ค้นหาสินค้า

ยอดมันเทศ (Sweet potato shoot)

ร้าน Drenglish Garden มหาสารคาม
ต้นพันธุ์มันญี่ปุ่น  เหลือง ส้ม ขายส่วนยอดยาว 30 ซม. | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
ต้นพันธุ์มันญี่ปุ่น ม่วง เหลือง ส้ม ขายส่วนยอดยาว 30 ซม.

ราคาต้นละ 2.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 8 เดือน

โทรศัพท์