ค้นหาสินค้า ล้างข้อมูล

หมากแดงมี 4 สายพันธุ์


2. พันธุ์เหลืองทอง กาบที่หุ้มใบเป็นสีเหลืองอมส้ม

3. พันธุ์แอปเปิ้ล เป็นพันธุ์ที่เกิดจากความผิดปกติ คือ กาบที่หุ้มใบเป็นสีคล้ายผิวของแอปเปิ้ลแดง เป็นลายทาง

4. พันธุ์ธรรมดา ลักษณะก้านทางใบจะอ่อนช้อย ปลายใบตก กาบที่หุ้มใบเป็นสีส้มเข้มจนถึงสีแดง

1. พันธุ์หางไก่แจ้ กาบใบ และก้านทางใบ จะมีสีแดงสดมากกว่าพันธุ์อื่น ใบมีนวลขาวขุ่น และก้านใบแข็งและตั้งตรงเป็นสง่า คล้ายหางไก่แจ้

เมนูส่วนล่างของเว็บ