ค้นหาสินค้า

ต้นกล้ามะนาว

ร้าน Drenglish Garden มหาสารคาม
#มะนาวแป้นพวงเพาะเมล็ด 1 ถุงมี 2-3 ต้น  | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#มะนาวแป้นพวงเพาะเมล็ด
1 ถุงมี 2-3 ต้น เล็ก 20 บาท ถุงใหญ่ 28 บาท
ซื้อเยอะลดได้อีกค่ะ
สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคาถุงละ 20.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 4 เดือน

โทรศัพท์

#มะนาวสีชมพู  | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#มะนาวสีชมพู มีรสชาติเปรี้ยว กลิ่นหอมน้ำเยอะ มีความโดดเด่นที่เป็นสีชมพูสวยทำ
ให้เพิ่มคุณค่าทางอาหาร
ต้นพันธุ์แบบเสียบยอด แข็งแรง รากเดินทุกต้น
ราคาต้นละ 230 บาท
สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคาต้นละ 230.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 4 เดือน

โทรศัพท์

#มะนาวด่าง  | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#มะนาวด่าง ผลมีลายด่าง กินได้ ปลูกฃ่าย เป็นไม้ประดับได้ค่ะ ถ้าปลูกภายใต้แสงแดด ใบจะด่างสวย
ต้นพันธุ์แบบกิ่งชำติดผลเร็ว ราคาต้นละ 230 บาท
สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคาต้นละ 230.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 4 เดือน

โทรศัพท์

#มะนาวสุขประเสริฐ น้ำเยอะ ผลโต ต้นพันธุ์แบบกิ่งตอน ต้นพันธุ์ | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#มะนาวสุขประเสริฐ น้ำเยอะ ผลโต ต้นพันธุ์แบบกิ่งตอน
ต้นพันธุ์ในถุงดำ แข็งแรงรากเดินทุกต้น ราคาต้นละ 120 บาท

ราคา 120.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 4 เดือน

โทรศัพท์

#มะนาวแป้นกาญจ์ ไร้เมล็ด เปลือกบางมากและน้ำเยอะ | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#มะนาวแป้นกาญจ์ ไร้เมล็ด เปลือกบางมากและน้ำเยอะ ต้นพันธุ์แบบเสียบยอด ต้นตอเป็นแลงเพอร์ แข็งแรง โตเร็วๆ
ราคาต้นละ 140 บาท
สนใจสอบถามได้นะคะทางข้อความ Facebook หรือโทร LINE 089 482 1130 ค่ะ

ราคา 140.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 4 เดือน

โทรศัพท์

#มะนาวแป้นเพาะเมล็ด 1 ถุงมี 3 ถึง 10 ต้น ถุงละ 20 บาท  | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#มะนาวแป้นเพาะเมล็ด 1 ถุงมี 3 ถึง 10 ต้น ถุงละ 20 บาท ขั้นต่ำ 10 ถุง สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 20.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 4 เดือน

โทรศัพท์

จำหน่ายมะนาวเสียบยอดบนต้นมะขวิด พันธุ์แป้นพิจิตร  | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
จำหน่ายมะนาวเสียบยอดบนต้นมะขวิด พันธุ์แป้นพิจิตร 1 ตาฮิติ และทูลกล้า หรือพันธุ์อื่น ๆ ที่อยากให้เสียบยอดให้ ต้นตอมะขวิดทำให้มะนาวมีอายุยาว หาอาหารเก่ง โดยต้นต่อจะมีอายุประมาณ 1 ปี จึงจะนำมาใช้ ส่วนกิ่งที่มาเสียบยอดถ้าเป็นพิจิตร 1 ผลจะดกค่ะ
ราคาต้นละ 120 บาท ขั้นต่ำ ขอ 3 ต้น ค่ะ สนใจสอบถามได้นะคะ
สนใจติดต่อ 089-4821130 หรือ เฟซบุ๊ก Drenglish Garden

ราคา 120.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 4 เดือน

โทรศัพท์

โปรแรง มะนาวยักษ์ ผลโต น้ำเยอะ ต้นพันธุ์แบบกิ่งตอน แข็งแรง  | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
โปรแรง มะนาวยักษ์ ผลโต น้ำเยอะ ต้นพันธุ์แบบกิ่งตอน แข็งแรง รากเดินแล้ว ต้นละ 150 บาท
สนใจติดต่อ โทร/ไลน์ 089-482-130 หรือ เฟซบุ๊ก Drenglish Garden

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 4 เดือน

โทรศัพท์

เลม่อน ต้นละ 200 บาท | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
เลม่อน ต้นละ 200 บาท
สนใจติดต่อ โทร/ไลน์ 089-482-130 หรือ เฟซบุ๊ก Drenglish Garden

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 4 เดือน

โทรศัพท์

มะนาวสีชมพู | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
มะนาวสีชมมพู เปลือกบางสีเขียว เมื่อแก่จัดจะเป็นสีเหลืองอ่อน เนื้อข้างในสีออกชมพูอ่อนๆ รสชาติเปรี้ยวจี๊ด น้ำเยอะเหมือนมะนาวแป้นบ้านเรา มีกลิ่นหอมมาก ผลมีขนาด 15-20 ผล/กิโลกรัม
ราคาต้นละ 350 บาท
สนใจติดต่อโทร/ไลน์ 089-482-1130 หรือ เฟซบุ๊ก Drenglish Garden

ราคาต้นละ 350.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 4 เดือน

โทรศัพท์