ค้นหาสินค้า

สินค้าทั้งหมดใน พิชญา ว่าน- สมุนไพร

ว่านสมุนไพร

ว่านกำบังไพร กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท /1กิโลกรัม

ว่านม้าขาว กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท /1กิโลกรัม

ต้นค้างคาวดำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ต้น

กัญชาแมว
กัญชาแมว กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1กระถาง

มาจอแรม
มาจอแรม กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1กระถาง

ว่านสาวหลง(ตัดสด)
ว่านสาวหลง(ตัดสด) กรุงเทพมหานคร

ราคา 29.00 บาท /1ต้น

ใบหินฟ้าแลบตัดสด
ใบหินฟ้าแลบตัดสด กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1กิโลกรัม

ใบพญาล้างไตตัดสด
ใบพญาล้างไตตัดสด กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท /1กิโลกรัม

ต้นหัวเข่าคอน
ต้นหัวเข่าคอน กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1ต้น

ต้นพญาล้างไต กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท /1กระถาง

ม้าเหลือง
ม้าเหลือง กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1กก.

สาวหลง
สาวหลง กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท /1กระถาง

ดู 'ว่านสมุนไพร' ทั้งหมดในร้านนี้

ว่านมงคล

ว่านจูงนาง กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท /1หัว

เครือร้อยปลา
เครือร้อยปลา กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท /1กระถาง

ว่านปรอท
ว่านปรอท กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท /1ต้น

ว่านพญาปลิง
ว่านพญาปลิง กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท /1กระถาง

พญาไก่แดง
พญาไก่แดง กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท /1ต้น

ว่านเพชรนารายณ์
ว่านเพชรนารายณ์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1ต้น

ต้นแหย่แย้(ไม้แหย่แย้)
ต้นแหย่แย้(ไม้แหย่แย้) กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1กระถาง

เสน่ห์จันทร์นาค
เสน่ห์จันทร์นาค กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1ต้น

ว่านนะหน้าทอง
ว่านนะหน้าทอง กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1ต้น

เสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์
เสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท /1ต้น

เสน่ห์จันทร์ศรีมหาโพธิ์
เสน่ห์จันทร์ศรีมหาโพธิ์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 850.00 บาท /1ต้น

ต้นแหย่แย้(ไม้แหย่แย้)
ต้นแหย่แย้(ไม้แหย่แย้) กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,500.00 บาท /1ต้น

ดู 'ว่านมงคล' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นมะม่วง

มะม่วงอกร่องเกษตร กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท /1ต้น

มะม่วงเขียวใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท /1ต้น

ต้นมะม่วงงาช้างแดง กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,500.00 บาท /1ต้น

ต้นมะม่วงเขียวเสวย กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ต้น

มะม่วงแรด กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,800.00 บาท /1ต้น

มะม่วงแก้ว กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,500.00 บาท /1ต้น

อาร์ทูอีทู กรุงเทพมหานคร

ราคา 750.00 บาท /1ต้น

แก้วขมิ้น กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1ต้น

มะม่วงเขียวเสวย กรุงเทพมหานคร

ราคา 750.00 บาท /1ต้น

มะม่วงฟ้าลั่น กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,800.00 บาท /1ต้น

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง กรุงเทพมหานคร

ราคา 750.00 บาท /1ต้น

ต้นมะม่วงมันขุนศรี
ต้นมะม่วงมันขุนศรี กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,800.00 บาท /1ต้น

ดู 'ต้นมะม่วง' ทั้งหมดในร้านนี้

สน

ต้นสนหอม กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1ถุง

สนหอม กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1ต้น

สนแผง กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,500.00 บาท /1ต้น

ต้นสนแผง กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,500.00 บาท /1ต้น

ต้นสนหอม กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1ต้น

สนหอม
สนหอม กรุงเทพมหานคร

ราคา 10.00 บาท /1ถุง

ต้นสนทะเล
ต้นสนทะเล กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

สนชมพู
สนชมพู กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท /1กระถาง

ดู 'สน' ทั้งหมดในร้านนี้

สเปียร์มินต์

แอปเปิ้ลมิ้นต์
แอปเปิ้ลมิ้นต์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท /1กระถาง

แบล็คมิ้นต์
แบล็คมิ้นต์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท /1กระถาง

เกรฟฟรุตมิ้นต์
เกรฟฟรุตมิ้นต์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท /1กระถาง

