seashore screwpine) แตรนางฟ้า (Angel of trumpet) แต้ว (Pruniflorum Gogel) โตเกียวสโนว์ (Manila tamarind) ถั่วดาวอินคา (Sacha inchi) ทรงบาดาล (Scrambled Eggs) ท้อ (Peach Tree) ทองกวาว (Kino tree) ทองหลางลาย (Variegated Tiger’s claw) ทะยิง (Ta Ying) ทับทิม (Pomegranate Tree) ทิ้งถ่อน (White Siris) ทุ้งฟ้า (Tung Fah) ทุเรียน (Durian Tree) ทุเรียนเทศ (Sour sop) เทพทาโร (Citronella laurel) ธนนไชย (Tha non Chai) นนทรี (Copperpod) น้อยหน่า (Custard Apple Tree) น้อยโหน่ง (Custard-apple) นางกวัก (Nang kwak Tree) นางพญาเสือโคร่ง (Himalayan Cherry) น้ำเต้าต้น (Calabash Tree) นุ่น (White silk cotton tree) เนคทารีน (Nectarine) เนียง (Niang Tree) เนียน (Nian) บลูเบอร์รี่ (Blueberry) บ๊วย (Apricot Tree) บัวสวรรค์ (Gustavia) บุนนาค (Ceylon Iron Wood) แบงค์เซีย (Banksia) แบล็คเคอเรนท์ (black currant) แบล็คเบอร์รี่ (blackberry) ใบจามจุรี (-) ใบต้นกล้วย (-) ใบต้นขี้เหล็ก (-) ใบต้นชะอม (-) ใบต้นผักหวาน (-) ใบต้นมะขาม (-) ใบต้นสะเดา (-) ใบต้นหมาก (-) ใบถั่วดาวอินคา (-) ใบทุเรียนเทศ (-) ใบผักเหลียง (Baegu leaves) ใบมะกรูด (-) ใบมะม่วง (Mango Leaves) ใบแมงดา (-) ใบยอ (-) ใบหม่อน (-) ใบหมี่ (-) ใบหมีเหม็น (-) ใบเหรียง (-) ปรงทะเล (Prong thale) ประดู่ (Burma Padauk) ปรู๋ (Ankota) ปอกระสา (Paper mulberry) ปาล์มน้ำมัน (Oil Palm Tree) เปล้าใหญ่ (Plao Yai) แปรงล้างขวด (Bottle brush tree) แปะก๊วย (Ginkgo Tree) โปรงแดง (Prong daeng) ผลเกรปฟรุต (-) ผลเกาลัด (-) ผลขนุน (-) ผลคอแลน (-) ผลจาก (-) ผลเชอร์รี่ (-) ผลต้นกล้วย (-) ผลต้นโกโก้ (-) ผลต้นมะพร้าว (-) ผลต้นมะไฟ (-) ผลต้นมังคุด (-) ผลต้นลองกอง (-) ผลต้นละมุด (-) ผลต้นลำไย (-) ผลต้นลิ้นจี่ (-) ผลต้นสตรอเบอรี่ (-) ผลต้นส้ม (-) ผลต้นสละ (-) ผลต้นหมาก (-) ผลต้นหมากเม่า (-) ผลต้นองุ่น (-) ผลต้นอะโวคาโด (-) ผลต้นแอปเปิ้ล (-) ผลตะขบ (-) ผลตะคร้อ (-) ผลตะลิงปลิง (-) ผลท้อ (-) ผลทุเรียนเทศ (-) ผลนุ่น (-) ผลบลูเบอร์รี่ (-) ผลแบล็คเคอเรนท์ (-) ผลปาล์มน้ำมัน (-) ผลพลับ (-) ผลพลัม (-) ผลม่อนไข่ (Egg fruit) ผลมะกรูด (-) ผลมะขวิด (-) ผลมะดัน (-) ผลมะเดื่อ (-) ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ (-) ผลมะยม (-) ผลมะริด (-) ผลมะเหมี่ยว (-) ผลไม้เทียน (CANDLE STICK TREE) ผลยอ (-) ผลลางสาด (-) ผลสน (-) ผลสบู่ดำ (-) ผลส้มแขก (-) ผลส้มซ่า (-) ผลสมอไท (-) ผลสมอพิเภก (-) ผลส้มโอมือ (-) ผลสาเก (-) ผลสำรอง (-) ผลหม่อน (-) ผลหยางเหมย (-) ผลหว้า (-) ผักพฤกษ์ (Pak Pruek) ผักเม็ก (Pak mek) ผักเฮือด (Phak hueat) ไผ่ (Bamboo Tree) ฝนแสนห่า (Fon saen ha) ฝรั่ง (Guava Tree) ฝักต้นมะขาม (-) ฝักต้นมะขามเทศ (-) ฝักต้นสะตอ (-) ฝักมะรุม (-) ฝาดแดง (Bird-poll) พญากาหลง (YELLOW ORCHID TREE) พญาคุ้มเมือง (Phya Kum Moung) พญาไม้ (Phaya Mai) พญาสัตบรรณ (White Cheesewood) พยุง (Black wood) พระเจ้าห้าพระองค์ (Argus pheasant tree) พลอง (Phlogn) พลับ (Persimmon Tree) พลับพลา (Phlapphla) พลัม (plum) พะวา (Phawaa) พังกาหัวสุมดอกแดง (Phangka hua su) พาราซันโตส ( Palozanto) พิกุล (Bullet wood) พีแคน (pecan) พีนัทบัตเตอร์ (Peanut Butter Tree) พุทรา (Jujube Tree) เพกา (Paka) เพลิงภาณุ (Flame Tree) โพธิ์ (Sacred Fig Tree) แฟบน้ำ (Fab num) มณฑิรา (Red Lotus Tree) มนต์จำปา (The Champaca) ม่วงส่าหรี (crepe myrtle) มหัศจรรย์ (Miracle fruit Tree) มหาโชค (Maha Choke) ม่อนไข่ (Egg fruit) มะกรูด (Leech Lime Tree) มะกล่ำต้น (Red Sandalwood Tree) มะกอก (Hog Plum Tree) มะกา (Maka) มะเกลือ (Ebony tree) มะขวิด (Gelingga) มะคะ (Ma kha) มะค่าแต้ (Sepetir) มะค่าโมง (Ma Kaa Mong) มะคำไก่ (Ma kham kai) มะงั่ว (Citron) มะดะหลวง (Mada luang) มะดัน (Madan Tree) มะดูก (Ma duk) มะเดื่อ (Cluster) มะตาด (Bengal Almond) มะตูม (Bael tree) มะนาว (Lemon Tree) มะนาวเทศ (Ma Now Taed) มะปราง (Plum Mango Tree) มะปริง (Marin Fruit Tree) มะป่วน (Ma puan) มะแปรม (Ma Pram) มะฝ่อ (Ma Fo) มะพร้าว (Coconut) มะพลับ (Pipal Tree) มะพลับทอง (Ma Plub Thong) มะพอก (Ma Pok) มะพูด (Ma phuut) มะเฟือง (Starfruit Tree) มะม่วง (Mango Tree) มะม่วงหาวมะนาวโห่ (Ma muang haow Ma nao ho) มะม่วงหิมพานต์ (Cashewnut Tree) มะมุด (Horse Mango Tree) มะยม (Star gooseberry) มะเยาเหลี่ยม (Chinese wood oil tree) มะริด (Butter fruit) มะรุม (Horse radish tree) มะละกอ (Papaya Tree) มะหมก (Ma Mhok) มะหวด (Ma huat) มะหาด (Mahat) มะเหมี่ยว (Malay Apple Tree) มะฮอกกานี (Broad Leaf Mahogany) มังตาน (Needle