landscape70

หมวด

กระถาง

ในร้าน landscape70
แชร์บน facebook

กระถางผ้าปลูกต้นไม้แบบแขวน แบบ 1 ช่อง (ขนาดเล็ก)

landscape70

กระถางผ้าปลูกต้นไม้แบบแขวน ใช้สำหรับตกแต่งเพื่อความสวยงาม และเหมาะสำหรับเป็นของขวัญ ของฝากที่ระลึก งานสำคัญต่างๆ หนึ่งกระถางสามารถปลูกต้นไม้ได้หลายชนิด ทำจากผ้า NONWOVEN (รีไซเคิลจากขวดพลาสติก) มีหลายขนาดให้เลือก คือ 1. แบบ 9 ช่อง (2 ชั้น) 2. แบบ 5 ช่อง 3. แบบ 1 ช่อง ขนาดใหญ่ 4. แบบ 1 ช่อง ขนาดเล็ก **สินค้าเป็นงาน Handmade

ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593, 0995086504 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กระถางผ้าปลูกต้นไม้แบบแขวน แบบ 1 ช่อง (ขนาดใหญ่)

landscape70

กระถางผ้าปลูกต้นไม้แบบแขวน ใช้สำหรับตกแต่งเพื่อความสวยงาม และเหมาะสำหรับเป็นของขวัญ ของฝากที่ระลึก งานสำคัญต่างๆ หนึ่งกระถางสามารถปลูกต้นไม้ได้หลายชนิด ทำจากผ้า NONWOVEN (รีไซเคิลจากขวดพลาสติก) มีหลายขนาดให้เลือก คือ 1. แบบ 9 ช่อง (2 ชั้น) 2. แบบ 5 ช่อง 3. แบบ 1 ช่อง ขนาดใหญ่ 4. แบบ 1 ช่อง ขนาดเล็ก **สินค้าเป็นงาน Handmade

ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593, 0995086504 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กระถางผ้าปลูกต้นไม้แบบแขวน แบบ 5 ช่อง

landscape70

กระถางผ้าปลูกต้นไม้แบบแขวน ใช้สำหรับตกแต่งเพื่อความสวยงาม และเหมาะสำหรับเป็นของขวัญ ของฝากที่ระลึก งานสำคัญต่างๆ หนึ่งกระถางสามารถปลูกต้นไม้ได้หลายชนิด ทำจากผ้า NONWOVEN (รีไซเคิลจากขวดพลาสติก) มีหลายขนาดให้เลือก คือ 1. แบบ 9 ช่อง (2 ชั้น) 2. แบบ 5 ช่อง 3. แบบ 1 ช่อง ขนาดใหญ่ 4. แบบ 1 ช่อง ขนาดเล็ก **สินค้าเป็นงาน Handmade

ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593, 0995086504 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กระถางผ้าปลูกต้นไม้แบบแขวน แบบ 9 ช่อง (2 ชั้น)

landscape70

กระถางผ้าปลูกต้นไม้แบบแขวน ใช้สำหรับตกแต่งเพื่อความสวยงาม และเหมาะสำหรับเป็นของขวัญ ของฝากที่ระลึก งานสำคัญต่างๆ หนึ่งกระถางสามารถปลูกต้นไม้ได้หลายชนิด ทำจากผ้า NONWOVEN (รีไซเคิลจากขวดพลาสติก) มีหลายขนาดให้เลือก คือ 1. แบบ 9 ช่อง (2 ชั้น) 2. แบบ 5 ช่อง 3. แบบ 1 ช่อง ขนาดใหญ่ 4. แบบ 1 ช่อง ขนาดเล็ก **สินค้าเป็นงาน Handmade

ติดต่อ ปทุมพร ลาวเกษม โทร. 0816222593, 0995086504 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที