สินค้าทั้งหมดในร้านวรากรสมุนไพร

ว่านมงคล

ว่านพญาเสือโคร่ง
ว่านพญาเสือโคร่ง นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท/ต้น

ว่านโพธิ์รางเงิน
ว่านโพธิ์รางเงิน นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท/ต้น

ว่านโพธิสัจ โพธิ์สัตย์
ว่านโพธิสัจ โพธิ์สัตย์ นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท/ต้น

ไม้แหย่แย้ ชิ้นไม้ สำหรับพกหรือทำตะกรุด
ไม้แหย่แย้ ชิ้นไม้ สำหรับพกหรือทำตะกรุด นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท/ชิ้น

ว่านนางกวักด่าง ไม้ด่าง
ว่านนางกวักด่าง ไม้ด่าง นครราชสีมา

ราคา 4,000.00 บาท/ต้น

ต้นสาคูด่าง ไม้ด่าง ว่านมงคล
ต้นสาคูด่าง ไม้ด่าง ว่านมงคล นครราชสีมา

ราคา 1,200.00 บาท/ต้น

ว่านกวักหงสา
ว่านกวักหงสา นครราชสีมา

ราคา 20,000.00 บาท/กระถาง

ว่านพัดโบกทอง
ว่านพัดโบกทอง นครราชสีมา

ราคา 350.00 บาท/ต้น

ว่านมหาบัว
ว่านมหาบัว นครราชสีมา

ราคา 800.00 บาท

ต้นเครือร้อยปลาตัวผู้
ต้นเครือร้อยปลาตัวผู้ นครราชสีมา

ราคา 1,500.00 บาท/ต้น

อิ่นอ้อย
อิ่นอ้อย นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ต้นไม้แหย่แย้
ต้นไม้แหย่แย้ นครราชสีมา

ราคา 25,000.00 บาท


ว่านสมุนไพร

ว่านถอนโมกขศักดิ์
ว่านถอนโมกขศักดิ์ นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ต้นอัคคีทวาร
ต้นอัคคีทวาร นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

ขายต้นข้าวเย็นใต้
ขายต้นข้าวเย็นใต้ นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

พญาล้างไต
พญาล้างไต นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

ว่านขันหมากเศรษฐีแช่น้ำผึ้ง
ว่านขันหมากเศรษฐีแช่น้ำผึ้ง นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท

ว่านม่วง
ว่านม่วง นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท/กิโลกรัม

ว่านหนุมานยกทัพ
ว่านหนุมานยกทัพ นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

ว่านนางคำขาว
ว่านนางคำขาว นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท

ว่านขมิ้นดำ
ว่านขมิ้นดำ นครราชสีมา

ราคา 700.00 บาท

ว่านใจดำ
ว่านใจดำ นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท

ว่านมหากำลัง
ว่านมหากำลัง นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

ว่านม้าห้อ ว่านม้าฮ่อ
ว่านม้าห้อ ว่านม้าฮ่อ นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท


ว่านมหาเสน์ห์

ว่านโยนี
ว่านโยนี นครราชสีมา

ราคา 100.00 บาท/หัว

ว่านนางพญาห้าร้อย
ว่านนางพญาห้าร้อย นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ว่านดอกทองกระเจา
ว่านดอกทองกระเจา นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ว่านมหาเสน่ห์
ว่านมหาเสน่ห์ นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ว่านจูงนาง
ว่านจูงนาง นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ต้นเถาวัลย์หลงตัวเมียดอกขาว
ต้นเถาวัลย์หลงตัวเมียดอกขาว นครราชสีมา

ราคา 250.00 บาท

ว่านเสน่หา
ว่านเสน่หา นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท


กำแพงเจ็ดชั้น

ต้นกำแพงเจ็ดชั้นเถา หรือตากวง
ต้นกำแพงเจ็ดชั้นเถา หรือตากวง นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

