ค้นหาสินค้า ล้างข้อมูล

พุด (Gerdenia Crape Jasmine)

ร้าน landscape70

landscape70 | นนทบุรี
พุดหลายขนาด ราคาพิเศษ กระถาง 6 นิ้ว 12-15 บาท กระถาง 11 นิ้ว 50-60 บาท

ราคา 60.00 บาท ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593 0995086504

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 5 เดือน

อีเมล โทร

landscape70 | นนทบุรี
พุดภูเก็ตหลายขนาด ราคาพิเศษ ขนาดสูง 2-3 ม. พุ่มกว้าง ราคา 4,500 บาท มีหลายขนาด ราคาปรับตามขนาด,ความสูง,ทรงพุ่ม (กรณีขนาด,ความสูง,ทรงพุ่มมากหรือน้อยกว่าที่แจ้งไวั)

ราคา 4,500.00 บาท ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593 0995086504

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 5 เดือน

อีเมล โทร

landscape70 | นนทบุรี
พุดศุภโชคหลายขนาด ราคาพิเศษ กระถาง 6 นิ้ว 12-15 บาท กระถาง 11 นิ้ว 50 บาท ถุงราคาเริ่ม 15-60 บาท

ราคา 15.00 บาท ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593 0995086504

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 5 เดือน

อีเมล โทร

เมนูส่วนล่างของเว็บ