ค้นหาสินค้า

บัวสวรรค์ (Gustavia)

ร้าน landscape70
บัวสวรรค์ | landscape70 -  นนทบุรี

landscape70 | นนทบุรี
บัวสวรรค์หลายขนาด ราคาพิเศษ
ขนาดสูง 2.5-3.5 ม. ราคา 2,500 บาท
มีหลายขนาด
ราคาปรับตามขนาด,ความสูง,ทรงพุ่ม (กรณีขนาด,ความสูง,ทรงพุ่มมากหรือน้อยกว่าที่แจ้งไวั)

ราคาต้นละ 2,500.00 บาท ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593 0995086504

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์