ค้นหาสินค้า

การปลูกต้นซิลเวอร์โอ๊ค


1. ต้นซิลเวอร์โอ๊คปลูกในดินร่วนปนทราย ขุดหลุมให้ลึกประมาณ 50 เซนติเมตร กว้างประมาณ 50 เซนติเมตร

2. ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไปในหลุมปลูก

3. นำต้นซิลเวอร์โอ๊ค (สูง 8-12 นิ้วขึ้นไป) ใส่ไปในหลุมปลูก กรอกดินให้แน่น

4. รดน้ำให้ชุ่ม ต้องการน้ำปานกลาง ชอบแดดเต็มวัน

ซิลโอ๊ค

ซิลโอ๊คแนะนำ

ดูสินค้าหมวด ซิลโอ๊ค ทั้งหมดในเว็บ
ซิลเวอร์โอ๊ค หน้า5"
ซิลเวอร์โอ๊ค หน้า5" สามโคก ปทุมธานี

ราคา 7,000.00 บาท /ต้น

ต้นซีลเวอรืโอ๊ค
ต้นซีลเวอรืโอ๊ค ปราจีนบุรี

ราคา 1.00 บาท /1

ต้นซิลโอ๊ค
ต้นซิลโอ๊ค องครักษ์ นครนายก

ราคา 3,800.00 บาท /ต้น

ซิลเวอร์โอ๊ค
ซิลเวอร์โอ๊ค ภูเรือ เลย

ราคา 100.00 บาท /ต้น

ต้นซิลเวอร์โอ๊ค
ต้นซิลเวอร์โอ๊ค องครักษ์ นครนายก

ราคา 1,300.00 บาท /ต้น

ต้นซิลเวอร์โอ๊ค
ต้นซิลเวอร์โอ๊ค องครักษ์ นครนายก

ราคา 7,000.00 บาท /ต้น

ต้นซิลเวอร์โอ๊ค
ต้นซิลเวอร์โอ๊ค องครักษ์ นครนายก

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

โอ๊ค
โอ๊ค เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท /ต้น

ซิลโอ๊ค
ซิลโอ๊ค แก่งคอย สระบุรี

ราคา 4,000.00 บาท /ต้น

ซิลเวอร์โอ๊ค
ซิลเวอร์โอ๊ค สระบุรี

ราคา 4,500.00 บาท /ต้น

ต้นซิลเวอร์โอ๊ค
ต้นซิลเวอร์โอ๊ค เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

ราคา 4,800.00 บาท /ต้น

ซิลเวอร์โอ๊ค
ซิลเวอร์โอ๊ค ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

ราคา 3,000.00 บาท /ต้น

ต้นซิลเวอร์โอ๊ค
ต้นซิลเวอร์โอ๊ค เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

ราคา 6,500.00 บาท /ต้น

ต้นซิลเวอรโอ๊ค
ต้นซิลเวอรโอ๊ค องครักษ์ นครนายก

ราคา 1,300.00 บาท /ต้น

ต้นซิลเวอร์โอ๊ค
ต้นซิลเวอร์โอ๊ค บางพลี สมุทรปราการ

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

ต้นซิลเวอร์โอ๊ค (Silver Oak) พร้อมปลูกในถุงดำ79 บาท
ต้นซิลเวอร์โอ๊ค (Silver Oak) พร้อมปลูกในถุงดำ79 บาท เวียงชัย เชียงราย

ราคา 79.00 บาท /ต้น

ซิลเวอร์โอ๊ค
ซิลเวอร์โอ๊ค สวรรคโลก สุโขทัย

ราคา 80.00 บาท /ต้น

ซิลเวอร์โอ๊ค
ซิลเวอร์โอ๊ค สุพรรณบุรี

ราคา 2,500.00 บาท /ต้น

ต้นซิลเวอร์โอ๊ค
ต้นซิลเวอร์โอ๊ค มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000.00 บาท /ต้น

ซิลเวอร์โอ็ค
ซิลเวอร์โอ็ค เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์

ราคา 35.00 บาท /35/ต้น

ซิลเวอร์โอ๊ค
ซิลเวอร์โอ๊ค องครักษ์ นครนายก

ราคา 4,500.00 บาท /ต้น

ซิลเวอร์โอ๊ค
ซิลเวอร์โอ๊ค สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

ต้นซิลเวอร์โอ๊ค
ต้นซิลเวอร์โอ๊ค เชียงใหม่

ราคา 20.00 บาท /ต้น

โกเด้นท์โอ๊ค
โกเด้นท์โอ๊ค เขาค้อ เพชรบูรณ์

ราคา 9,000.00 บาท /ต้น

ต้นซิลเวอร์โอ๊ค
ต้นซิลเวอร์โอ๊ค สามโคก ปทุมธานี

ราคา 2,000.00 บาท /ต้น