ค้นหาสินค้า

ต้นกล้าขนุน

ร้าน Drenglish Garden มหาสารคาม
#ขนุนไร้เมล็ดชุมพร ต้นพันธุ์แบบกิ่งทาบ ราคาต้นละ 250 บาท | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ขนุนไร้เมล็ดชุมพร
ต้นพันธุ์แบบกิ่งทาบ ราคาต้นละ 250 บาท
สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

#ขนุนเหลืองระยอง ต้นแข็งแรง รากเดินทุกต้น | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ขนุนเหลืองระยอง ต้นแข็งแรง รากเดินทุกต้น กิ่งทาบราคาต้นละ 120 บาท
สนใจสอบถามได้นะคะทาง ข้อความ Facebook หรือโทร LINE 089 4821130 ค่ะ

ราคา 120.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

#ขนุนยวงยักษ์ แข็งแรงรากเดินทุกต้น แบบกิ่งทาบ ราคาต้นละ 120 | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ขนุนยวงยักษ์ แข็งแรงรากเดินทุกต้น แบบกิ่งทาบ ราคาต้นละ 120 บาท
สนใจสอบถามทางข้อความ Facebook หรือโทร LINE 089 4821130 ได้นะคะ

ราคา 120.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

#ขนุนเพชรราชา แบบกิ่งทาบแข็งแรง รากเดินทุกต้น ราคาต้นละ 160 | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ขนุนเพชรราชา แบบกิ่งทาบแข็งแรง รากเดินทุกต้น ราคาต้นละ 160 บาท สนใจสอบถามทางข้อความ Facebook หรือโทร LINE 089 4821130 ได้นะคะ

ราคา 160.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

#ขนุนจําปากรอบ กิ่งทาบ แข็งแรง รากเดินทุกต้น ราคาต้นละ 120 บ | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ขนุนจําปากรอบ กิ่งทาบ แข็งแรง รากเดินทุกต้น ราคาต้นละ 120 บาท
สนใจสอบถามทางข้อความ Facebook หรือโทร LINE 089 4821130 ได้นะคะ

ราคา 120.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

#ขนุนศรีบรรจง แข็งแรงรากเดินทุกต้น ราคาต้นละ 120 บาท  | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ขนุนศรีบรรจง แข็งแรงรากเดินทุกต้น
ราคาต้นละ 120 บาท
สนใจสอบถามทางข้อความ Facebook หรือโทร LINE 089 4821130 ได้นะคะ

ราคา 120.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

#ขนุนทวายปีเดียว แข็งแรงรากเดิมทุกต้น ราคาต้นละ 120 บาท  | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ขนุนทวายปีเดียว แข็งแรงรากเดิมทุกต้น ราคาต้นละ 120 บาท
สนใจสอบถามได้นะคะ ทางข้อความ Facebook หรือโทร LINE 089 4821130 ค่ะ

ราคา 120.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

กล้าขนุนสำหรับเสียบยอดราคาต้นละ 20 บาท ซื้อเยอะมีส่วนลดค่ะ  | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
กล้าขนุนสำหรับเสียบยอดราคาต้นละ 20 บาท ซื้อเยอะมีส่วนลดค่ะ
สนใจสอบถามได้นะคะ
สนใจติดต่อ โทร/ไลน์ 089-482-130 หรือ เฟซบุ๊ก Drenglish Garden

ราคาต้นละ 20.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

ขนุนทองปะเสริฐ เพชรดำรง แดงสุริยา ทะวาย เสียบยอด | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
ขนุนทองปะเสริฐ เพชรดำรง แดงสุริยา ทะวาย เสียบยอด ส่งตรงถึงบ้าน ไม่มีขี้นต่ำ ต้นละ 120 บาท ค่ะ
สนใจติดต่อ 089-4821130 หรือ เฟซบุ๊ก Drenglish Garden

ราคา 120.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

ขนุนพันธฺุ์ทองส้ม สุดยอดขนุนไทย ต้นสูง 80-100 ซม เสียบยอด | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
ขนุนพันธฺุ์ทองส้ม สุดยอดขนุนไทย ต้นสูง 80-100 ซม เสียบยอด ราคาต้นละ 160 บาท ค่ะ
สนใจติดต่อ โทร/ไลน์ 089-482-130 หรือ เฟซบุ๊ก Drenglish Garden

ราคา 160.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

ขนุนไร้ยาง เสียบยอด ต้นละ 150 บาท ค่ะ | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
ขนุนไร้ยาง เสียบยอด ต้นละ 150 บาท ค่ะ
สนใจติดต่อ โทร/ไลน์ 089-482-130 หรือ เฟซบุ๊ก Drenglish Garden

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

ขนุนเบามาเลย์หรือทวายมาเลย์ กรอบอร่อย เม็ดเล็ก เนื้อเยอะ | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
ขนุนเบามาเลย์หรือทวายมาเลย์ กรอบอร่อย เม็ดเล็ก เนื้อเยอะ ซางน้อย ต้นละ 120 บาท ค่ะ
สนใจติดต่อ โทร/ไลน์ 089-482-130 หรือ เฟซบุ๊ก Drenglish Garden

ราคา 120.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

ขนุนทะวายปีเดียว ต้นละ 130 บาท ค่ะ | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
ขนุนทะวายปีเดียว ต้นละ 130 บาท ค่ะ
สนใจติดต่อ โทร/ไลน์ 089-482-130 หรือ เฟซบุ๊ก Drenglish Garden

ราคา 130.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

ขนุนไร้ยาง ไร้เมล็ด มีอยู่จริง ต้นพันธุ์แบบทาบ | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
ขนุนไร้ยาง ไร้เมล็ด มีอยู่จริง ต้นพันธุ์แบบทาบ มีจำหน่ายที่ ดร.อิงลิช การ์เดนทร์ ต้นละ 300 บาท ค่ะ
สนใจติดต่อ โทร/ไลน์ 089-482-130 หรือ เฟซบุ๊ก Drenglish Garden

ราคา 300.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

ขนุนมาเลย์ใบใหญ่ ทาบกิ่ง ต้นละ 120 บาท ดร.อิงลิช การ์เดนทร์ | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
ขนุนมาเลย์ใบใหญ่ ทาบกิ่ง ต้นละ 120 บาท ดร.อิงลิช การ์เดนทร์ ส่งตรงถึงบ้าน ไม่มีขั้นต่ำค่ะ
สนใจติดต่อ โทร/ไลน์ 089-482-130 หรือ เฟซบุ๊ก Drenglish Garden

ราคา 120.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

ขนุนเหลืองบางเตยเสียบยอด ผลใหญ่หนักได้ถึง 15 กก. | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
ขนุนเหลืองบางเตยเสียบยอด ผลใหญ่หนักได้ถึง 15 กก. ผลดก เนื้อหนา สีเหลือง หวานกรอบ ออกผลทั้งปี พันธฺุเก่าแก่ ต้นละ 150 บาท ส่งตรงถึงบ้าน ไม่มีขั้นต่ำค่ะ
สนใจติดต่อ โทร/ไลน์ 089-482-130 หรือ เฟซบุ๊ก Drenglish Garden

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

ขนุนทองประเสริฐ แดงสุริยา เพขรดำรง | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
ขนุนทองประเสริฐ แดงสุริยา เพขรดำรง เสียบยอด ต้นละ 120 บ.
สนใจติดต่อ 089-482-130 หรือ เฟซบุ๊ก Drenglish Garden

ราคา 120.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์