กำแพงเจ็ดชั้นหรือตาไก้
กำแพงเจ็ดชั้นหรือตาไก้ นครราชสีมา

ราคา 350.00 บาท

กำแพงเจ็ดชั้นตากแห้งสมุนไพรรักษาเบาหวาน
กำแพงเจ็ดชั้นตากแห้งสมุนไพรรักษาเบาหวาน นครราชสีมา

ราคา 350.00 บาท/กิโลกรัม

ขายต้นกำแพงเจ็ดชั้น
ขายต้นกำแพงเจ็ดชั้น นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น


เกด

ต้นเกด
ต้นเกด นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นผึ้ง ต้นไม้เรียกผึ้ง
ต้นผึ้ง ต้นไม้เรียกผึ้ง นครราชสีมา

ราคา 1,000.00 บาท

ต้นเกดสูง 2.5-3.5เมตร
ต้นเกดสูง 2.5-3.5เมตร นครราชสีมา

ราคา 1,500.00 บาท/ต้น

ต้นเกด
ต้นเกด นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท


คำแสด

เมล็ดคำแสด
เมล็ดคำแสด นครราชสีมา

ราคา 100.00 บาท

ขายผลและเมล็ดคำแสด คำไทย คำเงาะ
ขายผลและเมล็ดคำแสด คำไทย คำเงาะ นครราชสีมา

ราคา 50.00 บาท

ต้นคำแสด
ต้นคำแสด นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น


มะเดื่อ

ต้นฉิ่ง มะเดื่อฉิ่ง
ต้นฉิ่ง มะเดื่อฉิ่ง นครราชสีมา

ราคา 350.00 บาท

ต้นมะเดื่อฉิ่ง
ต้นมะเดื่อฉิ่ง นครราชสีมา

ราคา 350.00 บาท

มะเดื่อปล้อง
มะเดื่อปล้อง นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

มะเดื่อหอม
มะเดื่อหอม นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท


อบเชย

ต้นอบเชยไทย
ต้นอบเชยไทย นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นสุรามะริด
ต้นสุรามะริด นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท/ต้น

ต้นเชียด อบเชยไทย
ต้นเชียด อบเชยไทย นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ต้นอบเชยญวน
ต้นอบเชยญวน นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท


พญามือเหล็ก

ต้นพญามือเหล็ก
ต้นพญามือเหล็ก นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท/ต้น

พญามือเหล็ก
พญามือเหล็ก นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท

ว่านพญามือเหล็ก
ว่านพญามือเหล็ก นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

ต้นกำแพงเจ็ดชั้น ตาไก้
ต้นกำแพงเจ็ดชั้น ตาไก้ นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท


ไพล

ว่านไพลขาว
ว่านไพลขาว นครราชสีมา

ราคา 400.00 บาท

ว่านไพลปลุกเสก ไพลด่าง
ว่านไพลปลุกเสก ไพลด่าง นครราชสีมา

ราคา 1,500.00 บาท/ต้น

ว่านไพลดำ
ว่านไพลดำ นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ว่านไพลปลุกเสก
ว่านไพลปลุกเสก นครราชสีมา

ราคา 1,500.00 บาท/ต้น


ชะเอม

ชะเอมไทย ชะเอมป่า
ชะเอมไทย ชะเอมป่า นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

ต้นอ้อยสามสวน
ต้นอ้อยสามสวน นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ชะเอมกินลูกหวาน หมากก้นติด
ชะเอมกินลูกหวาน หมากก้นติด นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น


สังกรณี

ต้นสังกรณี
ต้นสังกรณี นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

สังกรณีดอกสีม่วง
สังกรณีดอกสีม่วง นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ต้นเสนียด
ต้นเสนียด นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

สังกรณีดอกสีม่วง
สังกรณีดอกสีม่วง นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น


กำลังเสือโคร่ง

ต้นโคคลาน
ต้นโคคลาน นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ต้นกำลังวัวเถลิง
ต้นกำลังวัวเถลิง นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท/ต้น

ต้นกำลังเสือโคร่ง
ต้นกำลังเสือโคร่ง นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น


เถาวัลย์เปรียง

เถาวัลย์เปรียงแดง
เถาวัลย์เปรียงแดง นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท/ต้น

