บอนสี ร้านพิชญา ว่าน- สมุนไพร

พิชญา ว่าน- สมุนไพร | กรุงเทพมหานคร
ราคา150.-ขนาดกระถาง 4นิ้ว ราคา250.-ขนาดกระถาง6นิ้ว สนใจสั่งซื้อได้ที่ โทร/ไลน์ 086-4194699, 063-4464339

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ พิชญา จันทร์แย้ม โทร. 0634464339 0965697868

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

พิชญา ว่าน- สมุนไพร | กรุงเทพมหานคร
*ภาพที่ลงเป็นภาพต้นแม่พันธุ์* -ต้นที่จัดส่งขนาดกระถาง5นิ้ว -รากแข็งแรง -ไม้เลี้ยงในไทย -สูง15-20cm. -บริการจัดส่ง สนใจสั่งซื้อได้ที่ โทร/ไลน์ 086-4194699, 063-4464339

ราคา 500.00 บาท ติดต่อ พิชญา จันทร์แย้ม โทร. 0634464339 0965697868

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

พิชญา ว่าน- สมุนไพร | กรุงเทพมหานคร
*ภาพที่ลงเป็นต้นแม่พันธุ์* -ต้นจัดส่งขนาดกระถาง5นิ้ว -สูง15-30cm. -รากแข็งแรงดีแล้ว -จัดส่งทั้งกระถาง สนใจสั่งซื้อได้ที่ โทร/ไลน์ 086-4194699, 063-4464339

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ พิชญา จันทร์แย้ม โทร. 0634464339 0965697868

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

พิชญา ว่าน- สมุนไพร | กรุงเทพมหานคร
*ภาพที่ลงเป็นภาพต้นแม่พันธุ์* -ขนาดต้นจัดส่งกระถาง5นิ้ว -ต้นสูง20-30cm. -รากแข็งแรง -จัดส่งทั้งกระถาง

ราคา 50.00 บาท ติดต่อ พิชญา จันทร์แย้ม โทร. 0634464339 0965697868

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

พิชญา ว่าน- สมุนไพร | กรุงเทพมหานคร
*ภาพที่ลงเป็นภาพต้นแม่พันธุ์* -ขนาดต้นจัดส่งกระถาง5นิ้ว -ต้นสูง20-30cm. -รากแข็งแรง -จัดส่งทั้งกระถาง สนใจสั่งซื้อได้ที่ โทร/ไลน์ 086-4194699, 063-4464339

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ พิชญา จันทร์แย้ม โทร. 0634464339 0965697868

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

พิชญา ว่าน- สมุนไพร | กรุงเทพมหานคร
*ภาพที่ลงเป็นภาพต้นแม่* -ขนาดจัดส่งกระถาง5นิ้ว -ต้นสูง20-30cm. -รากแข็งแรง -จัดส่งทั้งกระถาง สนใจสั่งซื้อได้ที่ โทร/ไลน์ 086-4194699, 063-4464339

ราคา 350.00 บาท ติดต่อ พิชญา จันทร์แย้ม โทร. 0634464339 0965697868

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร

พิชญา ว่าน- สมุนไพร | กรุงเทพมหานคร
รากแข็งแรงพร้อมลงปลูก...ส่งทั้งกระถาง/ต้นที่จัดส่งขนาดกระถาง5นิ้ว/สูงประมาณ20-30เซนติเมตร สนใจสอบถามได้ค่ะ 086-4194699, 063-4464339

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ พิชญา จันทร์แย้ม โทร. 0634464339 0965697868

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร


เมนูส่วนล่างของเว็บ