ค้นหาสินค้า ล้างข้อมูล

การปลูกต้นหมากแดง


1. ปลูกแบบเพาะเมล็ด

นำเมล็ดหมากแดงเพาะใส่ลงในวัสดุปลูก จำพวกกาบมะพร้าว ขี้เถ้าแกลบ และทราย ในอัตราส่วนที่เท่ากัน ในถุงพลาสติก ห่อไว้เพื่อให้มีความชื้นเหมาะสม เมล็ดจะงอกอย่างเร็วสุดประมาณ 4-5 เดือน ค่อยย้ายมาปลูกลงในถุงดำ ถุงละ 1 ต้น พอเห็นว่าถุงเริ่มมีขนาดเล็กเกิน ค่อยเปลี่ยนถุงดำใหม่อีกครั้ง แล้วถึงจะเอาปลูกลงดิน

2. ปลูกแบบปักชำ

โดยการนำต้นหมากแดงที่แตกหน่อแยกมาปักชำ เมื่อต้นสมบูรณ์จึงย้ายออกปลูกลงดินได้เช่นกัน

เมนูส่วนล่างของเว็บ