เถาวัลย์เปรียง
เถาวัลย์เปรียง นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

เถาเอนอ่อน
เถาเอนอ่อน นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ขายต้นเถาวัลย์เปรียง
ขายต้นเถาวัลย์เปรียง นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น


บอน

บอนดำสตูล Arocasia
บอนดำสตูล Arocasia นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท/ต้น

บอนนาญี่ปุ่นด่าง Colocasia esculenta yellow splash
บอนนาญี่ปุ่นด่าง Colocasia esculenta yellow splash นครราชสีมา

ราคา 6,000.00 บาท/ต้น

ต้นบอนดำ Black Magic
ต้นบอนดำ Black Magic นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท/ต้น


ขมิ้น

ว่านขมิ้นขาวปัดตลอด
ว่านขมิ้นขาวปัดตลอด นครราชสีมา

ราคา 100.00 บาท

ขมิ้นอ้อย
ขมิ้นอ้อย นครราชสีมา

ราคา 100.00 บาท

ว่านขมิ้นดำ
ว่านขมิ้นดำ นครราชสีมา

ราคา 100.00 บาท


ว่านหางช้าง

ว่านหางช้าง ว่านมงคล ต้นแม่พันธุ์
ว่านหางช้าง ว่านมงคล ต้นแม่พันธุ์ นครราชสีมา

ราคา 1,000.00 บาท/ต้น

ว่านหางช้าง ว่านมีดยับ
ว่านหางช้าง ว่านมีดยับ นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท/ต้น

ว่านดาบนารายณ์
ว่านดาบนารายณ์ นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท


พญาปล้องทอง

ต้นชองระอา
ต้นชองระอา นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

พญาปล้องทอง ชองระอา
พญาปล้องทอง ชองระอา นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท


คนทา

ต้นคนทา
ต้นคนทา นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ต้นชิงชี่
ต้นชิงชี่ นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ต้นคนฑา
ต้นคนฑา นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น


ตรีชวา

ตรีชวา
ตรีชวา นครราชสีมา

ราคา 150.00 บาท

ต้นตรีชวา
ต้นตรีชวา นครราชสีมา

ราคา 150.00 บาท

ตรีชวา
ตรีชวา นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น


ทองพันชั่ง

ต้นอังกาบดอกขาว
ต้นอังกาบดอกขาว นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ทองพันชั่งดอกเหลือง
ทองพันชั่งดอกเหลือง นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท/ต้น

ทองพันชั่ง
ทองพันชั่ง นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น


เขยตาย

ต้นเขยตาย
ต้นเขยตาย นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

ต้นมะดูก
ต้นมะดูก นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท/ต้น

เขยตายแม่ยายชักปรก
เขยตายแม่ยายชักปรก นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น


โพธิ์

ต้นโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์
ต้นโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์ นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท/ต้น

ต้นศรีมหาโพธื์
ต้นศรีมหาโพธื์ นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท

ต้นโพธิ์ทะเล
ต้นโพธิ์ทะเล นครราชสีมา

ราคา 800.00 บาท


ช้างน้าว

ช้างน้าว
ช้างน้าว นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นช้างน้าว
ต้นช้างน้าว นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ฝิ่นต้น ฝิ่นประดับ
ฝิ่นต้น ฝิ่นประดับ นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท/ต้น


เลี่ยน

ราชดัด
ราชดัด นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ขายต้นราชดัด
ขายต้นราชดัด นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ต้นเลี่ยน
ต้นเลี่ยน นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท


เคี่ยม

ต้นเคี่ยมคะนอง
ต้นเคี่ยมคะนอง นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นเคียม ไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ต้นเคียม ไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครราชสีมา

ราคา 800.00 บาท/ต้น

ต้นเคี่ยม
ต้นเคี่ยม นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท


สีเสียด

ต้นสีเสียดแก่น
ต้นสีเสียดแก่น นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

ต้นสีเสียดเปลือก
ต้นสีเสียดเปลือก นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

