ค้นหาสินค้า

ต้นแก้วเจ้าจอม

ร้าน landscape70
แก้วเจ้าจอม 2 | landscape70 -  นนทบุรี

landscape70 | นนทบุรี
แก้วเจ้าจอม

ราคาต้นละ 4,000.00 บาท ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593 0995086504

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 4 เดือน

โทรศัพท์

แก้วเจ้าจอม | landscape70 -  นนทบุรี

landscape70 | นนทบุรี
แก้วเจ้าจอม

ราคาต้นละ 4,000.00 บาท ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593 0995086504

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 4 เดือน

โทรศัพท์

แก้วเจ้าจอม สูง 4-5 ม. | landscape70 -  นนทบุรี

landscape70 | นนทบุรี
สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ
ขนาด สูง 4-5 ม. ราคา 15,000 บาท
มีหลายขนาด
ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท
ราคาปรับตามขนาด,ความสูง,ทรงพุ่ม (กรณีขนาด,ความสูง,ทรงพุ่มมากหรือน้อยกว่าที่แจ้งไวั)

ราคาต้นละ 15,000.00 บาท ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593 0995086504

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 4 เดือน

โทรศัพท์

แก้วเจ้าจอม (2) | landscape70 -  นนทบุรี

landscape70 | นนทบุรี
สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ
ไม้กอ ขนาด สูง 5-6 ม. ราคา 25,000 บาท
มีหลายขนาด
ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท
ราคาปรับตามขนาด,ความสูง,ทรงพุ่ม (กรณีขนาด,ความสูง,ทรงพุ่มมากหรือน้อยกว่าที่แจ้งไวั)

ราคาต้นละ 25,000.00 บาท ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593 0995086504

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 4 เดือน

โทรศัพท์