ค้นหาสินค้า

สินค้าทั้งหมดใน สวนไม้ไซเบอร์

ต้นกล้าจำปี

จำปีจีน
จำปีจีน สมุทรปราการ

ราคา 290.00 บาท /ต้น

จำปีจิ๋ว
จำปีจิ๋ว สมุทรปราการ

ราคา 299.00 บาท /ต้น

จำปีซูซาน
จำปีซูซาน สมุทรปราการ

ราคา 450.00 บาท /ต้น

จำปีไทย
จำปีไทย สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

จำปีด่างศรีเกษม
จำปีด่างศรีเกษม สมุทรปราการ

ราคา 590.00 บาท /ต้น

จำปีสีนวล
จำปีสีนวล สมุทรปราการ

ราคา 290.00 บาท /ต้น

จำปีแขก
จำปีแขก สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

จำปีเพชร
จำปีเพชร สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

จำปีเพชร
จำปีเพชร สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

จำปีแดงใหญ่
จำปีแดงใหญ่ สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

จำปีซูซาน
จำปีซูซาน สมุทรปราการ

ราคา 350.00 บาท /ต้น

จำปีจิ๋ว
จำปีจิ๋ว สมุทรปราการ

ราคา 299.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นกล้าจำปี' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นกล้าจำปา

จำปาแคระอิโด
จำปาแคระอิโด สมุทรปราการ

ราคา 250.00 บาท /ต้น

จำปาขาวนครไทย
จำปาขาวนครไทย สมุทรปราการ

ราคา 350.00 บาท /ต้น

จำปาทอง
จำปาทอง สมุทรปราการ

ราคา 290.00 บาท /ต้น

จำปาขาวเมืองพาน
จำปาขาวเมืองพาน สมุทรปราการ

ราคา 299.00 บาท /ต้น

จำปาขอม
จำปาขอม สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

มณฑาทิพย์
มณฑาทิพย์ สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

จำปาขาวนครไทย
จำปาขาวนครไทย สมุทรปราการ

ราคา 299.00 บาท /ต้น

จำปาแคระอินโด
จำปาแคระอินโด สมุทรปราการ

ราคา 450.00 บาท /ต้น

จำปาขาวนครไทย
จำปาขาวนครไทย สมุทรปราการ

ราคา 299.00 บาท /ต้น

จำปาแคระอินโด
จำปาแคระอินโด สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

จำปาแคระอินโด
จำปาแคระอินโด สมุทรปราการ

ราคา 250.00 บาท /ต้น

จำปาเทศ
จำปาเทศ สมุทรปราการ

ราคา 350.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นกล้าจำปา' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นคูน

คูนขาว
คูนขาว สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

คูนขาว
คูนขาว สมุทรปราการ

ราคา 450.00 บาท /ต้น

คูนสายรุ้ง
คูนสายรุ้ง สมุทรปราการ

ราคา 390.00 บาท /ต้น

คูนม่วงแคระ
คูนม่วงแคระ สมุทรปราการ

ราคา 490.00 บาท /ต้น

คูนขาว
คูนขาว สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

คูนม่วง วิสทีเรียต้น African wisteria Tree
คูนม่วง วิสทีเรียต้น African wisteria Tree สมุทรปราการ

ราคา 490.00 บาท /ต้น

คูนสายรุ้ง
คูนสายรุ้ง สมุทรปราการ

ราคา 400.00 บาท /ต้น

คูนแดง
คูนแดง สมุทรปราการ

ราคา 650.00 บาท /ต้น

คูนแดง สมุทรปราการ

ราคา 650.00 บาท /ต้น

คูนสายรุ้ง
คูนสายรุ้ง สมุทรปราการ

ราคา 550.00 บาท /ต้น

คูนม่วง วิสทีเรียต้น African wisteria Tree
คูนม่วง วิสทีเรียต้น African wisteria Tree สมุทรปราการ

ราคา 490.00 บาท /ต้น

 คูนแดง
คูนแดง สมุทรปราการ

ราคา 650.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นคูน' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นกล้าแมกโนเลีย

มณฑาทิพย์
มณฑาทิพย์ สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

มณฑาภูจอง
มณฑาภูจอง สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

มณฑาทิพย์
มณฑาทิพย์ สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

มณฑาขาว
มณฑาขาว สมุทรปราการ

ราคา 350.00 บาท /ต้น

#มณฑาทรัพย์สวรรค์
#มณฑาทรัพย์สวรรค์ สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

มณฑาทองคำขาว
มณฑาทองคำขาว สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

มณฑาสวรรค์
มณฑาสวรรค์ สมุทรปราการ

ราคา 450.00 บาท /ต้น

มณฑาทอง
มณฑาทอง สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

มณฑาภูจอง
มณฑาภูจอง สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

แมกโนเลีย พลาตี้เปตาล่า
แมกโนเลีย พลาตี้เปตาล่า สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

มณฑานพรัตน์
มณฑานพรัตน์ สมุทรปราการ

ราคา 229.00 บาท /ต้น

มณฑาทองคำขาว
มณฑาทองคำขาว สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นกล้าแมกโนเลีย' ทั้งหมดในร้านนี้

แมกโนเลีย

แมกโนเลียจินนี่
แมกโนเลียจินนี่ สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

แมกโนเลีย เวอร์จิเนียน่า
แมกโนเลีย เวอร์จิเนียน่า สมุทรปราการ

ราคา 499.00 บาท /ต้น

แมกโนเลีย แกรนดิฟลอร่า
แมกโนเลีย แกรนดิฟลอร่า สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

แมกโนเลียพิคเจอร์
แมกโนเลียพิคเจอร์ สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

