ค้นหาสินค้า

ประโยชน์ของขุยมะพร้าว


ขุยมะพร้าว

ขุยมะพร้าว คือส่วนไหนของมะพร้าว

ขุยมะพร้าวเป็นเศษขุย เศษผง เศษใยชิ้นเล็กๆ ที่เหลือเศษมาจากโรงงานผลิตเส้นใยมะพร้าว ที่แยกเส้นใยออกจากกาบมะพร้าว เพื่อนำไปทำที่นอน ซึ่งเศษขุยเศษผงเหล่านี้ได้ถูกเก็บรวบรวมนำออกมาขาย เรียกว่า ขุยมะพร้าว

ประโยชน์ของขุยมะพร้าว

1. ใช้เพาะต้นกล้า

2. ใช้ผสมดินปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มความร่วนซุยและลดความแน่นในเนื้อดิน

3. ใช้สำหรับการควั่นตอนกิ่งไม้

4. คลุมหน้าดินหรือโคนต้นไม้ป้องกันการแห้งแล้งของต้นไม้

5. ใช้ในการหมักทำปุ๋ย ปุ๋ยก้อน ปุ๋ยหว่าน

6. นำไปเผาถ่านทำเชื้อเพลิงอัดแท่ง

7. ใช้ในการเลี้ยงด้วงสาคู สำหรับสร้างรังของพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ของด้วงสาคู

8. ใช้บำบัดน้ำเสีย

ไปหมวด ขุยมะพร้าว