Wood) มั่งมี (Mang Mee) มันปู (Mun Pu) มารูลา (Marula Tree) เมเปิ้ล (Maple) เมล็ดกระถิน (-) เมล็ดกระท้อน (-) เมล็ดเงาะ (-) เมล็ดต้นกาแฟ (-) เมล็ดต้นถั่วขาว (-) เมล็ดต้นพริกไทย (-) เมล็ดต้นพิสทาชิโอ (-) เมล็ดต้นแมคคาเดเมีย (-) เมล็ดต้นลำไย (-) เมล็ดต้นสะตอ (-) เมล็ดถั่วดาวอินคา (-) เมล็ดพันธุ์กระเชา (-) เมล็ดพันธุ์กระโดน (-) เมล็ดพันธุ์กระถิน (-) เมล็ดพันธุ์กระท้อน (-) เมล็ดพันธุ์กระทิง (-) เมล็ดพันธุ์กระทุ่มนา (-) เมล็ดพันธุ์กระบาก (-) เมล็ดพันธุ์กระเบา (-) เมล็ดพันธุ์กระเบียน (-) เมล็ดพันธุ์กระพี้เขาควาย (-) เมล็ดพันธุ์กระพี้จั่น (-) เมล็ดพันธุ์กร่าง (-) เมล็ดพันธุ์กฤษณา (-) เมล็ดพันธุ์กลึงกล่อม (-) เมล็ดพันธุ์ก่อ (Kor Seed) เมล็ดพันธุ์กะทัง (-) เมล็ดพันธุ์กะบก (-) เมล็ดพันธุ์กะโมกเขา (-) เมล็ดพันธุ์กะหนานปลิง (-) เมล็ดพันธุ์กัดลิ้น (-) เมล็ดพันธุ์กัลปพฤกษ์ (-) เมล็ดพันธุ์กานพลู (-) เมล็ดพันธุ์การบูร (-) เมล็ดพันธุ์กาฬพฤกษ์ (Pink Shower Seed) เมล็ดพันธุ์กำแพงเจ็ดชั้น (-) เมล็ดพันธุ์กำยาน (-) เมล็ดพันธุ์กีวี (-) เมล็ดพันธุ์กุ่ม (-) เมล็ดพันธุ์เกด (-) เมล็ดพันธุ์เกรปฟรุต (-) เมล็ดพันธุ์เกาลัด (-) เมล็ดพันธุ์โกงกางใบเล็ก (-) เมล็ดพันธุ์โกงกางใบใหญ่ (-) เมล็ดพันธุ์โกลเด้นโอ๊ค (-) เมล็ดพันธุ์ไกร (-) เมล็ดพันธุ์ขนุน (-) เมล็ดพันธุ์ขัน (-) เมล็ดพันธุ์ขันทองพยาบาท (-) เมล็ดพันธุ์ขางหัวหมู (-) เมล็ดพันธุ์ขี้หนอน (-) เมล็ดพันธุ์ขุนไม้ (-) เมล็ดพันธุ์เขลง (-) เมล็ดพันธุ์คงคาเดือด (-) เมล็ดพันธุ์คอร์เดีย (-) เมล็ดพันธุ์คอแลน (-) เมล็ดพันธุ์คำมอกน้อย (-) เมล็ดพันธุ์คำมอกหลวง (-) เมล็ดพันธุ์คำแสด (-) เมล็ดพันธุ์คีเปล (-) เมล็ดพันธุ์เคอราจอง (Kurrajong Seed) เมล็ดพันธุ์เคียนทราย (-) เมล็ดพันธุ์เคี่ยม (-) เมล็ดพันธุ์แค (-) เมล็ดพันธุ์แคนา (-) เมล็ดพันธุ์แคฝรั่ง (-) เมล็ดพันธุ์แครกฟ้า (-) เมล็ดพันธุ์แครนเบอร์รี่ (-) เมล็ดพันธุ์แคสันติสุข (-) เมล็ดพันธุ์แคแสด (-) เมล็ดพันธุ์แคหางค่าง (-) เมล็ดพันธุ์ไคร้ย้อย (-) เมล็ดพันธุ์งิ้ว (-) เมล็ดพันธุ์เงาะ (-) เมล็ดพันธุ์จันกระพ้อ (-) เมล็ดพันธุ์จันดง (-) เมล็ดพันธุ์จันทน์เทศ (-) เมล็ดพันธุ์จันทนา (-) เมล็ดพันธุ์จันทร์หอม (-) เมล็ดพันธุ์จันอิน (-) เมล็ดพันธุ์จาก (-) เมล็ดพันธุ์จามจุรี (-) เมล็ดพันธุ์จำปาดะ (-) เมล็ดพันธุ์จำปูลิง (-) เมล็ดพันธุ์จิก (-) เมล็ดพันธุ์จิกทะเล (-) เมล็ดพันธุ์เจ้าหญิงสีชมพู (-) เมล็ดพันธุ์ฉนวน (-) เมล็ดพันธุ์เฉียงพร้านางแอ (-) เมล็ดพันธุ์ชงโค (-) เมล็ดพันธุ์ชมพูพันธุ์ทิพย์ (-) เมล็ดพันธุ์ชมพู่ออสเตรเลีย (-) เมล็ดพันธุ์ชะมวง (-) เมล็ดพันธุ์ชัยพฤกษ์ (-) เมล็ดพันธุ์ช้างน้าว (-) เมล็ดพันธุ์ชำมะเลียง (-) เมล็ดพันธุ์ชิงชัน (-) เมล็ดพันธุ์ชิงดอกเดียว (-) เมล็ดพันธุ์ชุมแพรก (-) เมล็ดพันธุ์ชุมแสง (-) เมล็ดพันธุ์เชอร์รี่ (-) เมล็ดพันธุ์ซิลโอ๊ค (-) เมล็ดพันธุ์ซีบัคธอร์น (Sea Buckthorn Seed) เมล็ดพันธุ์ดีหมี (-) เมล็ดพันธุ์แดง (-) เมล็ดพันธุ์ต้นกล้วย (-) เมล็ดพันธุ์ต้นกาแฟ (-) เมล็ดพันธุ์ต้นโกโก้ (-) เมล็ดพันธุ์ต้นขานาง (-) เมล็ดพันธุ์ต้นขี้เหล็ก (-) เมล็ดพันธุ์ต้นไข่เน่า (-) เมล็ดพันธุ์ต้นคาง (Black siris seed) เมล็ดพันธุ์ต้นแจง (-) เมล็ดพันธุ์ต้นชะอม (-) เมล็ดพันธุ์ต้นซาก (-) เมล็ดพันธุ์ต้นแซะ (-) เมล็ดพันธุ์ต้นถั่วขาว (-) เมล็ดพันธุ์ต้นประ (-) เมล็ดพันธุ์ต้นประคำดีควาย (-) เมล็ดพันธุ์ต้นปาโลแซนโตส (-) เมล็ดพันธุ์ต้นผักหวาน (-) เมล็ดพันธุ์ต้นฝักไอศครีม (-) เมล็ดพันธุ์ต้นพิสทาชิโอ (-) เมล็ดพันธุ์ต้นมะขาม (-) เมล็ดพันธุ์ต้นมะขามเทศ (-) เมล็ดพันธุ์ต้นมะขามป้อม (-) เมล็ดพันธุ์ต้นมะไฟ (-) เมล็ดพันธุ์ต้นมังคุด (-) เมล็ดพันธุ์ต้นแมคคาเดเมีย (-) เมล็ดพันธุ์ต้นยางพารา (-) เมล็ดพันธุ์ต้นยีราฟ (-) เมล็ดพันธุ์ต้นรวงผึ้ง (Yellow star) เมล็ดพันธุ์ต้นรัง (-) เมล็ดพันธุ์ต้นลองกอง (-) เมล็ดพันธุ์ต้นลำไย (-) เมล็ดพันธุ์ต้นลิ้นจี่ (-) เมล็ดพันธุ์ต้นสตรอเบอรี่ (-) เมล็ดพันธุ์ต้นส้ม (-) เมล็ดพันธุ์ต้นสละ (-) เมล็ดพันธุ์ต้นสะเดา (-) เมล็ดพันธุ์ต้นสะตอ (-) เมล็ดพันธุ์ต้นหมัน (-) เมล็ดพันธุ์ต้นหมาก (-) เมล็ดพันธุ์ต้นหมากเม่า (-) เมล็ดพันธุ์ต้นหูกวาง (-) เมล็ดพันธุ์ต้นองุ่น (-) เมล็ดพันธุ์ต้นอะโวคาโด (-) เมล็ดพันธุ์ต้นอัลมอนด์ (-) เมล็ดพันธุ์ตะกู (-) เมล็ดพันธุ์ตะขบ (-) เมล็ดพันธุ์ตะขบป่า (-) เมล็ดพันธุ์ตะคร้อ (-) เมล็ดพันธุ์ตะคร้ำ (-) เมล็ดพันธุ์ตะเคียน (-) เมล็ดพันธุ์ตะเคียนราก (-) เมล็ดพันธุ์ตะบูนดำ (-) เมล็ดพันธุ์ตะแบก (-) เมล็ดพันธุ์ตะลิงปลิง (-) เมล็ดพันธุ์ตะลุมพุก (-) เมล็ดพันธุ์ตังตาบอด (-) เมล็ดพันธุ์ตันหยง (-) เมล็ดพันธุ์ต้างหลวง (-) เมล็ดพันธุ์ตานเสี้ยน (-) เมล็ดพันธุ์ตาเสือ (-) เมล็ดพันธุ์ตีนเป็ดน้ำ (-) เมล็ดพันธุ์ตีนเป็ดฝรั่ง (-) เมล็ดพันธุ์เต็ง (-) เมล็ดพันธุ์เตยทะเล (-) เมล็ดพันธุ์แตงโม (Watermelon Seed) เมล็ดพันธุ์แต้ว (-) เมล็ดพันธุ์ถั่วดาวอินคา (-) เมล็ดพันธุ์ทรงบาดาล (-) เมล็ดพันธุ์ท้อ (-) เมล็ดพันธุ์ทองกวาว (-) เมล็ดพันธุ์ทองพลุ (Colville's Glory) เมล็ดพันธุ์ทองหลางลาย (-) เมล็ดพันธุ์ทะยิง (-) เมล็ดพันธุ์ทับทิม (-) เมล็ดพันธุ์ทิ้งถ่อน (-) เมล็ดพันธุ์ทุ้งฟ้า (-) เมล็ดพันธุ์ทุเรียน (-) เมล็ดพันธุ์ทุเรียนเทศ (-) เมล็ดพันธุ์เทพทาโร (-) เมล็ดพันธุ์ธนนไชย (-) เมล็ดพันธุ์นนทรี (-) เมล็ดพันธุ์น้อยหน่า (-) เมล็ดพันธุ์น้อยโหน่ง (-) เมล็ดพันธุ์นางพญาเสือโคร่ง (-) เมล็ดพันธุ์น้ำเต้าต้น (-) เมล็ดพันธุ์นุ่น (-) เมล็ดพันธุ์เนคทารีน (-) เมล็ดพันธุ์เนียง (-) เมล็ดพันธุ์บลูเบอร์รี่ (-) เมล็ดพันธุ์บ๊วย (-) เมล็ดพันธุ์บอทเทิลทรี (Bottle tree Seed) เมล็ดพันธุ์บัวสวรรค์ (-) เมล็ดพันธุ์บุนนาค (-) เมล็ดพันธุ์แบล็คเคอเรนท์ (-) เมล็ดพันธุ์แบล็คเบอร์รี่ (-) เมล็ดพันธุ์ประดู่ (-) เมล็ดพันธุ์ปรู๋ (-) เมล็ดพันธุ์ปอกระสา (-) เมล็ดพันธุ์ปอทะเล (Yellow mallow Seed) เมล็ดพันธุ์ปอบ้าน (Bpor Baan Seed) เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน (-) เมล็ดพันธุ์แปรงล้างขวด (-) เมล็ดพันธุ์แปะก๊วย (-) เมล็ดพันธุ์โปรงแดง (-) เมล็ดพันธุ์ผลไม้เทียน (-) เมล็ดพันธุ์ผักพฤกษ์ (-) เมล็ดพันธุ์ผักเม็ก (-) เมล็ดพันธุ์ผักเหลียง (Baegu Seed) เมล็ดพันธุ์ไผ่ (-) เมล็ดพันธุ์ฝรั่ง (-) เมล็ดพันธุ์ฝาดแดง (-) เมล็ดพันธุ์พญากาหลง (-) เมล็ดพันธุ์พญาไม้ (-) เมล็ดพันธุ์พญาสัตบรรณ (-) เมล็ดพันธุ์พยุง (-) เมล็ดพันธุ์พระเจ้าห้าพระองค์ (-) เมล็ดพันธุ์พลอง (-) เมล็ดพันธุ์พลับ (-) เมล็ดพันธุ์พลับพลา (-) เมล็ดพันธุ์พลัม (-) เมล็ดพันธุ์พะวา (-) เมล็ดพันธุ์พังกาหัวสุมดอกแดง (-) เมล็ดพันธุ์พาราซันโตส (-) เมล็ดพันธุ์พิกุล (-) เมล็ดพันธุ์พีแคน (-) เมล็ดพันธุ์พีนัทบัตเตอร์ (-) เมล็ดพันธุ์พุทรา (Jujube Seed) เมล็ดพันธุ์เพกา (-) เมล็ดพันธุ์เพลิงภาณุ (-) เมล็ดพันธุ์โพทะเล (Portia tree) เมล็ดพันธุ์โพธิ์ (-) เมล็ดพันธุ์แฟบน้ำ (-) เมล็ดพันธุ์มณฑิรา (-) เมล็ดพันธุ์ม่วงส่าหรี (-) เมล็ดพันธุ์มหัศจรรย์ (-) เมล็ดพันธุ์มหาโชค (-) เมล็ดพันธุ์ม่อนไข่ (Egg fruit Seed) เมล็ดพันธุ์มะกรูด (-) เมล็ดพันธุ์มะกล่ำต้น (-) เมล็ดพันธุ์มะกอก (-) เมล็ดพันธุ์มะกอกเกลื้อน (Kenari Seed) เมล็ดพันธุ์มะกา (-) เมล็ดพันธุ์มะเกลือ (-) เมล็ดพันธุ์มะขวิด (-) เมล็ดพันธุ์มะขามแขก (India senna Seed) เมล็ดพันธุ์มะคะ (-) เมล็ดพันธุ์มะค่าแต้ (-) เมล็ดพันธุ์มะค่าโมง (-) เมล็ดพันธุ์มะคำไก่ (-) เมล็ดพันธุ์มะงั่ว (-) เมล็ดพันธุ์มะดะหลวง (-) เมล็ดพันธุ์มะดัน (-) เมล็ดพันธุ์มะดูก (-) เมล็ดพันธุ์มะเดื่อ (-) เมล็ดพันธุ์มะตาด (-) เมล็ดพันธุ์มะตูม (-) เมล็ดพันธุ์มะนาว (-) เมล็ดพันธุ์มะนาวเทศ (-) เมล็ดพันธุ์มะปริง (-) เมล็ดพันธุ์มะป่วน (-) เมล็ดพันธุ์มะฝ่อ (-) เมล็ดพันธุ์มะพลับ (-) เมล็ดพันธุ์มะพลับทอง (-) เมล็ดพันธุ์มะพอก (-) เมล็ดพันธุ์มะพูด (-) เมล็ดพันธุ์มะเฟือง (-) เมล็ดพันธุ์มะม่วง (-) เมล็ดพันธุ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ (-) เมล็ดพันธุ์มะม่วงหิมพานต์ (-) เมล็ดพันธุ์มะมุด (-) เมล็ดพันธุ์มะยม (-) เมล็ดพันธุ์มะเยาเหลี่ยม (-) เมล็ดพันธุ์มะริด (-) เมล็ดพันธุ์มะรุม (-) เมล็ดพันธุ์มะละกอ (-) เมล็ดพันธุ์มะหวด (-) เมล็ดพันธุ์มะหาด (-) เมล็ดพันธุ์มะเหมี่ยว (-) เมล็ดพันธุ์มะฮอกกานี (-) เมล็ดพันธุ์มั่งมี (-) เมล็ดพันธุ์มันปู (-) เมล็ดพันธุ์มารูลา (-) เมล็ดพันธุ์เมเปิ้ล (Maple Seed) เมล็ดพันธุ์เม่าไข่ปลา (-) เมล็ดพันธุ์เม่าเหล็ก (-) เมล็ดพันธุ์แมงดา (-) เมล็ดพันธุ์โมกมัน (-) เมล็ดพันธุ์โมกราชินี (-) เมล็ดพันธุ์ยมหอม (-) เมล็ดพันธุ์ยมหิน (-) เมล็ดพันธุ์ยอ (-) เมล็ดพันธุ์ยางกราด (Yang Kraad Seed) เมล็ดพันธุ์ยางนา (-) เมล็ดพันธุ์ยางเหียง (-) เมล็ดพันธุ์ยูคาลิปตัส (-) เมล็ดพันธุ์โยทะกา (-) เมล็ดพันธุ์รงทอง (-) เมล็ดพันธุ์รัก (-) เมล็ดพันธุ์รัตมา (-) เมล็ดพันธุ์ราชพฤกษ์ (-) เมล็ดพันธุ์ราสพ์เบอรี่ (-) เมล็ดพันธุ์ละไม (-) เมล็ดพันธุ์ละหุ่ง (-) เมล็ดพันธุ์ลังแข (-) เมล็ดพันธุ์ลางสาด (-) เมล็ดพันธุ์ลำบิดดง (-) เมล็ดพันธุ์ลำพู (-) เมล็ดพันธุ์ลำแพน (-) เมล็ดพันธุ์ลูกหยี (Look Yee Seed) เมล็ดพันธุ์เลี่ยน (-) เมล็ดพันธุ์โลควอท (-) เมล็ดพันธุ์วอลนัท (-) เมล็ดพันธุ์ศรีตรัง (-) เมล็ดพันธุ์ศุภโชค (-) เมล็ดพันธุ์สตาร์แอปเปิ้ล (-) เมล็ดพันธุ์สน (-) เมล็ดพันธุ์สบู่ดำ (-) เมล็ดพันธุ์ส้มแขก (-) เมล็ดพันธุ์ส้มเช้ง (-) เมล็ดพันธุ์ส้มเช้า (-) เมล็ดพันธุ์ส้มซ่า (-) เมล็ดพันธุ์ส้มเม่า (-) เมล็ดพันธุ์ส้มเสี้ยว (-) เมล็ดพันธุ์สมอดีงู (-) เมล็ดพันธุ์สมอไท (-) เมล็ดพันธุ์สมอพิเภก (-) เมล็ดพันธุ์ส้มโอ (-) เมล็ดพันธุ์สราญรมย์ (-) เมล็ดพันธุ์สวีทกัม (Sweetgum Seed) เมล็ดพันธุ์สะแกนา (-) เมล็ดพันธุ์สักทอง (-) เมล็ดพันธุ์สังหยู (-) เมล็ดพันธุ์สาเก (-) เมล็ดพันธุ์สาธร (-) เมล็ดพันธุ์ส้านดอกขาว (-) เมล็ดพันธุ์ส้านใหญ่ (-) เมล็ดพันธุ์สารภี (-) เมล็ดพันธุ์สาละลังกา (-) เมล็ดพันธุ์สาลี่ (-) เมล็ดพันธุ์สำรอง (-) เมล็ดพันธุ์สำโรง (-) เมล็ดพันธุ์สีฟันกระบือ (-) เมล็ดพันธุ์สีเสียด (-) เมล็ดพันธุ์เสม็ด (-) เมล็ดพันธุ์เสลา (-) เมล็ดพันธุ์เสี้ยวดอกขาว (-) เมล็ดพันธุ์แสมขาว (-) เมล็ดพันธุ์แสมดำ (Sa Mae Dum Seed) เมล็ดพันธุ์แสลงใจ (-) เมล็ดพันธุ์โสกน้ำ (-) เมล็ดพันธุ์โสกระย้า (-) เมล็ดพันธุ์โสกสะปัน (-) เมล็ดพันธุ์โสกเหลือง (-) เมล็ดพันธุ์ไส้กรอกแอฟริกา (-) เมล็ดพันธุ์หงอนไก่ทะเล (-) เมล็ดพันธุ์หนำเลี๊ยบ (-) เมล็ดพันธุ์หม่อน (Mulberry Seed) เมล็ดพันธุ์หมักม่อ (-) เมล็ดพันธุ์หมี่ (-) เมล็ดพันธุ์หมีเหม็น (-) เมล็ดพันธุ์หยางเหมย (-) เมล็ดพันธุ์หลุมพอทะเล (-) เมล็ดพันธุ์หำช้่าง (-) เมล็ดพันธุ์เหรียง (-) เมล็ดพันธุ์เหลืองโกเมน (-) เมล็ดพันธุ์เหลืองเชียงราย (-) เมล็ดพันธุ์เหลืองปรีดียาธร (-) เมล็ดพันธุ์เหลืองไม้แก้ว (-) เมล็ดพันธุ์เหลืองอินเดีย (-) เมล็ดพันธุ์แหนนา (-) เมล็ดพันธุ์องุ่นทะเล (-) เมล็ดพันธุ์องุ่นบราซิล (Brazilian Grape) เมล็ดพันธุ์อโศก (-) เมล็ดพันธุ์อะบิว (-) เมล็ดพันธุ์อะราง (-) เมล็ดพันธุ์อัมพวา (-) เมล็ดพันธุ์อาไซอิเบอร์รี่ (Acai Berry Seed) เมล็ดพันธุ์อินจันทร์ (-) เมล็ดพันธุ์อินทนิล (-) เมล็ดพันธุ์อุโลก (-) เมล็ดพันธุ์แอปเปิลเบอรี่ (Appleberry Seed) เมล็ดพันธุ์ฮอว์ธอร์น (-) เมล็ดมะรุม (-) เมล็ดละหุ่ง (-) เม่าไข่ปลา (Black currant tree) เม่าเหล็ก (Mao lek) แมงดา (Litsea Tree) โมกมัน (Darabela) โมกราชินี (Mok Ra Chi Nee) ยมหอม (Moulmein Cedar) ยมหิน (Chickrassy Chittagong-wood) ยอ (Indian Mulberry) ยางนา (Yang Na) ยางเหียง (Yang hiang) ยูคาลิปตัส (Eucalyptus) โยทะกา (Pink orchid Tree) รงทอง (Gamboge Tree) รวงผึ้ง (Yellow star) รัก (Rak) รังเงินรังทอง (Rung Ngeun Rung Thong) รัตนพฤกษ์ (Rainbow shower tree) รัตมา (Rattama) ราชพฤกษ์ (Pudding Pine) ราสพ์เบอรี่ (Raspberry) ละไม (La mai) ละหุ่ง (Castor Oil Plant) ลังแข (Giant Baccaurea) ลางสาด (Lancet Tree) ลำบิดดง (Lum Bid Dong) ลำพู (Cork Tree) ลำแพน (Lam phaen) เลี่ยน (Bead Tree) โลควอท (Loquat) วอลนัท (walnut) ศรีตรัง (Green Ebony) ศุภโชค (Malabar Chestnut) สตาร์แอปเปิ้ล (Star Apple) สน (Pine) สนข้าวเม่า (Amboyna pitch tree) สนเลม่อน (Lemon Cypress) สบู่ดำ (Physic nut) ส้มแขก (Malabar Tamarind Tree) ส้มเช้ง (Sweeet Orange) ส้มเช้า (som chao) ส้มซ่า (Sour orange) ส้มเม่า (Som Mao) ส้มเสี้ยว (Som Siao) สมอดีงู (Yellow myrobalan) สมอไท (Myrobalan Wood) สมอพิเภก (Beleric Myvobavan) ส้มโอ (Pummelo Tree) ส้มโอมือ (Buddha of Hand) สร้อยสุวรรณ (Golden Chain) สราญรมย์ (Cockspur coral tree) สะแกนา (Sa Kae Naa) สักทอง (Teak) สักน้ำ (Sak Nam tree) สังหยู (Sang Yhu) สับปะรด (Pineapple Tree) สาเก (Bread Fruit Tree) สาธร (Saa Thorn) ส้านชะวา (San chawa) ส้านดอกขาว (The Dillenia Aurea) ส้านใหญ่ (Saan yai) สารภี (Sarapee) สาละลังกา (Cannonball Tree) สาลี่ (Pear Tree) สำรอง (Sumrong) สำโรง (Bastrad poon) สีฟันกระบือ (See Fun Kra Buo) สีเสียด (Cutch tree) เสม็ด (Cajuput Tree) เสลา (Sela) เสี้ยวดอกขาว (Purple Bauhinia) แสมขาว (Samae khao) แสลงใจ (Snakewood) โสกขาว (White Handkerchief) โสกน้ำ (Asoke tree) โสกระย้า (Pride of burma) โสกสะปัน (Rose of Venezuela) โสกเหลือง (Yellow Saraca) ไส้กรอกแอฟริกา (Sausage tree) หงส์ฟู่ (Chinese Witch Hazel) หงอนไก่ทะเล (Ngon kai ta lay) หนานเฉาเหว่ย (nan chao wui) หนำเลี๊ยบ (Chinese Black Olive) หม่อน (Mulberry Tree) หมักม่อ (Mak mo) หมี่ (Mi) หมีเหม็น (Mi men) หยางเหมย (Bayberry) หลิว (Weeping Willow) หลุมพอทะเล (Malacca Teak) หว้า (Jambolan Plum) หัวขมิ้นต้น (-) หำช้่าง (Ham chang) เหรียง (Riang) เหลืองโกเมน (golden-rain tree) เหลืองเชียงราย (Golden trumpet tree) เหลืองปรีดียาธร (Caribbean trumpet-tree) เหลืองไม้แก้ว (leung mai kaew) เหลืองอินเดีย (Golden tree) แหนนา (nhae naa) องุ่นทะเล (Seaside grape) อโศก (Asoke tree) อะบิว (yellow star apple) อะราง (Copper Pod) อัมพวา (Amphawa) อินจันทร์ (In Jun) อินทนิล (Queen of crape myrtle) อุโลก (Ulok) ฮอว์ธอร์น (Hawthorn)