ต้นเมนทอล
ต้นเมนทอล กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

สเปียร์มินต์
สเปียร์มินต์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

ต้นเปปเปอร์มินต์
ต้นเปปเปอร์มินต์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

มิ้นต์ดำ
มิ้นต์ดำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1กระถาง

ดู 'สเปียร์มินต์' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นบัว

บัวสี กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1กระถาง

บัวกระด้ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 650.00 บาท /1กระถาง

ต้นบัวนางกวัก กรุงเทพมหานคร

ราคา 650.00 บาท /1กระถาง

ต้นบัวสี กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

บัวป็อปปี้ กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

บัวฉัตร กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1กระถาง

ดู 'ต้นบัว' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นคูน

ต้นคูนขาว กรุงเทพมหานคร

ราคา 650.00 บาท /1ต้น

ต้นคูนขาว กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000.00 บาท /1ต้น

ต้นคูนขาว กรุงเทพมหานคร

ราคา 850.00 บาท /1ต้น

ต้นคูนชมพู กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,000.00 บาท /1ต้น

คูนม่วง
คูนม่วง กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท /1ต้น

คูนขาว
คูนขาว กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,500.00 บาท /1ต้น

ดู 'ต้นคูน' ทั้งหมดในร้านนี้

ไผ่

ต้นไผ่ดำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท /1ต้น

ไผ่ตงหวาน
ไผ่ตงหวาน กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

ไผ่เก้าดาว
ไผ่เก้าดาว กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1ต้น

ไผ่กิมซุง
ไผ่กิมซุง กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

ไผ่ข้าวหลาม
ไผ่ข้าวหลาม กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ต้น

ดู 'ไผ่' ทั้งหมดในร้านนี้

บอนสี

บอนนาญี่ปุ่น
บอนนาญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท /1ต้น

โอกินาว่า ซิลเวอร์
โอกินาว่า ซิลเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1ต้น

แบล็คเมจิก
แบล็คเมจิก กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

ไดม่อนเฮด
ไดม่อนเฮด กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1กระถาง

บอนเลม่อนไลม์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1กระถาง

ดู 'บอนสี' ทั้งหมดในร้านนี้

หนวดปลาหมึก

หนวดปลาหมึกแคระ กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1กระถาง

หนวดปลาหมึกเขียว
หนวดปลาหมึกเขียว กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท /1ต้น

ต้นหนวดปลาหมึกแคระด่าง
ต้นหนวดปลาหมึกแคระด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1กระถาง

ต้นหนวดปลาหมึกแคระเขียว
ต้นหนวดปลาหมึกแคระเขียว กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1กระถาง

ดู 'หนวดปลาหมึก' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นยางอินเดีย

ยางอินเดียดำ
ยางอินเดียดำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1ต้น

ยางอินเดียเขียว
ยางอินเดียเขียว กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1ต้น

ยางอินเดียแดง
ยางอินเดียแดง กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1ต้น

ยางอินเดียด่าง
ยางอินเดียด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท /1ต้น

ดู 'ต้นยางอินเดีย' ทั้งหมดในร้านนี้

บอนไซ

บอนบราซิล
บอนบราซิล กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท /1ต้น

โคโลคาเซียไวท์ลาวา กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1ต้น

โคโลคาเซียโมฮิโต
โคโลคาเซียโมฮิโต กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1ต้น

โคโลคาเซียฟาร์โร กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1ต้น

ดู 'บอนไซ' ทั้งหมดในร้านนี้

กิ่งพันธุ์มะม่วง

อาทูอีทู กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ต้น

อกร่อง กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ต้น

มะม่วงทองดำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ต้น

มะม่วงเขียวใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ต้น

ดู 'กิ่งพันธุ์มะม่วง' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นอากาเว่

อากาเว่ปากนกแก้วด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 650.00 บาท /1กระถาง

อากาเว่บุญชู กรุงเทพมหานคร

ราคา 650.00 บาท /1กระถาง

อากาเว่อเมริกาน่า กรุงเทพมหานคร

ราคา 650.00 บาท /1กระถาง

ดู 'ต้นอากาเว่' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นไทรใบสัก

ไทรใบสัก กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500.00 บาท /1ต้น

ไทรใบสักแคระ กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,500.00 บาท /1ต้น

