ค้นหาสินค้า ล้างข้อมูล

ต้นสะเดา (Siamese Neem Tree)

ร้าน สวนไม้ไซเบอร์

สวนไม้ไซเบอร์ | สมุทรปราการ
สะเดามันทะวาย 1 ในไม้ดอกทานได้ รสชาติดีมีแต่ประโยชน์ทั้งต้น มีให้เป็นทาบกิ่ง ต้นโตราวเมตร 179 + ค่าจัดส่ง 75 บาท หลาย?คน?ถาม?ว่า กินสะเดาแล้ว?ได้?ประโยชน์?อะไร เพราะ?ยอด?อ่อน?ดอก?อ่อน?มี?รส?ขม?จัด?รับประทาน?ยาก?ชะมัด ขนาด?ต้ม?หรือ?ลวก?สอง?หรือ?สาม?ครั้ง?รส?ขม?ยัง?ไม่?จาง?หาย?ไป ปัจจุบัน ใคร?ที่?กินสะเดาที่?มี?ยอด?อ่อน?ดอก?อ่อน?รส?ขม?ไม่ได้ ไม่?ต้อง?กังวล?ต่อ?ไป เพราะ?มี “สะเดา?มัน?ทะวาย” วาง?ขาย?ให้?ซื้อ?ไป?ปลูก และซื้อดอก?อ่อน?ยอด?อ่อนไป?รับประทาน?มากมาย ซึ่งสะเดา ชนิด?นี้? จะ?มี?รสชาติ?มัน?เป็น?หลัก มี?รส?ขม?นิดๆ ติด?ปลาย?ลิ้น?เคี้ยว?อร่อย?มาก กิน?สดๆ ไม่?ต้อง?ลวก?ก็ได้ แต่?ถ้า?นำ?ไป?ลวก?รส?ขม?จะ?ไม่?มี?เลย จะ?ออกรส?มัน?เพียง?อย่าง?เดียว กิน?กับ?ปลาดุก?ย่าง?น้ำปลา?หวาน?เลิศ?รส?จริงๆ ส่วน? ประโยชน์?ของสะเดา ทั้ง?ชนิด?ที่?มี?รส?ขม?และ?รส?มัน? รับประทาน?แล้ว?จะ?มี?สาร?อาหาร? ช่วย?ระบบ?คุ้มกัน?ร่างกาย?ต้าน?เชื้อโรค?ที่?มี?อยู่?รอบ?กาย?ได้ โดยเฉพาะ?เชื้อ?หวัด หรือ โรค?ที่?เกาะ?ติด?อยู่?ตาม?โต๊ะ ภาชนะ จาน ?ช้อน หรือแก้ว?น้ำ เป็นต้น คน?สูงอายุ?เห?มาะ?จะ?รับประทานสะเดา?เป็น?อย่าง?ยิ่ง เนื่องจาก?มี?รายงาน?ว่า POLYSACCHARIDES และ LIMONOIDS ที่?พบ?ใน?เปลือก ใบ และผลสะเดา ลด?ความ?เสี่ยง?ใน?การ?เกิด?เนื้องอก และ มะเร็ง ได้?โดย?ไม่?ก่อ?ผล?ข้าง?เคียง?แต่?อย่าง?ใด และสะเดา ยัง?ช่วย?รักษาการ?เต้น?ของ?หัวใจ?ดี?ด้วย ใน?ประเทศ?อินเดีย สะเดาจะ?มี?ความ?ผูกพัน?ใน?วิถีชีวิต?ชาว?บ้าน?เป็น?อย่าง?มาก ตื่น?เช้า?ขึ้น?มา?ชาว?อินเดีย?จะ?หัก?เอา?ก้านสะเดาทุบ?แปรง?ฟัน? ทำให้?ฟัน?สะอาด และยัง?ใช้?สบู่?ที่?ผลิต?ขึ้น?จาก?ผลสะเดา?เป็น?ประจำ ใบ?สด ?ยัง?ใช้?ต้ม?น้ำ?อาบ?แก้?ตุ่ม?คัน?ต่างๆได้?ดี?ด้วย ใน?ประเทศไทย ตำรา?ยา?แผน?ไทย?ระบุ?ว่า ใบ?อ่อน เป็น?ยา?แก้?โรคผิวหนัง น้ำ?เหลือง?เสีย?พุพอง โดย?ต้ม?น้ำ?อาบ ใบ?แก่?บำรุง?ธาตุ ช่วย?ย่อย?อาหาร ใช้?ทำ?สาร?สะเดา ฆ่า?แมลง?ศัตรู?พืช?ได้?ดี?มาก ดอก แก้?พิษ?โลหิต พิษ?กำเดา แก้?ริดสีดวง เป็น?เม็ด?คัน?ใน?ลำ?คอ และบำรุง?ธาตุ ดังนั้น ไม่?ว่า?จะ?เป็นสะเดา?ขม หรือสะเดา?มัน รับประทาน?แล้ว?ได้?ประโยชน์?มหาศาล สะเดา?มัน?ทะวาย อยู่?ใน?วงศ์ MELLACEAE มี?ลักษณะ?ทาง?พฤกษศาสตร์?เป็น?ไม้?ยืนต้น มี?ยอด?อ่อน ดอก?อ่อน เหมือนกับสะเดา?ขมทุก?อย่าง เพียง?แต่?รสชาติ?จะ?มัน?มี?รส?ขม?นิดๆ ถ้า?นำ?ไป?ต้ม?หรือ?ลวก?รส?ขม?จะ?ไม่?เหลือ?เลย ที่?สำคัญ “สะเดา?มัน?ทะวาย” จะ?มี?ยอด?อ่อน?ดอก?อ่อน?ให้?ผู้?ปลูก?เก็บ?รับประทาน?ได้?ตลอด?ปี โดย?จะ?แตก?ยอด?อ่อน?ดอก?อ่อน?เว้น 2 เดือน?ครั้ง ปก?ติสะเดา?ขมจะ?มี?ยอด?อ่อน?ดอก?อ่อน?ปี?ละ?ครั้ง ?ในช่วง?ฤดู?แล้ง?เท่านั้น จึง?ทำให้ “สะเดา?มัน?ทะวาย” กำลัง?เป็น?ที่?นิยม?อย่าง?แพร่หลาย?ใน?ปัจจุบัน

ราคา 179.00 บาท ติดต่อ เสน่หานานาพันธุ์ ติดต่อ คุณปัท โทร. 0644463564 ไอดีไลน์ aobaoun

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 1 ปี 11 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

เมนูส่วนล่างของเว็บ