ค้นหาสินค้า ล้างข้อมูล

เมล็ดพันธุ์ไม้ดอก-ไม้ประดับ (Seedsflowering-ornamentalplants)

ร้าน Drenglish Garden มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#เบญจมาศ กระถางละ 100 บาท ขั้นต่ำ 3 กระถาง สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 ไอดีไลน์ @0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#รักเร่ กระถาง 6 นิ้ว ราคากระถางละ 170 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 170.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 ไอดีไลน์ @0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#เข็มอินเดีย เป็นไม้มงคลไม้พุ่มดอกคล้ายดอกเข็ม ออกดอกทั้งปี ชอบแสงแดดโตเร็วมีดอกสวยงามสะดุดตา ต้นพันธุ์แข็งแรง รากเดินทุกต้น ราคาต้นละ 140 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 140.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 ไอดีไลน์ @0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ชบาหลอด ราคาต้นละ 130 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 130.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 ไอดีไลน์ @0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ชบาโคม ราคาต้นละ 200 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 ไอดีไลน์ @0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#หนวดปลาหมึก เหมาะปลูกเป็นไม้ประดับในสวนหย่อม ปลูกง่าย สามารถปลูกในสภาพกึ่งแดดหรือกึ่งร่ม ราคาต้นละ 150 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 ไอดีไลน์ @0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ชบากิ่งสด สำหรับนำไปปักชำเอง ราคากิ่งละ 20 บาท ขั้นต่ำ 10 กิ่ง สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 20.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 ไอดีไลน์ @0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#รักเร่ แบบหัว ราคาหัวละ 90 บาทขั้นต่ำ 4 หัว แบบต้นราคาต้นละ 170 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 90.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 ไอดีไลน์ @0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#คัดเค้า จัดเป็นไม้พุ่มรอเลื้อยโดยจะเลื้อยได้ไกล 6-8 เมตร ปลูกง่าย ชอบแสงแดดเต็มวัน ดอกมีสีขาวเมื่อแลกบานต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนวล หอมทั้งวันแต่จะหอมมากในช่วงพลบค่ำ ลำต้นมีหนามแหลมแข็งนิยมปลูกเป็นแนวรั้วกันขโมย ต้นสูง 50-70 เซนติเมตรราคาต้นละ 130 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 130.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 ไอดีไลน์ @0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#โกสนสาวเชียงใหม่ #โกสนช้างกินเลี้ยง #โกสนจิตรลดา #แส้ม้า #ช้างเข้าโบสถ์ #โกสนใบส้ม ราคาถุงละ 10 บาท ขั้นต่ำ 20 ถุง ราคาถุงละ 15 บาท ขั้นต่ำ 10 ถุง สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 ไอดีไลน์ @0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#อะกาแพนทัส เป็นไม้หัวนิยมตัดดอกขาย ก้านดอกแข็งแรง ดอกเป็นช่อกลมใหญ่มีสีฟ้าอมม่วง ใบเรียวเล็กเลี้ยงง่าย ราคาต้นละ 150 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 ไอดีไลน์ @0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#นาคบริพัตร เป็นไม้มงคลนำเข้าจากประเทศเมียนมาร์ โดยคาดว่าเป็นหม่อมราชวงศ์ พันธุ์ทิพย์ บริพัฒน์ นำเข้ามา ลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูงเต็มที่ประมาณ 2 เมตร ขอบใบจักฟันเลื่อย ใบมีสีม่วงม่วงขอบใบสีเขียวเข้ม เป็นไม้ร่มรำไรเลี้ยงง่าย ราคากระถางละ 130 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 130.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 ไอดีไลน์ @0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ชบาลิลลี่ ราคาต้นละ 150 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 ไอดีไลน์ @0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ตีนไดโนเสาร์ ราคาต้นละ 150 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 ไอดีไลน์ @0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ฤาษีผสม ราคาถุงละ 45 บาท ขั้นต่ำ 10 ถุง ราคาถุงละ 55 บาท ขั้นต่ำ 5 ถุง สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 45.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 ไอดีไลน์ @0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#พุดตานไทย ดอกเปลี่ยนสีไดั ราคาต้นละ 100 บาท #พุดตานฮาวาย ราคาต้นละ 150 #พุดตานญี่ปุ่นสีชมพู ราคาต้นละ 150 #พุดตานญี่ปุ่นสีขาว ราคาต้นละ 150 สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 ไอดีไลน์ @0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#กุหลาบเอมมานูเอล #กุหลาบเรดบาคาร่า ราคาถุงละ 35 บาท ขั้นต่ำ 10 ถุง ราคาถุงละ 45 บาทขั้นต่ำ 5 ถุง ราคาถุงละ 55 บาทขั้นต่ำ 3 ถุง สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 35.