ไทรใบสัก กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1ต้น

ดู 'ต้นไทรใบสัก' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นจำปี

ต้นจำปี กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1ต้น

ต้นจำปีแขก กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ต้น

ต้นจำปีแขกแดง กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท /1ต้น

ดู 'ต้นจำปี' ทั้งหมดในร้านนี้

พลูด่าง

พลูงาช้าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 30.00 บาท /1กระถาง

พลูงาช้าง
พลูงาช้าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

พลูสีทอง
พลูสีทอง กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

ดู 'พลูด่าง' ทั้งหมดในร้านนี้

อโกลนีมา

ต้นมรดกโลก กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1กระถาง

ต้นเขียวหมื่นปี
ต้นเขียวหมื่นปี กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1กระถาง

เพชรราชา
เพชรราชา กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1กระถาง

ดู 'อโกลนีมา' ทั้งหมดในร้านนี้

จันทร์หอม

จันทร์หอมใบฝอย
จันทร์หอมใบฝอย กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1ต้น

ต้นจันทร์หอม
ต้นจันทร์หอม กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ต้น

ต้นจันทน์หอม
ต้นจันทน์หอม กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ต้น

ดู 'จันทร์หอม' ทั้งหมดในร้านนี้

จามจุรี

ต้นจามจุรี กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท /1ต้น

ต้นจามจุรี
ต้นจามจุรี กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1ต้น

ต้นจามจุรี(ใบก้ามปู)
ต้นจามจุรี(ใบก้ามปู) กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท /1ต้น

ดู 'จามจุรี' ทั้งหมดในร้านนี้

พลับพลึง

พลับพลึงฮาวาย
พลับพลึงฮาวาย กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท /1กระถาง

ต้นพลับพลึง
ต้นพลับพลึง กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1ต้น

พลับพลึงขาว
พลับพลึงขาว กรุงเทพมหานคร

ราคา 650.00 บาท /1ต้น

ดู 'พลับพลึง' ทั้งหมดในร้านนี้

หมวดหมู่อื่นๆ

ต้นนางแย้ม
ต้นนางแย้ม กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1กระถาง

ต้นพุดตาน
ต้นพุดตาน กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

พุทธรักษา
พุทธรักษา กรุงเทพมหานคร

ราคา 25.00 บาท /1ถุง

ต้นปีบยูนาน
ต้นปีบยูนาน กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

หลิวม่วง
หลิวม่วง กรุงเทพมหานคร

ราคา 10.00 บาท /1ถุง

พุดพิชญา
พุดพิชญา กรุงเทพมหานคร

ราคา 25.00 บาท /1กระถาง

ต้นพุดศุภโชค
ต้นพุดศุภโชค กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

พุดศุภโชค
พุดศุภโชค กรุงเทพมหานคร

ราคา 25.00 บาท /1กระถาง

ต้อยติ่งฝรั่ง
ต้อยติ่งฝรั่ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท /1กระถาง

เหลืองคีรีบูน
เหลืองคีรีบูน กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

คีรีบูน
คีรีบูน กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท /1กระถาง

ต้นจันผาด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000.00 บาท /1ต้น

ต้นจันผา
ต้นจันผา กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,500.00 บาท /1ต้น

อากาเว่
อากาเว่ กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1ต้น

ปริกก้านแข็ง
ปริกก้านแข็ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท /1กระถาง

ปริกก้านแข็ง
ปริกก้านแข็ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท /1กระถาง

ต้นแสงจันทร์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 650.00 บาท /1ต้น

ต้นหูกระจง
ต้นหูกระจง กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1ต้น

ต้นหางนกยูง กรุงเทพมหานคร

ราคา 650.00 บาท /1ต้น

ปาล์มยะวา
ปาล์มยะวา กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

ต้นเทียนทอง
ต้นเทียนทอง กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท /1ถุง

ต้นเข็มปัตตาเวีย
ต้นเข็มปัตตาเวีย กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

ต้นขาไก่แดง
ต้นขาไก่แดง กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1 ต้น

ต้นเตยด่าง
ต้นเตยด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

ต้นเพชรพลอย กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท /1กระถาง

ทองดอกบวบ
ทองดอกบวบ กรุงเทพมหานคร

ราคา 5.00 บาท /1ต้น

สร้อยสายเพชร
สร้อยสายเพชร กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ต้น

ต้นการะเกด
ต้นการะเกด กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1ต้น

ต้นสนมังกร กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,800.00 บาท /1ต้น