สีเสียดเปลือก
สีเสียดเปลือก นครราชสีมา

ราคา 350.00 บาท/ต้น


รางจืด

เมล็ดรางจืดต้น
เมล็ดรางจืดต้น นครราชสีมา

ราคา 50.00 บาท

ต้นย่านาง
ต้นย่านาง นครราชสีมา

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นรางแดง
ต้นรางแดง นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น


ต้นย่านาง

ย่านางแดง
ย่านางแดง นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ต้นย่านาง
ต้นย่านาง นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ต้นย่านางแดง
ต้นย่านางแดง นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น


เสลดพังพอน

ต้นลิ้นงูเห่า สมุนไพรแก้พิษ
ต้นลิ้นงูเห่า สมุนไพรแก้พิษ นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท

เสลดพังพอนตัวผู้
เสลดพังพอนตัวผู้ นครราชสีมา

ราคา 100.00 บาท/ต้น

เสลดพังพอนตัวเมีย
เสลดพังพอนตัวเมีย นครราชสีมา

ราคา 100.00 บาท/ต้น


หมวดหมู่อื่นๆ

ต้นคัดเค้า
ต้นคัดเค้า นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท/ต้น

ต้นโนรา กำลังช้างเผือก
ต้นโนรา กำลังช้างเผือก นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นเถาวัลย์หลงตัวผู้-ตัวเมีย เถาหลง
ต้นเถาวัลย์หลงตัวผู้-ตัวเมีย เถาหลง นครราชสีมา

ราคา 250.00 บาท/ต้น

ลูกสวาด
ลูกสวาด นครราชสีมา

ราคา 15.00 บาท/ลูก

กรรณิการ์
กรรณิการ์ นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท/ต้น

กระดังงาสงขลา
กระดังงาสงขลา นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท

ต้นนมสวรรค์ พนมสวรรค์ สาวสวรรค์
ต้นนมสวรรค์ พนมสวรรค์ สาวสวรรค์ นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท/ต้น

ต้นพัดโบก
ต้นพัดโบก นครราชสีมา

ราคา 250.00 บาท

ต้นสลัดได
ต้นสลัดได นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

ต้นลำดวน
ต้นลำดวน นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท/ต้น

ต้นไส้ตัน  โมกเครือ
ต้นไส้ตัน โมกเครือ นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ธรรมรักษาด่าง กล้วยด่าง ไม้ด่างน่าสะสม
ธรรมรักษาด่าง กล้วยด่าง ไม้ด่างน่าสะสม นครราชสีมา

ราคา 2,000.00 บาท/ต้น

ต้นกำลังวัวเถลิง
ต้นกำลังวัวเถลิง นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

มุจลินทร์ด่าง ไม้ด่าง ไม้ดอกหอม หายาก
มุจลินทร์ด่าง ไม้ด่าง ไม้ดอกหอม หายาก นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท/ต้น

ต้นปริศนา อวบดำ
ต้นปริศนา อวบดำ นครราชสีมา

ราคา 2,000.00 บาท

ว่านมหาหงส์ดอกขาว ต้นสเลเต
ว่านมหาหงส์ดอกขาว ต้นสเลเต นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

ต้นข้าวหลามดง
ต้นข้าวหลามดง นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ว่านบานเย็นดอกขาว
ว่านบานเย็นดอกขาว นครราชสีมา

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นรักซ้อนสีขาว
ต้นรักซ้อนสีขาว นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท/ต้น

ต้นรักซ้อน
ต้นรักซ้อน นครราชสีมา

ราคา 400.00 บาท/ต้น

ต้นต้างหลวง
ต้นต้างหลวง นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ต้นเต่ารั้ง
ต้นเต่ารั้ง นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท/ต้น

ต้นกันเกรา
ต้นกันเกรา นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

โบตั๋นใบใหญ่ โบตั๋นโบราณ
โบตั๋นใบใหญ่ โบตั๋นโบราณ นครราชสีมา

ราคา 3,000.00 บาท/ต้น

เปล้าเงิน
เปล้าเงิน นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท

เปล้าน้อย
เปล้าน้อย นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท/ต้น

ต้นการะเกด
ต้นการะเกด นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท

ต้นมะสัง
ต้นมะสัง นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ชิงชี่
ชิงชี่ นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

