landscape70
ในร้าน landscape70
แชร์บน facebook

กัลปพฤกษ์ (1)

landscape70

สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ ขนาด4 นิ้ว ราคา 3, 500 บาท มีหลายขนาด ราคาปรับตามขนาด, ความสูง, ทรงพุ่ม (กรณีขนาด, ความสูง, ทรงพุ่มมากหรือน้อยกว่าที่แจ้งไวั)

ราคา 3,500.00 บาท ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593, 0995086504 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กัลปพฤกษ์ (3)

landscape70

สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ ขนาด 6 นิ้ว ราคา 6, 000 บาท มีหลายขนาด ราคาปรับตามขนาด, ความสูง, ทรงพุ่ม (กรณีขนาด, ความสูง, ทรงพุ่มมากหรือน้อยกว่าที่แจ้งไวั)

ราคา 6,000.00 บาท ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593, 0995086504 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กัลปพฤกษ์ (2)

landscape70

สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ ขนาด 8 นิ้ว ราคา 8, 500 บาท มีหลายขนาด ราคาปรับตามขนาด, ความสูง, ทรงพุ่ม (กรณีขนาด, ความสูง, ทรงพุ่มมากหรือน้อยกว่าที่แจ้งไวั)

ราคา 8,500.00 บาท ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593, 0995086504 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที