ค้นหาสินค้า

ต้นกล้าราสพ์เบอรี่

ร้าน Drenglish Garden มหาสารคาม
#ราสเบอรี่พันธุ์ฮิปโปท้อป ต้นพันธุ์แข็งแรงรากเดินทุกต้น | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ราสเบอรี่พันธุ์ฮิปโปท้อป ต้นพันธุ์แข็งแรงรากเดินทุกต้นทุกต้น ความสูง 60-70 cm ราคาต้นละ 300 บาท
สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคาต้นละ 300.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

#ราสเบอรี่สีเหลือง Anne  | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ราสเบอรี่สีเหลือง Anne
ราคาต้นละ 200 บาท ขั้นต่ำ 5 ต้น
ราคาต้นละ 250 บาท ขั้นต่ำ 2 ต้น

ราคาต้นละ 200.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

#ราสเบอรี่แดงอะไมตี้ (Amity)  ราคาต้นละ 200 บาท | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#ราสเบอรี่แดงอะไมตี้ (Amity)
ราคาต้นละ 200 บาท ขั้นต่ำ 5 ต้น
ราคาต้นละ 250 บาท ขั้นต่ำ 3 ต้น
สนใจสอบถามได้นะคะทางข้อความ Facebook หรือโทร LINE 089 482 1130 ค่ะ

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

#จำหน่ายต้นราสเบอรี่ ราคาต้นละ 200 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#จำหน่ายต้นราสเบอรี่ ราคาต้นละ 200 บาท สนใจสอบถามได้นะคะ

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

จำหน่ายราสเบอรี่ พันธฺุ์ฮิบเบอรี่ | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
จำหน่ายราสเบอรี่ พันธฺุ์ฮิบเบอรี่ต้นละ 200 บาท ขั้นต่ำ 5 ต้น
ถ้าไม่ถึง 5 ต้น ต้นละ 250 บาทค่ะ
สนใจสอบถามได้นะคะ
สนใจติดต่อ โทร/ไลน์ 089-482-130 หรือ เฟซบุ๊ก Drenglish Garden

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์

จำหน่ายราสเบอรี่ พันธฺุฮิบเบอรี่ต้นละ 140 บาท ขั้นต่ำ 5 ต้น  | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
จำหน่ายราสเบอรี่ พันธฺุฮิบเบอรี่ต้นละ 140 บาท ขั้นต่ำ 5 ต้น สนใจสอบถามได้นะคะ
สนใจติดต่อ โทร/ไลน์ 089-482-130 หรือ เฟซบุ๊ก Drenglish Garden

ราคา 140.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์