ค้นหาสินค้า

เมล็ดพันธุ์ไม้ผล-ไม้ยืนต้น (Fruitseeds-perennialplant)

ร้าน Drenglish Garden มหาสารคาม
#มะริด เนื้อไม้สวยผลกินได้ | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#มะริด เนื้อไม้สวยผลกินได้ ต้นพันธุ์แบบเพาะเมล็ดความสูง 20-30 เซนติเมตร ราคาต้นละ 230 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

Tag: ไม้มะริด-ไม้ตับเต่า

ราคา 230.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน

โทร

#อะโวคาโดพันธุ์อิงดอย146 เนื้อเยอะรสชาติมันอร่อย | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#อะโวคาโดพันธุ์อิงดอย146 เนื้อเยอะรสชาติมันอร่อย ปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ ต้นพันธุ์แบบเสียบยอด ราคาต้นละ 200 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

Tag: ต้นอะโวคาโด

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน

โทร

#มะริด เนื้อไม้สวยผลกินได้ ต้นพันธุ์แบบเพาะเมล็ด | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#มะริด เนื้อไม้สวยผลกินได้ ต้นพันธุ์แบบเพาะเมล็ดความสูง 20-30 เซนติเมตร ราคาต้นละ 230 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

Tag: มะริด

ราคา 230.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน

โทร

#ปีแป๋ (Pipa) #โลครอท (Loquat) เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กไม่ผลัดไป | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ปีแป๋ (Pipa) #โลครอท (Loquat) เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กไม่ผลัดไป ต้นเตี้ยสูงประมาณ 3-4 เมตร เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศเขตกึ่งร้อนถึงอบอุ่น ปลูกได้และให้ผลผลิตในประเทศไทย มีฤทธิ์ทางสมุนไพรแก้อาการเจ็บคอแก้ไอ ดอกมีกลิ่นหอมผลมีลักษณะเนื้อนุ่มฉ่ำน้ำหวานอมเปรี้ยวอร่อย รสชาติคล้ายมะละกอผสมกับฝรั่ง ต้นพันธุ์แบบกิ่งตอน ราคาต้นละ 200 บาท สนใจสอบถามได้นะคะขอบคุณค่ะ

Tag: เมล็ดพันธุ์ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน

โทร

#กฤษณา ความสูงเมตรกว่า ราคาต้นละ 70 บาท ขั้นต่ำ 10 ต้น | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#กฤษณา ความสูงเมตรกว่า ราคาต้นละ 70 บาท ขั้นต่ำ 10 ต้น ราคาต้นละ 80 บาท ขั้นต่ำ 50 ต้น ราคาต้นละ 90 บาทขั้นต่ำ 3 ต้น สนใจสอบถามได้นะคะ

Tag: กฤษณา

ราคา 70.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน

โทร

#ราชพฤกษ์/#คูน ความสูงเกือบ 1 เมตร ราคาต้นละ 40 บาท ขั้นต่ำ | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ราชพฤกษ์/#คูน ความสูงเกือบ 1 เมตร ราคาต้นละ 40 บาท ขั้นต่ำ 10 ต้น ราคาต้นละ 50 บาท ขั้นต่ำ 5 ต้น ราคาต้นละ 60 บาท ขั้นต่ำ 3 ต้น สนใจสอบถามได้นะคะ

Tag: ราชพฤกษ์

ราคา 40.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน

โทร

#ตะเคียนทอง ความสูงเมตรกว่า ราคาต้นละ 40 บาท ขั้นต่ำ 10 ต้น | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ตะเคียนทอง ความสูงเมตรกว่า ราคาต้นละ 40 บาท ขั้นต่ำ 10 ต้น สนใจสอบถามได้นะคะ

Tag: ตะเคียน

ราคา 40.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน

โทร

#ล่ำซำ ความสูง 10 ถึง 20 cm ราคาถุงละ 55 บาท ขั้นต่ำ 10 ถุง | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ล่ำซำ ความสูง 10 ถึง 20 cm ราคาถุงละ 55 บาท ขั้นต่ำ 10 ถุง ราคาถุงละ 65 บาท ขั้นต่ำ 5 ถุง ราคาถุงละ 75 บาทขั้นต่ำ 3 ถึง สนใจสอบถามได้นะคะ

Tag: ต้นล่ำซำ

ราคา 55.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน

โทร

#จามจุรี/#ก้ามปู/#ฉำฉา ความสูงเกือบ 1 เมตร | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#จามจุรี/#ก้ามปู/#ฉำฉา ความสูงเกือบ 1 เมตร ราคาต้นละ 40 บาท ขั้นต่ำ 10 ต้น ราคาต้นละ 50 บาท ขั้นต่ำ 5 ต้น ราคาต้นละ 60 บาทขั้นต่ำ 3 ต้น สนใจสอบถามได้นะคะ

