ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

สินค้าทั้งหมดในร้าน

ร้าน: พิชญา ว่าน- สมุนไพร

ว่านสมุนไพร

ม้าเหลือง
ม้าเหลือง กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/1กก.

สาวหลง
สาวหลง กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/1กระถาง

เสน่ห์จันทร์เงิน
เสน่ห์จันทร์เงิน กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท/1 กระถาง

ว่านนางคุ้ม
ว่านนางคุ้ม กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1กระถาง

กำลังช้างเผือก
กำลังช้างเผือก กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1ต้น

ต้นโกฎจุฬารัมพา
ต้นโกฎจุฬารัมพา กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1กระถาง

ต้นหินฟ้าแลบ
ต้นหินฟ้าแลบ กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ถุง

ต้นสวาด
ต้นสวาด กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/1ต้น

ว่านพะตะบะ
ว่านพะตะบะ กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/1หัว

ว่านม้าฮ้อ
ว่านม้าฮ้อ กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1กิโลกรัม

แห้วหมูผง
แห้วหมูผง กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/1กิโลกรัม

ต้นเค็ง
ต้นเค็ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น


ไผ่

ไผ่ตงหวาน
ไผ่ตงหวาน กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

ไผ่เก้าดาว
ไผ่เก้าดาว กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/1ต้น

ไผ่กิมซุง
ไผ่กิมซุง กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

ไผ่ข้าวหลาม
ไผ่ข้าวหลาม กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1ต้น

ไผ่แคนดี้
ไผ่แคนดี้ กรุงเทพมหานคร

ราคา 850.00 บาท/1กอ


พลับพลึง

พลับพลึงฮาวาย
พลับพลึงฮาวาย กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท/1กระถาง

ต้นพลับพลึง
ต้นพลับพลึง กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/1ต้น

พลับพลึงจักรพรรดิ์
พลับพลึงจักรพรรดิ์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,500.00 บาท/1ต้น

พลับพลึงขาว
พลับพลึงขาว กรุงเทพมหานคร

ราคา 650.00 บาท/1ต้น


ต้นยางอินเดีย

ยางอินเดียดำ
ยางอินเดียดำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท/1ต้น

ยางอินเดียเขียว
ยางอินเดียเขียว กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท/1ต้น

ยางอินเดียแดง
ยางอินเดียแดง กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท/1ต้น

ยางอินเดียด่าง
ยางอินเดียด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท/1ต้น


อโกลนีมา

เงินเงินเงิน
เงินเงินเงิน กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1กระถาง

รวยทรัพย์
รวยทรัพย์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/1กระถาง

เพชรราชา
เพชรราชา กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/1กระถาง

คองโก เร้ด
คองโก เร้ด กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท/1ต้น


ว่านมงคล

เสน่ห์จันทร์แดง
เสน่ห์จันทร์แดง กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/1ต้น

เสน่ห์จันทร์สำริด
เสน่ห์จันทร์สำริด กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,500.00 บาท/1ต้น

ต้นแหย่แย้
ต้นแหย่แย้ กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท/1กระถาง

แสงจันทรา
แสงจันทรา กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1กระถาง


สเปียร์มินต์

ต้นเมนทอล
ต้นเมนทอล กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1กระถาง

สเปียร์มินต์
สเปียร์มินต์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1กระถาง

ต้นเปปเปอร์มินต์
ต้นเปปเปอร์มินต์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1กระถาง

มิ้นต์ดำ
มิ้นต์ดำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1กระถาง


มะม่วง

มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์4
มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์4 กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

มะม่วงน้ำตาลเตา
มะม่วงน้ำตาลเตา กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/1ต้น

มะม่วงแก้วขมิ้น
มะม่วงแก้วขมิ้น กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

ต้นมะม่วงแก้วขมิ้น
ต้นมะม่วงแก้วขมิ้น กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,500.00 บาท/1ต้น


หนวดปลาหมึก

หนวดปลาหมึกเขียว
หนวดปลาหมึกเขียว กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท/1ต้น

ต้นหนวดปลาหมึกแคระด่าง
ต้นหนวดปลาหมึกแคระด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1กระถาง

ต้นหนวดปลาหมึกแคระเขียว
ต้นหนวดปลาหมึกแคระเขียว กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท/1กระถาง


ต้นมะพร้าว

มะพร้าวกะทิ
มะพร้าวกะทิ กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท/1ต้น

มะพร้าวแกง
มะพร้าวแกง กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/1ต้น

มะพร้าวน้ำหอม
มะพร้าวน้ำหอม กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1ต้น


ชมพู่

ชมพู่เขียวอำพัน
ชมพู่เขียวอำพัน กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1ต้น

ชมพู่ไถหนาน
ชมพู่ไถหนาน กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท/1ต้น

ชมพู่เพชรปทุม
ชมพู่เพชรปทุม กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/1ต้น


สน

สนหอม
สนหอม กรุงเทพมหานคร

ราคา 10.00 บาท/1ถุง

ต้นสนทะเล
ต้นสนทะเล กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

สนชมพู
สนชมพู กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/1กระถาง


หมวดหมู่อื่นๆ

ต้นคัดเค้า
ต้นคัดเค้า กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

หัวดองดึง
หัวดองดึง กรุงเทพมหานคร

ราคา 30.00 บาท/1หัว

โฮย่าเด็นสิโฟเบีย
โฮย่าเด็นสิโฟเบีย กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/1ต้น

โฮย่า Retusa
โฮย่า Retusa กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1กระถาง

เดฟเกล็ดมังกร
เดฟเกล็ดมังกร กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท/1กระถาง

ลีกวนยู
ลีกวนยู กรุงเทพมหานคร

ราคา 10.00 บาท/1ถุง

ต้นผักบุ้งทะเล
ต้นผักบุ้งทะเล กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท/1ต้น

ต้นกันภัยมหิดล
ต้นกันภัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,500.00 บาท/1กระถาง

ต้นกราวไอวี่
ต้นกราวไอวี่ กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1กระถาง

ต้นยางคุย
ต้นยางคุย กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/1ต้น

ช้องนาง
ช้องนาง กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท/1กระถาง

ต้นนางแย้ม
ต้นนางแย้ม กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1กระถาง

ต้นพุดตาน
ต้นพุดตาน กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

พุทธรักษา
พุทธรักษา กรุงเทพมหานคร

ราคา 25.00 บาท/1ถุง

กล้วยไม้สกุลช้าง
กล้วยไม้สกุลช้าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1ต้น

ต้นแก้วพวงดวงใจ
ต้นแก้วพวงดวงใจ กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/1ต้น

ต้นปีบยูนาน
ต้นปีบยูนาน กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1กระถาง

คูนม่วง
คูนม่วง กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท/1ต้น

คูนขาว
คูนขาว กรุงเทพมหานคร

ราคา 850.00 บาท/1ต้น

หลิวม่วง
หลิวม่วง กรุงเทพมหานคร

ราคา 10.00 บาท/1ถุง

พิทูเนียเวฟ
พิทูเนียเวฟ กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/1กระถาง

พุดพิชญา
พุดพิชญา กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท/1กระถาง

ต้นกำลังวัวเถลิง
ต้นกำลังวัวเถลิง กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/1ต้น

ต้นเขี้ยวกระแต
ต้นเขี้ยวกระแต กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/1กระถาง

ต้นพุดศุภโชค
ต้นพุดศุภโชค กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1กระถาง

พุดศุภโชค
พุดศุภโชค กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท/1กระถาง

ต้อยติ่งฝรั่ง
ต้อยติ่งฝรั่ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท/1กระถาง

คีรีบูน
คีรีบูน กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท/1กระถาง

อากาเว่
อากาเว่ กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1ต้น

ต้นลิ้นมังกรแคระ
ต้นลิ้นมังกรแคระ กรุงเทพมหานคร

ราคา 60.00 บาท/1กระถาง

ปริกก้านแข็ง
ปริกก้านแข็ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 30.00 บาท/1กระถาง

ต้นแสงจันทร์
ต้นแสงจันทร์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท/1ต้น

ต้นหูกระจง
ต้นหูกระจง กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท/1ต้น

ปาล์มยะวา
ปาล์มยะวา กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

ต้นเทียนทอง
ต้นเทียนทอง กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท/1ถุง

ต้นเข็มปัตตาเวีย
ต้นเข็มปัตตาเวีย กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1กระถาง

