ค้นหาสินค้า

ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic fertilizer)

ร้าน สวนทวี
มูลไส้เดือนแท้100% | สวนทวี - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

สวนทวี | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
ลักษณะโครงสร้างทางกายภาพของปุ๋ยมูลไส้เดือนดินมีลักษณะเป็นเม็ดร่วนละเอียดมีสีดำออกน้ำตาล โปร่งเบา มีความพรุนระบายน้ำและอากาศได้ดี มีความจะความชื้นสูงและมีประมาณอินทรีย์วัตถุสูงมาก

ราคา 25.00 บาท ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202 0812929372

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

มูลไส้เดือน | สวนทวี - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

สวนทวี | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
มูลไส้เดือนดินของเรามีธาตุอาหารสูงเพราะเราเลี้ยงไส้เดือนด้วยมูลวัวนมเท่านั้น ทำให้นำไปใช้แล้วดินมีโครงสร้างดีขึ้น คือดินสามารถกักเก็บความชื้นได้มากขึ้น มีความโปร่งร่วนซุย รากพืชสามารถชอนไชและแผ่กระจายได้กว้าง

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202 0812929372

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์

มูลไส้เดือน | สวนทวี - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

สวนทวี | เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
จำหน่ายมูลไส้เดือนและไส้เดือนaf

ติดต่อ เพ็ญประกาย เมืองซอง โทร. 0813772202 0812929372

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 13 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์