แมกโนเลียลิตเติ้ลเจมส์
แมกโนเลียลิตเติ้ลเจมส์ สมุทรปราการ

ราคา 999.00 บาท /ต้น

แมกโนเลีย ลิตเติ้ลเจ็มไซด์กลาง
แมกโนเลีย ลิตเติ้ลเจ็มไซด์กลาง สมุทรปราการ

ราคา 1,100.00 บาท /ต้น

แมกโนเลียลิตเติ้ลเจ็ม
แมกโนเลียลิตเติ้ลเจ็ม สมุทรปราการ

ราคา 1,600.00 บาท /ต้น

มณฑาดอย
มณฑาดอย สมุทรปราการ

ราคา 690.00 บาท /ต้น

แมกโนเลียแกรนดิฟอร่า
แมกโนเลียแกรนดิฟอร่า สมุทรปราการ

ราคา 499.00 บาท /ต้น

แมกโนเลีย
แมกโนเลีย สมุทรปราการ

ราคา 859.00 บาท /ต้น

แมกโนเลียลิตเติ้ลเจมส์
แมกโนเลียลิตเติ้ลเจมส์ สมุทรปราการ

ราคา 1,690.00 บาท /ต้น

ดู 'แมกโนเลีย' ทั้งหมดในร้านนี้

ลำดวน

ลำดวนทวาย
ลำดวนทวาย สมุทรปราการ

ราคา 349.00 บาท /ต้น

ลำดวนทวาย
ลำดวนทวาย สมุทรปราการ

ราคา 349.00 บาท /ต้น

ลำดวนแดง
ลำดวนแดง สมุทรปราการ

ราคา 269.00 บาท /ต้น

ลำดวนแดงไซส์ใหญ่
ลำดวนแดงไซส์ใหญ่ สมุทรปราการ

ราคา 450.00 บาท /ต้น

ลำดวนแดงไซส์ใหญ่ สมุทรปราการ

ราคา 450.00 บาท /ต้น

ลำดวนแดง
ลำดวนแดง สมุทรปราการ

ราคา 450.00 บาท /ต้น

ลำดวนดง
ลำดวนดง สมุทรปราการ

ราคา 140.00 บาท /ต้น

ลำดวนเหลือง
ลำดวนเหลือง สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

ลำดวนทวาย
ลำดวนทวาย สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

ดู 'ลำดวน' ทั้งหมดในร้านนี้

จิก

จิกอินโด
จิกอินโด สมุทรปราการ

ราคา 790.00 บาท /ต้น

จิกอินโด
จิกอินโด สมุทรปราการ

ราคา 650.00 บาท /ต้น

จิกอินโด
จิกอินโด สมุทรปราการ

ราคา 790.00 บาท /ต้น

จิกอินโด
จิกอินโด สมุทรปราการ

ราคา 800.00 บาท /ต้น

จิกอินโด
จิกอินโด สมุทรปราการ

ราคา 890.00 บาท /ต้น

ต้นจิกเศรษฐี
ต้นจิกเศรษฐี สมุทรปราการ

ราคา 250.00 บาท /ต้น

จิกมุจรินทร์
จิกมุจรินทร์ สมุทรปราการ

ราคา 189.00 บาท /ต้น

จิกอินโด
จิกอินโด สมุทรปราการ

ราคา 800.00 บาท /ต้น

ดู 'จิก' ทั้งหมดในร้านนี้

ชงโค

ชงโคด่าง
ชงโคด่าง สมุทรปราการ

ราคา 189.00 บาท /ต้น

ชงโคแดง
ชงโคแดง สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

#ชงโคแดง
#ชงโคแดง สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

#ชงโคแดง
#ชงโคแดง สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

ต้นชงโคใบด่าง
ต้นชงโคใบด่าง สมุทรปราการ

ราคา 189.00 บาท /ต้น

แสลงพันเถา
แสลงพันเถา สมุทรปราการ

ราคา 390.00 บาท /ต้น

ชงโคแดง
ชงโคแดง สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

ชงโคใบด่าง
ชงโคใบด่าง สมุทรปราการ

ราคา 189.00 บาท /ต้น

ดู 'ชงโค' ทั้งหมดในร้านนี้

ยี่หุบ

ยี่หุบสวรรค์
ยี่หุบสวรรค์ สมุทรปราการ

ราคา 299.00 บาท /ต้น

ยี่หุบสวรรค์
ยี่หุบสวรรค์ สมุทรปราการ

ราคา 350.00 บาท /ต้น

เล็งเก็ง
เล็งเก็ง สมุทรปราการ

ราคา 260.00 บาท /ต้น

ยี่หุบภู
ยี่หุบภู สมุทรปราการ

ราคา 250.00 บาท /ต้น

ยี่หุบ
ยี่หุบ สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

ยี่หุบ
ยี่หุบ สมุทรปราการ

ราคา 119.00 บาท /ต้น

ยี่หุบภู
ยี่หุบภู สมุทรปราการ

ราคา 250.00 บาท /ต้น

ยี่หุบสวรรค์
ยี่หุบสวรรค์ สมุทรปราการ

ราคา 350.00 บาท /ต้น

ดู 'ยี่หุบ' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นกระดังงา

กระดังงาไทย
กระดังงาไทย สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

กระดังงาเขา
กระดังงาเขา สมุทรปราการ

ราคา 490.00 บาท /ต้น

กระดังงาโนรี
กระดังงาโนรี สมุทรปราการ

ราคา 450.00 บาท /ต้น

กระดังงาโนรี
กระดังงาโนรี สมุทรปราการ

ราคา 450.00 บาท /ต้น

กระดังงาโนรี
กระดังงาโนรี สมุทรปราการ

ราคา 360.00 บาท /ต้น

กระดังงาสงขลา
กระดังงาสงขลา สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

กระดังงาโนรี
กระดังงาโนรี สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นกระดังงา' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นกล้าคูน

