ค้นหาสินค้า

วิธีการดูแลสวนให้สวย


1.หมั่นพรวนดินสม่ำเสมอ เพื่อให้รากสามารถชอนไชหาอาหารได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นการระบายความชื้น และทำให้ดินคายความร้อนได้รวดเร็วขึ้น

2.รดน้ำตอนเช้า ตอนเช้าเป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการรดน้ำต้นไม้ เพราะจะช่วยลดการระเหยของน้ำได้ หรือรดน้ำในช่วงตอนเย็น ควรหลีกเลี่ยงรดน้ำตอนแดดจัด เพราะจะเกิดการเปลี่ยนอุณภูมิกระทันหันซึ่งอาจทำให้ต้นไม้ตายได้ และควรงดการรดน้ำต้นไม้ตอนกลางคืน เพราะจะทำให้ชื้นและเกิดโรค

3.กำจัดวัชพืช เพราะวัชพืชจะเข้าไปรบกวนการเจริญเติบโตของต้นไม้ โดยการแย่งน้ำแย่งอาหาร และอาจทำให้ต้นไม้เกิดโรค

4.ใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับชนิดของพันธุ์ไม้ หากใช้ผิดประเภทจะทำให้ไม่ได้ผลและยังเกิดการสะสมสารเคมี และเกิดปัญหาดินเสีย

5.คลุมหน้าดิน ช่วยให้ดินมีความชุ่มชื้น ลดการกัดเซาะของหน้าดิน และลดการเจริญเติบโตของวัชพืช

6.ตัดแต่งต้นไม้ ไม่ให้มีกิ่งที่รกรุงรังเกินไป ทั้งนี้ยังช่วยให้มีแสงลอดลงมายังต้นไม้ที่อยู่ด้านล่าง ให้เจริญเติบโตได้เท่าๆ กัน

7.หมั่นตัดหญ้าสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้สนามหญ้าในสวนยาวรกรุงรัง กลายเป็นแหล่งที่อยู่ของงู สัตว์เลื้อยคลานต่างๆ

8.สร้างรั้วป้องกันสัตว์เลี้ยง เพื่อไม่ให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปขุดหรือคุ้ยเขี่ยสวนจนต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้ตาย

9.เก็บกวาดใบไม้ เศษวัชพืช เศษหญ้า เศษกิ่งไม้ และขยะต่างๆ ให้สวนมีความสะอาดอยู่เสมอ

บริการดูแลสวน
ไปหมวด บริการดูแลสวน