ต้นขาไก่แดง
ต้นขาไก่แดง กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท/1 ต้น

ชาดัดทรงบอล
ชาดัดทรงบอล กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท/1กระถาง

ต้นเตยด่าง
ต้นเตยด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1กระถาง

ทองดอกบวบ
ทองดอกบวบ กรุงเทพมหานคร

ราคา 5.00 บาท/1ต้น

สร้อยสายเพชร
สร้อยสายเพชร กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1ต้น

สนฉัตร
สนฉัตร กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/1ต้น

ต้นสนใบพาย
ต้นสนใบพาย กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/1ต้น

หัวใจเศรษฐี
หัวใจเศรษฐี กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท/1ถุง

ต้นไทรใบสามเหลี่ยมด่าง
ต้นไทรใบสามเหลี่ยมด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1กระถาง

ต้นรักทะเล
ต้นรักทะเล กรุงเทพมหานคร

ราคา 30.00 บาท/1ต้น

เศรษฐีไซ่ง่อนด่าง
เศรษฐีไซ่ง่อนด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 10.00 บาท/1ถุง

ฟิโลหูช้าง
ฟิโลหูช้าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท/1ต้น

บอนสี
บอนสี กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท/1 ถุง

เศรษฐีเรือนใน
เศรษฐีเรือนใน กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท/1กระถาง

เฟินไพโรเซีย
เฟินไพโรเซีย กรุงเทพมหานคร

ราคา 850.00 บาท/1ต้น

เอื้องหมายนา
เอื้องหมายนา กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท/1ถุง

ต้นหนวดปลาดุกแคระ
ต้นหนวดปลาดุกแคระ กรุงเทพมหานคร

ราคา 10.00 บาท/1ถุง

เล็บครุฑลังกา
เล็บครุฑลังกา กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

มอสหางกระรอก
มอสหางกระรอก กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/1กล่อง

ว่านช้างผสมโขลง
ว่านช้างผสมโขลง กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1 กระถาง

บัวบกโขด
บัวบกโขด กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท/1หัว

หน่อกล้วยหอมจอมพล
หน่อกล้วยหอมจอมพล กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท/1หน่อ

ต้นมะม่วงหิมพานต์
ต้นมะม่วงหิมพานต์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท/1ต้น

ลิ้นจี่นครพนม
ลิ้นจี่นครพนม กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/1ต้น

ต้นมังคุด
ต้นมังคุด กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1ต้น

มะนาวเลม่อนยูเรก้า
มะนาวเลม่อนยูเรก้า กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1ต้น

มะนาวเลม่อนฮาวาย
มะนาวเลม่อนฮาวาย กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1ต้น

ต้นตะกู
ต้นตะกู กรุงเทพมหานคร

ราคา 30.00 บาท/1ต้น

ต้นสักทอง
ต้นสักทอง กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท/1ต้น

มะตูมนิ่มเสียบยอด
มะตูมนิ่มเสียบยอด กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท/1ต้น

ต้นมะตูมนิ่ม
ต้นมะตูมนิ่ม กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

ต้นพยุง
ต้นพยุง กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท/1ต้น

พยุงเวียดนาม
พยุงเวียดนาม กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

ต้นบุนนาค
ต้นบุนนาค กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

จิกเศรษฐี
จิกเศรษฐี กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1ต้น

ต้นมะกอกฝรั่ง
ต้นมะกอกฝรั่ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1ต้น

มะขามเทศจัมโบ้
มะขามเทศจัมโบ้ กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

ต้นขี้เหล็ก
ต้นขี้เหล็ก กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท/1ต้น

ต้นจันทน์หอม
ต้นจันทน์หอม กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1ต้น

ต้นกะบก
ต้นกะบก กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

คูนดอกชมพู
คูนดอกชมพู กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท/1ต้น

พุทราจัมโบ้
พุทราจัมโบ้ กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/1ต้น

ต้นมะกรูด
ต้นมะกรูด กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

มะกรูด มะกรูดเพาะเมล็ด
มะกรูด มะกรูดเพาะเมล็ด กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท/1ถุง

ต้นแคนา
ต้นแคนา กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท/1ต้น

มะดันทาบกิ่ง
มะดันทาบกิ่ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1ต้น

