ค้นหาสินค้า

สนฉัตร (Nolfolk island pine)

ร้าน landscape70
สนฉัตร | landscape70 -  นนทบุรี

landscape70 | นนทบุรี
สนฉัตรหลายขนาด ราคาพิเศษ สูง 4-5 ม. ราคา 7,000 บาท มีหลายขนาด ราคาปรับตามขนาด,ความสูง,ทรงพุ่ม (กรณีขนาด,ความสูง,ทรงพุ่มมากหรือน้อยกว่าที่แจ้งไวั)

Tag: ต้นสนฉัตร สนฉัตร

ราคา 7,000.00 บาท ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593 0995086504

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 9 เดือน

โทรศัพท์