ค้นหาสินค้า

กระถาง (Pot decoration)

ร้าน landscape70
กระถางผ้าปลูกต้นไม้แบบแขวน แบบ 1 ช่อง (ขนาดเล็ก) | landscape70 -  นนทบุรี

landscape70 | นนทบุรี
กระถางผ้าปลูกต้นไม้แบบแขวน ใช้สำหรับตกแต่งเพื่อความสวยงาม และเหมาะสำหรับเป็นของขวัญ ของฝากที่ระลึก งานสำคัญต่างๆ
หนึ่งกระถางสามารถปลูกต้นไม้ได้หลายชนิด ทำจากผ้า NONWOVEN (รีไซเคิลจากขวดพลาสติก)
มีหลายขนาดให้เลือก คือ
1. แบบ 9 ช่อง (2 ชั้น) 180 บาท
2. แบบ 5 ช่อง 120 บาท
3. แบบ 1 ช่อง ขนาดใหญ่ 25 บาท
4. แบบ 1 ช่อง ขนาดเล็ก 15 บาท
**สินค้าเป็นงาน Handmade

ราคาชิ้นละ 15.00 บาท ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593 0995086504

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 6 เดือน

โทรศัพท์

กระถางผ้าปลูกต้นไม้แบบแขวน แบบ 1 ช่อง (ขนาดใหญ่) | landscape70 -  นนทบุรี

landscape70 | นนทบุรี
กระถางผ้าปลูกต้นไม้แบบแขวน ใช้สำหรับตกแต่งเพื่อความสวยงาม และเหมาะสำหรับเป็นของขวัญ ของฝากที่ระลึก งานสำคัญต่างๆ
หนึ่งกระถางสามารถปลูกต้นไม้ได้หลายชนิด ทำจากผ้า NONWOVEN (รีไซเคิลจากขวดพลาสติก)
มีหลายขนาดให้เลือก คือ
1. แบบ 9 ช่อง (2 ชั้น) 180 บาท
2. แบบ 5 ช่อง 120 บาท
3. แบบ 1 ช่อง ขนาดใหญ่ 25 บาท
4. แบบ 1 ช่อง ขนาดเล็ก 15 บาท
**สินค้าเป็นงาน Handmade

ราคาชิ้นละ 25.00 บาท ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593 0995086504

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 6 เดือน

โทรศัพท์

กระถางผ้าปลูกต้นไม้แบบแขวน แบบ 5 ช่อง | landscape70 -  นนทบุรี

landscape70 | นนทบุรี
กระถางผ้าปลูกต้นไม้แบบแขวน ใช้สำหรับตกแต่งเพื่อความสวยงาม และเหมาะสำหรับเป็นของขวัญ ของฝากที่ระลึก งานสำคัญต่างๆ
หนึ่งกระถางสามารถปลูกต้นไม้ได้หลายชนิด ทำจากผ้า NONWOVEN (รีไซเคิลจากขวดพลาสติก)
มีหลายขนาดให้เลือก คือ
1. แบบ 9 ช่อง (2 ชั้น) 180 บาท
2. แบบ 5 ช่อง 120 บาท
3. แบบ 1 ช่อง ขนาดใหญ่ 25 บาท
4. แบบ 1 ช่อง ขนาดเล็ก 15 บาท
**สินค้าเป็นงาน Handmade

ราคาชิ้นละ 120.00 บาท ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593 0995086504

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 6 เดือน

โทรศัพท์

กระถางผ้าปลูกต้นไม้แบบแขวน แบบ 9 ช่อง (2 ชั้น) | landscape70 -  นนทบุรี

landscape70 | นนทบุรี
กระถางผ้าปลูกต้นไม้แบบแขวน ใช้สำหรับตกแต่งเพื่อความสวยงาม และเหมาะสำหรับเป็นของขวัญ ของฝากที่ระลึก งานสำคัญต่างๆ
หนึ่งกระถางสามารถปลูกต้นไม้ได้หลายชนิด ทำจากผ้า NONWOVEN (รีไซเคิลจากขวดพลาสติก)
มีหลายขนาดให้เลือก คือ
1. แบบ 9 ช่อง (2 ชั้น) 180 บาท
2. แบบ 5 ช่อง 120 บาท
3. แบบ 1 ช่อง ขนาดใหญ่ 25 บาท
4. แบบ 1 ช่อง ขนาดเล็ก 15 บาท
**สินค้าเป็นงาน Handmade

ราคาชิ้นละ 180.00 บาท ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593 0995086504

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 6 เดือน

โทรศัพท์