ค้นหาสินค้า

ต้นกล้าราชพฤกษ์

ร้าน Drenglish Garden มหาสารคาม
#ราชพฤกษ์/#คูน ความสูงเกือบ 1 เมตร ราคาต้นละ 40 บาท ขั้นต่ำ  | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ราชพฤกษ์/#คูน ความสูงเกือบ 1 เมตร
ราคาต้นละ 40 บาท ขั้นต่ำ 10 ต้น
ราคาต้นละ 50 บาท ขั้นต่ำ 5 ต้น
ราคาต้นละ 60 บาท ขั้นต่ำ 3 ต้น
สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคาต้นละ 40.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์