ต้นพฤกษ์
ต้นพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท/1ต้น

ต้นกุ่มน้ำ
ต้นกุ่มน้ำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท/1ต้น

ต้นมหัศจรรย์
ต้นมหัศจรรย์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

ต้นละมุดสีดา
ต้นละมุดสีดา กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/1ต้น

ต้นชมพู่มะเหมี่ยว
ต้นชมพู่มะเหมี่ยว กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

ต้นจามจุรี(ใบก้ามปู)
ต้นจามจุรี(ใบก้ามปู) กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท/1ต้น

ซิลเวอร์โอ๊ค
ซิลเวอร์โอ๊ค กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

ต้นรวงผึ้ง
ต้นรวงผึ้ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1ต้น

ต้นทองหลางลาย
ต้นทองหลางลาย กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท/1กระถาง

ต้นทองหลาง
ต้นทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท/1ต้น

ชำมะเลียง
ชำมะเลียง กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

ต้นกระดิ่งนางฟ้า
ต้นกระดิ่งนางฟ้า กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

ทรงบาดาล
ทรงบาดาล กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

ต้นแมคคาเดเมีย
ต้นแมคคาเดเมีย กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1ต้น

ต้นนางกวัก
ต้นนางกวัก กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ถุง

ต้นหวาย
ต้นหวาย กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1ต้น

ต้นมะพูด
ต้นมะพูด กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1ต้น

ต้นยางเหียง
ต้นยางเหียง กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

ต้นเกด
ต้นเกด กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

ต้นมะริด
ต้นมะริด กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท/1ต้น

ต้นกานพลู
ต้นกานพลู กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1ต้น

สาลี่สีทองเพาะเมล็ด
สาลี่สีทองเพาะเมล็ด กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท/1ต้น

ต้นมั่งมี
ต้นมั่งมี กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1ต้น

ถั่วพีแคน
ถั่วพีแคน กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท/1ต้น

ต้นแปะก็วย
ต้นแปะก็วย กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1ต้น

ต้นหูกวาง
ต้นหูกวาง กรุงเทพมหานคร

ราคา 30.00 บาท/1ต้น

ต้นหลุมพอ
ต้นหลุมพอ กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

ต้นเนียง
ต้นเนียง กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

ต้นพญาไม้
ต้นพญาไม้ กรุงเทพมหานคร

ราคา 650.00 บาท/1ต้น

ต้นจำปูลิง
ต้นจำปูลิง กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/1ต้น

ต้นเพลิงภาณุ
ต้นเพลิงภาณุ กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท/1ต้น

ต้นลังแข
ต้นลังแข กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1ต้น

ต้นฮว่านง็อกหรือพญาวานร
ต้นฮว่านง็อกหรือพญาวานร กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1กระถาง

ต้นโรสแมรี่ขาว
ต้นโรสแมรี่ขาว กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท/1กระถาง

ย่านางแดง
ย่านางแดง กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท/1ต้น

ต้นแปะตำปึง
ต้นแปะตำปึง กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท/1กระถาง

ดีปลี
ดีปลี กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท/1ต้น

หนุมานประสานกาย
หนุมานประสานกาย กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

ฟ้าทะลายโจร
ฟ้าทะลายโจร กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท/1ถุง

#ฝักส้มป่อย #ส้มขอน
#ฝักส้มป่อย #ส้มขอน กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/1กิโลกรัม

ต้นหญ้าหวาน
ต้นหญ้าหวาน กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท/1กระถาง

พลูลงยา
พลูลงยา กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/1กระถาง

บอระเพ็ด
บอระเพ็ด กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท/1กระถาง

ต้นอบเชยเทศ
ต้นอบเชยเทศ กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท/1ต้น

#สังกรณี(ดอกม่วง) #กวางหีแฉะ
#สังกรณี(ดอกม่วง) #กวางหีแฉะ กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท/1ห่อ/หนัก35 กรัม

ต้นสังกรณีดอกม่วง
ต้นสังกรณีดอกม่วง กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

โลดทะนงแดงแห้ง
โลดทะนงแดงแห้ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1ขีด

รากโลดทะนงแดง
รากโลดทะนงแดง กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1ขีด

สิงหโมรา
สิงหโมรา กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท/1ต้น

ต้นกำลังเสือโคร่ง
ต้นกำลังเสือโคร่ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1ต้น

