ค้นหาสินค้า

สั่งทำ (Sang Tum)

ร้าน landscape70
ล่ำซำ (สั่งทำ) | landscape70 -  นนทบุรี

landscape70 | นนทบุรี
ล่ำซำ (สั่งทำ) หลายขนาด ราคาพิเศษ
ขนาดสูง 2-3 ม. ราคา 4,500 - 5.500 บาท
มีหลายขนาด
ราคาปรับตามขนาด,ความสูง,ทรงพุ่ม (กรณีขนาด,ความสูง,ทรงพุ่มมากหรือน้อยกว่าที่แจ้งไวั)

ราคาต้นละ 4,500.00 บาท ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593 0995086504

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์

สั่งทำ | landscape70 -  นนทบุรี

landscape70 | นนทบุรี
สั่งทำ,ลำ่ซำ ราคาพิเศษ
ขนาดสูง 4-6 ม. ราคา 12,000 บาท
มีหลายขนาด
ราคาปรับตามขนาด,ความสูง,ทรงพุ่ม (กรณีขนาด,ความสูง,ทรงพุ่มมากหรือน้อยกว่าที่แจ้งไวั)

ราคาต้นละ 12,000.00 บาท ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593 0995086504

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์