ค้นหาสินค้า

ต้นกล้ามะม่วง

ร้าน Drenglish Garden มหาสารคาม
#ะม่วงมันศาลายา | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ะม่วงมันศาลายา เป็นชื่อเดิมของมะม่วงทูลถวายทวาย มีรสชาติอร่อย เนื้อแน่นรับประทานได้ทั้งผลดิบและผลสุก ผลดกออกลูกเป็นพวง ออกลูกได้มากกว่า 1 ครั้งต่อปีหรือทวาย เป็นมะม่วงโบราณมีถิ่นกำเนิดที่อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม
ต้นพันธุ์แบบเสียบยอด ราคาต้นละ 160 บาท
สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคาต้นละ 160.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

#มะม่วงขายตึก/#แขกชายตึก | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#มะม่วงขายตึก/#แขกชายตึก มีรสชาติเปรี้ยวมันหวานสามรส ลูกดกติดผลง่าย
ต้นพันธุ์แบบเสียบยอด ราคาต้นละ 140 บาท
สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคาต้นละ 140.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

#มะม่วงเจ้าคุณทิพย์  | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#มะม่วงเจ้าคุณทิพย์
เนื้อเยอะเมล็ดลีบ เสี้ยนน้อย ผิวสีเหลืองนวล มีกลิ่นหอมผลรูปกลมรี ผลโตเต็มที่น้ำหนักเฉลี่ย 4-5 ผล ต่อ 1 กิโลกรัม รสชาติดีทั้งผลดิบและสุก โดยผลดิบหรือผลแก่จัดจะมีรสหวานมัน เนื้อแน่นกรอบ ผลสุกเนื้อแน่น ไม่มีเสี้ยน รสหวานจัดมาก
ต้นพันธุ์แบบเสียบยอด ความสูง 50-60 cm แข็งแรง รากเดินทุกต้น
ราคาต้นละ 160 บาท ซื้อเยอะมีส่วนลดและฟรีค่าจัดส่งถึงบ้านค่ะ
สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคาต้นละ 160.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

กล้ามะม่วงเพาะเมล็ด | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
กล้ามะม่วงเพาะเมล็ด ราคาต้นละ 25 บาท

ราคาต้นละ 25.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

#มะม่วงขายตึก/#แขกชายตึก | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#มะม่วงขายตึก/#แขกชายตึก มีรสชาติเปรี้ยวมันหวานสามรส ลูกดกติดผลง่าย
ต้นพันธุ์แบบเสียบยอด ราคาต้นละ 140 บาท
สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคาต้นละ 140.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

#ะม่วงมันศาลายา | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ะม่วงมันศาลายา เป็นชื่อเดิมของมะม่วงทูลถวายทวาย มีรสชาติอร่อย เนื้อแน่นรับประทานได้ทั้งผลดิบและผล
สุก ผลดกออกลูกเป็นพวง ออกลูกได้มากกว่า 1 ครั้งต่อปีหรือทวาย เป็นมะม่วงโบราณมีถิ่นกำเนิดที่อำเภอ
ศาลายา จังหวัดนครปฐม
ต้นพันธุ์แบบเสียบยอด ราคาต้นละ 160 บาท
สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคาต้นละ 160.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

#มะม่วงแก้วบ้านหรือแก้วดอง | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#มะม่วงแก้วบ้านหรือแก้วดอง
ต้นพันธุ์แบบเสียบยอดความสูง 40-50 cm ราคาต้นละ 100 บาท
สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคาต้นละ 100.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

#มะม่วงอาร์ทูอีท ผลกลมใหญ่ 2-3 ลูกหนัก 1 กิโลกรัม รสชาติดี  | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#มะม่วงอาร์ทูอีท ผลกลมใหญ่ 2-3 ลูกหนัก 1 กิโลกรัม รสชาติดี
ต้นพันธุ์แบบกิ่งทาบ ความสูงประมาณ 80 cm ขึ้นไป ราคาต้นละ 150 บาท
ค่าส่ง 1-2 ต้น 100 บาทค่ะ
สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

 #มะม่วงหงษ์หลงหรือมังกรจีน  | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม

#มะม่วงหงษ์หลงหรือมังกรจีน คล้ายมะม่วงอกร่อง หอมหวาน กิ่งทาบ สูงเกือบ 1 เมตร
แข็งแรง รากเดิน พร้อมปลูก ต้นละ 350 บาท ค่ะ

ราคา 350.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

มะม่วงงาช้าง ผลมีขนาดใหญ่ หนักประมาณ 4 กก. รูปทรงสวย | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
มะม่วงงาช้าง ผลมีขนาดใหญ่ หนักประมาณ 4 กก. รูปทรงสวย ปลายผลงอนคล้ายงาช้าง ตอนดิบมีสีเขียวอมม่วง
ตอนแก่จัดผลสุกมีสีแดงเข้ม ออกผลเป็นพวงห้อยระย้า กิ่งพันธุ์แบบเสียบยอด ต้นละ 200 บาท ค่ะ

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

 #กล้ามะม่วงแก้วพื้นบ้านสำหรับเป็นต้นตอ ความสูง 30-40 เซนติเ | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม

