ค้นหาสินค้า

ยี่โถ (Sweet oleander)

ร้าน landscape70
ยี่โถแคระ | landscape70 -  นนทบุรี

landscape70 | นนทบุรี
ยี่โถแคระหลายขนาด ราคาพิเศษกระถาง 6 นื้ว 25 บาทกระถาง 11 นิ้ว 50 บาท;

Tag: ยี่โถแคระ ยี่โถ

ราคา 25.00 บาท ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593 0995086504

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 9 เดือน

โทรศัพท์