Tag: จามจุรี

ราคา 40.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน

โทร

#พีช สดจากสวน ราคากิโลกรัมละ 120 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#พีช สดจากสวน ราคากิโลกรัมละ 120 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

Tag: ลูกพีช

ราคา 120.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน

โทร

#ทุเรียนหมอนทอง | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ทุเรียนหมอนทอง ความสูง 40 cm มีทั้งกิ่งข้างและกิ่งกระโดง ราคาเท่ากันค่ะ ราคาต้นละ 120 บาท ซื้อเยอะมีส่วนลดและฟรีค่าจัดส่งถึงบ้าน สนใจสอบถามได้นะคะ ความ

Tag: ทุเรียน

ราคา 120.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน

โทร

#บ๊วยสดแก้มแดง | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#บ๊วยสดแก้มแดง ราคากิโลกรัมละ 60 บาท ขั้นต่ำ 10 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 70 บาท ขั้นต่ำ 5 กิโลกรัม สนใจสอบถามได้นะคะ

Tag: บ๊วยสด

ราคา 60.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน

โทร

#กล้วยหอมทองในถุงดำ พันธุ์ท่ายางแท้ | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#กล้วยหอมทองในถุงดำ พันธุ์ท่ายางแท้ ราคาถุงละ 60 บาท ขั้นต่ำ 10 ถุง ราคาถุงละ 70 บาท ขั้นต่ำ 5 ถุง ราคาถุงละ 80 บาท ขั้นต่ำ 3 ถุง ซื้อเยอะมีส่วนลดและฟรีค่าจัดส่งถึงบ้าน สนใจสอบถามได้นะคะ

Tag: หน่อกล้วย

ราคา 60.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน

โทร

#ชมพู่ ต้นพันธุ์แบบกิ่งตอน ชมู่พลาสติก | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ชมพู่ ต้นพันธุ์แบบกิ่งตอน ชมู่พลาสติก ราคาต้นละ 130 บาท ชมพู่ทับทิมจันทร์ ราคาต้นละ 90 บาทเป็นผู้เขียวอำพัน ราคาต้นละ 130 บาทชมพู่สตอเบอรี่ ราคาต้นละ 130 บาทชมพู่ยักษ์ไต้หวัน ราคาต้นละ 130 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

Tag: ชมพู่

ราคา 130.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน

โทร

#กล้วยหอมกล้วยน้ำว้า ราคาพร้อมปลูกทั่วประเทศ | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#กล้วยหอมกล้วยน้ำว้า ราคาพร้อมปลูกทั่วประเทศ ฟรีค่าจัดส่ง ขั้นต่ำ 1,000 ต้น #กล้วยหอมท่ายาง ราคาต้นละ 35 บาท #กล้วยน้ำว้าปากช่อง50 ราคาต้นละ 45 บาท #รับปลูกกล้วย ปลูกแบบทั้งต้นที่ขุดเลยก็ได้ค่ะ สนใจสอบถามได้นะคะ

Tag: หน่อกล้วย

ราคา 35.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน

โทร

#ฝรั่งกิมจูไร้เมล็ด #ฝรั่งสาลี่ทองไร้เมล็ด | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ฝรั่งกิมจูไร้เมล็ด #ฝรั่งสาลี่ทองไร้เมล็ด ทนแล้งติดผลง่าย ปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ ให้ผลดก ปลูกประมาณ 6 เดือนให้ผลผลิต รสชาติหวานอมเปรี้ยวกรอบ ต้นพันธุ์แบบกิ่งตอน ความสูง 70-80 ซม. ปลูกติดง่าย ทนแล้งได้ดี ปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ ลูกดก ปลูก 6 เดือนติดผล ราคาต้นละ 100 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

Tag: ฝรั่งกิมจู

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน

โทร

#ส้มเดโกปอง | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ส้มเดโกปอง ผลมีขนาดใหญ่ น้ำหนักเฉลี่ย 1 กิโลกรัมต่อผล เปลือกแกะออกง่าย รสชาติหวานอร่อย ปลูกได้ในดินทั่วไป และปลูกได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ต้นพันธุ์แบบเสียบยอด ความสูง 50-60 cm ให้ผลผลิตได้ในเวลาประมาณ 2 ปี ราคาต้นละ 180 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

Tag: ส้ม

ราคา 180.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน

โทร

สักทอง | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม
Tag: สักทอง

ราคา 18.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน

โทร

เชอรี่นอก แอสทรอล | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#เชอรี่นอก พันธุ์ #แอสทรอล เป็นพันธุ์ที่มีผลโตกว่าพันธุ์อื่น รสหวาน หอม ต้นพันธุ์แบบเสียบยอดความสูง 50 เซนติเมตร ราคาต้นละ 350 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

