ค้นหาสินค้า

ต้นกล้ามะริด

ร้าน Drenglish Garden มหาสารคาม
#มะริด เนื้อไม้สวยผลกินได้  | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#มะริด เนื้อไม้สวยผลกินได้ ต้นพันธุ์แบบเพาะเมล็ดความสูง 20-30 เซนติเมตร ราคาต้นละ 230 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคาต้นละ 230.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

#มะริด เนื้อไม้สวยผลกินได้ ต้นพันธุ์แบบเพาะเมล็ด | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#มะริด เนื้อไม้สวยผลกินได้
ต้นพันธุ์แบบเพาะเมล็ดความสูง 20-30 เซนติเมตร ราคาต้นละ 230 บาท
สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคาต้นละ 230.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์