ค้นหาสินค้า ล้างข้อมูล

ข้อดี-ข้อเสียของขุยมะพร้าว


ข้อดีของขุยมะพร้าว

เบา อุ้มน้ำได้ดี และเก็บความชื้นไว้ได้นาน

ข้อเสียของขุยมะพร้าว

ขุยมะพร้าวมีสารแทนนินซึ่งเป็นอันตรายต่อพืช ซึ่งสารแทนนินจะทำให้ต้นไม้ขาดเเคลเซียม เจริญเติบโตช้า เป็นโรคเเคระเกร็น เเละขอบใบไหม้ จึงควรทำการแช่ขุยมะพร้าวในน้ำสะอาดก่อนนำไปใช้เป็นเวลา 3- 4 วัน โดยในแต่ละวันต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันเพื่อกำจัดสารสีน้ำตาลหรือที่เรียกว่าสารแทนนินให้ออกไปให้ได้มากที่สุด

เมนูส่วนล่างของเว็บ