สนฉัตร
สนฉัตร กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1ต้น

ผีเสื้อแสนสวย กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

เอื้องทอง กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท /1กระถาง

หัวใจเศรษฐี
หัวใจเศรษฐี กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท /1ถุง

ต้นไทรใบสามเหลี่ยมด่าง
ต้นไทรใบสามเหลี่ยมด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

ต้นรักทะเล
ต้นรักทะเล กรุงเทพมหานคร

ราคา 25.00 บาท /1ต้น

เศรษฐีไซ่ง่อนด่าง
เศรษฐีไซ่ง่อนด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท /1ถุง

ฟิโลหูช้าง
ฟิโลหูช้าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท /1กระถาง

เงินไหลมาด่างขาว
เงินไหลมาด่างขาว กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1กระถาง

เศรษฐีเรือนใน
เศรษฐีเรือนใน กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1กระถาง

คล้าโกลเด้นโมเสจ
คล้าโกลเด้นโมเสจ กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1กระถาง

เอื้องหมายนา
เอื้องหมายนา กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1ถุง

ต้นหนวดปลาดุกแคระ
ต้นหนวดปลาดุกแคระ กรุงเทพมหานคร

ราคา 10.00 บาท /1ถุง

เล็บครุฑลังกา
เล็บครุฑลังกา กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

อิพิด่างขาว
อิพิด่างขาว กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

พัดนางชี
พัดนางชี กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท /1กระถาง

ว่านช้างผสมโขลง
ว่านช้างผสมโขลง กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1 กระถาง

บัวบกโขด
บัวบกโขด กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1หัว

ต้นส้มสิริมงคล กรุงเทพมหานคร

ราคา 950.00 บาท /1ต้น

หน่อกล้วยหอมจอมพล
หน่อกล้วยหอมจอมพล กรุงเทพมหานคร

ราคา 300.00 บาท /1หน่อ

ต้นมะขาม กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1ต้น

ต้นมะม่วงหิมพานต์
ต้นมะม่วงหิมพานต์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1ต้น

ต้นมังคุด
ต้นมังคุด กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ต้น

ต้นกระท้อนปุยฝ้าย
ต้นกระท้อนปุยฝ้าย กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ต้น

ต้นชมพู่น้ำดอกไม้สีเหลือง กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,500.00 บาท /1ต้น

ต้นชมพู่ทับทิมจันทร์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,800.00 บาท /1ต้น

ต้นสะเดา กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท /ต้น

ต้นประดู่ป่า
ต้นประดู่ป่า กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1ต้น

ต้นสักทอง
ต้นสักทอง กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1ต้น

มะตูมนิ่มเสียบยอด
มะตูมนิ่มเสียบยอด กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1ต้น

ต้นพยุง กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1ต้น

พยุงเวียดนาม
พยุงเวียดนาม กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

ต้นบุนนาค
ต้นบุนนาค กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

ต้นชมพูพันทิพย์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 650.00 บาท /1ต้น

จิกเศรษฐี
จิกเศรษฐี กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ต้น

ต้นเอกมหาชัย กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

ต้นมะกอกฝรั่ง
ต้นมะกอกฝรั่ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ต้น

ต้นกระโดน
ต้นกระโดน กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

ต้นมะขามเทศ กรุงเทพมหานคร

ราคา 850.00 บาท /1ต้น

มะขามเทศจัมโบ้
มะขามเทศจัมโบ้ กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

ต้นขี้เหล็ก
ต้นขี้เหล็ก กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท /1ต้น

ต้นกะบก
ต้นกะบก กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

ต้นราชพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 600.00 บาท /1ต้น

คูนดอกชมพู
คูนดอกชมพู กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท /1ต้น

ต้นชงโคฮอลแลนด์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,500.00 บาท /1ต้น

มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์4
มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์4 กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

มะม่วงแก้วขมิ้น
มะม่วงแก้วขมิ้น กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

ต้นมะกรูด
ต้นมะกรูด กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

มะกรูด มะกรูดเพาะเมล็ด
มะกรูด มะกรูดเพาะเมล็ด กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท /1ถุง

ต้นแคนา
ต้นแคนา กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1ต้น

มะดันทาบกิ่ง
มะดันทาบกิ่ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ต้น

ต้นพฤกษ์
ต้นพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท /1ต้น

ต้นกุ่มน้ำ
ต้นกุ่มน้ำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1ต้น

ต้นมหัศจรรย์
ต้นมหัศจรรย์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ต้น

