Drenglish Garden มหาสารคาม
แชร์บน facebook
ข้าวหอมใบเตย ข้าวเพื่อสุขภาพ น้ำตาล 0 % เวลาหุงจะมีกลิ่นหอม,,ข้าว
ชื่อสินค้า:

ข้าวหอมใบเตย ข้าวเพื่อสุขภาพ น้ำตาล 0 % เวลาหุงจะมีกลิ่นหอม

รหัส:
305329
ราคา:
ไม่ระบุ
ติดต่อ:
คุณDrenglish Mahasarakam
โทรศัพท์:
089-482-1130
หรือคลิกที่
รายละเอียด
ข้าวหอมใบเตย ข้าวเพื่อสุขภาพ น้ำตาล 0 % เวลาหุงจะมีกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นใบเตย มีเมล็ดพันธฺุ์และข้าวกล้องจำหน่ายนะคะ
สนใจติดต่อ โทร/ไลน์ 089-482-130 หรือ เฟซบุ๊ก Drenglish Garden
คำสำคัญ: ข้าวกล้อง
โพสข้อความ
31 มกราคม 2562 07:01