ค้นหาสินค้า

การเลี้ยงไส้เดือนดิน


- ผสมดินก่อนนำไปเลี้ยง โดยใช้ปุ๋ยหมัก 55 ส่วน ขี้เถ้าแกลบเก่า 35 ส่วน และปุ๋ยคอก 10 ส่วน ผสมคลุกเคล้ากัน รดน้ำพอชุ่มคลุมด้วยวัสดุอะไรก็ได้ ทิ้งไว้ประมาณ 2 - 3 อาทิตย์ ความเป็นกรดเป็นด่าง (PH) ของดินที่เหมาะสมเท่ากับ 7

- วัสดุที่นำมาใช้เลี้ยง ใช้วงบ่อหรือถังส้วมซึมเจาะรูด้านล่างให้น้ำไหลลงได้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เมตร มีฝาคลุมกันศัตรูของไส้เดือน เช่น นก หนู คางคก ฯลฯ ฝนและแดดส่องได้

- วิธีการเลี้ยง นำส่วนผสมดินใส่ในวงบ่อสูงประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร ปล่อยไส้เดือนดินอายุ 2 - 3 เดือนลงไป (ถ้ามีอายุมากหรือขนาดโตจะให้ลูกน้อย) 10 - 20 คู่ บนดินคลุมด้วยใบไม้แห้ง เพื่อช่วยกันความชื้นและเป็นอาหารของไส้เดือนดิน ทิ้งไว้ประมาณ 5 - 6 เดือนก็จะได้ลูกไส้เดือนเป็นจำนวนมาก

ข้อควรระวัง การเลี้ยงไส้เดือนดินอย่าให้ดินแห้งหรือแฉะเกินไป และอย่าไปรบกวนหรือให้แสงแดดสว่างจัด ควรมีการใช้วัสดุคลุมป้องกันแสง

ไส้เดือนดิน
ไปหมวด ไส้เดือนดิน