ค้นหาสินค้า

รวงผึ้ง (Yellow star)

ร้าน landscape70
รวงผึ้ง | landscape70 -  นนทบุรี

landscape70 | นนทบุรี
รวงผึ้งหลายขนาด ราคาพิเศษ
0.80-1.00 ม. 300-350 บาท
1.50-1.80ม. 2,000 บาท
ราคาปรับตามขนาดและความสูง(กรณีขนาดและความสูงเกินกว่าที่แจ้งไว้)

ราคาต้นละ 300.00 บาท ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593 0995086504

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์