ค้นหาสินค้า

ยี่เข่ง (Crape myrtle)

ร้าน Drenglish Garden มหาสารคาม
#ยี่เข่งแดงใบดำ ราคาต้นละ 280 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ยี่เข่งแดงใบดำ
ราคาต้นละ 280 บาท
สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคาต้นละ 280.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์