คูนขาว
คูนขาว สมุทรปราการ

ราคา 490.00 บาท /ต้น

คูนแดง
คูนแดง สมุทรปราการ

ราคา 790.00 บาท /ต้น

คูนขาว
คูนขาว สมุทรปราการ

ราคา 490.00 บาท /ต้น

คูนแดง
คูนแดง สมุทรปราการ

ราคา 790.00 บาท /ต้น

คูนสายรุ้ง
คูนสายรุ้ง สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

คูนม่วง วิสทีเรียต้น African wisteria Tree สมุทรปราการ

ราคา 490.00 บาท /ต้น

คูนสีม่วง
คูนสีม่วง สมุทรปราการ

ราคา 350.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นกล้าคูน' ทั้งหมดในร้านนี้

โมก

ต้นโมกเหลืองหอม
ต้นโมกเหลืองหอม สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

ต้นโมกเหลืองหอม
ต้นโมกเหลืองหอม สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

โมกดาวขาว
โมกดาวขาว สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

โมกเหลือง
โมกเหลือง สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

โมกเวียดนามแคระ
โมกเวียดนามแคระ สมุทรปราการ

ราคา 79.00 บาท /ต้น

โมกชมพู
โมกชมพู สมุทรปราการ

ราคา 179.00 บาท /ต้น

โมกราตรี
โมกราตรี สมุทรปราการ

ราคา 159.00 บาท /ต้น

ดู 'โมก' ทั้งหมดในร้านนี้

มนต์จำปา

มนต์จำปา
มนต์จำปา สมุทรปราการ

ราคา 299.00 บาท /ต้น

มนต์จำปา
มนต์จำปา สมุทรปราการ

ราคา 299.00 บาท /ต้น

มนต์จำปา
มนต์จำปา สมุทรปราการ

ราคา 299.00 บาท /ต้น

มนต์จำปา
มนต์จำปา สมุทรปราการ

ราคา 299.00 บาท /ต้น

มนต์จำปา
มนต์จำปา สมุทรปราการ

ราคา 320.00 บาท /ต้น

มนต์จำปา
มนต์จำปา สมุทรปราการ

ราคา 250.00 บาท /ต้น

ดู 'มนต์จำปา' ทั้งหมดในร้านนี้

พุดตาน

พุดตาน
พุดตาน สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

พุดตานญี่ปุ่น
พุดตานญี่ปุ่น สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

พุดตาน
พุดตาน สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

พุดตาน
พุดตาน สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

พุดตานญี่ปุ่น
พุดตานญี่ปุ่น สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

พุดตานฮาวาย
พุดตานฮาวาย สมุทรปราการ

ราคา 119.00 บาท /ต้น

ดู 'พุดตาน' ทั้งหมดในร้านนี้

มะลิ

Carolina Yellow Jasmine
Carolina Yellow Jasmine สมุทรปราการ

ราคา 220.00 บาท /ต้น

มะลิใส้ไก่
มะลิใส้ไก่ สมุทรปราการ

ราคา 159.00 บาท /ต้น

มะลิญี่ปุ่น
มะลิญี่ปุ่น สมุทรปราการ

ราคา 199.00 บาท /ต้น

มะลิซ้อน
มะลิซ้อน สมุทรปราการ

ราคา 79.00 บาท /ต้น

มะลิก้านแดง
มะลิก้านแดง สมุทรปราการ

ราคา 179.00 บาท /ต้น

มะลิถอด
มะลิถอด สมุทรปราการ

ราคา 169.00 บาท /ต้น

ดู 'มะลิ' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นกลาย

มหาพรหมเทวี
มหาพรหมเทวี สมุทรปราการ

ราคา 330.00 บาท /ต้น

พรหมจุฬาภรณ์
พรหมจุฬาภรณ์ สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

กลายม่วง
กลายม่วง สมุทรปราการ

ราคา 450.00 บาท /ต้น

กลายม่วง
กลายม่วง สมุทรปราการ

ราคา 490.00 บาท /ต้น

กลายพรหม
กลายพรหม สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

มหาพรหม
มหาพรหม สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นกลาย' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นกล้าพวงคราม

พวงครามออสเตรเลีย
พวงครามออสเตรเลีย สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

พวงครามออสเตรเลีย
พวงครามออสเตรเลีย สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

พวงครามออสเตเรีย
พวงครามออสเตเรีย สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

พวงครามม่วง
พวงครามม่วง สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

พวงครามขาว
พวงครามขาว สมุทรปราการ

ราคา 159.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นกล้าพวงคราม' ทั้งหมดในร้านนี้