ต้นชมพู่มะเหมี่ยว
ต้นชมพู่มะเหมี่ยว กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

ซิลเวอร์โอ๊ค
ซิลเวอร์โอ๊ค กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

ต้นหว้า
ต้นหว้า กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1ต้น

ต้นรวงผึ้ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,500.00 บาท /1ต้น

ต้นรวงผึ้ง
ต้นรวงผึ้ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1ต้น

ต้นทองหลางลาย
ต้นทองหลางลาย กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท /1กระถาง

ต้นทองหลาง
ต้นทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท /1ต้น

ชำมะเลียง
ชำมะเลียง กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

ต้นกระดิ่งนางฟ้า
ต้นกระดิ่งนางฟ้า กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

ทรงบาดาล
ทรงบาดาล กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

ต้นแมคคาเดเมีย
ต้นแมคคาเดเมีย กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1ต้น

ต้นขันทองพยาบาท
ต้นขันทองพยาบาท กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

ต้นหวาย
ต้นหวาย กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ต้น

ต้นมะพูด
ต้นมะพูด กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ต้น

ต้นยางเหียง
ต้นยางเหียง กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

ต้นกะเบา
ต้นกะเบา กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

ต้นมะหาด
ต้นมะหาด กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

ต้นทองกวาว
ต้นทองกวาว กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

ต้นเกด
ต้นเกด กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

ต้นคำแสด กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

ต้นมะริด
ต้นมะริด กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ต้น

ต้นกานพลู
ต้นกานพลู กรุงเทพมหานคร

ราคา 850.00 บาท /1ต้น

ต้นกานพลู
ต้นกานพลู กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ต้น

ต้นมั่งมี
ต้นมั่งมี กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ต้น

ต้นหูกวาง กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1ต้น

ต้นหูกวาง
ต้นหูกวาง กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1ต้น

ต้นหลุมพอ
ต้นหลุมพอ กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

ต้นเนียง
ต้นเนียง กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

ต้นพญาไม้
ต้นพญาไม้ กรุงเทพมหานคร

ราคา 850.00 บาท /1ต้น

ต้นจำปูลิง
ต้นจำปูลิง กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1ต้น

ต้นเพลิงภาณุ
ต้นเพลิงภาณุ กรุงเทพมหานคร

ราคา 650.00 บาท /1ต้น

ต้นลังแข
ต้นลังแข กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ต้น

ต้นหลิวออสเตรเลีย กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,500.00 บาท /1ต้น

ต้นหลิวลู่ลม
ต้นหลิวลู่ลม กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1กระถาง

ต้นจิกทะเล
ต้นจิกทะเล กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1ต้น

หญ้าน้ำพุแคระ กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

หญ้าน้ำพุ กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

ต้นฮว่านง็อกหรือพญาวานร
ต้นฮว่านง็อกหรือพญาวานร กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

ต้นโรสแมรี่ขาว
ต้นโรสแมรี่ขาว กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1กระถาง

ย่านางแดง
ย่านางแดง กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1ต้น

ต้นแปะตำปึง
ต้นแปะตำปึง กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1กระถาง

ดีปลี
ดีปลี กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1ต้น

ต้นเจ็ดกำลังช้างสาร
ต้นเจ็ดกำลังช้างสาร กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

หนุมานประสานกาย
หนุมานประสานกาย กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1ต้น

ฟ้าทะลายโจร
ฟ้าทะลายโจร กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1ถุง

ธรณีสาร
ธรณีสาร กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

#ฝักส้มป่อย #ส้มขอน
#ฝักส้มป่อย #ส้มขอน กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1กิโลกรัม

ต้นหญ้าหวาน
ต้นหญ้าหวาน กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1กระถาง

ต้นพลูลงยา
ต้นพลูลงยา กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท /1กระถาง

พลูลงยา
พลูลงยา กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1กระถาง

บอระเพ็ด
บอระเพ็ด กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1กระถาง

เชียงดา
เชียงดา กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1กระถาง

ต้นอบเชยเทศ
ต้นอบเชยเทศ กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1ต้น

#สังกรณี(ดอกม่วง) #กวางหีแฉะ
#สังกรณี(ดอกม่วง) #กวางหีแฉะ กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ห่อ/หนัก35 กรัม

ต้นสังกรณีดอกม่วง
ต้นสังกรณีดอกม่วง กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

