ค้นหาสินค้า

สิรินธรวัลลี (Sirinthon wanli)

ร้าน วรากรสมุนไพร
ต้นสิรินธรวัลลี สามสิบสองประดง 32ประดง  | วรากรสมุนไพร - เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

วรากรสมุนไพร | เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
ต้นสิรินธรวัลลี สามสิบสองประดง 32ประดง พันธุ์ไม้นามพระราชทาน
สิรินธรวัลลี
ชื่ออื่น สามสิบสองประดง (หนองคาย) ประดงแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia sirindhorniae (K.Larsen & S.S.Larsen)
ชื่อวงศ์ Leguminosae-Caesalpiniaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไม้เถาเนื้อแข็ง ยาว 10-20 เมตร กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดง กิ่งแก่เกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ถึงเกือบกลม กว้าง 4-17 เซนติเมตร ยาว 5-18 เซนติเมตร ปลายใบแหลมและแยกเป็น 2 พู เว้าลึกเกือบถึงโคนใบ ฐานใบเว้ารูปหัวใจ ปลายใบพูมน ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนเล็กน้อย มีขนมากบริเวณเส้นกลางใบ แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ผิวใบด้านบนเขียวเข้มเป็นมัน หูใบเป็นเส้นม้วนโค้ง เส้นใบข้างละ 9-11 เส้น ออกจากโคนใบ โค้งจากขอบไปยังปลายใบ ก้านใบยาว 2-6.5 เซนติเมตร ดอก สีน้ำตาลแดง ออกเป็นช่อกระจุกซ้อนที่ปลายกิ่ง แต่ละช่อมีดอกจำนวนมาก มีขนสีน้ำตาลแดง ช่อดอกยาวได้ถึง 15 เซนติเมตร ดอกตูมรูปรี ยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร ดอกย่อยบานกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร มีใบประดับ 2 ใบ รูปใบหอก ด้านนอกมีขน ด้านในเกลี้ยง ก้านดอกยาว 1.5-2 เซนติเมตร มีขนสั้นนุ่ม กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ โคนเชื่อมกันปลายแยก ยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร กว้างประมาณ 3 มิลลิเมตร ผิวนอกมีขนหนาแน่น กลีบดอกสีเหลืองอมส้มถึงแดง มี 5 กลีบ รูปใบหอกแคบ กว้าง 3-6 มิลลิเมตร ยาว 9-13 มิลลิเมตร ด้านนอกมีขนสีน้ำตาลแดงหนาแน่น กลีบดอกแยกกัน เกสรเพศผู้สมบูรณ์ 3 อัน ก้านชูอับเรณูยาว 12-15 มม. อับเรณูรูปขอบขนาน กว้าง 1 มม. ยาว 3 มม. เมื่อแก่แตกตามยาว เกสรเพศผู้เป็นหมัน 2 อัน รูปสามเหลี่ยม ขนาดเล็กมาก เกสรเพศเมียมีรังไข่เหนือวงกลีบ ยาว 7-11 มม. รังไข่และก้านเกสรตัวเมียมีขนหนาแน่น รังไข่ ยาว 7-10 มม. มีก้านสั้น ฐานดอกรูปหลอดถึงรูปกรวยแคบ ยาว 1-1.6 เซนติเมตร มีขน ผล เป็นฝักแบน รูปขอบขนาน กว้าง 3-4 เซนติเมตร ยาว 15-18 เซนติเมตร มีขนสีน้ำตาลแดงปกคลุมหนาแน่น กลีบเลี้ยงติดแน่นที่โคนฝัก เมล็ด 5-7 เมล็ด สีน้ำตาลดำ รูปกลมแบนขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-22 เซนติเมตร เป็นพืชถิ่นเดียว และหายากของประเทศไทย พบตามป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม
สรรพคุณ
ตำรายาไทย เนื้อไม้ ใช้รักษาอาการประดงที่เกิดจากระบบ โลหิตในร่างกายชนิดต่างๆ รวมเรียกว่า ประดงทั้งสามสิบสองประการ อาการโดยรวมคือเป็นเม็ด ผื่นคัน ปวดแสบปวดร้อน แก้น้ำเหลืองเสีย แก้ลมพิษ หรือภูมิแพ้ต่างๆ
ตำรายาพื้นบ้านมุกดาหาร ใช้ แก้โรคประดง บำรุงกำลัง

ราคาต้นละ 300.00 บาท ติดต่อ ปุณณภา งานสำเร็จ โทร. 0616499298 ไอดีไลน์ herbsddd

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 8 เดือน

แอดไลน์

สามสิบสองประดง | วรากรสมุนไพร - เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

วรากรสมุนไพร | เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
ขายต้น สามสิบสองประดง สิรินธรวัลลี
ไม้มงคลดอกสวย นามพระราชทาน
ต้นปลูก ความสูง 30-60 ซม. น้ำหนักถุงเพาะ 0.5-1กก/ถุง ส่งสินค้าแบบอีเอมเอส ค่าส่งต้นไม้ 1-4 ต้น/กล่อง/ ค่าส่ง100 บาท
ต้น “สิรินธรวัลลี” หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า สามสิบสองประดง หรือผู้เฒ่าผู้แก่ เรียกว่า ไม้แสนพัน ที่ทางพฤกษาศาสตร์ได้จัดให้อยู่ในกลุ่มเสี้ยว มีประวัติการค้นพบที่สำคัญกว่าจะขอพระราชทานพระราชานุญาต ใช้พระนามาภิไธยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระนามพระองค์ท่านที่ทรงสนพระทัย และให้การสนับสนุนงานทางพฤกษศาสตร์ตลอดมา…
ลักษณะของไม้เลื้อยสิรินธรวัลลี นั้น ลำต้นสามารถทอดยาวได้ 10-20 เมตร ด้วยกิ่งที่อ่อน และช่อดอกมีขนสีน้ำตาลแดงปกคลุมหนาแน่น กิ่งแก่เกลี้ยง ใบ เดี่ยวรูปไข่ ปลายใบแหลมหรือหยักเว้าเล็กน้อยหรือแยกผ่าลึกถึงฐานใบ ช่อดอกเป็นกระจุกซ้อนกันแน่น ดอก มีจำนวนมาก กลีบเลี้ยงคล้ายห่อกาบ มีแยกเป็นแฉกตามยาว 1-2 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลืองหรือส้มแดง ผล เป็นฝักแก่แล้วแตก เมล็ดแบน
มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรดังนี้ วิธีใช้นำมาตากแห้งแล้วต้มแก้ปวดตามข้อ ตามเส้นเอ็น ถ้านำดอกมาตากแห้ง ปนกับน้ำใช้ทารักษาฝีหนอง ใช้บำรุงรักษาระบบประสาท สมองและการไหลเวียนของโลหิตในร่างกาย ป้องกันโรคความดันและโรคเบาหวาน

ราคาต้นละ 300.00 บาท ติดต่อ ปุณณภา งานสำเร็จ โทร. 0616499298 ไอดีไลน์ herbsddd

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 8 เดือน

แอดไลน์