ค้นหาสินค้า

ต้นพุดภูเก็ต

ร้าน landscape70
พุดภูเก็ต,พุดกังหัน | landscape70 -  นนทบุรี

landscape70 | นนทบุรี
พุดภูเก็ตหลายขนาด ราคาพิเศษ
ขนาดสูง 2-3 ม. พุ่มกว้าง ราคา 4,500 บาท
มีหลายขนาด
ราคาปรับตามขนาด,ความสูง,ทรงพุ่ม (กรณีขนาด,ความสูง,ทรงพุ่มมากหรือน้อยกว่าที่แจ้งไวั)

ราคาต้นละ 4,500.00 บาท ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593 0995086504

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 4 เดือน

โทรศัพท์