ค้นหาสินค้า

รัตนพฤกษ์ (Rainbow shower tree)

ร้าน landscape70
คูณชมพู | landscape70 -  นนทบุรี

landscape70 | นนทบุรี
คูณชมพูหลายขนาด ราคาพิเศษ
ขนาด 3-4 นิ้ว ราคา 3,500 บาท
มีหลายขนาด
ราคาปรับตามขนาด,ความสูง,ทรงพุ่ม (กรณีขนาด,ความสูง,ทรงพุ่มมากหรือน้อยกว่าที่แจ้งไวั)

ราคาต้นละ 3,500.00 บาท ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593 0995086504

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์