ค้นหาสินค้า

อรัญญิการ์ (Glory vine)

ร้าน Drenglish Garden มหาสารคาม
#อรัญญิการ์  เป็นราชินีไม้เลื้อยดอกหอมหายาก  | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#อรัญญิการ์ เป็นราชินีไม้เลื้อยดอกหอมหายาก มีขนาดปานกลาง ออกดอกทั้งปี ดอกดกและหอมช่วงเช้าและหอมแรงช่วงเย็นหลังพระอาทิตย์ตกดิน ปลูกง่าย โตเร็ว ไม่มีโรคและแมลงรบกวน ชอบแดดจัดตลอดวัน โตเร็ว
ราคาต้นละ 210 บาท
สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคาต้นละ 210.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 3 เดือน

โทรศัพท์