#กล้ามะม่วงแก้วพื้นบ้านสำหรับเป็นต้นตอ
ความสูง 30-40 เซนติเมตร ราคาต้นละ 20 บาท

ราคา 20.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

#มะม่วง ต้นพันธุ์แบบกิ่งทาบ ต้นสูงแข็งแรง รากเดินทุกต้น | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#มะม่วง ต้นพันธุ์แบบกิ่งทาบ ต้นสูงแข็งแรง รากเดินทุกต้น ราคาต้นละ 90 บาท
ขายเป็นเซตเซตละ 4 ต้น ราคา 350 บาท
ค่าจัดส่ง 4 และ 8 ต้น 250 บาท ส่งทางขนส่งเอกชนทั่วไทยค่ะ
ทองดำ
แก้วขมิ้น
น้ำดอกไม้สีทอง
น้ำดอกไม้เบอร์ 4
แรด
หนองแซง
เพชรบ้านลาด
โชคไพบูลย์
มันแม่ลูกดก
พิมเสน
มันเดือนเก้า
อกร่องพิกุลทอง
เจ้าคุณทิพย์
เขียวเสวย
ฟ้าลั่น
ลิ้นงูเห่า

ราคา 350.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

#มะม่วง ต้นพันธุ์แบบกิ่งทาบ ต้นสูงแข็งแรง รากเดินทุกต้น | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#มะม่วง ต้นพันธุ์แบบกิ่งทาบ ต้นสูงแข็งแรง รากเดินทุกต้น ราคาต้นละ 90 บาท
ขายเป็นเซตเซตละ 4 ต้น ราคา 350 บาท
ค่าจัดส่ง 4 และ 8 ต้น 250 บาท ส่งทางขนส่งเอกชนทั่วไทยค่ะ
ทองดำ
แก้วขมิ้น
น้ำดอกไม้สีทอง
น้ำดอกไม้เบอร์ 4
แรด
หนองแซง
เพชรบ้านลาด
โชคไพบูลย์
มันแม่ลูกดก
พิมเสน
มันเดือนเก้า
อกร่องพิกุลทอง
เจ้าคุณทิพย์
เขียวเสวย
ฟ้าลั่น
ลิ้นงูเห่า

ราคา 90.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

มะม่วงไซซี | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#มะม่วงไซซี จากไต้หวัน ความหมายของชื่อคือนางสนมเอกของฮ่องเต้ รับประทานได้ทั้งผลดิบและผลสุกผิว ขนาดดิบมีสีแดง 50% สีเขียว 50% ขนาดสุกมีสีเหลืองอมส้มแเวสวยมาก เมล็ดลีบ รสชาติดี หวาน 20 องศาปิดขึ้นไปเนื้อละเอียด น้ำหนักผล 350 ถึง 600 กรัม
ต้นพันธุ์ที่จะขายเป็นกิ่งเสียบยอด แข็งแรง รากเดินทุกต้น
ความสูง 80 ถึง 100 เซนติเมตร ราคาต้นละ 270 บาท
ความสูงต่ำกว่า 80 เซนติเมตร ราคา 220 บาทค่ะ
สนใจสอบถามได้นะคะทางข้อความ Facebook หรือโทร LINE 089 0821130 ค่ะ

ราคา 220.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

#มะม่วงงาช้างแดง สายพันธุ์จากไต้หวัน ผลโต อร่อยมากค่ะ | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#มะม่วงงาช้างแดง สายพันธุ์จากไต้หวัน ผลโต อร่อยมากค่ะ ต้นพันธุ์แบบกิ่งทาบ
ราคาต้นละ 190 บาท
สนใจสอบถามได้นะคะทางข้อความ Facebook หรือโทร LINE 089 482 1130 ค่ะ

ราคา 190.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

#จำหน่ายกิ่งพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนวล -เป็นกิ่งเสียบยอด | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#จำหน่ายกิ่งพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนวล
-เป็นกิ่งเสียบยอด
-ความสูงประมาณ 60 ซม.
-ผลใหญ่สีผลจะเป็นสีเหลืองนวล
ราคาต้นละ 120 บาท ค่ะ
สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 120.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

น้ำดอกไม้สีม่วงทาบกิ่ง ต้นละ 300 บาท ค่ะ | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
น้ำดอกไม้สีม่วงทาบกิ่ง ต้นละ 300 บาท ค่ะ
สนใจติดต่อ โทร/ไลน์ 089-482-130 หรือ เฟซบุ๊ก Drenglish Garden

ราคา 300.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

มะม่วงงาช้าง ผลมีขนาดใหญ่ หนักประมาณ 4 กก. | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
มะม่วงงาช้าง ผลมีขนาดใหญ่ หนักประมาณ 4 กก. รูปทรงสวย ปลายผลงอนคล้ายงาช้าง ตอนดิบมีสีเขียวอมม่วง ตอนแก่จัดผลสุกมีสีแดงเข้ม ออกผลเป็นพวงห้อยระย้า กิ่งพันธุ์แบบเสียบยอด ต้นละ 200 บาท ค่ะ
สนใจติดต่อ โทร/ไลน์ 089-482-130 หรือ เฟซบุ๊ก Drenglish Garden

