ค้นหาสินค้า ล้างข้อมูล

ขั้นตอนการปลูกสนใบพายแบบใช้เมล็ด


- เตรียมกล่องพลาสติกที่สามารถปิดฝา แล้วนำสำลีแผ่นชุบน้ำมาวางในกล่องพลาสติกให้หนาพอประมาณ แล้วนำเมล็ดที่แช่น้ำอุ่นไว้ มาวางบนสำลีปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ (หรือจนมีรากงอกออกมา) คอยพรมน้ำไม่ให้สำลีแห้ง

- นำเมล็ดที่มีรากงอกนำไปปลูกในถุงดำ ที่มีดินผสมกับปุ๋ยหมัก แล้วรดน้ำให้พอชุ่ม

- เมื่อต้นกล้าเจริญเติบโตเต็มที่สามารถนำออกจากถุงดำไปปลูกในบริเวณที่ต้องการ

- ควรใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ หรือปุ๋ยเคมีได้ เดือนละ 1 – 2 ครั้ง

- ต้นสนใบพายชอบน้ำปานกลาง สามารถรดน้ำได้วันละครั้ง ทนต่อความแห้งแล้ง ปลูกได้ทั้งในอาคารและกลางแจ้ง

- นำเอาเมล็ดไปแช่เอาไว้ในน้ำอุ่นประมาณ 30 นาที

เมนูส่วนล่างของเว็บ