มะพร้าวทะเลทรายใบองุ่น
มะพร้าวทะเลทรายใบองุ่น นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท/ต้น

ต้นรักทะเล
ต้นรักทะเล นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ต้นฝิ่นต้นหรือฝิ่นประดับ
ต้นฝิ่นต้นหรือฝิ่นประดับ นครราชสีมา

ราคา 400.00 บาท

ฟิโลเดนดรอน พิณนาค (Philodendron caramel marble green)
ฟิโลเดนดรอน พิณนาค (Philodendron caramel marble green) นครราชสีมา

ราคา 1,500.00 บาท/ต้น

บอนสีนกกระทา
บอนสีนกกระทา นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท/ต้น

บอนสี อิเหนา
บอนสี อิเหนา นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท/ต้น

อโลคาเซีย แก้วหน้าม้า Alocasia Sanderiana
อโลคาเซีย แก้วหน้าม้า Alocasia Sanderiana นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท/ต้น

อโลคาเซีย กรีน ชิลด์ alocasia green shield
อโลคาเซีย กรีน ชิลด์ alocasia green shield นครราชสีมา

ราคา 1,500.00 บาท/ต้น

หมากสง (หมากเมีย)
หมากสง (หมากเมีย) นครราชสีมา

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ว่านเศรษฐีเรือนใน
ว่านเศรษฐีเรือนใน นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

ว่านกวักแม่ทองใบ
ว่านกวักแม่ทองใบ นครราชสีมา

ราคา 450.00 บาท

ว่านเศรษฐีเรือนนอก
ว่านเศรษฐีเรือนนอก นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

พลูฉีก
พลูฉีก นครราชสีมา

ราคา 800.00 บาท/ต้น

ว่านเศรษฐีก้านทองหรือเศรษฐีเรือนทอง
ว่านเศรษฐีก้านทองหรือเศรษฐีเรือนทอง นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท/ต้น

ว่านช้างผสมโขลง
ว่านช้างผสมโขลง นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ขายต้นขันหมากเศรษฐี
ขายต้นขันหมากเศรษฐี นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ว่านกวักใบโพธิ์
ว่านกวักใบโพธิ์ นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

กล้วยด่างลายเสือพราน
กล้วยด่างลายเสือพราน นครราชสีมา

ราคา 5,000.00 บาท/ต้น

กล้วยด่าง
กล้วยด่าง นครราชสีมา

ราคา 2,000.00 บาท/ต้น

ต้นสะเดาเทียม
ต้นสะเดาเทียม นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ขายต้นประดู่แดง
ขายต้นประดู่แดง นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท/ต้น

ต้นบุญนาก
ต้นบุญนาก นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

ต้นบุนนาค
ต้นบุนนาค นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

มะกอกป่า
มะกอกป่า นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นจันทร์กระพ้อ
ต้นจันทร์กระพ้อ นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท/ต้น

ต้นมะพลับ
ต้นมะพลับ นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

มะพลับ
มะพลับ นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท/ต้น

กระพี้จั่น
กระพี้จั่น นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นมะตาด
ต้นมะตาด นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

ต้นจันทน์หิมาลัย จันทน์หอมอินเดีย
ต้นจันทน์หิมาลัย จันทน์หอมอินเดีย นครราชสีมา

ราคา 1,000.00 บาท/ต้น

ต้นจันทน์ชะมด
ต้นจันทน์ชะมด นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท

คำมอกหลวงหรือต้นผ่าด้าม
คำมอกหลวงหรือต้นผ่าด้าม นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท

