ค้นหาสินค้า

ต้นหมวกจีน

ร้าน Drenglish Garden มหาสารคาม
#เรด้าร์ ดอกแดง เป็นไม้ยืนต้นกึ่งเลื้อย ออกดอกทั้งปี  | Drenglish Garden มหาสารคาม - กันทรวิชัย มหาสารคาม

Drenglish Garden มหาสารคาม | กันทรวิชัย มหาสารคาม
#เรด้าร์ ดอกแดง เป็นไม้ยืนต้นกึ่งเลื้อย ออกดอกทั้งปี เชอายุยืน ชอบแดดเต็มวัน
ปลูกง่าย
ราคาต้นละ 250 บาท
ขอบคุณภาพดอกจากอินเตอร์เนทค่ะ

ราคาต้นละ 250.00 บาท ติดต่อ Drenglish Mahasarakam โทร. 0617730307 0617730307 เบอร์โทรไลน์ 0617730307

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์