ค้นหาสินค้า

ยี่เข่ง (Crape myrtle)

ร้าน landscape70
ยี่เข่ง | landscape70 -  นนทบุรี

landscape70 | นนทบุรี
ยี่เข่งหลายขนาด ราคาพิเศษ
กระถาง 11 นิ้ว 60 บาท
กระถาง 15 นิ้ว 180 บาท

ราคากระถางละ 60.00 บาท ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593 0995086504

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์