ต้นแมงดา ทำมัง
ต้นแมงดา ทำมัง นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ต้นมะม่วงกะล่อนเพาะเมล็ด
ต้นมะม่วงกะล่อนเพาะเมล็ด นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ต้นสวาด
ต้นสวาด นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นกุ่มน้ำ
ต้นกุ่มน้ำ นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นชะมวง
ต้นชะมวง นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นมิราเคิล มหัศจรรย์ ไซส์ใหญ่
ต้นมิราเคิล มหัศจรรย์ ไซส์ใหญ่ นครราชสีมา

ราคา 950.00 บาท

ต้นมหัศจรรย์หรือมิราเคิล
ต้นมหัศจรรย์หรือมิราเคิล นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นละมุดสีดา
ต้นละมุดสีดา นครราชสีมา

ราคา 350.00 บาท

ต้นเทพธาโร
ต้นเทพธาโร นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท/ต้น

ขายต้นกระทิง
ขายต้นกระทิง นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

ต้นกำยาน
ต้นกำยาน นครราชสีมา

ราคา 1,000.00 บาท/ต้น

ต้นสมุลแว้ง
ต้นสมุลแว้ง นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท/ต้น

ต้นปาริฉัตร ทองหลางลาย
ต้นปาริฉัตร ทองหลางลาย นครราชสีมา

ราคา 350.00 บาท/ต้น

ขายต้นพระเจ้าห้าพระองค์
ขายต้นพระเจ้าห้าพระองค์ นครราชสีมา

ราคา 800.00 บาท

ต้นพระเจ้าห้าพระองค์
ต้นพระเจ้าห้าพระองค์ นครราชสีมา

ราคา 350.00 บาท

ต้นชำมะเลียง
ต้นชำมะเลียง นครราชสีมา

ราคา 150.00 บาท

ต้นมะกล่ำตาช้าง มะกล่ำต้น อีหล่ำ
ต้นมะกล่ำตาช้าง มะกล่ำต้น อีหล่ำ นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

เปล้าใหญ่
เปล้าใหญ่ นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นลำแพน
ต้นลำแพน นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท

ขายต้นลำแพน ไม้ประดับ ไม้ชายน้ำ
ขายต้นลำแพน ไม้ประดับ ไม้ชายน้ำ นครราชสีมา

ราคา 2,000.00 บาท

ต้นกระแจะหรือพญายา
ต้นกระแจะหรือพญายา นครราชสีมา

ราคา 400.00 บาท

ต้นมะค่าแต้
ต้นมะค่าแต้ นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นมะเกลือ
ต้นมะเกลือ นครราชสีมา

ราคา 150.00 บาท/ต้น

มะเกลือ
มะเกลือ นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ต้นลำพู
ต้นลำพู นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท

ต้นขันทองพยาบาท
ต้นขันทองพยาบาท นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นส้มเสี้ยว
ต้นส้มเสี้ยว นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

ส้มเสี้ยว
ส้มเสี้ยว นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นกลึงกล่อม
ต้นกลึงกล่อม นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

ต้นกลึงกล่อมหรือน้ำนอง
ต้นกลึงกล่อมหรือน้ำนอง นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

ต้นกระถินพิมาน
ต้นกระถินพิมาน นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

สมอพิเภก
สมอพิเภก นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท/ต้น

ตะคร้อหนาม
ตะคร้อหนาม นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

อุโลก
อุโลก นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นจันทน์เทศ
ต้นจันทน์เทศ นครราชสีมา

ราคา 800.00 บาท

ต้นองุ่นทะเล
ต้นองุ่นทะเล นครราชสีมา

ราคา 800.00 บาท

ขายต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่
ขายต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ขายต้นส้มซ่า
ขายต้นส้มซ่า นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นใบหมี่
ต้นใบหมี่ นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นคงคาเดือด
ต้นคงคาเดือด นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

ต้นมะหาด
ต้นมะหาด นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นมะดูก
ต้นมะดูก นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ต้นกานพลู
ต้นกานพลู นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท

กานพลู
กานพลู นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท/ต้น

ประคำดีควาย
ประคำดีควาย นครราชสีมา

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นสามพันตา
ต้นสามพันตา นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