มะม่วง

มะม่วงเบาใต้
มะม่วงเบาใต้ สมุทรปราการ

ราคา 179.00 บาท /ต้น

มะม่วงมันขุนศรี
มะม่วงมันขุนศรี สมุทรปราการ

ราคา 139.00 บาท /ต้น

มะม่วงทองดำ
มะม่วงทองดำ สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

มะม่วงงาช้างแดง
มะม่วงงาช้างแดง สมุทรปราการ

ราคา 179.00 บาท /ต้น

ดู 'มะม่วง' ทั้งหมดในร้านนี้

ขนุน

“ขนุนไร้เมล็ด พันธุ์เพชรน้ำผึ้ง”
“ขนุนไร้เมล็ด พันธุ์เพชรน้ำผึ้ง” สมุทรปราการ

ราคา 160.00 บาท /ต้น

ขนุนปีเดียวทวาย
ขนุนปีเดียวทวาย สมุทรปราการ

ราคา 159.00 บาท /ต้น

ขนุนไร้เมล็ด พันธุ์เพชรน้ำผึ้ง
ขนุนไร้เมล็ด พันธุ์เพชรน้ำผึ้ง สมุทรปราการ

ราคา 250.00 บาท /ต้น

ขนุนน
ขนุนน สมุทรปราการ

ราคา 159.00 บาท /ต้น

ดู 'ขนุน' ทั้งหมดในร้านนี้

ฝรั่ง

ฝรั่งแดงทับทิมสยาม
ฝรั่งแดงทับทิมสยาม สมุทรปราการ

ราคา 159.00 บาท /ต้น

ฝรั่งไส้แดงใบด่าง
ฝรั่งไส้แดงใบด่าง สมุทรปราการ

ราคา 350.00 บาท /ต้น

ฝรั่งแตงโม
ฝรั่งแตงโม สมุทรปราการ

ราคา 189.00 บาท /ต้น

ฝรั่งหงเปาสือ
ฝรั่งหงเปาสือ สมุทรปราการ

ราคา 189.00 บาท /ต้น

ดู 'ฝรั่ง' ทั้งหมดในร้านนี้

บัวสวรรค์

บัวสวรรค์ขาว
บัวสวรรค์ขาว สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

บัวสวรรค์
บัวสวรรค์ สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

บัวสวรรค์ขาว
บัวสวรรค์ขาว สมุทรปราการ

ราคา 320.00 บาท /ต้น

บัวสวรรค์
บัวสวรรค์ สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

ดู 'บัวสวรรค์' ทั้งหมดในร้านนี้

พุดซ้อน

พุดซ้อนด่าง
พุดซ้อนด่าง สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

พุดซ้อนแคระ
พุดซ้อนแคระ สมุทรปราการ

ราคา 150.00 บาท /ต้น

พุดซ้อนแคระ
พุดซ้อนแคระ สมุทรปราการ

ราคา 79.00 บาท /ต้น

พุดซ้อนด่าง
พุดซ้อนด่าง สมุทรปราการ

ราคา 79.00 บาท /ต้น

ดู 'พุดซ้อน' ทั้งหมดในร้านนี้

หอมหมื่นลี้

หอมหมื่นลี้
หอมหมื่นลี้ สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

หอมหมื่นลี้ต้นจิ๋ว
หอมหมื่นลี้ต้นจิ๋ว สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

หอมหมื่นลี้
หอมหมื่นลี้ สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

หอมหมื่นลี้ สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

ดู 'หอมหมื่นลี้' ทั้งหมดในร้านนี้

บุหรง

บุหรงแดง
บุหรงแดง สมุทรปราการ

ราคา 179.00 บาท /ต้น

บุหรงฮาลาบาลา
บุหรงฮาลาบาลา สมุทรปราการ

ราคา 490.00 บาท /ต้น

บุหรง สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

บุหรง
บุหรง สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

ดู 'บุหรง' ทั้งหมดในร้านนี้

มหาพรหมราชินี

มหาพรหมราชินี
มหาพรหมราชินี สมุทรปราการ

ราคา 330.00 บาท /ต้น

มหาพรหมราชินี
มหาพรหมราชินี สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

มหาพรหมเทวี
มหาพรหมเทวี สมุทรปราการ

ราคา 450.00 บาท /ต้น

มหาพรหมราชินี
มหาพรหมราชินี สมุทรปราการ

ราคา 200.00 บาท /ต้น

ดู 'มหาพรหมราชินี' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นกล้าแก้วเจ้าจอม

แก้วเจ้าจอม
แก้วเจ้าจอม สมุทรปราการ

ราคา 260.00 บาท /ต้น

แก้วเจ้าจอม
แก้วเจ้าจอม สมุทรปราการ

ราคา 260.00 บาท /ต้น

แก้วเจ้าจอม
แก้วเจ้าจอม สมุทรปราการ

ราคา 260.00 บาท /กระถาง

แก้วเจ้าจอม
แก้วเจ้าจอม สมุทรปราการ

ราคา 250.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นกล้าแก้วเจ้าจอม' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นกล้ามะนาว

มะนาวพันธุ์แป้นพวง
มะนาวพันธุ์แป้นพวง สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

เลมอนฮาวาย
เลมอนฮาวาย สมุทรปราการ

ราคา 179.00 บาท /ต้น

มะนาวไร้เมล็ด
มะนาวไร้เมล็ด สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

มะนาวคาเวียร์
มะนาวคาเวียร์ สมุทรปราการ

ราคา 280.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นกล้ามะนาว' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นจำปา

จำปาป่า
จำปาป่า สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

จำปาสีทอง
จำปาสีทอง สมุทรปราการ

ราคา 290.00 บาท /ต้น

จำปาแคระอินโด
จำปาแคระอินโด สมุทรปราการ

ราคา 389.00 บาท /ต้น

จำปานครไทย
จำปานครไทย สมุทรปราการ

ราคา 450.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นจำปา' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นกรรณิการ์

กรรณิการ์
กรรณิการ์ สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

กรรณิการ์
กรรณิการ์ สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

กรรณิการ์
กรรณิการ์ สมุทรปราการ

ราคา 139.00 บาท /ต้น

กรรณิการ์
กรรณิการ์ สมุทรปราการ

ราคา 139.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นกรรณิการ์' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นกล้ากระดังงา

กระดังงาสงขลา
กระดังงาสงขลา สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

กระดังงาเขา
กระดังงาเขา สมุทรปราการ

ราคา 499.00 บาท /ต้น

กระดังงาเขา
กระดังงาเขา สมุทรปราการ

ราคา 499.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นกล้ากระดังงา' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นกุหลาบ

กุหลาบ
กุหลาบ สมุทรปราการ

ราคา 250.00 บาท /ต้น

กุหลาบชัวร์เอมนามูเอล
กุหลาบชัวร์เอมนามูเอล สมุทรปราการ

ราคา 250.00 บาท /ต้น

Rainny blue
Rainny blue สมุทรปราการ

ราคา 199.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นกุหลาบ' ทั้งหมดในร้านนี้

กิ่งพันธุ์มะม่วง

มะม่วงมหาชนก
มะม่วงมหาชนก สมุทรปราการ

ราคา 139.00 บาท /ต้น

มะม่วงแรด
มะม่วงแรด สมุทรปราการ

ราคา 139.00 บาท /ต้น

มะม่วงอกร่องทอง
มะม่วงอกร่องทอง สมุทรปราการ

ราคา 179.00 บาท /ต้น

ดู 'กิ่งพันธุ์มะม่วง' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นข้าวหลามดง

