ค้นหาสินค้า

ไทรใบสามเหลี่ยม (Sweetheart Tree)

ร้าน พิชญา ว่าน- สมุนไพร
หัวใจเศรษฐี | พิชญา ว่าน- สมุนไพร - คลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ราคา1ถุงละ 20.00 บาท ติดต่อ พิชญา จันทร์แย้ม โทร. 0634464339 0965697868 เบอร์โทรไลน์ 0864194699

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 3 เดือน

โทรศัพท์

ต้นไทรใบสามเหลี่ยมด่าง | พิชญา ว่าน- สมุนไพร - คลองสามวา กรุงเทพมหานคร

พิชญา ว่าน- สมุนไพร | คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
ขนาดกระถาง11นิ้ว/สูงประมาณ30-40เซนติเมตร
สอบถามโทร
096-5697868
063-4464339

ราคา1กระถางละ 80.00 บาท ติดต่อ พิชญา จันทร์แย้ม โทร. 0634464339 0965697868 เบอร์โทรไลน์ 0864194699

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 3 เดือน

โทรศัพท์