ต้นจันทนา
ต้นจันทนา นครราชสีมา

ราคา 350.00 บาท/ต้น

ต้นเขลง นางดำ เค็ง หยี
ต้นเขลง นางดำ เค็ง หยี นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ต้นนางดำ เคง หยี เขลง
ต้นนางดำ เคง หยี เขลง นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

มะกา
มะกา นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท/ต้น

ต้นยมหิน
ต้นยมหิน นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท/ต้น

ต้นประคำไก่ ปะคำไก่ มะคำไก่
ต้นประคำไก่ ปะคำไก่ มะคำไก่ นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

ต้นตานเสี้ยน
ต้นตานเสี้ยน นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท

ต้นธนนไชย ไม้สวยหายาก
ต้นธนนไชย ไม้สวยหายาก นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท/ต้น

ต้นธนนไชย
ต้นธนนไชย นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

ต้นมะแฟน
ต้นมะแฟน นครราชสีมา

ราคา 350.00 บาท

ขายต้นจิกทะเล
ขายต้นจิกทะเล นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

ต้นสมอดีงู
ต้นสมอดีงู นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

ต้นเสนียด ต้นฮูฮา ปัดเสนียด
ต้นเสนียด ต้นฮูฮา ปัดเสนียด นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท/ต้น

พญาไร้ใบ
พญาไร้ใบ นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

หญ้าหนวดแมว
หญ้าหนวดแมว นครราชสีมา

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นเจ็ดกำลังช้างสาร
ต้นเจ็ดกำลังช้างสาร นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

หนุมานประสานกาย
หนุมานประสานกาย นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

เจตมูลเพลิงแดง
เจตมูลเพลิงแดง นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

เจตมูลเพลิงขาว
เจตมูลเพลิงขาว นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นเหงือกปลาหมอ
ต้นเหงือกปลาหมอ นครราชสีมา

ราคา 800.00 บาท/กิโลกรัม

หัศคุณ สมัดใหญ่
หัศคุณ สมัดใหญ่ นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

ต้นไคร่หอม สมุนไพรแก้ภูมิแพ้
ต้นไคร่หอม สมุนไพรแก้ภูมิแพ้ นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ว่านธรณีสาร
ว่านธรณีสาร นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ส้มป่อย
ส้มป่อย นครราชสีมา

ราคา 100.00 บาท/ต้น

พลูลงยาป่า
พลูลงยาป่า นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท/ต้น

ต้นพิลังกาสา
ต้นพิลังกาสา นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นต่อไส้
ต้นต่อไส้ นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

คนทีสอ
คนทีสอ นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นขลู่
ต้นขลู่ นครราชสีมา

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นกระทุงหมาบ้า หรือ ผักฮวนหมู
ต้นกระทุงหมาบ้า หรือ ผักฮวนหมู นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

เจตพังคี
เจตพังคี นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นโลดทะนงแดง
ต้นโลดทะนงแดง นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท/ต้น

พญาไฟหรือฮังอ้อนหรือฮางฮ้อน
พญาไฟหรือฮังอ้อนหรือฮางฮ้อน นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท

ต้นปลาไหลเผือก ตงกัสอาลี
ต้นปลาไหลเผือก ตงกัสอาลี นครราชสีมา

ราคา 350.00 บาท/ต้น

ว่านสิงหโมรา กอยักษ์
ว่านสิงหโมรา กอยักษ์ นครราชสีมา

ราคา 20,000.00 บาท/กอ

ขายต้นเพชรสังฆาตสมุนไพรรักษาริดสีดวงทวาร
ขายต้นเพชรสังฆาตสมุนไพรรักษาริดสีดวงทวาร นครราชสีมา

ราคา 250.00 บาท/กิโลกรัม

ต้นกะตังใบ
ต้นกะตังใบ นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท/ต้น

ขายต้นปอบิด
ขายต้นปอบิด นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

เปล้าตองแตก สมุนไพรยาระบาย ไม้มงคล
เปล้าตองแตก สมุนไพรยาระบาย ไม้มงคล นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท/ต้น

