ค้นหาสินค้า

ทองกวาว (Kino tree)

ร้าน landscape70
ทองกวาว | landscape70 -  นนทบุรี

landscape70 | นนทบุรี
สอบถามเพิ่ทเติมได้ค่ะ
ขนาด 28-30 นิ้ว ราคา 40,000 บาท
มีหลายขนาด
ราคาปรับตามขนาด,ความสูง,ทรงพุ่ม (กรณีขนาด,ความสูง,ทรงพุ่มมากหรือน้อยกว่าที่แจ้งไวั)

ราคาต้นละ 40,000.00 บาท ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593 0995086504

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์