ข้าวหลามดง
ข้าวหลามดง สมุทรปราการ

ราคา 169.00 บาท /ต้น

ข้าวหลามดง
ข้าวหลามดง สมุทรปราการ

ราคา 169.00 บาท /ต้น

ดอกข้าวหลาม
ดอกข้าวหลาม สมุทรปราการ

ราคา 169.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นข้าวหลามดง' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นกล้าจำปูน

จำปูน
จำปูน สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

จำปูน
จำปูน สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

จำปูนแคระห์
จำปูนแคระห์ สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นกล้าจำปูน' ทั้งหมดในร้านนี้

มะลิฉัตร

มะลิฉัตรพิกุล
มะลิฉัตรพิกุล สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

มะลิฉัตรพิกุล
มะลิฉัตรพิกุล สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

มะลิฉัตรพิกุล
มะลิฉัตรพิกุล สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

ดู 'มะลิฉัตร' ทั้งหมดในร้านนี้

ลำดวนดอย

ลำดวนดอย
ลำดวนดอย สมุทรปราการ

ราคา 350.00 บาท /ต้น

ลำดวนดอย
ลำดวนดอย สมุทรปราการ

ราคา 350.00 บาท /ต้น

ลำดวนดอย
ลำดวนดอย สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

ดู 'ลำดวนดอย' ทั้งหมดในร้านนี้

หอมเจ็ดชั้น

หอมเจ็ดชั้น
หอมเจ็ดชั้น สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

หอมเจ็ดชั้น
หอมเจ็ดชั้น สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

หอมเจ็ดชั้น
หอมเจ็ดชั้น สมุทรปราการ

ราคา 119.00 บาท /ต้น

ดู 'หอมเจ็ดชั้น' ทั้งหมดในร้านนี้

ยี่เข่ง

ยี่เข่งแดงใบดำ
ยี่เข่งแดงใบดำ สมุทรปราการ

ราคา 250.00 บาท /ต้น

ยี่เข่งดำ
ยี่เข่งดำ สมุทรปราการ

ราคา 250.00 บาท /ต้น

ยี่เข่งใบดำ
ยี่เข่งใบดำ สมุทรปราการ

ราคา 220.00 บาท /ต้น

ดู 'ยี่เข่ง' ทั้งหมดในร้านนี้

ปริศนา

ปริศนา
ปริศนา สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

ปริศนา
ปริศนา สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

ปริศนา
ปริศนา สมุทรปราการ

ราคา 169.00 บาท /ต้น

ดู 'ปริศนา' ทั้งหมดในร้านนี้

บุหงาเซิง

ส่าเหล้า
ส่าเหล้า สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

สาวสะดุ้ง
สาวสะดุ้ง สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

บุหงาเซิง
บุหงาเซิง สมุทรปราการ

ราคา 119.00 บาท /ต้น

ดู 'บุหงาเซิง' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นแอบรัก

แอบรัก
แอบรัก สมุทรปราการ

ราคา 350.00 บาท /ต้น

แอบรัก
แอบรัก สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

แอบรัก
แอบรัก สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นแอบรัก' ทั้งหมดในร้านนี้

ปาหนัน

ปาหนันหอม
ปาหนันหอม สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

ปาหนันหยิก
ปาหนันหยิก สมุทรปราการ

ราคา 449.00 บาท /ต้น

ต้นปาหนันหอม
ต้นปาหนันหอม สมุทรปราการ

ราคา 439.00 บาท /ต้น

ดู 'ปาหนัน' ทั้งหมดในร้านนี้

บุหงาส่าหรี

บุหงาส่าหรี
บุหงาส่าหรี สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

บุหงาส่าหรี
บุหงาส่าหรี สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

บุหงาส่าหรี
บุหงาส่าหรี สมุทรปราการ

ราคา 119.00 บาท /ต้น

ดู 'บุหงาส่าหรี' ทั้งหมดในร้านนี้

นางแย้ม

นางแย้ม
นางแย้ม สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

นางแย้มจีน
นางแย้มจีน สมุทรปราการ

ราคา 200.00 บาท /200

นางแย้มปีนัง
นางแย้มปีนัง สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

ดู 'นางแย้ม' ทั้งหมดในร้านนี้

มะยม

มะยมแดง
มะยมแดง สมุทรปราการ

ราคา 100.00 บาท /ต้น

มะยมแดง
มะยมแดง สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

มะยมแดง
มะยมแดง สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

ดู 'มะยม' ทั้งหมดในร้านนี้

บุนนาค

บุนนาค
บุนนาค สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

ต้นบุนนาค
ต้นบุนนาค สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

ต้นบุนนาค
ต้นบุนนาค สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

ดู 'บุนนาค' ทั้งหมดในร้านนี้

ทุเรียน

ทุเรียนหลงลับแล
ทุเรียนหลงลับแล สมุทรปราการ

ราคา 290.00 บาท /ต้น

ทุเรียนพวงมณี
ทุเรียนพวงมณี สมุทรปราการ

ราคา 290.00 บาท /ต้น

ทุเรียนมูซานคิงส์
ทุเรียนมูซานคิงส์ สมุทรปราการ

ราคา 290.00 บาท /ต้น

ดู 'ทุเรียน' ทั้งหมดในร้านนี้

ซิลโอ๊ค

ซิลเวอร์โอ๊ค
ซิลเวอร์โอ๊ค สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

ซิลเวอร์โอ๊ค
ซิลเวอร์โอ๊ค สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

ซิลเวอร์ โอ๊ค (Silver Oak)
ซิลเวอร์ โอ๊ค (Silver Oak) สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

