ค้นหาสินค้า

เฮลิโคเนีย (Heliconia)

ร้าน landscape70
เฮลิโคเนีย | landscape70 -  นนทบุรี

landscape70 | นนทบุรี
เฮลิโคเนียหลายขนาด ราคาเพิเศษ
สูง 0.80-1.50 ม.

ราคากอละ 100.00 บาท ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593 0995086504

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์