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

มะม่วงหงษ์หลง หรือ มังกรจีน | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
มะม่วงหงษ์หลง หรือ มังกรจีน คล้ายมะม่วงอกร่อง หอมหวาน กิ่งทาบ สููงเกือบ 1 เมตร แข็งแรง รากเดิน พร้อมมปลูกต้นละ 350 บ.
สนใจติดต่อ โทร/ไลน์ 089-482-130 หรือ เฟซบุ๊ก Drenglish Garden

ราคา 350.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

มะม่วงเบาใต้แท้จากปักษ์ใต้ กำลังเป็นที่นิยม | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
มะม่วงเบาใต้แท้จากปักษ์ใต้ กำลังเป็นที่นิยม ให้ผลผลิตภายใน 2.5 ปี ต้นพันธุ์เป็นกิ่งทาบ ต้นละ 195 บาท ดร.อิงลิช การ์เดนท์ ส่งตรงถึงบ้าน ไม่มีขั้นต่ำค่ะ
สนใจโทร/ไลน์ 089 4821130 เฟสบุ๊ก Drenglish Garden

ราคา 195.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

มะม่วงงาช้างแดง เสียบยอด รากเดิน แข็งแรง ต้นละ 250 บาท ค่ะ | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
มะม่วงงาช้างแดง เสียบยอด รากเดิน แข็งแรง ต้นละ 250 บาท ค่ะ
สนใจติดต่อ โทร/ไลน์ 089-482-130 หรือ เฟซบุ๊ก Drenglish Garden

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

มะม่วงเบาใต้แบบกิ่งทาบ ต้นโตมาก ราคาโปรถึง 10 ม.ค. 62 | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
มะม่วงเบาใต้แบบกิ่งทาบ ต้นโตมาก ราคาโปรถึง 10 ม.ค. 62 ต้นละ 195 บาท ปกติ 250 บาท ค่ะ
สนใจติดต่อ โทร/ไลน์ 089-482-130 หรือ เฟซบุ๊ก Drenglish Garden

ราคา 195.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

มะม่วงเบาใต้เสียบยอดและกิ่งทาบ ต้นละ 300 บาท ค่ะ | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
มะม่วงเบาใต้เสียบยอดและกิ่งทาบ ต้นละ 300 บาท ค่ะ
สนใจติดต่อ 089-482-130 หรือ เฟซบุ๊ก Drenglish Garden

ราคา 300.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

น้ำดอกไม้สีม่วงทาบกิ่ง ต้นละ 300 บาท ค่ะ | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
น้ำดอกไม้สีม่วงทาบกิ่ง ต้นละ 300 บาท ค่ะ
สนใจติดต่อ โทร/ไลน์ 089-482-130 หรือ เฟซบุ๊ก Drenglish Garden

ราคา 300.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

มะม่วงงาช้างแดง | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

มะม่วงแก้วขมิ้น ออกผลปีละ 2 ครั้ง ดกมาก ๆ | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
มะม่วงแก้วขมิ้น ออกผลปีละ 2 ครั้ง ดกมาก ๆ ผลโตกิ่งทาบสูง 1.2 เมตร ต้นละ 150 บาท ดร.อิงลิช ส่งตรงถึงบ้าน ไม่มีขั้นต่ำค่ะ

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

จำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วงกิ่งทาบ ผลดิบไม่เปรี้ยวมาก | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
จำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วงกิ่งทาบ ผลดิบไม่เปรี้ยวมาก เมล็ดเล็ก เปลือกสีม่วง ต้นละ 300 บาท ค่ะ
สนใจติดต่อ โทร/ไลน์ 089-482-130 หรือ เฟซบุ๊ก Drenglish Garden

ราคา 300.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

มะม่วงตลับนาคเพาะเมล็ด 80 ชม 1ม 2 ม ราคา 35 45 และ 60 บาท | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
สนใจติดต่อ 089-4821130 หรือ เฟซบุ๊ก Drenglish Garden
มะม่วงตลับนาคเพาะเมล็ด 80 ชม 1ม 2 ม ราคา 35 45 และ 60 บาท

ราคา 35.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

มะม่วงเบา | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
มะม่วงเบาใต้แท้จากปักษ์ใต้ กำลังเป็นที่นิยม ให้ผลผลิตภายใน 2.5 ปี ต้นพันธุ์เป็นกิ่งทาบ ต้นละ 250 บาท ดร.อิงลิช การ์เดนท์ ส่งตรงถึงบ้าน ไม่มีขั้นต่ำค่ะ
สนใจโทร/ไลน์ 089 4821130 เฟสบุ๊ก Drenglish Garden

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

มะม่วงอาร์ทูอีเสียบยอด ต้นละ 150 บาท | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
มะม่วงอาร์ทูอีเสียบยอด ต้นละ 150 บาท
สนใจติดต่อโทร/ไลน์ 089-482-1130 หรือ เฟซบุ๊ก Drenglish Garden

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์