ดู 'ซิลโอ๊ค' ทั้งหมดในร้านนี้

สร้อยสุวรรณ

สร้อยสุวรรณ
สร้อยสุวรรณ สมุทรปราการ

ราคา 159.00 บาท /ต้น

สร้อยสุวรรณ
สร้อยสุวรรณ สมุทรปราการ

ราคา 159.00 บาท /ต้น

สร้อยสุวรรณ
สร้อยสุวรรณ สมุทรปราการ

ราคา 159.00 บาท /ต้น

ดู 'สร้อยสุวรรณ' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นพวงประดิษฐ์

พวงประดิษฐ์
พวงประดิษฐ์ สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

พวงประดิษฐ์
พวงประดิษฐ์ สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

พวงประดิษฐ์
พวงประดิษฐ์ สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นพวงประดิษฐ์' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นกล้าแก้วมุกดา

แก้วมุกดา
แก้วมุกดา สมุทรปราการ

ราคา 119.00 บาท /ต้น

แก้วมุกดาด่าง
แก้วมุกดาด่าง สมุทรปราการ

ราคา 250.00 บาท /ต้น

แก้วมุกดา
แก้วมุกดา สมุทรปราการ

ราคา 119.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นกล้าแก้วมุกดา' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นกล้าพวงโกเมน

พวงโกเมน
พวงโกเมน สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

พวงโกเมน
พวงโกเมน สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

พวงโกเมน
พวงโกเมน สมุทรปราการ

ราคา 169.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นกล้าพวงโกเมน' ทั้งหมดในร้านนี้

หมวดหมู่อื่นๆ

แพรชมพู
แพรชมพู สมุทรปราการ

ราคา 250.00 บาท /ต้น

พวงทองปีกผีเสื้อ
พวงทองปีกผีเสื้อ สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

พุดสามสี
พุดสามสี สมุทรปราการ

ราคา 79.00 บาท /ต้น

พุทธชาด
พุทธชาด สมุทรปราการ

ราคา 89.00 บาท /ต้น

ราชาวดีสีม่วง
ราชาวดีสีม่วง สมุทรปราการ

ราคา 159.00 บาท /ต้น

ปีบยูนาน
ปีบยูนาน สมุทรปราการ

ราคา 180.00 บาท /ต้น

สุพรรณิการ์
สุพรรณิการ์ สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

สุพรรณิการ์
สุพรรณิการ์ สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

นมแมว
นมแมว สมุทรปราการ

ราคา 119.00 บาท /ต้น

นมแมว
นมแมว สมุทรปราการ

ราคา 119.00 บาท /ต้น

พรหมขาว
พรหมขาว สมุทรปราการ

ราคา 350.00 บาท /ต้น

พันจำ
พันจำ สมุทรปราการ

ราคา 290.00 บาท /ต้น

หีบไม้งาม
หีบไม้งาม สมุทรปราการ

ราคา 69.00 บาท /ต้น

 รักแรกพบ
รักแรกพบ สมุทรปราการ

ราคา 89.00 บาท /ต้น

ประยงค์
ประยงค์ สมุทรปราการ

ราคา 139.00 บาท /ต้น

พุดลิลลี่
พุดลิลลี่ สมุทรปราการ

ราคา 89.00 บาท /ต้น

พุดลิลลี่
พุดลิลลี่ สมุทรปราการ

ราคา 89.00 บาท /ต้น

พุดเศรษฐีสยาม
พุดเศรษฐีสยาม สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

บุหงาลำเจียก
บุหงาลำเจียก สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

#พุดบุญรักษา
#พุดบุญรักษา สมุทรปราการ

ราคา 159.00 บาท /ต้น

พุดบุญรักษา
พุดบุญรักษา สมุทรปราการ

ราคา 159.00 บาท /ต้น

พุดตะแคง
พุดตะแคง สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

พุดน้ำบุษย์
พุดน้ำบุษย์ สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

พุดน้ำบุษย์
พุดน้ำบุษย์ สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

พุดเวียดนาม
พุดเวียดนาม สมุทรปราการ

ราคา 79.00 บาท /ต้น

พุดแตรงอน
พุดแตรงอน สมุทรปราการ

ราคา 119.00 บาท /ต้น

ตีนเป็ดแดง
ตีนเป็ดแดง สมุทรปราการ

ราคา 79.00 บาท /ต้น

บุหงารำไป
บุหงารำไป สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

พุดดาราราย
พุดดาราราย สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

พุดดาราราย
พุดดาราราย สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

พุดภูเก็ต
พุดภูเก็ต สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

พุดภูเก็ต
พุดภูเก็ต สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

มะลิหลวง
มะลิหลวง สมุทรปราการ

ราคา 120.00 บาท /ต้น

ราตรีสวรรค์
ราตรีสวรรค์ สมุทรปราการ

ราคา 179.00 บาท /ต้น

ราตรีสวรรค์
ราตรีสวรรค์ สมุทรปราการ

ราคา 169.00 บาท /ต้น

พยอม
พยอม สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

พยอม
พยอม สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

กันเกรา
กันเกรา สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

กันเกรา
กันเกรา สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

ส้มจี๊ด
ส้มจี๊ด สมุทรปราการ

ราคา 120.00 บาท /ต้น

ส้มจี๊ดใบด่าง
ส้มจี๊ดใบด่าง สมุทรปราการ

ราคา 249.00 บาท /ต้น

สร้อยสายเพชร
สร้อยสายเพชร สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

สร้อยสายเพชร
สร้อยสายเพชร สมุทรปราการ

ราคา 139.00 บาท /ต้น

การะเกด
การะเกด สมุทรปราการ

ราคา 350.00 บาท /ต้น

ผีเสื้อแสนสวย
ผีเสื้อแสนสวย สมุทรปราการ

ราคา 169.00 บาท /ต้น

ผีเสื้อแสนสวย
ผีเสื้อแสนสวย สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