โลดทะนงแดงแห้ง
โลดทะนงแดงแห้ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ขีด

สิงหโมรา
สิงหโมรา กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1ต้น

ต้นกำลังเสือโคร่ง
ต้นกำลังเสือโคร่ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ต้น

ต้นหางไหลแดง
ต้นหางไหลแดง กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

#หางไหลแดงแห้ง #หางไหล #โล่ติ๊น
#หางไหลแดงแห้ง #หางไหล #โล่ติ๊น กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1กิโลกรัม

ครอบฟันสี
ครอบฟันสี กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท /1กิโลกรัม

ต้นมะแขว่น
ต้นมะแขว่น กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

ต้นโกฎจุฬาลัมพา
ต้นโกฎจุฬาลัมพา กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

หัวว่านเพชรกลับ
หัวว่านเพชรกลับ กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1หัว

เพชรกลับดำ
เพชรกลับดำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1หัว

ผักเสี้ยนผี
ผักเสี้ยนผี กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท /1กิโลกรัม

ต้นข่าด่างเหลือง กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1ถุง

ต้นข่าด่าง
ต้นข่าด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

ต้นโสมไทย
ต้นโสมไทย กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1กระถาง

ต้นเถาเอ็นอ่อน
ต้นเถาเอ็นอ่อน กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

ต้นจิงจูฉ่าย กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1กระถาง

ต้นกระชายแดง
ต้นกระชายแดง กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

ชะพลูด่าง
ชะพลูด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

ชะพลูด่าง
ชะพลูด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

ต้นผักกูด
ต้นผักกูด กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1ต้น

#หญ้าไผ่น้ำ #บำรุงไต
#หญ้าไผ่น้ำ #บำรุงไต กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1กิโลกรัม

ต้นข่อยดำ
ต้นข่อยดำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ต้น

กำลังหนุมาน
กำลังหนุมาน กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ถุง

ต้นเครือหมาน้อย
ต้นเครือหมาน้อย กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

ใบเครือหมาน้อย
ใบเครือหมาน้อย กรุงเทพมหานคร

ราคา 2.00 บาท /ใบ

ต้นใบหนาด
ต้นใบหนาด กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ต้น

เจียวกู่หลาน
เจียวกู่หลาน กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1กระถาง

ตรีชวา
ตรีชวา กรุงเทพมหานคร

ราคา 25.00 บาท /1กระถาง

ใบอังกาบหนูสด
ใบอังกาบหนูสด กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1กิโลกรัม

หญ้าเอ็นยืด
หญ้าเอ็นยืด กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

ว่านหางช้าง
ว่านหางช้าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1กระถาง

ต้นเปราะหอม
ต้นเปราะหอม กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1กระถาง

พระจันทร์ครึ่งซีก
พระจันทร์ครึ่งซีก กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1กระถาง

พรมมิ
พรมมิ กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1กระถาง

พรมมิ
พรมมิ กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1กระถาง

หญ้าน้ำดับไฟ
หญ้าน้ำดับไฟ กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1ต้น

ต้นผักชีฝรั่ง
ต้นผักชีฝรั่ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 30.00 บาท /1กระถาง

แว่นแก้ว กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1กระถาง

ว่านน้ำ
ว่านน้ำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1กระถาง

ว่านน้ำ
ว่านน้ำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1กิโลกรัม

เมล็ดมะกรูด
เมล็ดมะกรูด กรุงเทพมหานคร

ราคา 1.00 บาท /เมล็ด

กระถางพลาสติกยาว
กระถางพลาสติกยาว กรุงเทพมหานคร

ราคา 95.00 บาท /1ใบ

กระถางพลาสติก
กระถางพลาสติก กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1ใบ

ดินเหนียว กรุงเทพมหานคร

ราคา 10.00 บาท /1ก้อน

ปุ๋ยขี้วัว กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1กระสอบ

ต้นใบบัวบก
ต้นใบบัวบก กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1กระถาง

ต้นกระหรี่
ต้นกระหรี่ กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ต้น

#พญาล้างไต #บำรุงไต #ฟื้นฟูไต กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท /1ต้น

กล้าไม้แดง
กล้าไม้แดง กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท /1ต้น

ต้นการเวก กรุงเทพมหานคร

ราคา 650.00 บาท /1ต้น

ต้นคัดเค้า
ต้นคัดเค้า กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1กระถาง