Tag: เชอรี่

ราคา 350.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน

โทร

#ตะขบ | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ตะขบ ราคาต้นละ 25 บาท ซื้อเยอะมีส่วนลดและฟรีค่าจัดส่งถึงบ้าน สนใจสอบถามได้นะคะ

Tag: ตะขบ

ราคา 25.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน

โทร

# ชมพู่เขียวอำพัน # ชมพู่ยักษ์ไต้หวัน # ชมพู่ทับทิมจันท์ # | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
# ชมพู่เขียวอำพัน # ชมพู่ยักษ์ไต้หวัน # ชมพู่ทับทิมจันท์ # ชมพู่สตอเบอรี่ # ชมพู่พลาสติกสีแดง ต้นพันธุ์แบบกิ่งตอน ความสูงประมาณ 50 เซนติเมตร ราคาต้นละ 130 สนใจสอบถามได้นะคะ

Tag: ชมพู่

ราคา 130.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน

โทร

#ราสเบอรี่พันธุ์ฮิปโปท้อป ต้นพันธุ์แข็งแรงรากเดินทุกต้น | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ราสเบอรี่พันธุ์ฮิปโปท้อป ต้นพันธุ์แข็งแรงรากเดินทุกต้นทุกต้น ความสูง 60-70 cm ราคาต้นละ 300 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

Tag: ราสพ์เบอรี่

ราคา 300.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน

โทร

#มะม่วงหิมพานต์สีเหลืองเพาะเมล็ด | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#มะม่วงหิมพานต์สีเหลืองเพาะเมล็ด ราคาถุงละ 35 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

Tag: มะม่วงหิมพานต์

ราคา 35.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน

โทร

#ฝรั่งเปิ่นถูหรือเฟิ่นถู | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ฝรั่งเปิ่นถูหรือเฟิ่นถู ฝรั่งเนืัอแดงสายพันธุ์ไต้หวัน เนื้อเยอะ เมล็ดน้อย หวานกรอบ รูปทรงแปลกตา ติดผลดก ต้นพันธุ์แบบกิ่งทาบ ราคาต้นละ 350 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

Tag: ฝรั่ง

ราคา 350.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน

โทร

#มะละกอแขกดำต้นเตี้ย | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#มะละกอแขกดำต้นเตี้ย ผลดิบมีสีเขียวเข้ม ผิวเรียบ เมื่อสุกเนื้อมีสีแดงอมส้มรสชาติหวาน ต้นพันธุ์ความสูง 20 ถึง 30 cm ราคาถุงละ 30 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

Tag: มะละกอแขกดำ

ราคา 30.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน

โทร

#มะละกอแก้วกลางดงต้นเตี้ย ผลดก เนื้อเยอะและกรอบ ทำส้มตำอร่อย | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#มะละกอแก้วกลางดงต้นเตี้ย ผลดก เนื้อเยอะและกรอบ ทำส้มตำอร่อยที่สุด ผลสุกหวานฉ่ำ ปลูกง่าย ราคาถุงละ 35 บาท ขั้นต่ำ 10 ถุง สนใจสอบถามได้นะคะ

Tag: มะละกอแก้วกลางดง

ราคา 35.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน

โทร

#ฝรั่งเปิ่นถูหรือเฟิ่นถู  | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ฝรั่งเปิ่นถูหรือเฟิ่นถู ฝรั่งเนืัอแดงสายพันธุ์ไต้หวัน เนื้อเยอะ เมล็ดน้อย หวานกรอบ รูปทรงแปลกตา ติดผลดก ต้นพันธุ์แบบกิ่งทาบ ราคาต้นละ 350 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

Tag: ฝรั่ง

ราคา 350.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน

โทร

#พรุนอิตาเลียน | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#พรุนอิตาเลียน ชอบอากาศร้อนสามารถพบได้ในประเทศไทยผลมีขนาดเล็กแต่ออกเป็นพวงดกผลสุกมีรสชาติหวานมากมีกลิ่นหอมกรอบและให้ผลผลิตสูง ต้นพันธุ์แบบเสียบยอด ความสูง 30 ถึง 40 cm ราคาต้นละ 350 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

Tag: ลูกพรุน

ราคา 350.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน

โทร

#พลัม | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#พลัม มีหลายสีให้เลือก น่ากินทุกสีเลยค่ะ ผลมีคุณค่าทางอาหารสูง ต้นพันธุ์แบบเสียบยอด ความสูง 30 ถึง 40 cm ราคาต้นละ 300 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

Tag: พลัม

ราคา 300.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน

โทร

#ฝรั่งขี้นกไส้แดง | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ฝรั่งขี้นกไส้แดง ต้นพันธุ์แบบเพาะเมล็ดเหมาะสำหรับเป็นต้นต่อสำหรับการเสียบยอดหรือทาบกิ่ง ราคาต้นละ 25 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

Tag: ฝรั่งขี้นกใส้แดง

ราคา 25.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 6 เดือน

โทร