ค้นหาสินค้า

ผลบ๊วย (Apricot)

ร้าน Drenglish Garden มหาสารคาม
#บ๊วยสดแก้มแดง  | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#บ๊วยสดแก้มแดง
ราคากิโลกรัมละ 60 บาท ขั้นต่ำ 10 กิโลกรัม
ราคากิโลกรัมละ 70 บาท ขั้นต่ำ 5 กิโลกรัม
สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคากก.ละ 60.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

#บ๊วยสดอินทรีย์ แบบคละไซส์  | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#บ๊วยสดอินทรีย์ แบบคละไซส์
ราคากิโลกรัมละ 35 บาท ขั้นต่ำ 10 กิโลกรัม
ราคากิโลกรัมละ 45 บาท ขั้นต่ำ 5 กิโลกรัม
สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคากก.ละ 45.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์