ค้นหาสินค้า ล้างข้อมูล

การปลูกต้นซิลเวอร์โอ๊ค


1. ต้นซิลเวอร์โอ๊คปลูกในดินร่วนปนทราย ขุดหลุมให้ลึกประมาณ 50 เซนติเมตร กว้างประมาณ 50 เซนติเมตร

2. ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไปในหลุมปลูก

3. นำต้นซิลเวอร์โอ๊ค (สูง 8-12 นิ้วขึ้นไป) ใส่ไปในหลุมปลูก กรอกดินให้แน่น

4. รดน้ำให้ชุ่ม ต้องการน้ำปานกลาง ชอบแดดเต็มวัน

เมนูส่วนล่างของเว็บ