ค้นหาสินค้า

แสงนีออน (Sang Nee On)

ร้าน landscape70
นีออน | landscape70 -  นนทบุรี

landscape70 | นนทบุรี
นีออนหลายขนาด ราคาพิเศษ
กระถาง 6 นิ้ว 15 บาท
กระถาง 11 นิ้ว 70 บาท
ถูงราคา 40-100 บาท

ราคากระถางละ 15.00 บาท ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593 0995086504

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์