หัวดองดึง
หัวดองดึง กรุงเทพมหานคร

ราคา 30.00 บาท /1หัว

ลีกวนยู
ลีกวนยู กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท /1ถุง

ต้นผักบุ้งทะเล กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1กระถาง

ต้นกันภัยมหิดล
ต้นกันภัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,500.00 บาท /1กระถาง

ไอวี่ กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1กระถาง

ไอวี่ด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1กระถาง

ต้นกราวไอวี่
ต้นกราวไอวี่ กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1กระถาง

ต้นสำมะงา กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1กระถาง

สำมะงา
สำมะงา กรุงเทพมหานคร

ราคา 25.00 บาท /1ต้น

ต้นพลูฉลุ กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1กระถาง

ต้นยางคุย
ต้นยางคุย กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท /1ต้น

ต้นสวาด
ต้นสวาด กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1ต้น

ต้นกาหลง กรุงเทพมหานคร

ราคา 25.00 บาท /1ต้น

ช้องนาง
ช้องนาง กรุงเทพมหานคร

ราคา 25.00 บาท /1กระถาง

ต้นพุดซ้อน กรุงเทพมหานคร

ราคา 850.00 บาท /1ต้น

ต้นพุดตานญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ต้น

ต้นมะลิซ้อน กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1ต้น

พัดโบก กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1กระถาง

ต้นบัว3สี กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1กระถาง

ต้นทานตะวัน กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

ต้นจันทร์ฉาย กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

ต้นแก้วพวงดวงใจ กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1กระถาง

ต้นแก้วหิมาลัย กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1ต้น

ต้นแก้วพวงดวงใจ
ต้นแก้วพวงดวงใจ กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท /1ต้น

ต้นบัวดินนอก กรุงเทพมหานคร

ราคา 25.00 บาท /1กระถาง

ต้นยี่หุบ กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,500.00 บาท /1ต้น

ข่าด่าง
ข่าด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

ต้นกำลังวัวเถลิง
ต้นกำลังวัวเถลิง กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท /1ต้น

ต้นประยงค์หลวง กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1กระถาง

ต้นเกล็ดกระโห้ด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,800.00 บาท /1ต้น

ต้นจำปูน กรุงเทพมหานคร

ราคา 850.00 บาท /1กระถาง

ต้นเขี้ยวกระแต
ต้นเขี้ยวกระแต กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1กระถาง

ต้นกระดิ่งนางฟ้า กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,500.00 บาท /1ต้น

อากาเว่ดาวกระจาย กรุงเทพมหานคร

ราคา 550.00 บาท /1กระถาง

ต้นลิ้นมังกรแคระ
ต้นลิ้นมังกรแคระ กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1กระถาง

ต้นคริสต์มาส กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

ต้นไวท์คริสต์มาส กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1ต้น

ต้นคริสต์มาส กรุงเทพมหานคร

ราคา 90.00 บาท /1ต้น

ปริกน้ำค้าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท /1กระถาง

ต้นเบิร์ดออฟพาราไดซ์ด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท /1กระถาง

ต้นแสงจันทร์ด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1ต้น

ต้นแสงจันทร์ด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 850.00 บาท /1ต้น

ต้นหมากแดง กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,500.00 บาท /1กอ

ต้นหมากเหลือง กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1กอ

ต้นหมากเขียว กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท /1กอ

ต้นจั๋ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท /1ถุง

ต้นหูกระจง กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,500.00 บาท /1ต้น

ต้นตะโก กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1ต้น

ต้นข่อย กรุงเทพมหานคร

ราคา 90.00 บาท /1ต้น

เตยหอม กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

ต้นบุษบาฮาวาย กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท /1กระถาง

ต้นฟ้าประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 25.00 บาท /1กระถาง

ต้นเบาบับด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 950.00 บาท /1ต้น

ต้นตาล กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท /1ต้น

ต้นสนฉัตร กรุงเทพมหานคร

ราคา 850.00 บาท /1ต้น

ต้นลานไพลิน กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1กระถาง

ปรงญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร

ราคา 650.00 บาท /1ต้น

หญ้าน้ำพุแคระ กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท /1ถุง

ต้นหญ้าน้ำพุแดง กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

ต้นหญ้าน้ำพุ กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

ต้นชะแมบทอง กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท /1ต้น

พลูบราซิล กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท /1กระถาง

ต้นหนวดปลาหมึกยักษ์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000.00 บาท /1ต้น

ต้นกวักเงินกวักทอง กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท /1กระถาง

ต้นเศรษฐีเรือนนอก กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท /1ถุง

ต้นเสน่ห์จันทร์เขียว กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

ต้นล่ำซำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1ต้น

ต้นนางคุ้ม กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

ว่านม้าขาว กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท /1กก.

กวักมรกต กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1กระถาง

หน่อกล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1ต้น

ต้นประดู่ป่า กรุงเทพมหานคร

ราคา 10.00 บาท /1ต้น

ต้นมะฮอกกานี กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท /ต้น

ต้นมะฮอกกานี กรุงเทพมหานคร

ราคา 10.00 บาท /1ต้น

ต้นมะยม กรุงเทพมหานคร

ราคา 850.00 บาท /1ต้น

ต้นพยุงไหหลำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 10.00 บาท /1ต้น

ต้นพยุง กรุงเทพมหานคร

ราคา 10.00 บาท /1ต้น

ต้นพยุงไหหลำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท /1ต้น

ต้นบุนนาค กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1ต้น

ต้นชัยพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 650.00 บาท /1ต้น

ต้นตะเคียน กรุงเทพมหานคร

ราคา 10.00 บาท /1ต้น

ต้นเสม็ดแดง กรุงเทพมหานคร

ราคา 30.00 บาท /1ต้น

ต้นราชพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1ต้น

มะม่วงแก้วขมิ้น กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ต้น

ต้นนางพญาเสือโคร่ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท /1ต้น

ต้นโพธิ์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,500.00 บาท /1ต้น

ต้นหมาก
ต้นหมาก กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1ต้น

ต้นกาซีเนีย กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,800.00 บาท /1ต้น

ต้นทองหลางลาย กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500.00 บาท /1ต้น

ต้นเจ้าหญิงสีชมพู กรุงเทพมหานคร

ราคา 850.00 บาท /1ต้น

ต้นมะกล่ำต้น กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท /1ต้น

ต้นน้ำเต้าต้น กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,500.00 บาท /1ต้น

ต้นทรงบาดาล กรุงเทพมหานคร

ราคา 850.00 บาท /1ต้น

ต้นกัลปพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 650.00 บาท /1ต้น

ต้นมะพูด กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500.00 บาท /1ต้น

ต้นมะริด กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,800.00 บาท /1ต้น

ต้นมะริด กรุงเทพมหานคร

ราคา 850.00 บาท /1ต้น

ค้นยูคาลิปตัสสีรุ้ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1ต้น

ต้นพาราซันโตส กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,500.00 บาท /1กระถาง

ต้นกัดลิ้น กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1ต้น

ต้นชมพูส่าหรี กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1กระถาง

ต้นม่วงส่าหรี กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1กระถาง

ต้นชมพูส่าหรี กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1กระถาง

ต้นมนต์จำปา กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,500.00 บาท /1ต้น

ต้นรางจืด กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

ต้นพญาไร้ใบ กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1กระถาง

ต้นหญ้าหนวดแมว กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท /1ต้น

ต้นแปะตำปึงใบกลม กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1กระถาง

ต้นเหงือกปลาหมอ กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1กระถาง

ต้นพญาล้างไต กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท /1

ว่านม้าเหลือง กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1กิโลกรัม

หัวว่านมหากาฬ กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1กิโลกรัม

ว่านนพเก้า กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1ต้น

สังกรณี กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท /1กระถาง

ต้นกำลังเสือโคร่ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1ต้น

ต้นคนทีเขมา กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท /1ถุง

ต้นคนทีทะเล กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท /1ถุง

ต้นเครือหมาน้อย กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท /1ต้น

ต้นตรีชวา กรุงเทพมหานคร

ราคา 10.00 บาท /1ถุง

ต้นชองระอา กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1ต้น

พญาปล้องทอง(ชองระอา) กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท /1ท่อน

ต้นอะบิวไต้หวัน กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1ต้น

ต้นอะบิวไต้หวัน กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,500.00 บาท /1ต้น

ต้นสนใบพาย กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,000.00 บาท /1ต้น

ต้นสนใบพาย
ต้นสนใบพาย กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท /1ต้น

ต้นแสงจันทรา กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท /1กระถาง

ออดิบด่างขาว
ออดิบด่างขาว กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1ต้น

ต้นละมุดสีดา
ต้นละมุดสีดา กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท /1ต้น