#หางไหลแดงแห้ง #หางไหล #โล่ติ๊น
#หางไหลแดงแห้ง #หางไหล #โล่ติ๊น กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1กิโลกรัม

ครอบฟันสี
ครอบฟันสี กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/1กิโลกรัม

ต้นมะแขว่น
ต้นมะแขว่น กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

ต้นโกฎจุฬาลัมพา
ต้นโกฎจุฬาลัมพา กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1กระถาง

หัวว่านเพชรกลับ
หัวว่านเพชรกลับ กรุงเทพมหานคร

ราคา 30.00 บาท/1หัว

เพชรกลับดำ
เพชรกลับดำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/1หัว

ผักเสี้ยนผี
ผักเสี้ยนผี กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/1กิโลกรัม

ต้นโสมไทย
ต้นโสมไทย กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท/1กระถาง

ต้นเถาเอ็นอ่อน
ต้นเถาเอ็นอ่อน กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

ต้นจิงจูฉ่าย
ต้นจิงจูฉ่าย กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท/1กระถาง

ต้นกระชายแดง
ต้นกระชายแดง กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

ไพล หัวไพล
ไพล หัวไพล กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1กิโลกรัม

ชะพลูด่าง
ชะพลูด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท/1กระถาง

ขมิ้นชัน
ขมิ้นชัน กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1กิโลกรัม

ต้นผักกูด
ต้นผักกูด กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท/1ต้น

#หญ้าไผ่น้ำ #บำรุงไต
#หญ้าไผ่น้ำ #บำรุงไต กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1กิโลกรัม

ต้นข่อยดำ
ต้นข่อยดำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

กำลังหนุมาน
กำลังหนุมาน กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1ถุง

ต้นเครือหมาน้อย
ต้นเครือหมาน้อย กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

ใบเครือหมาน้อย
ใบเครือหมาน้อย กรุงเทพมหานคร

ราคา 3.00 บาท/ใบ

ต้นใบหนาด
ต้นใบหนาด กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

เจียวกู่หลาน
เจียวกู่หลาน กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1กระถาง

ตรีชวา
ตรีชวา กรุงเทพมหานคร

ราคา 25.00 บาท/1กระถาง

ใบอังกาบหนูสด
ใบอังกาบหนูสด กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/1กิโลกรัม

หญ้าเอ็นยืด
หญ้าเอ็นยืด กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1กระถาง

โคคลาน
โคคลาน กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/1กิโลกรัม

ต้นเปราะหอม
ต้นเปราะหอม กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท/1กระถาง

พรมมิ
พรมมิ กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท/1กระถาง

พรมมิ
พรมมิ กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท/1กระถาง

หญ้าน้ำดับไฟ
หญ้าน้ำดับไฟ กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท/1ต้น

ต้นผักชีฝรั่ง
ต้นผักชีฝรั่ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 30.00 บาท/1กระถาง

ว่านน้ำ
ว่านน้ำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/1กิโลกรัม

เป๋าตุง
เป๋าตุง กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/1ต้น

ต้นกะเบา
ต้นกะเบา กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/1ต้น

เมล็ดมะกรูด
เมล็ดมะกรูด กรุงเทพมหานคร

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

ขมิ้นดำ
ขมิ้นดำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1กระถาง

ต้นใบบัวบก
ต้นใบบัวบก กรุงเทพมหานคร

ราคา 35.00 บาท/1กระถาง

ต้นกระหรี่
ต้นกระหรี่ กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1ต้น

ซานาดู
ซานาดู กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1กระถาง

#พญาล้างไต #บำรุงไต #ฟื้นฟูไต #ใบพญาล้างไตแห้ง
#พญาล้างไต #บำรุงไต #ฟื้นฟูไต #ใบพญาล้างไตแห้ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1ถุง/หนัก35กรัม

#พญาล้างไต #บำรุงไต #ฟื้นฟูไต
#พญาล้างไต #บำรุงไต #ฟื้นฟูไต กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/1ต้น

กราวเครือขาวแห้ง
กราวเครือขาวแห้ง กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/1กิโลกรัม

กล้าไม้แดง
กล้าไม้แดง กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท/1ต้น

เมนูส่วนล่างของเว็บ