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 ไอดีไลน์ @0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#แพงพวย ราคาถุงละ 30 บาท ขั้นต่ำ 10 ถุง ราคาถุงละ 40 บาท ขั้นต่ำ 5 ถุง ซื้อเยอะมีส่วนลดและฟรีค่าจัดส่งถึงบ้าน สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 30.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 ไอดีไลน์ @0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#เยอบีร่าคละสี สุ่มให้ 14 สี ต้นท้องแก่พร้อมออกดอกอยู่ในถุงดำ การจัดส่งห่อทุกถุงค่ะ กล่องสุ่มชุด 6 ต้น 410 ฿ กล่องสุ่มชุด 8 ต้น 510 ฿ กล่องสุ่มชุด 12 ต้น 710 ฿ ฟรีค่าจัดส่ง ยกเว้นพื้นที่ห่างไกลมีค่าจัดส่ง 50 บาทค่ะ สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 410.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 ไอดีไลน์ @0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ฤาษีผสมเฮนน่า ราคาต้นละ 150 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 ไอดีไลน์ @0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#บอนสีเนื้อเยื่อ 9 ชนิด #ปราสาททอง #เอกราช #มิสมัฟเฟต #เหลืองบุษราคัมแคระ #นิวเวฟ #มงกุฏเพชร #ศรีเบญจรงค์ #บับเบิ้ล #สตรอเบอรี่สตาร์ ราคาต้นละ 180 บาท ค่าส่ง 60 บาท บรรจุได้ 6 ต้น สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 180.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 ไอดีไลน์ @0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#มากาเร็ต #คัตเตอร์ กล่องนึงมี 120 ต้น กล่องละ 200 บาท คละสีได้ค่ะ สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 ไอดีไลน์ @0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ดาวเรือง ถุงละ 22 บาท ขั้นต่ำ 20 ถุง ถุงละ 27 บาท ขั้นต่ำ 10 ถุง สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 22.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 ไอดีไลน์ @0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ชงโคแดง เป็นไม้นำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย เป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ 5-10 เมตร ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายชอบแดดไม่ชอบน้ำมาก ดอกสีแดงสดใสมีกลิ่นหอม ความสูง 80 ซม. ราคาต้นละ 200 บาท ค่าส่งถุงละ 65 บาท ถุงต่อไปบวก 15 บาทค่ะ สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 ไอดีไลน์ @0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#อรัญญิการ์ เป็นราชินีไม้เลื้อยดอกหอมหายาก มีขนาดปานกลาง ออกดอกทั้งปี ดอกดกและหอมช่วงเช้าและหอมแรงช่วงเย็นหลังพระอาทิตย์ตกดิน ปลูกง่าย โตเร็ว ไม่มีโรคและแมลงรบกวน ชอบแดดจัดตลอดวัน โตเร็ว ราคาต้นละ 210 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 210.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 ไอดีไลน์ @0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#จำปาแคระอินโด มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอินโดนีเซีย ต้นไม่สูง เหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่น้อย ดอกสีเหลืองเข้ม ดอกดกและบานพร้อมกัน มีกลิ่นหอมมากในช่วงเช้า ชอบแสงแดดทั้งวัน ต้นพันธุ์แบบกิ่งทาบ ราคาต้นละ 250 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 ไอดีไลน์ @0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#พิทุเนีย ขนาดถุง 3 นิ้ว ความสูง 20 cm ราคาถุงละ 35 บาท ซื้อเยอะลดได้อีกค่ะ สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 35.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 ไอดีไลน์ @0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#เยอบีร่า ถุงละ 70 บาท ขั้นต่ำ 5 ถุง สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 70.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 ไอดีไลน์ @0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#อัญชันกลีบซ้อน ถุงละ 40 บาท ขั้นต่ำ 5 ถุง ถุงละ 50 บาท ขั้นต่ำ 4 ถุง สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 40.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 ไอดีไลน์ @0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#บอนดำแบลคเมจิก ราคาต้นละ 150 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 ไอดีไลน์ @0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

เมนูส่วนล่างของเว็บ