ค้นหาสินค้า

มะม่วง (Mango Tree)

ร้าน landscape70
มะม่วงน้ำดอกไม้ทวาย | landscape70 -  นนทบุรี

landscape70 | นนทบุรี
มะม่วงน้ำดอกไม้ทวายหลายขนาด ราคาพิเศษ
สูง 1.50-2.00 ม.
ราคาเริ่มต้น 100 บาท ขึ้นอยู่กับขนาด,ความสูง,ทรงพุ่ม

ราคาต้นละ 1,200.00 บาท ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593 0995086504

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์

มะม่วง | landscape70 -  นนทบุรี

landscape70 | นนทบุรี
มะม่วงหลายขนาด ราคาพิเศษ
ขนาด สูง 3-5 ม. ราคา 5,000 บาท
มีหลายขนาด
ราคาปรับตามขนาด,ความสูง,ทรงพุ่ม (กรณีขนาด,ความสูง,ทรงพุ่มมากหรือน้อยกว่าที่แจ้งไวั)

ราคาต้นละ 5,000.00 บาท ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593 0995086504

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์