เล็บครุฑลังกา
เล็บครุฑลังกา สมุทรปราการ

ราคา 139.00 บาท /ต้น

สาริกาลิ้นทอง
สาริกาลิ้นทอง สมุทรปราการ

ราคา 169.00 บาท /ต้น

ส้มโอแดงเวียดนาม
ส้มโอแดงเวียดนาม สมุทรปราการ

ราคา 180.00 บาท /ต้น

ลำไยพันธุ์อีดอ
ลำไยพันธุ์อีดอ สมุทรปราการ

ราคา 89.00 บาท /ต้น

ชมพู่น้ำดอกไม้
ชมพู่น้ำดอกไม้ สมุทรปราการ

ราคา 139.00 บาท /ต้น

พลับ
พลับ สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

สะเดามันทวาย
สะเดามันทวาย สมุทรปราการ

ราคา 179.00 บาท /ต้น

กฤษณา
กฤษณา สมุทรปราการ

ราคา 179.00 บาท /ต้น

พิกุล
พิกุล สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

พิกุล
พิกุล สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

ทองกวาว
ทองกวาว สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

จันทร์กะพ้อ
จันทร์กะพ้อ สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

จันทร์กะพ้อ
จันทร์กะพ้อ สมุทรปราการ

ราคา 100.00 บาท /ต้น

ต้นอินจันทร์
ต้นอินจันทร์ สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

คำมอกหลวง
คำมอกหลวง สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

คำมอกหลวง
คำมอกหลวง สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

มหัศจรรย์
มหัศจรรย์ สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

มหัศจรรย์
มหัศจรรย์ สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

ชมพู่มะเหมี่ยว
ชมพู่มะเหมี่ยว สมุทรปราการ

ราคา 189.00 บาท /ต้น

ศรีตรัง
ศรีตรัง สมุทรปราการ

ราคา 120.00 บาท /ต้น

ศรีตรัง
ศรีตรัง สมุทรปราการ

ราคา 120.00 บาท /ต้น

อะโวคาโด
อะโวคาโด สมุทรปราการ

ราคา 250.00 บาท /ต้น

จันดง
จันดง สมุทรปราการ

ราคา 160.00 บาท /ต้น

หมักมาอ
หมักมาอ สมุทรปราการ

ราคา 169.00 บาท /ต้น

กระดิ่งนางฟ้า
กระดิ่งนางฟ้า สมุทรปราการ

ราคา 119.00 บาท /ต้น

โยทะกา
โยทะกา สมุทรปราการ

ราคา 280.00 บาท /ต้น

เหมยดอกซ้อน
เหมยดอกซ้อน สมุทรปราการ

ราคา 269.00 บาท /ต้น

กลึงกล่อม
กลึงกล่อม สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

เสี้ยวดงละคร
เสี้ยวดงละคร สมุทรปราการ

ราคา 280.00 บาท /ต้น

เชอร์รี่มาร์นัว
เชอร์รี่มาร์นัว สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

มะนาวโห่ญี่ปุ่น
มะนาวโห่ญี่ปุ่น สมุทรปราการ

ราคา 250.00 บาท /ต้น

มะนาวโห่ญี่ปุ่น
มะนาวโห่ญี่ปุ่น สมุทรปราการ

ราคา 250.00 บาท /ต้น

มะดูกด่าง
มะดูกด่าง สมุทรปราการ

ราคา 299.00 บาท /ต้น

พลองใบเล็ก
พลองใบเล็ก สมุทรปราการ

ราคา 290.00 บาท /ต้น

กานพลู
กานพลู สมุทรปราการ

ราคา 219.00 บาท /ต้น

บิวตี้เบอรี่
บิวตี้เบอรี่ สมุทรปราการ

ราคา 189.00 บาท /ต้น

โกโก้
โกโก้ สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

พญากาหลง
พญากาหลง สมุทรปราการ

ราคา 250.00 บาท /ต้น

ม่วงสาหรี
ม่วงสาหรี สมุทรปราการ

ราคา 189.00 บาท /ต้น

Carolina Yellow Jasmine หรือ มะลิเหลือง
Carolina Yellow Jasmine หรือ มะลิเหลือง สมุทรปราการ

ราคา 220.00 บาท /กระถาง

ฟ้าทะลายโจร
ฟ้าทะลายโจร สมุทรปราการ

ราคา 60.00 บาท /ต้น

ว่าธรณีสาร
ว่าธรณีสาร สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

ว่านธรณีสาร
ว่านธรณีสาร สมุทรปราการ

ราคา 119.00 บาท /ต้น

พลูลงยาเงิน
พลูลงยาเงิน สมุทรปราการ

ราคา 179.00 บาท /ต้น

พริกนกดอกใหญ่
พริกนกดอกใหญ่ สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

กำลังเสือโคร่ง
กำลังเสือโคร่ง สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

ว่านหางช้าง
ว่านหางช้าง สมุทรปราการ

ราคา 199.00 บาท /ต้น

แก้วมังกรเหลืองอิสราเอล
แก้วมังกรเหลืองอิสราเอล สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

การเวก
การเวก สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

การเวก
การเวก สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

ขจร
ขจร สมุทรปราการ

ราคา 69.00 บาท /ต้น

ชะลูดช้าง
ชะลูดช้าง สมุทรปราการ

ราคา 199.00 บาท /ต้น

ชะลูดช้างด่าง
ชะลูดช้างด่าง สมุทรปราการ

ราคา 199.00 บาท /ต้น

ถ้วยทอง
ถ้วยทอง สมุทรปราการ

ราคา 189.00 บาท /ต้น

พวงโกเมน
พวงโกเมน สมุทรปราการ

ราคา 179.00 บาท /ต้น

พวงครามออสเตรเลีย
พวงครามออสเตรเลีย สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

