ค้นหาสินค้า

โกสน (Croton)

ร้าน Drenglish Garden มหาสารคาม
#โกสนสาวเชียงใหม่ #โกสนช้างกินเลี้ยง #โกสนจิตรลดา #แส้ม้า  | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#โกสนสาวเชียงใหม่
#โกสนช้างกินเลี้ยง
#โกสนจิตรลดา
#แส้ม้า
#ช้างเข้าโบสถ์
#โกสนใบส้ม
ราคาถุงละ 10 บาท ขั้นต่ำ 20 ถุง
ราคาถุงละ 15 บาท ขั้นต่ำ 10 ถุง
สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคาถุงละ 10.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 8 เดือน

โทรศัพท์