ค้นหาสินค้า

มั่งมี (Mang Mee)

ร้าน Drenglish Garden มหาสารคาม
#มั่งมี เป็นไม้ที่มีรูปทรงสวยงาม  | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#มั่งมี เป็นไม้ที่มีรูปทรงสวยงาม ชื่อเป็นมงคลความหมายดี เป็นไม้ที่ควรปลูกอย่างยิ่งสำหรับการบังแดดหรือปลูกเป็นประธานของสวน ทนแดดได้ดี ชอบอากาศร้อน ลำต้นมีความมั่นคงแข็งแรง ที่สำคัญคือไม่ผลัดใบ ไม่ต้องกวาดใบไม้ มีลักษณะพุ่มเป็นทรงกลมแตกกิ่งก้านสาขามาก ดอกมีกลิ่นหอม ปลูกง่ายมากค่ะ
ราคาต้นละ 35 บาท ขั้นต่ำ 20 ต้น
ราคาต้นละ 45 บาท ขั้นต่ำ 10 ต้น
ราคาต้นละ 55 บาท ขั้นต่ำ 5 ต้น

ราคาต้นละ 35.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 8 เดือน

โทรศัพท์

#มั่งมี เป็นไม้ที่มีรูปทรงสวยงาม ชื่อเป็นมงคลความหมายดี  | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#มั่งมี เป็นไม้ที่มีรูปทรงสวยงาม ชื่อเป็นมงคลความหมายดี เป็นไม้ที่ควรปลูกอย่างยิ่งสำหรับการบังแดดหรือ
ปลูกเป็นประธานของสวน ทนแดดได้ดี ชอบอากาศร้อน ลำต้นมีความมั่นคงแข็งแรง ที่สำคัญคือไม่ผลัดใบ ไม่
ต้องกวาดใบไม้ มีลักษณะพุ่มเป็นทรงกลมแตกกิ่งก้านสาขามาก ดอกมีกลิ่นหอม
ราคาต้นละ 35 บาท ขั้นต่ำ 20 ต้น
ราคาต้นละ 45 บาท ขั้นต่ำ 10 ต้น
ราคาต้นละ 55 บาท ขั้นต่ำ 5 ต้น
สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคาต้นละ 35.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 8 เดือน

โทรศัพท์