#พวงประดิษฐ์
#พวงประดิษฐ์ สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

เล็บมือนาง
เล็บมือนาง สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

ลดาวัลย์
ลดาวัลย์ สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

สายน้ำผึ้ง
สายน้ำผึ้ง สมุทรปราการ

ราคา 119.00 บาท /ต้น

สายหยุดแดง
สายหยุดแดง สมุทรปราการ

ราคา 350.00 บาท /ต้น

สายหยุดแดง
สายหยุดแดง สมุทรปราการ

ราคา 189.00 บาท /ต้น

สายหยุด
สายหยุด สมุทรปราการ

ราคา 159.00 บาท /ต้น

ช่อมาลี
ช่อมาลี สมุทรปราการ

ราคา 179.00 บาท /ต้น

ชมนาด
ชมนาด สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

ชมนาด
ชมนาด สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

ชมนาด
ชมนาด สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

กล้วยหมูสัง
กล้วยหมูสัง สมุทรปราการ

ราคา 119.00 บาท /ต้น

กล้วยหมูสัง
กล้วยหมูสัง สมุทรปราการ

ราคา 119.00 บาท /ต้น

ส่าเหล้าปัตตานีแดง สมุทรปราการ

ราคา 220.00 บาท /ต้น

#เหลืองชัชวาล
#เหลืองชัชวาล สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

เหลืองชัชวาล
เหลืองชัชวาล สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

ม่วงมณีรัตน์
ม่วงมณีรัตน์ สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

ม่วงมณีรัตน์ สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

สำมะงาด่าง
สำมะงาด่าง สมุทรปราการ

ราคา 289.00 บาท /ต้น

พวงแก้วกุดั่น
พวงแก้วกุดั่น สมุทรปราการ

ราคา 250.00 บาท /ต้น

พวงวิวาห์
พวงวิวาห์ สมุทรปราการ

ราคา 240.00 บาท /ต้น

กรรณิการ์ด่าง
กรรณิการ์ด่าง สมุทรปราการ

ราคา 150.00 บาท /ต้น

แก้วกาหลง
แก้วกาหลง สมุทรปราการ

ราคา 450.00 บาท /ต้น

กาหลงแดง
กาหลงแดง สมุทรปราการ

ราคา 189.00 บาท /ต้น

กาหลง
กาหลง สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

กุหลาบบิชอปคาสเซิล
กุหลาบบิชอปคาสเซิล สมุทรปราการ

ราคา 250.00 บาท /ต้น

กุหลาบสวิท
กุหลาบสวิท สมุทรปราการ

ราคา 249.00 บาท /ต้น

เข็มขาวดอกหอม
เข็มขาวดอกหอม สมุทรปราการ

ราคา 169.00 บาท /ต้น

เข็มป่า
เข็มป่า สมุทรปราการ

ราคา 169.00 บาท /ต้น

ชบาช้าง
ชบาช้าง สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

ชบาช้าง
ชบาช้าง สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

พุดสามสี
พุดสามสี สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

แก้วพวงดวงใจ
แก้วพวงดวงใจ สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

แก้วพวงดวงใจ
แก้วพวงดวงใจ สมุทรปราการ

ราคา 99.00 บาท /ต้น

แก้วพวงดวงใจ
แก้วพวงดวงใจ สมุทรปราการ

ราคา 119.00 บาท /ต้น

จำปีสิรินธรใหญ่
จำปีสิรินธรใหญ่ สมุทรปราการ

ราคา 390.00 บาท /ต้น

กลายพรหม
กลายพรหม สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

ข้าวหมาก
ข้าวหมาก สมุทรปราการ

ราคา 179.00 บาท /ต้น

เขี้ยวกระแต
เขี้ยวกระแต สมุทรปราการ

ราคา 179.00 บาท /ต้น

เขี้ยวกระแต
เขี้ยวกระแต สมุทรปราการ

ราคา 189.00 บาท /ต้น

โบตั๋นอเมริกา
โบตั๋นอเมริกา สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

โบตั๋นไทย
โบตั๋นไทย สมุทรปราการ

ราคา 150.00 บาท /ต้น

โบตั๋นซิกแซก
โบตั๋นซิกแซก สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

ใคร่หอม
ใคร่หอม สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

ไคร้หอม สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

กลิ่นร่ำ
กลิ่นร่ำ สมุทรปราการ

ราคา 250.00 บาท /ต้น

กลิ่นร่ำ
กลิ่นร่ำ สมุทรปราการ

ราคา 129.00 บาท /ต้น

ไทรใบสัก
ไทรใบสัก สมุทรปราการ

ราคา 230.00 บาท /ต้น

มะยงชิด
มะยงชิด สมุทรปราการ

ราคา 179.00 บาท /ต้น

มนต์จำปา
มนต์จำปา สมุทรปราการ

ราคา 189.00 บาท /ต้น

กล้วยอิเห็น
กล้วยอิเห็น สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

อรัญญิการ์
อรัญญิการ์ สมุทรปราการ

ราคา 169.00 บาท /ต้น

นางแดง
นางแดง สมุทรปราการ

ราคา 390.00 บาท /ต้น

นางแดง
นางแดง สมุทรปราการ

ราคา 390.00 บาท /ต้น

สุรามีฤทธิ์
สุรามีฤทธิ์ สมุทรปราการ

ราคา 390.00 บาท /ต้น

พริกนกหมอคาร์
พริกนกหมอคาร์ สมุทรปราการ

ราคา 750.00 บาท /ต้น

ย่านเลือด
ย่านเลือด สมุทรปราการ

ราคา 299.00 บาท /ต้น

พระอินทร์จำแลง
พระอินทร์จำแลง สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

พระอินทร์จำแลง
พระอินทร์จำแลง สมุทรปราการ

ราคา 399.00 บาท /ต้น

ต้นเหลียง
ต้นเหลียง สมุทรปราการ

ราคา 149.00 บาท /ต้น

ส้านช้าง
ส้านช้าง สมุทรปราการ

ราคา 279.00 บาท /ต้น

ย่านขลง
ย่านขลง สมุทรปราการ

ราคา 390.00 บาท /ต้น

ละมุดสีดา
ละมุดสีดา สมุทรปราการ

ราคา 189.00 บาท /ต้น