เมล็ดชุมเห็ดไทย
เมล็ดชุมเห็ดไทย นครราชสีมา

ราคา 50.00 บาท

เมล็ดต้นชุมเห็ดเทศ
เมล็ดต้นชุมเห็ดเทศ นครราชสีมา

ราคา 150.00 บาท/กล่อง

ต้นหางไหล
ต้นหางไหล นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ต้นหางไหลแดง
ต้นหางไหลแดง นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นกระทือ
ต้นกระทือ นครราชสีมา

ราคา 150.00 บาท

หญ้าหนูต้น
หญ้าหนูต้น นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ต้นโกฐจุฬาลัมพา
ต้นโกฐจุฬาลัมพา นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

สามสิบสองประดง
สามสิบสองประดง นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท/ต้น

ต้นเถาเอ็นอ่อน
ต้นเถาเอ็นอ่อน นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ขายต้นเถาเอ็นอ่อน
ขายต้นเถาเอ็นอ่อน นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ดีปลากั้ง
ดีปลากั้ง นครราชสีมา

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นกระชายป่า
ต้นกระชายป่า นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ต้นคนทีเขมา
ต้นคนทีเขมา นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

คนทีเขมา ต้นคนทีเขมา (คน-ที-ขะ-เหมา)
คนทีเขมา ต้นคนทีเขมา (คน-ที-ขะ-เหมา) นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ชาพญาล้างไต
ชาพญาล้างไต นครราชสีมา

ราคา 150.00 บาท

ต้นท้าวยายม่อมดอกแดง หรือข่อยดำ
ต้นท้าวยายม่อมดอกแดง หรือข่อยดำ นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ต้นพญายาหรือกระแจะ
ต้นพญายาหรือกระแจะ นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท/ต้น

ผักก้านตรง คันทรง
ผักก้านตรง คันทรง นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ต้นกำลังเลือดม้า
ต้นกำลังเลือดม้า นครราชสีมา

ราคา 250.00 บาท

ท้าวยายม่อมดอกขาว
ท้าวยายม่อมดอกขาว นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นหนาด ใบหนาด ต้นไม้ไล่ผี
ต้นหนาด ใบหนาด ต้นไม้ไล่ผี นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ต้นขมิ้นเครือ
ต้นขมิ้นเครือ นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ต้นลิ้นงูเห่า
ต้นลิ้นงูเห่า นครราชสีมา

ราคา 100.00 บาท

ต้นต่อไส้
ต้นต่อไส้ นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

ต้นกระทงลาย
ต้นกระทงลาย นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ขายต้นสลอด
ขายต้นสลอด นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท

ต้นรางแดง
ต้นรางแดง นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

แม่ฮ่าง32ผัว
แม่ฮ่าง32ผัว นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท/ต้น

ใบกระหรี่ ใบหอมแขก Curry Leaf
ใบกระหรี่ ใบหอมแขก Curry Leaf นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ต้นหอมแขก(ใบกระหรี่)
ต้นหอมแขก(ใบกระหรี่) นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

ข่าลิง ข่าป่า
ข่าลิง ข่าป่า นครราชสีมา

ราคา 100.00 บาท

ย่านางแดง สมุนไพรรักษาอาการกรดไหลย้อน
ย่านางแดง สมุนไพรรักษาอาการกรดไหลย้อน นครราชสีมา

ราคา 150.00 บาท/ถุง

ใบย่านางแดงตากแห้งสำหรับต้มดื่ม
ใบย่านางแดงตากแห้งสำหรับต้มดื่ม นครราชสีมา

ราคา 70.00 บาท/ห่อ

สบู่ข้าวไรซ์เบอรี่ ขมิ้นอ้อย น้ำผึ้ง
สบู่ข้าวไรซ์เบอรี่ ขมิ้นอ้อย น้ำผึ้ง นครราชสีมา

ราคา 70.00 บาท/กล่อง

สบู่ส้มป่อย ล้างอาถรรพ์
สบู่ส้มป่อย ล้างอาถรรพ์ นครราชสีมา

ราคา 70.00 บาท

เมนูส่วนล่างของเว็บ